Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
HAZIRLAYAN : ASLIHAN GÜÇLÜCAN

2 PUAN Ortaöğretimde Sınav, ödev , projeler ve uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılacak.

3 ÖRNEK : Matematik dersi dönem puanı : 79,84
Coğrafya dersi yıl sonu puanı : 44,21 Tarih dersi yıl sonu başarı puanı:99,56 Mezuniyet (diploma ) puanı :100,00

4 DÖNEM PUANI Bir dersin dönem puanı,o döneme ait yazılı sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

5 Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun:
ÖRNEK Matematik dersinin puanları aşağıdaki gibi olsun: Yazılı puanları : 62,56 / 40,35 / 50,21 Sözlü puanları : 60 / 50 Ödev Puanı : 65,24 Puanlar Toplamı : 328,36 Tüm puanların toplamı ÷ Tüm puanların sayısı 328,36 ÷ 6 = 54,72

6 YIL SONU PUANI Bir dersin yıl sonu puanı birinci ve ikinci dönem puanlarının ortalamasıdır.

7 ÖRNEK FİZİK DERSİ BİRİNCİ DÖNEM PUANI : 74,42
İKİNCİ DÖNEM PUANI : 86,95 ( 74, ,95 ) ÷ 2 = 80,68 YIL SONU PUANI = 80,68

8 BİR DERSİN AĞIRLIĞI O dersin haftalık ders saati sayısıdır.
Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4 ‘ tür.

9 BİR DERSİN AĞIRLIKLI PUANI
O dersin yıl sonu puanıyla haftalık ders saatinin çarpılmasıdır. Matematik haftalık ders saati : 4 Yıl sonu puanı : 78,36 Matematik ağırlıklı puanı : 313,44

10 YIL SONU BAŞARI PUANI Öğrencinin yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı diploma defterine de işlenir ve mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

11 DERS YIL SONU ORT. HAFTALIK SAAT AĞIRLIKLI PUAN DİL VE ANLATIM 86,24 2 172,48 TÜRK EDEBİYATI 75,36 3 226,08 DİN K.VE AH. BİL 98,21 1 TARİH 65,87 131,74 COĞRAFYA 54,58 109,16 MATEMATİK 78,36 4 313,44 FİZİK 56,98 113,96 KİMYA 64,00 128,00 BİYOLOJİ 82,00 164,00 İNGİLİZCE 100,00 10 1000 ALMANCA 87,36 174,72 BEDEN EĞİTİMİ 95,00 190,00 TOPLAM 34 2821,79

12 ÖRNEK Yıl sonu başarı puanı = yıl sonu ağırlıklı puan toplamı Haftalık ders saati toplamı 2821,79 = 82,99 34

13 MEZUNİYET ( DİPLOMA ) PUANI
Mezuniyet puanı , yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet puanı AOÖBP ve Okul Birinciliği için kullanılır.

14 ÖRNEK 9. sınıf yıl sonu başarı puanı : 63,89
63, , , ,36 = 307,58 307,58 ÷ 4 = 76,89

15 Bundan önceki yönetmelikte mezuniyet notlarının eşit olması durumu çok fazla yaşanıyordu. Bu durumlarda Son sınıf yıl sonu notu yüksek olan okul birincisi oluyordu.

16 Yeni yönetmelikte ise alan ayrımı yapılmaksızın mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış olanlar ceza ile ilgili kayıtlar dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamazlar.

17 NOT : Ortaöğretimde 100 üzerinden verilen her bir puanın 5 üzerinden bir karşılığı vardır. İşte buna “ Not “ denir.

18 Puanların not ve derecesi karşılığı aşağıdaki gibidir.
85-100 5 Pekiyi 70-84 4 İyi 55-69 3 Orta 45-54 2 Geçer ******* 25-44 1 Geçmez 0-24 Etkisiz

19 Puanlar nota çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir, puanda herhangi bir değişiklik yapılmaz.

20 PUAN DÖNÜŞTÜRME NOT 84,62 85,00 5 44,33 1 69,72 70,00 4 54,96 55,00 3

21 Ortaöğretim hayatınızda artık başarınızı tamamen puanlar belirleyecek.
Karnenizde notlar da yer alacak ancak artık notların sadece sembolik bir değeri var. Notlar bunun dışında takdir ,teşekkür hesabında ve 9. sınıflarda alan seçiminde kullanılacak.

22 5’lik not sistemindeki sonuçlar öğrenci başarısını belirleyemiyordu
5’lik not sistemindeki sonuçlar öğrenci başarısını belirleyemiyordu. Bu sistemdeki en küçük not artışı ya da azalışı toplamda çok büyük farklara neden olmaktaydı.

23 ÖRNEĞİN 69 alan öğrencinin notu 3 ;
70 alan öğrencininki ise 4 olarak karneye geçiyordu. Aslında gösterilen performanslar arasındaki farkın çok az olmasına rağmen öğrencilerin 5’lik sisteme dönüştürülerek elde edilen notları arasındaki fark oldukça fazlaydı.

24 Aynı zamanda 100’lük not sistemi, 5’lik not sistemine göre ÖSS’ye girişte kullanılan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanının hesaplanmasında çok çarpıcı farklar ortaya koymaktadır.

25 ÖRNEĞİN Bir okuldaki iki öğrencinin 5’lik sistemdeki diploma notlarını 5,00 olarak varsayalım.Her iki öğrencinin de AOÖBP’si 80,00’dır.Ancak 100’lük sistemde birinci öğrencinin diploma puanı 100, ikinci öğrencininki ise 85 olduğunu varsayarsak birinci öğrencinin AOÖBP’si 80,00;ikinci öğrencininki ise 76,591 olarak hesaplanmaktadır.

26 DİPLOMA NOTU DİPLOMA PUANI AOÖBP ALİ 2,00 54,99 56,694 VELİ 45,00 51,087

27 Yeni sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine getirilen bir diğer değişiklik ise Öğretmenin artık kanaat notu kullanamayacak olmasıdır. Yani öğretmen artık öğrencinin puanlarının not karşılığı 4 ise bunu kanaatini kullanarak 5 yapamayacak.

28 ÖZET Artık tek amacımız “karneye 5 düşürmek” değil.
100’lük puan sisteminde artık alacağınız her bir puanın anlamı var. Emeğiniz küçük de olsa karşılığı bu sistemde mutlaka olacak.

29 BU DOĞRULTUDA TÜM ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

30 TED ZONGULDAK KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ
REHBERLİK VE PSİKOLJİK DANIŞMA SERVİSİ


"YENİ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları