Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddi Duran Varlık İşlemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddi Duran Varlık İşlemleri"— Sunum transkripti:

1 Maddi Duran Varlık İşlemleri
MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı

2 MİZAN TESPİT EDİLEN DURUMLAR
HESKOD E1 E2 E3 E4 HESADI BORÇ ALACAK 250 2 ARSALAR 800 6 1 5 Arsa Satışı 250 Arazi ve Arsalar Hesabının arsa satışı koduyla uyumlu olmaması.

3 250, 251, 252, 253, 254 ve 255 hesaplarının borç toplamlarındaki bir önceki yıla göre artış tutarı ile ile başlayan kodlarının toplamlarının karşılaştırılması 2011 KESİN MZN. 2012 GEÇİCİ MZN. HESKOD EKOD HESADI BORÇ BAK. 250 1.4 Kanalizasyon Hatları 10.000  60.000  251 1.2.5 Mesleki Eğitim Merkezleri 60.000 252 1.1.1. Hizmet Binalar 50.000 55.000 253 2.4 İş Makineleri ve Aletleri 80.000 254 Arazi Taşıtları 20.000 10.000 255 2.5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 5.000 15.000 830 Büro Makinaları Alımları M.D.V ARTIŞI= =55.000

4 Bütçe gideri yazılmayan MDV artışları
Diğer kurumlardan devredilenler Satış Envanter kaydı yapılanlar

5 250-Arazi ve Arsalar Hesabının kullanılmaması
MİZAN HESKOD E1 E2 E3 E4 HESADI BORÇ ALACAK 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI ---- 800 6 1 5 Arsa Satışı 250-Arazi ve Arsalar Hesabının kullanılmaması

6 AMORTİSMAN AYRILMAMASI
Yıl sonunda 251 Hesap ekod1 seviyesinde borç bakiyesi varken ekod2 seviyesinde alacak tutarında artış olmaması 252, 253, 254, 255 Hesaplar için de geçerlidir. GEÇİCİ MİZAN KESİN MİZAN HESKOD EKOD HESADI BORÇ ALACAK 251 Kanalizasyon Hatları 10.000  2.000  257  1.500  3.000 AMORTİSMAN AYRILMAMASI

7 ÖNCEKİ YIL KESİN MZN. CARİ YIL KESİN MİZAN HESKOD EKOD HESADI BORÇ
ALACAK 251 Kanalizasyon Hatları   15.000  90.000  8.000  252 1.2.5 Mesleki Eğitim Merkezleri 60.000 253 2.4 İş Makineleri ve Aletleri 25.000 30.000 254 1.4 Arazi Taşıtları 255 3.2 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 15.000 4.000 257  1.500  10.000 2.2.5 18.000 21.000 3.2.4 40.000 45.000 4.1.4 24.000 84.000 5.3.2 19.000

8 Varlık tutarından daha fazla amortisman uygulanamaz.
Yıl sonu mizanında ekod3 seviyesinde önceki yıla göre alacak tutarındaki artışın 251 hesap ekod2 seviyesindeki borç bakiyesine eşit veya fazla olması Bu durum 252, 253, 254, 255 hesaplar için de geçerlidir. ÖNCEKİ YIL KESİN MZN. CARİ YIL KESİN MİZAN HESKOD EKOD HESADI BORÇ ALACAK 251 06.1 Köprüler 4.000  6.000  257 01.6.1 4.000  6.000  9.000 Varlık tutarından daha fazla amortisman uygulanamaz.

9 251 Hesap ekod1 seviyesinde alacak tutarında kayıt varken 257. 1
251 Hesap ekod1 seviyesinde alacak tutarında kayıt varken ekod2 seviyesinde borç tutarında kayıt olmaması 252, 253, 254, 255, 256 hesaplar için de geçerlidir. 2011 2012 HESKOD EKOD HESADI BORÇ ALACAK 251 06.1 Köprüler 90.000 90.000  257 01.6.1 18.000 18.000   30.000 Varlık hesaplarından çıkış yapılmasına rağmen amortisman hesabından düşülmemiş.

10 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının kullanılmaması
MİZAN HESKOD E1 E2 E3 E4 HESADI BORÇ ALACAK 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI ---- 800 6 1 9 99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının kullanılmaması

11 Taşıt Satışı Gelirleri Hesabının alacak tutarında bir önceki aya göre artış varken 254-Taşıtlar Hesabının alacak tarafında artış olmaması ÖNCEKİ AY MİZANI SONRAKİ AY MİZANI HESKOD EKOD HESADI BORÇ ALACAK 254 1.4 Arazi Taşıtları 26.000  16.000 800 Taşıt Satışı Gelirleri 25.000

12 Amortisman giderleri ile amortisman tutarları arasındaki eşitsizlik
HESKOD E1 E2 E3 E4 HESADI BORÇ ALACAK 630 13 01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri 55.000 02 Binaların Amortisman Giderleri 66.000 03 Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri 44.000 04 Taşıtların Amortisman Giderleri 33.000 05 Demirbaşların Amortisman Giderleri 22.000 06 Diğer Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri 3.000 257 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar Amortisman giderleri ile amortisman tutarları arasındaki eşitsizlik

13 Mal ve Hizmet alım giderleri ile MDV hesapları arasındaki tutarsızlık
MİZAN HESKOD E1 E2 E3 E4 HESADI BORÇ ALACAK 830 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Mal ve Hizmet alım giderleri ile MDV hesapları arasındaki tutarsızlık

14 Tüketim suretiyle çıkışta “630
Tüketim suretiyle çıkışta “ İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabının kullanılmaması MİZAN HESKOD E1 E2 E3 E4 HESADI BORÇ ALACAK 150 3 2 1 Kırtasiye Malzemeleri 50.000 630 14 satın alınan tüketim malzemelerinden ne kadarlık bir kısmının tüketildiği mali tablolardan anlaşılamamaktadır. taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller istisnadır.

15 800 06 01 04 Arazi Satışı 05 Arsa Satışı 02 Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 830 Sabit iş Makinası Alımları 30 Hareketli İş Makinası Alımları 03 Bilgisayar Yazılımı Alımları Harita Alımları Plan Proje Alımları Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 90 Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri

16 MDV=Sermaye Gideri-Sermaye Geliri + envanter Denklik tablosu
HESKOD BORÇ ALACAK 1 25.. MADDİ DURAN VARLIKLAR satın alma 10 envanter 4 2 satış Bağış olarak alma 3 Bedelsiz devretme 7 500 Envanter 600 Gelirler 630 Giderler 830 Sermaye Gideri 800 Sermaye Geliri

17 Taşınır ve taşınmaz işlemleri Madde 44-
taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir. Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) (1) taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. (1) Taşınır ve taşınmaz işlemleri Madde 44-

18 Taşınır ve taşınmaz edinme Madde 45-
Peşin, taksitli veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler. taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemleri yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir. Genel bütçe kapsamı haricindeki diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir. ihtiyaç fazlası taşınırları ile taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Taşınır ve taşınmaz edinme Madde 45-

19 Taşınır ve taşınmaz satışı Madde 46-
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir. Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir. Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır. Taşınır ve taşınmaz satışı Madde 46-

20 Taşınmaz tahsisi Madde 47-
mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır. Taşınmaz tahsisi Madde 47-

21 Taşınır İşlemleri

22 Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır.
Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. 1- Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, 2-Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, 3-Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar, miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir. Taşınırların kaydı

23 Taşınırların kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu
Edinme şekline bakılmaksızın kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, devredildiğinde, bağışlandığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli, Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri, Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır. Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir. Taşınırların kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu

24 Dayanıklı taşınırlarda değer artışı
Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, değer artırıcı harcama, taşınırlar için TL olarak belirlenmiştir Dayanıklı taşınırlarda değer artışı

25 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri
Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, cilt letildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

26 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi
Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

27 Sayım fazlası taşınırların girişi
Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

28 Devir alınan taşınırların girişi
bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez. Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

29 İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri
Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir. Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

30 Tüketim suretiyle çıkış
Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir. Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır. Tüketim suretiyle çıkış

31 Devir suretiyle çıkış bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır. Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir. Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez.

32 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı
Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili makamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır..

33 Satış suretiyle çıkış MADDE 26 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanır.

34 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış
fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

35 Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış
Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

36 Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş, Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş, Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş, kaydedilir. Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak işlemler

37 Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi
beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir. beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.

38 25 Maddi Duran Varlıklar 250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı

39 Maddi duran varlıkların hesaplara alınması
maliyet bedeli ile kayıtlara alınır. Maliyet bedeline varlıkların elde edilmesinde yapılan her türlü gider ilave edilir. Bağış veya hibe olarak edinilen maddi duran varlıklar varsa bilinen değeri, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara alınır. Dönem sonlarında maddi duran varlıkların miktar ve değerlerinde ortaya çıkan eksilmeler muhasebe birimlerince güncellenir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanlar tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır. Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

40 Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler
ödeneklerin “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olması gerekir. geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır. her bir iş için proje numarasıyla ayrı bir taahhüt kartı tutulur. Bu hesapta kayıtlı tutarlar, girişilen taahhütler için fiyat farkı ve katma değer vergisi ödemeleri dahil yapılan toplam ödemeleri gösterir.

41 Maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri
amortismana tabi varlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda gösterilen birikmiş amortismanları, son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse, her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulur.

42 Maddi duran varlıkların amortisman işlemleri
Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir. Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır. Amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden varlıklar encümen kararıyla giderleştirilir.

43 Maddi duran varlıkların satılması
Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır. Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider hesaplarına kaydedilerek satış işlemi muhasebeleştirilir.

44 Uygulama örneği A İl Belediyesi

45 1 nolu açılış fişi Yev.No heskod EKOD Hesap adı BORÇ ALACAK 1 102
Banka 150 1.3 Kağıt Ürünler 1.500 250 1.5 Ağaçlandırılmış Alanlar 251 18 Park ve Bahçeler 90.000 252 1.4.6 Kurs Merkezleri 70.000 253 3.3 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 50.000 254 Yük Taşıma Araçları 65.000 255 2.6 Aydınlatma Cihazları 34.000 257 1.18 30.000 2.2.5 Mesleki Eğitim Merkezleri 21.000 3.3.3 15.000 4.1.3 5.2.6 20.000 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 500 2.3.6 Demirbaşlar 1 nolu açılış fişi

46 Kamulaştırma ile edinilen arsa ve arazi
YVM.NO HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI maliyet bedeli üzerinden 73.000 2 333 Vergi Borcu 3.000 103 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 70.000 830 Sermaye Gideri 835 Gider Yansıtma Kamulaştırma ile edinilen arsa ve arazi

47 mevcut olan arsa ve arazilerin envanter kayıtlarının yapılması
YEVMİYE NO HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI tespit edilen değerleri 45.000 2 500 Net Değer/Sermaye Hesabına mevcut olan arsa ve arazilerin envanter kayıtlarının yapılması

48 Kapanan belediyeden bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve arazi
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI tespit edilen değerleri üzerinden 56.000 600 Gelirler Hesabı (1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "bütçelerine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

49 Satılan arsa ve arazi HESKOD HESAP ADI açıklama BORÇ ALACAK 2012005 1
250 ARAZİ VE ARSALAR 24.000 2 600 Gelirler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2 250 ARAZİ VE ARSALAR

50 Satılan arsa ve araziler
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 102 Banka Hesabı 80.000 2 250 ARAZİ VE ARSALAR arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 805 Gelir Yansıtma Hesabı 800 Bütçe Gelirleri Hesabı bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar Satılan arsa ve araziler

51 Taksitle satılan arsa ve araziler
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 127 Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 13.000 227 faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 32.000 2 250 ARAZİ VE ARSALAR satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 45.000 Taksitle satılan arsa ve araziler

52 Fon gider kaydı yevmiye HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630
Giderler 13.000 2 250 ARAZİ VE ARSALAR Fon gider kaydı

53 Satış bedelinden yapılan tahsilat
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 102 Banka 5.000 2 127 Diğer Faaliyet Alacakları 800 Bütçe Gelirleri Arsa Satışı 805 Gelir Yansıtma

54 başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen arsa ve araziler
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 251.11 Liman ve Rıhtımlar tespit edilen yeni değeri üzerinden 80.000 2 250 ARAZİ VE ARSALAR kayıtlı değerleri üzerinden 73.000 600 Gelirler kayıtlı değeri ile yeni değeri arasında lehte fark 7.000

55 diğer bir kamu idaresine bedelsiz olarak devredilen arsa ve araziler
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler 13.000 2 250 ARAZİ VE ARSALAR kayıtlı değerleri üzerinden

56 YARDIMCI DEFTER 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI YEVMİYE NO BORÇ ALACAK
Geçen yıldan devreden 73.000 45.000 56.000 24.000 Satılan arsa ve araziler 80.000 Taksitle satılan arsa ve araziler Başka bir MDV dönüştürülen Bedelsiz olarak devredilen 13.000 TOPLAM BAKİYE

57 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 90.000 9 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 80.000 11 iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 86.000 12 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 11.000 13 ortaya çıkan değer artışları 24.000 14 satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 10.000 15 satış 16 17 6.000 18 TOPLAM BAKİYE

58 Binalar Hesabı YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 70.000 19 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 73.000 20 iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 54.000 21 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 45.000 22 ortaya çıkan değer artışları 47.000 23 satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 60.000 24 satış 25 46 47 3.000 TOPLAM BAKİYE 52.000

59 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 50.000 27 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 63.000 28 iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 29 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 45.000 30 ortaya çıkan değer artışları 39.000 31 satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 15.000 32 satış 30.000 33 16.000 34 4.000 TOPLAM BAKİYE

60 254 TAŞITLAR HESABI YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 65.000 35 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 40.000 49 16.000 36 iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 30.000 37 34.000 38 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 39.000 39 ortaya çıkan değer artışları 26.000 40 satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 41 satış 25.000 TOPLAM BAKİYE 71.000

61 255 DEMİRBAŞLAR HESABI YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 34.000 42 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 20.000 43 iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak TOPLAM 54.000 BAKİYE

62 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 44 45 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 48.000 86.000 54.000 63.000 46 iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 48 TOPLAM BAKİYE

63 Yardımcı defter 257.1.18 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklama
BORÇ ALACAK 1 amortisman tutarındaki artışlar 30.000 15 ayrılmış olan amortisman tutarları 27.000 18 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.000 TOPLAM BAKİYE

64 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 amortisman tutarındaki artışlar 21.000 23 ayrılmış olan amortisman tutarları 11.000 24 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 10.000 22 7.000 25 TOPLAM 28.000 BAKİYE

65 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 amortisman tutarındaki artışlar 15.000 32 ayrılmış olan amortisman tutarları 5.000 33 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.000 34 2.000 TOPLAM 13.000 BAKİYE

66 257.4 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 amortisman tutarındaki artışlar 30.000 38 ayrılmış olan amortisman tutarları 11.000 39 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 19.000 TOPLAM BAKİYE

67 257.5 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 1 amortisman tutarındaki artışlar 20.000 43 ayrılmış olan amortisman tutarları TOPLAM

68 299 Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 33 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.000 39 19.000 TOPLAM 25.000

69 500 Net Değer/Sermaye Hesabı YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK BAKİYE 34.000 mevcut olan arsa ve arazilerden envanteri yapılanlar 45.000 29 36 30.000 45 48.000 TOPLAM

70 600 Gelirler YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı 56.000 5 24.000 9 7.000 13 14 10.000 22 47.000 30 39.000 31 15.000 34 1.000 37 34.000 40 35.000 TOPLAM

71 Yardımcı defter 630 Giderler YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK 13.000 18
satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 7.000 24 63.000 25 40.000 54.000 34 2.000 40 41 25.000 49 500 TOPLAM Yardımcı defter

72 . 800 Bütçe Gelirleri Hesabı YEVMİYE NO açıklama BORÇ ALACAK BAKİYE
Satış bedelinden yapılan tahsilat 80.000 78 5.000 15 63.000 43 12.000 48 TOPLAM .

73 830 Bütçe Giderleri Hesabı YEVMİYE NO Açıklama BORÇ ALACAK BAKİYE edinilen arsa ve araziler 73.000 11.000 50.000 40.000 42 20.000 44 47 3.000 49 16.500 TOPLAM

74 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen park inşaatının tamamlanarak hesaplara alınması Y.No HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 11 1 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte 86.000 2 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

75 .. Parkının iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak harcama tutarları HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 12 1 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama 11.000 2 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 830 Bütçe Giderleri Proje Giderleri 835 Gider Yansıtma

76 K.G.M. nden bedelsiz olarak kuruma intikal eden köprü
HESKOD EKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 13 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ tespit edilen değerleri üzerinden 24.000 600 Gelirler

77 Satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri
YN HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 14 1 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 10.000 2 600 Gelirler satış bedeli ile net değeri arasında lehte fark olması durumunda YN HESKOD EKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 17.000 2 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

78 Tahsil edildiğinde HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 15 1 102
Banka satış bedeli 63.000 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 27.000 2 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 90.000 805 Gelir Yansıtma 800 Bütçe Gelirleri

79 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 2 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 80.000 1 127 Diğer Faaliyet Alacakları 30.000 227 50.000 HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri

80 Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 17 1 140 Kişilerden Alacaklar tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 6.000 2 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ kayıtlı değerleri üzerinden

81 Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinden, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler HESKOD EKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 18 1 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarı 3.000 2 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ kayıtlı değerleri üzerinden 10.000 630 Giderler 7.000

82 Bütçeye gider kaydıyla satın alınan binalar
HESKOD BORÇ ALACAK 19 252 Binalar maliyet bedeli üzerinden 73.000 103 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma

83 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen bina yapımına ilişkin tutarlar binanın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 20 1 252 Binalar 54.000 2 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

84 kurum malı binalardan envanteri yapılanlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 21 252 Binalar tespit edilen değerleri 45.000 500 Net Değer/Sermaye Hesabına

85 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 22 1 252 Binalar tespit edilen değerleri üzerinden 47.000 600 Gelirler Hesabı 630 Giderler 7.000 257 2.2.5

86 Satılan binaların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda
HESKOD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇ ALACAK 1 252 Binalar 23.000 2 600 Gelirler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2 252 Binalar öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir. Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir

87 Taksitle satılan binalar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 23 1 127 Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 19.000 227 faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 20.000 2 252 Binalar kayıtlı değeri 60.000 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 11.000

88 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen binalar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 24 1 630 Giderler kalanı 63.000 2 252 Binalar kayıtlı değerleri üzerinden 73.000 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 10.000

89 Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı binalardan, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 25 1 630 Giderler kalanı 40.000 2 252 Binalar kayıtlı değerleri üzerinden 47.000 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 7.000

90 Her ne surette olursa olsun yıkılarak bina olma vasfı ortadan kalkan binalar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 26 2 252 Binalar kayıtlı değerleri üzerinden 54.000 1 630 Giderler farkı

91 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabına yansıtılan tesis, makine ve cihazlara ilişkin tutarlar, yatırımın tamamlanıp geçici kabulünün yapılması ile birlikte HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 27 1 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı 63.000 2 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar

92 Bütçeye gider kaydıyla satın alınan tesis, makine ve cihazların tutarı
HESKOD Hesap adı açıklama BORÇ ALACAK 28 1 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı maliyet bedeli üzerinden 50.000 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma D.V. Hariç tutulmuştur.

93 Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı tesis, makine ve cihazlardan envanteri yapılanlar HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 29 1 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı tespit edilen değerleri 45.000 500 Net Değer/Sermaye Hesabına

94 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden tesis, makine ve cihazlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 30 1 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı tespit edilen değerleri üzerinden 39.000 2 600 Gelirler Hesabı Bağış,

95 Satılan tesis, makine ve cihazlar
HESKOD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇ ALACAK 31 1 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı 15.000 2 600 Gelirler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.

96 Taksitle satılan tesis, makine ve cihazlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 32 1 127 Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 15.000 227 faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 30.000 2 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 5.000

97 Yıkılma, eskime ve ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle tesis, makine ve cihaz olma vasfı ortadan kalkan tesis, makine ve cihazlar HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 33 1 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hurda çıkışı 16.000 2 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı kayıtlı değeri 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 6.000 299

98 Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan tesis, makine ve cihazlar, HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 34 1 630 Giderler 2.000 2 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 4.000 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 140 Kişilerden Alacaklar 1.000 600 Gelirler

99 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen tesis, makine ve cihazlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 2 253 Tesis, Makine ve Cihazlar  Hesabı kayıtlı değerleri üzerinden XXX 1 257 Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı XX 630 Giderler kalanı X

100 Bütçeye gider kaydıyla edinilen taşıtların tutarları
HESKOD BORÇ ALACAK 35 1 254 Taşıtlar maliyet bedeli üzerinden 40.000 103 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma

101 Değer Artış Harcamaları
YN HESKOD HESADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 49 1 254 Taşıtlar Otobüse takılan engelli asansörü 16.000 630 Giderler Servis bakımı 500 2 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı DV 300 103 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 16.200 830 Bütçe Giderleri Hesabı 16.500 835 Gider Yansıtma

102 mevcut olan taşıtlardan envanteri yapılanlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 36 1 254 Taşıtlar tespit edilen değerleri 30.000 2 500 Net Değer/Sermaye Hesabına

103 Bedelsiz olarak intikal eden taşıtlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 37 1 254 Taşıtlar tespit edilen değerleri 34.000 600 Gelirler Hesabı

104 Satılan taşıtlar HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler
satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2 254 Taşıtlar HESKOD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇ ALACAK 1 254 Taşıtlar 23.000 2 600 Gelirler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı

105 Taksitle satılan taşıtlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 38 1 127 Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 4.000 227 faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 24.000 2 254 Taşıtlar kayıtlı değeri 39.000 257 Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları 11.000

106 Kazaya uğrama, eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle taşıt olma vasfı ortadan kalkan taşıtlar, HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 39 1 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 26.000 257 Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları 19.000 2 299 254 Taşıtlar kayıtlı değeri

107 Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan taşıtlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 40 1 630 Giderler farkı 40.000 2 254 Taşıtlar kayıtlı değeri 140 Kişilerden Alacaklar Rayiç bedel üzerinden 35.000 600 Gelirler

108 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen taşıtlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 41 2 254 Taşıtlar kayıtlı değerleri üzerinden 25.000 1 257 Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı 630 Giderler kalanı

109 Bütçeye gider kaydıyla edinilen demirbaş tutarları,
HESKOD HESADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 42 255 Demirbaşlar maliyet bedeli üzerinden 20.000 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 Bütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma

110 satış HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 43 1 102 Banka Hesabı
37.000 257 Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 20.000 2 255 Demirbaşlar kayıtlı değeri 34.000 805 Gelir Yansıtma Hesabı 12.000 800 Bütçe Gelirleri Hesabı bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar

111 Gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar yn HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 44 1 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 2 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 830 Bütçe Giderleri 835 Gider Yansıtma yn HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 921 Gider Taahhütleri Karşılığı 2 920 Gider Taahhütleri

112 mevcut olan yapılmakta olan yatırımlardan envanteri yapılanlar
yn HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 45 1 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri 48.000 2 500 Net Değer/Sermaye Hesabına

113 Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar
HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 46 2 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri 48.000 1 252 Binalar

114 Kesin kabul işlemi YN HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 47 1 140
Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri 3.000 2 252 Binalar 830 Bütçe Giderleri Müteahhidin eksik işleri karşılığı kadar bütçe giderinin ödeneğine iadesi 835 Gider Yansıtma

115 Henüz tamamlanmadan satış, devir ve benzeri yollarla elden çıkarılan iş tutarlarının elden çıkarma bedeli HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 48 2 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1 102 Banka 805 Gelir Yansıtma 800 Bütçe Gelirleri HESKOD HESAP ADI AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 630 Giderler satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı XXX 2 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar


"Maddi Duran Varlık İşlemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları