Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mustafa ADIGÜZEL 26 Nisan 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mustafa ADIGÜZEL 26 Nisan 2011"— Sunum transkripti:

1 Mustafa ADIGÜZEL 26 Nisan 2011
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ADRES KAYIT SİSTEMİ Mustafa ADIGÜZEL 26 Nisan 2011

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi AKS NEDİR? 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan; Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması.

3 SİSTEMİN KURULMA AŞAMALARI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi SİSTEMİN KURULMA AŞAMALARI MERNİS ULUSAL ADRES VERİ TABANI T.C. KİMLİK NO İLE ADRES VERİ TABANININ EŞLEŞTİRİLMESİ ADRES KAYIT SİSTEMİ

4 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi AMACI Kaynakların etkin kullanılması, Hızlı ve verimli kamu hizmetinin sağlanması, Ülke genelinde tek tip adres bilgisinin oluşturulması, Anlık nüfus sayımı yapılabilmesi, Güvenilir istatistiki bilgi elde edilmesi.

5 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi KAPSAMI T.C.Vatandaşları, Türkiye’de Yerleşik ve Altı Ay Süreli İkamet Tezkeresine Sahip Yabancılar, Sayılı Kanun Kapsamındaki Yabancılar, - KKTC Vatandaşları.

6 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi İŞLEVİ Adres Bileşenlerinin; Ülke genelinde standart bir yapıya kavuşturulması, Sürekli güncelliğinin sağlanması. Kişilerin; Adres bileşenleri ile eşleştirilerek yerleşim yeri adreslerinin kayda geçirilmesi, Adres Bileşenleri ve Yerleşim Yeri Adreslerinin; Kurum ve kuruluşlar ile çevrimiçi paylaşılmasının sağlanması.

7 SUNULAN İŞLEVLER VE KULLANICI GRUPLARI

8 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi ADRES ÇEŞİTLERİ Yerleşim Yeri Adresi Diğer Adres

9 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi YERLEŞİM YERİ ADRESİ Bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden fazla yerleşim yeri adresi olamaz. Yerleşim yeri adresinin tekliği esastır.

10 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi DİĞER ADRES Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konut gibi yerler kişinin diğer adresidir. Diğer adres bilgisinin tutulması kişinin isteğine bağlıdır. Diğer adresin kayıtlarda yer almaması, hizmet sunumuna engel teşkil etmez.

11 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi BİLDİRİM Şahsen Elektronik İmza Mobil İmza Sayısal İmza Posta

12 BİLDİRİME İLİŞKİN ESASLAR
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi BİLDİRİME İLİŞKİN ESASLAR Kişinin beyanı esastır. Bildirimi taşınma tarihinden itibaren 20 iş günü içinde Nüfus Müdürlüklerine, Dış Temsilciliklere, Adrese bağlı olarak hizmet veren kurumlara bildirilmesi zorunludur.

13 nvi Kanunda belirtilen süre içinde adres bildiriminde bulunmayanlar,
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi Kanunda belirtilen süre içinde adres bildiriminde bulunmayanlar, Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar için idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

14 nvi GÜNCELLİĞİN SAĞLANMASI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi GÜNCELLİĞİN SAĞLANMASI Yetkili idarelerce (belediye, il özel idareleri, organize sanayi bölge müdürlükleri) adres bileşenlerinin ve bunlardaki değişikliklerin adres standardına uygun olarak tanımlanarak ulusal adres veri tabanına işlenmesi, İl, ilçe, köy, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi gibi idari bağlılık değişiklerinin Genel Müdürlük tarafından ulusal adres veri tabanına işlenmesi,

15 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Adres oluşumuna altyapı teşkil eden yapı belgelerinin ulusal adres veri tabanına işlenmesi, Kişi ve kurumların adres değişikliklerini bildirmesi.

16 KONTROL MEKANİZMALARI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi KONTROL MEKANİZMALARI Kolluk makamlarınca yapılan tahkikatlar, Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularının; sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri beyan etmekle yükümlü kişilerle takip ederek ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmesi (Form C),

17 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Muhtarlarca, nüfus müdürlüklerince kendilerine gönderilen adres değişikliği bildirim listelerini inceleyerek varsa bildirilmemiş olan değişikliklerin bildirilmesi (Form D)

18 ADRES BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ADRES BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI Adres bilgileri, Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden ikili anlaşma yapılan kurumlarla paylaşılabilir, Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı toplu halde hiçbir kuruma verilemez,

19 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Kurumlar ve diğer kişiler kendi iş ve işlemlerine esas olmak üzere sadece kayıtlarını tuttukları kişilerin bilgilerini alabilir ve amacı dışında kullanamazlar.

20 KAYDEDİLEN GELİŞMELER
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi KAYDEDİLEN GELİŞMELER Özellikle taşra teşkilatımızın özverili çalışmaları sayesinde; Kamu kurum ve kuruluşlarının Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanmaları ve etkin olarak kullanmaları sağlanmıştır. Altyapısını tamamlayarak Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı muhtar sayısı Nisan ayı itibariyle dur.

21 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Ayrıca, Adres Kayıt Sisteminde yer alan bilgilerin kullanılmasıyla birlikte; Tebligatların zamanında ve daha hızlı yapılması, Seçmen kütüklerinin güncellenmesi ile listelerin oluşturulması, Kent bilgi sistemlerine altlık teşkil etmesi, Aile hekimliği uygulamasının gelişimi, Kamu hizmetlerinin daha etkin planlanması, Nüfus istatistiklerinin anında elde edilmesi sağlanmıştır.

22 MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ

23 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Ulusal Adres Veri Tabanı, ülkemiz genelinde bulunan idari ve mahalli yapılanmanın metinsel bilgilerini içermektedir. Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi ile, elektronik ortamda güvenilir ve merkezi olarak tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlar ile birleştirilmesi yoluyla Adres Kayıt Sisteminin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması öngörülmüştür.

24 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisini kullanan, Metinsel veri yerine akıllandırılmış mekansal verilere dayanan, CBS temelli Kent Bilgi Sistemleri ile birlikte çalışmaya uygun, Veri hatalarını önemli ölçüde engellemeyi hedefleyen,

25 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi İşlemlerin görsel olarak yürütüleceği, Kurum ve kuruluşlarla mekansal veri paylaşımına açık, Mükerrer yatırımları asgari seviyeye indirgeyecek önemli ve uzun soluklu bir proje niteliğini taşımaktadır.

26 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi AMAÇ Yetkili idarelerce oluşturulmakta olan coğrafi adres verilerinin ortak bir yapıya kavuşturularak ülke genelinde standartlaştırılmasını ve ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek ulusal veya yerel projelere altlık oluşturulmasını sağlamak, Metinsel adres bilgilerinin harita tabanlı olmasını sağlayarak, adres,kişi adı soyadı veya T.C. kimlik numarası gibi verilerden hareketle bir adresin harita üzerindeki konumunun tespit edilebilmesi sağlamak,

27 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Metinsel adres verilerine mekansal bilgilerin eklenmesi ve paylaşılması ile telefon, su, elektrik, gaz abone sistemleri, 112 çağrı sistemi, emniyet sistemi, taşınmaz mal beyanı gibi diğer önemli çalışmalarda çok daha etkin ve verimli kullanılabilmesini ve tekrarlanan yatırımların önüne geçilmesini sağlamak, Harita tabanlı yapılmayan (metinsel) adres numaralama işlemlerinden kaynaklanan adres tutarsızlıklarının önüne geçmektir.

28 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi HEDEF Ulusal Adres Veri Tabanında bulunan adres bileşenlerine ait coğrafi konum bilgilerinin kayıt altına alınması, Yetkili idarelerin ve NVİGM personelinin numarataj ve bağlılık ile ilgili değişikliklerini harita üzerinden görsel bir şekilde gerçekleştirmeleri,

29 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Yetkili idareler bünyesinde kullanılan Kent Bilgi Sistemleri ile çalışabilecek entegrasyon noktalarının hazırlanması ve UAVT‘nin bu sistemlerden gelecek bilgilerle beslenmesi, UAVT bünyesindeki bilgilerin mekansal konum bilgileriyle birlikte diğer kurum ve kuruluşların paylaşımına açılması, hedeflenmektedir.

30 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Mekansal Adres Kayıt Sisteminin oluşturulması, Yapı ruhsatı sürecinin elektronik ortama aktarılmasını ve internet ortamında takip edilebilmesini, yerel yönetimlerle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında gerekli belge ve verilerin elektronik ortamda paylaşılmasını ve ulusal adres veri tabanının yapı ruhsatı otomasyonu ile otomatik güncellenmesinin sağlanmasını amaçlayan Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesine de büyük katkı sağlayacaktır.

31 ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nvi ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

32 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi AMACI Yapı ruhsatı başvuru sürecinin elektronik ortama aktarılması, Cins değişikliği başvurularının ilgili Kadastro Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılabilmesi, Yerel yönetimlerle TKGM arasında gerekli belge ve verilerin elektronik ortamda paylaşımı, Ulusal Adres Veritabanının yapı ruhsat otomasyonu ile otomatik güncellenmesinin sağlanması.

33 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi FAYDALARI Yapı ruhsatı sürecinde yer alan kurumlararası işbirliği ve veri paylaşımı entegre hizmet sunumunu destekleyecektir. Mevcut kaçak yapıların tespitini ve bundan sonra kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinde altlık olarak kullanılabilecektir. Yapı ruhsatı izin süreçlerinde kurumlar arası veri ve belge paylaşımlarının dijital ortamda gerçekleşmesi süreç verimliliği ve zaman tasarrufu sağlayacaktır.

34 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Bina ruhsat başvurusu hizmetine ihtiyaç duyan kullanıcıların bu hizmete daha kolay ve hızlı ulaşımı sağlanacaktır. Halen yerel idarelerce yapı ruhsatındaki ve yapı kullanım iznine bağlı olarak yapılan güncellemeler Ulusal Adres veritabanına manuel olarak yapılmaktadır. Bu proje hayata geçtiğinde güncellemeler otomatik olarak anında yapılabilecektir. Arazi ve emlak vergisi kayıplarının önlenmesinde fayda sağlayacaktır.

35 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
nvi Söz konusu iki Proje, 2011 Yatırım Programı kapsamında, “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi” adı altında birleştirilmiş olup, konuya ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.


"Mustafa ADIGÜZEL 26 Nisan 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları