Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. 2012 VE 2013 YILLARI BÜTÇESİ KULLANILARAK AÇIKLANMASI PLANLANAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROGRAMIN ADIBÜTÇESİ REKABETÇİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. 2012 VE 2013 YILLARI BÜTÇESİ KULLANILARAK AÇIKLANMASI PLANLANAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROGRAMIN ADIBÜTÇESİ REKABETÇİ."— Sunum transkripti:

1 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2 2012 VE 2013 YILLARI BÜTÇESİ KULLANILARAK AÇIKLANMASI PLANLANAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROGRAMIN ADIBÜTÇESİ REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 13.500.000,00 TL TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI 7.000.000,00 TL KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT) 3.000.000,00 TL TOPLAM23.500.000,00 TL

3 PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ • İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ NİTELİĞİ • ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİ • MARKALAŞMA – PAZARLAMA - TANITIM • KAPASİTE VE KULLANIM ORANI ARTIŞI • GÜNCEL TEKNOLOJİ KULLANIMI • İHRACAT • ULUSAL VE ULUSLAR ARASI STANDARTLARDA ÜRETİM REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MDP

4 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • KOBİ’LER • KOOPERATİFLER • TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MDP

5 AZAMİ DESTEK TUTARI500.000,00 TL ASGARİ DESTEK TUTARI40.000,00 TL REKABETÇİ SEKTÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ MDP

6 TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MDP PROGRAMIN ÖNCELİKLERİUYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Öncelik 1:Mevcut doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, korunması ve turizm çeşitliliğinin artırılmasına olanak sağlayacak şekilde altyapının geliştirilmesi ve çevre düzeni açısından iyileştirilmesi  İL ÖZEL İDARELERİ,  BELEDİYELER,  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ,  ÜNİVERSİTELER Öncelik 2: Kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi  İL ÖZEL İDARELERİ,  BELEDİYELER,  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ Öncelik 3: Ortak üretim, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici küçük ölçekli altyapının iyileştirilmesi  İL ÖZEL İDARELERİ VE BELEDİYELER  ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ,  BELLİ BİR SEKTÖRÜN YOĞUNLAŞTIĞI ORTAK ÜRETİM ALANLARINDAN SORUMLU KOOPERATİFLER: -KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFLERİ, -TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ VB.

7 AZAMİ DESTEK TUTARI750.000,00 TL ASGARİ DESTEK TUTARI50.000,00 TL TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MDP

8 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ ŞIRNAK VE SİİRT İLLERİNDE BULUNAN: • İL ÖZEL İDARELERİ • KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİKLERİ • SULAMA KOOPERATİFLERİ/BİRLİKLERİ KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)

9 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI BASINÇLI SULAMA (KAPALI SİSTEM BORULU) PROJELERİ, MEVCUT AÇIK SİSTEM SULAMA TESİSİNİN, BASINÇLI SULAMA (KAPALI SİSTEM BORULU) SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)

10 AZAMİ DESTEK TUTARI600.000,00 TL ASGARİ DESTEK TUTARI100.000,00 TL KIRSAL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (ŞIRNAK – SİİRT)

11 İŞLETMELER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ • KOBİ tanımına uyması • Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması • Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olması • İlgili proje konusunun ve önerilen faaliyetlerin, Başvuru Sahibinin iştigal konuları içerisinde yer alması • Bağımsız bir işletme olması 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

12 BAĞIMSIZ İŞLETME OLMANIN ŞARTLARI Ortak veya bağlı işletme sayılmayan bir işletme; - Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse, - Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse, - Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, “Bağımsız işletme” kabul edilir. 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

13 KOOPERATİFLER VE TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ • Teklif Çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması (TKSA MDP’de yer alan yapı kooperatifleri ve toplu işyeri kooperatifleri hariç) • İlgili proje konusunun ve önerilen faaliyetlerin, Başvuru Sahibinin iştigal konuları içerisinde yer alması 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

14 UYARI ! 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 karar sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar başlıklı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajansların desteklerinden yararlanamaz. Ajansların desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilemez. 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

15 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER • Halihazırda Başvuru Sahibi, Ortak(lar) ve İştirakçi(ler) bünyesinde çalışan ya da proje kapsamında yeni istihdam edilecek personelin (mühendis, mimar ve tekniker gibi teknik personel ile muhasebeci ve sekreter gibi idari personel de dahil olmak üzere) net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler hiçbir suretle uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. • Personele ilişkin olarak yalnızca projenin ihale dokümanlarının hazırlanması ve raporlanması işi kapsamında “Proje Uygulama Desteği Hizmeti Alımı” uygun maliyet olarak kabul edilecektir. (Üst sınırı 5.000 TL olup bu tutarın üstündeki rakamlar başvuru sahibi tarafından karşılanabilecektir.) • PUD Hizmet Alımı - Lisans mezunu olmak ve asgari 1 yıllık tecrübeye sahip olma koşulu aranacaktır. 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

16 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER • Projede görevlendirilecek, hâlihazırda Başvuru Sahibi, Ortak(lar) ve İştirakçi(ler) bünyesinde çalışan ya da proje kapsamında yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler • Birincil tarımsal üretime yönelik makine, ekipman ve taşıt alımı maliyetleri 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

17 UYGUN MALİYETLER • İhale ilan bedeli. (Bu maliyet bütçede “6. Diğer” kaleminin altına yazılmalıdır.) • İş süreçlerini geliştirmeye yönelik kullanılacak lisanslı yazılım maliyetleri • Projede yer alan teknik personelin yolculuk ve gündelik giderleri • Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulan ve talep edilen destek miktarının %1’ini geçmeyen danışmanlık maliyeti • Hammadde ve ürün taşımacılığı gibi faaliyetlerde kullanılan özel nitelikli taşıtların satın alımı ve kiralama maliyeti 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

18 KATMA DEĞER VERGİSİ YENİ DYK DEĞİŞİKLİĞİ TASARISINDA YER ALAN DÜZENLEMEYE GÖRE; Kamu kurum veya kuruluşu olan yararlanıcılar bakımından KDV uygun maliyet olarak belirlenirken, Kamu kurum veya kuruluşu olmayan yararlanıcılar bakımından ise KDV giderleri uygun olmayan maliyet sayılmaktadır. 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

19 BAŞVURU ŞEKLİ 1- KAYS’A KAYIT 2- PAYDAŞLARIN KAYS’A EKLENMESİ 3- BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI (GEÇİCİ KOD) 4- BASILI NÜSHANIN AJANS’A SUNULMASI (REFERANS NO) 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

20 BAŞVURU ŞEKLİ BAŞVURULAR 2 BASILI NÜSHA ŞEKLİNDE SUNULACAKTIR (TÜM BELGELERİN FOTOKOPİLERİ KABUL EDİLECEKTİR) BELGELERİN ASILLARI SUNULACAKSA ASIL BAŞVURU KIRMIZI DOSYA İLE SUNULMALIDIR AJANS’A BASILI OLARAK SUNULMAYAN YA DA KAYS ÜZERİNDE TAMAMLANMAYAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

21 BAŞVURU ŞEKLİ BAŞVURULAR 2 BASILI NÜSHA ŞEKLİNDE SUNULACAKTIR (TÜM BELGELERİN FOTOKOPİLERİ KABUL EDİLECEKTİR) BELGELERİN ASILLARI SUNULACAKSA ASIL BAŞVURU KIRMIZI DOSYA İLE SUNULMALIDIR AJANS’A BASILI OLARAK SUNULMAYAN YA DA KAYS ÜZERİNDE TAMAMLANMAYAN BAŞVURULAR GEÇERSİZ SAYILACAKTIR 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

22 UYGUN PROJE KONULARI 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

23 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMI - SÜREÇ Teklif çağrısı ilan tarihi: 17.12.2012 Son başvuru tarihi 08.03.2013 Sözleşmelerin imzalanması 15.06.2013 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI


"2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI. 2012 VE 2013 YILLARI BÜTÇESİ KULLANILARAK AÇIKLANMASI PLANLANAN MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROGRAMIN ADIBÜTÇESİ REKABETÇİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları