Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi"— Sunum transkripti:

1 ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi

2 SUNUM AKIŞI Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
Aysun IŞIN (Müdür Yardımcısı) 9. sınıflar Rehber Öğretmeni – Ayşegül ARACI *4 yıl süren “Lise Eğitiminin” temelini oluşturur. *Yükseköğretime hazırlanmanın ilk basamağı olan YGS konuları sistematik bir şekilde 9. sınıf müfredatında yer almaktadır. *Öğrencilerin AOBP ( Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) ile tanıştıkları ve bu konunun önemini mutlaka kavramaları gereken bir seviyedir. *Planlı çalışma alışkanlığının mutlaka yerleşmesi gereken bir düzeydir

3 ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

4 ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ
Yazılı sınav Sözlü sınav Uygulamalı sınav Ödev ve projeler Ders içi ve ders dışı eğitim-öğretim faaliyetleri

5 PROGRAMLAR VE DERSLER Seçmeli Dersler
Ortak Dersler Seçmeli Dersler * Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yönünde, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri yüksek öğrenim programına uygun Ortak Dersler ve Seçmeli Derslerden oluşur. * Ortak Dersler, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. * Seçmeli dersler;öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yüksek öğrenim programına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan derslerdir.

6 NOT DÜZENİ 85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 55-69 3 Orta 45-54 2 Geçer
Puan                Not         Derece 85-100             5             Pekiyi 70-84               4             İyi 55-69               3             Orta 45-54               2             Geçer 25-44               1             Geçmez 0-24                 0             Etkisiz * Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli not düzeni kullanılır. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Puanların not değeri ve derecesi tablodaki gibidir

7 Yıl Sonu Başarı Ortalaması
AĞIRLIKLI NOT / PUAN Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.   o dersin haftalık ders saati sayısı o dersin ağırlıklı notu / puanı Bir dersin yıl sonu notu / puanı * 4 yılın Yıl Sonu Başarı Puan Ortalaması DİPLOMA PUANINI OLUŞTURUR. Yıl Sonu Başarı Ortalaması Derslerin ağırlıklı not/puan toplamı Yıl sonu başarı notu/puanı Haftalık ders saatleri toplamı

8 DERS YILI SONUNDA BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
I. Dönem notu GEÇMEZ (1) ise, II. Dönem notunun en az GEÇER (2) I. Dönem notu ETKİSİZ (0) ise, II. Dönem notunun en az ORTA (3) olması gerekir. Birinci dönem notu 2, ikinci dönem notu 1 olan öğrencinin yıl sonu notu 2 olur. Ancak bu öğrenci o dersten BAŞARISIZ sayılır.

9 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı (2 alan) öğrenciler
DOĞRUDAN sınıfını geçer. Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak yıl sonu başarı ortalaması 3.00 olan öğrenciler ORTALAMA İLE sınıflarını geçer. Ders yılı sonunda, tüm derslerden başarılı olan (Geçer Not alan) öğrenciler DOĞRUDAN sınıfını geçer. Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak yıl sonu başarı ortalaması 3.00 olan öğrenciler ORTALAMA İLE sınıflarını geçer.

10 a) Her dersten başarılı olma durumu
Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 2 6 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 Tarih 4 Coğrafya Matematik 8 Geometri Biyoloji Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 18 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 37 78 Yıl sonu başarı puanı : 78/37 = * Doğrudan bir üst sınıfa geçer

11 b) Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 3.00 veya 3.00’ın üstünde olması gerekir Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 9 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 5 Tarih 2 6 BAŞARISIZ Coğrafya 10 Matematik 4 4 BAŞARISIZ Geometri Biyoloji 6 Fizik Kimya 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 27 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Dil Anlatım Resim/Müzik TOPLAM 37 117 Yıl sonu başarı puanı: 117/37=3,16 * Doğrudan bir üst sınıfa geçer.

12 Yıl sonu başarı puanı: 106/37 = 2,86
c) Başarısız oldukları ders sayısını 3’e indirenler, bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 9 Din Kült. Ve Ahlak Bil. 1 4 Tarih 2 5 6 BAŞARISIZ Coğrafya 8 Matematik 4 BAŞARISIZ Geometri Biyoloji Fizik Kimya 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 27 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi 10 Resim/Müzik Dil Anlatım TOPLAM 37 106 Yıl sonu başarı puanı: 106/37 = 2,86 * Tarih, Matematik, Kimya derslerinden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer

13 Yıl sonu başarı puanı: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER.
d) Yıl sonunda başarı ortalaması 3.00’ ün altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 9 Din Kült. Ve Ahlak Bil 1 4 Tarih 2 5 6 BAŞARISIZ Coğrafya 8 Matematik 4 BAŞARISIZ Geometri Biyoloji Fizik Kimya 2 BAŞARISIZ Sağlık Bilgisi İngilizce 27 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi 10 Resim/Müzik Dil Anlatım TOPLAM 37 106 Yıl sonu başarı puanı: 106/37=2,86 * SINIF TEKRAR EDER.

14 Başarı puanı ile geçilemeyecek
tek ders “DİL ve ANLATIM” dersidir

15 Dil ve Anlatım dersi başarısız olan bir öğrenci örneği;
Dersin Adı Ders Saati I.Dönem Notu II.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ağırlık Türk Edebiyatı 3 2 6 Dil ve Anlatım 1 4 BAŞARISIZ Tarih 4 Coğrafya Matematik 5 12 Geometri Biyoloji 10 Fizik Kimya Sağlık Bilgisi İngilizce 9 45 Almanca/Fransızca Beden Eğitimi Resim/Müzik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TOPLAM 37 139 Yıl sonu başarı puanı : 139/37 = 3,75 Dil ve Anlatım dersinden Ortalama Yükseltme Sınavına girer. Sınavda başarısız olduğu taktirde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.

16 ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI
Başarılı veya başarısız / en fazla 4 ders Ortalama yükseltme ve sınav takvimi Öğrenciler, öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 4 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilirler. Bu sınavlar, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez

17 SORUMLU SINIF GEÇME Başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (45 puan- 2) halinde kalkar. Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı 9. sınıfta en fazla 3, 10. ve 11. sınıflarda en fazla 2 olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dahil toplam 5’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (45 puan- 2) halinde kalkar. O dersin sene sonu notu/puanı, yıl sonu notu/puanı ve ortalama yükseltme sınavından alınan notun/puanın ortalaması alınarak oluşturulur.

18 SINIF TEKRARI Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı
bulunup, yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılabilir. Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılır. Ancak hazırlık sınıfındaki sınıf tekrarı bu süreye dahil değildir.

19 ÖDÜL SİSTEMİ Tüm derslerden başarılı olan,
Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan, Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları, a) arasındakiler Teşekkür belgesi b) ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) arasındakileri Teşekkür belgesi, b) ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

20 DANIŞMANLIK Danışman öğretmenler, Öğrencinin akademik ihtiyaçları doğrultusunda yönlenmesine, Gerekli sorumlulukları alması için beceri kazanmasına, Çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmesine, Kendini tanımasına yardımcı olur. Danışmanlık yaptığı öğrenci grubu ile haftada 1 kez rehberlik saatlerinde buluşur. Bunun dışında ihtiyaç duyduğu durumlarda öğrenciye bireysel randevu vererek destek olmaya çalışır. Öğrencilerini düzenli olarak takip eder, sosyal becerilerinde yetkinlik sağlamak, Akademik başarılarını artırmak, zorlandıkları ve yeterli oldukları alanları farketmelerini sağlamak, Verimli ders çalışma yöntemlerini öğretebilmek amacıyla kayıtlar tutar, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve branş öğretmenleri ile paylaşır Disiplin konularında, rehberlik programlarının planlanmasında yardımcı olur. Öğrenciyi takip ederek kendisini tanımasına ve geliştirmesine yardımcı olmak.

21 DEVAM - DEVAMSIZLIK Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda;
e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir. 2 günü geçen devamsızlıklar resmi/özel sağlık kurumlarınca düzenlenecek raporla belgelendirilir ve takip eden 5 iş günü içinde okul yönetimine bildirilir. Sınav olduğu günlerde devamsızlık yapılması durumunda, o sınavın telafisi için “RAPOR” getirilir. İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü, özürsüz ya da izinli devamsızlık süresi toplamı 45 günü aşamaz. Sınav günlerinde okuldan izin alarak ayrılabilmek için yarım günün tamamlanması gerekmektedir. Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

22 İZİN DURUMU Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek Okul Müdürlüğünden ve/veya ilgili Müdür yardımcısından izin istemesi gerekir. Acil sağlık durumları dışında öğrencilerin okuldan ayrılmalarına izin verilmez. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda, öğrencinin velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması gerekmektedir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenciye izin verilir. Bu durumlar saat 4’ten sonra alınamayacak doktor randevuları ya da vize başvurusunda elçiliklerin verdiği randevular olabilir.

23 GEÇ KALMA Öğrencilerin okula zamanında gelmesi ve derslere zamanında girmesi zorunludur. YAPTIRIMLAR Geç kalan öğrenci müdür yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarılır ve geç kağıdı alarak derse katılır. 6 geç kağıdı - Geç Uyarı Mektubu ve rehberlik görüşmesi 8 geç kağıdı – Disiplin Kurulu Öncesi Uyarı Mektubu 10 geç kağıdı – Onur Kurulu 12 geç kağıdı – Disiplin Kurulu

24 KIYAFET KURALLARI Öğrenciler okula formaları ile gelirler.
Belirlenen kıyafet yönetmeliğine uymayarak 3 kez uyarı alan öğrenciler, o haftaki Çarşamba günü, okula serbest kıyafetle gelemezler.

25 ETÜT UYGULAMASI Bir dersten 3 kez ödev yapmayan ya da ders araç ve gerecini getirmeyen öğrenci, okulda kalarak etüt saatinde çalışmalarını tamamlar Velinin bilgilendirilmesi öğrencinin sorumululuğundadır Ulaşım veli tarafından sağlanır. 3 kez etüt çalışmasına katılmak zorunda kalan öğrenci onur kuruluna sevk edilir.

26 CEP TELEFONU Öğrencilerimiz, cep telefonlarını kapalı ve dolaplarında kilitli olarak bulundurmak zorundadırlar. Üzerinde ilk kez telefon bulunan öğrenciler hakkında kayıt tutulur ve telefon okul çıkışında teslim edilir. 2. kez, 1 hafta sonra teslim edilir. 3. kez, dönem sonuna kadar telefon geri verilmez. İhtiyaç durumunda görüşmeler izin alınarak sadece Müdür Yardımcısı odasında yapılır.

27 BAŞARI BURSU Başarı puanlarının 80.0 ve üzerinde olması
Burslu olarak eğitimini sürdüren öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılı sonunda; Başarı puanlarının 80.0 ve üzerinde olması Davranış notunun indirilmesine sebep olacak bir disiplin cezası almamaları durumunda, bursları devam eder. 10. sınıf sonunda 9. ve 10. sınıf, 11. sınıf sonunda 9., 10. ve 11. sınıf başarı puanları dikkate alınarak aşağıdaki tabloda yer alan puanlara göre yeniden düzenleme yapılır. Bursu kesilen öğrencilerimiz, bir sonraki dönemlerde not ortalamaları tabloda belirtilen koşulları sağlıyor olması durumunda yeniden burs hakkı elde ederler.

28 9. ve 10. Sınıf Sonu Başarı Puanı Burs Oranı (%) 70 80 90.0 – 94.9 90 100

29 Lise kısmına başarı bursu ile başlamayan öğrencilere;
10. sınıf sonunda 9. ve 10. sınıf, 11. sınıf sonunda 9.,10. ve 11. sınıf  yıl sonu ortalamaları dikkate alınarak, tabloda yer alan puanlara göre başarı bursu verilir.

30 9. ve 10. Sınıf Sonu Başarı Puanı Burs Oranı (%) 70 80 90 100

31 İDES (İLERİ DÜZEY EĞİTİM SINIFI)
Şu anki İDES öğrencilerimizin programa devamı için, sene sonu ağırlıklı puanlarının en az 75 olması, İDES programına katılmak isteyen öğrencilerimizin 9. sınıf 1. dönem sonu veya 2.dönem sonu ağırlıklı puanlarının en az 80 olması gerekmektedir. İDES, haftalık ders saatleri Devam zorunluluğu Akademik olarak başarılı olan öğrencilerimize konuların tüm ayrıntıları ile öğretilmesine ,bu öğrencilerin bilgi ve bilgiyi kullanma becerilerinin arttırılmasına ,ayrıca ulusal/uluslararası yarışma/sınavlarda okulumuzu temsil etme becerisinin kazandırılmasına yöneliktir. Şu anki İDES öğrencilerimizin bu programa devam edebilmesi için sene sonu ağırlıklı puanının 75 ve üzerinde olması gerekmektedir. İDES programına katılmak isteyen öğrencilerimizin 9. sınıf 1. dönem sonu veya 2.dönem sonu puanının ; “80 ve üzerinde” olması yeterli olacaktır. İDES; Matematik(3),Fizik(2),Kimya(2),Biyoloji(2) ve Türkçe(2) derslerinden oluşan 11 saatlik bir programdır.Programa devam zorunluluğu vardır.

32 BAŞARILAR… ODTÜ G.V. ÖZEL LİSESİ


"ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları