Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 TKGM TAPU ve KADASTRO birimleri ile FIG-Kadastro 2014 tanımlarına uygun bir şekilde aynı çatı altında bu sorumluluğu yerine getiren kurumdur. TAPU KİMİN ? NASIL ? ….…….? KADASTRO NEREDE…….? NE KADAR….? ..……….…….?

3 MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISI
6083 sayılı Teşkilat Kanunu ile Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetkilerinin tanımlandığı 2.maddesinin ç bendi “Mekânsal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlamak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.” şeklindedir.

4 % 20-30 arası yazılım ve donanıma % 40-50 arası veri elde edilmesine
KURULUM MALİYETİ Sisteminin büyüklüğüne, kullanıcı sayısına ve veri çeşidine göre değişse de maliyetlerin yaklaşık: % arası yazılım ve donanıma Eğer yazılım açık kaynak kodlu ise bu oran çok düşüktür. % arası veri elde edilmesine Verilerin sayısal ortamda olup olmaması, ücretli temin edilip edilmemesine göre maliyetler değişir. % arası işletme giderlerine ve diğer maliyetlere aittir.

5 BAŞARI DURUMU Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilişim Platformu tarafından hazırlanan Kamuda Bilişim Projeleri Yönetimi Yetkinliği raporunda; “Kamu projelerinde uzun süreli stratejinin belirlenmesinde, kurumların %81’inin eksikliği olduğu göze çarpmaktadır. Kamu kurumlarının %88’i yaşanan sorunların temelinde nitelikli insan kaynağı eksikliğini en önemli etken olarak görmektedir.”

6 2002 – 2009 VERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI

7 KADASTRO VERİ ALTYAPISI

8 DÖNÜŞÜM & KAZANÇ

9 MEKANSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS)
Kadastro verilerinin sayısal olarak toplanarak, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve paydaş kurum, kuruluş ve belediyelere sunulması amacıyla geliştirilmiş açık kaynaklı bir uygulamadır.

10 İlişkilendirilmiş Bilgi Sistemi
MEGSİS ile … İlişkilendirilmiş Bilgi Sistemi Tapu kütüğü Kadastro Paftası

11 MEGSİS ile … Düzeltmeler sonucunda arazi ile uyumlu kadastro parsellerinin oluşturulması Yenileme çalışmalarında zemin uyumsuzluğu olan alanların tespiti Yollar üzerinde kalan aktif kamulaştırma parsellerinin tespiti Su havzalarında kamulaştırma sonrası aktif kalan parsellerin tespiti Dolgu ile oluşan ve idari tescil edilmesi gereken alanların tespiti

12 SİSTEM MİMARİSİ

13 MEGSİS ÇALIŞMALARI Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) kapsamında yapılan çalışmalar 4 ana başlık altında toplanmaktadır. Web tabanlı uygulama yazılımı Uluslararası standartlarda harita servisleri E-Devlet Servisleri Ortofoto Servisleri

14 WEB TABANLI UYGULAMA YAZILIMI
Tapu ve kadastro verilerinin karşılık olarak kontrol edilmesi. Öznitelik bilgilerinin toplanması. ITRF96 koordinat sisteminde bütünlenmesi ve sunulması. Hava görüntüleri (ortofoto ve googlemaps) kullanılarak doğrulanması. Kontrol sorgulamaları ile veri kalitesinin artırılması. Verilerin güncel olarak tutulması.

15 ULUSLARARASI STANDARTLARDA HARİTA SERVİSLERİ
MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verilerinin protokoller kapsamında talep eden kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşımı sağlanmaktadır. Hazırlanan harita servislerinin standartlara ve kullanıma uygunluğu açık kaynak ve ticari ürünler ile test edilmiştir.

16 ULUSLARARASI STANDARTLARDA HARİTA SERVİSLERİ
Kadastro Harita Servisleri İstatistik Bilgi Cetveli Servis Tipi Cevaplanan Talep Sayısı Cevaplanamayan Talep Sayısı Toplam Talep Sayısı Başarı Oranı WMS (Web Map Services) 20.876 99,75 % WFS (Web Feature Services) 2.433 98,78 % TOPLAM 23.309 99,27 % (Cevaplanamayan talep sayısı içerisine sistemden kaynaklanan kesintiler dâhil edilmiştir.)

17 E-DEVLET SERVİSLERİ MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından sunulmaktadır. Bu servisler adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliği taşımaktadır.

18 E-Devlet Servisleri Kullanıcı İstatistikleri
Cevaplanan Talep Sayısı Cevaplanamayan Talep Sayısı Toplam Talep Sayısı Başarı Oranı  E-Devlet (Vatandaş) 1.467 99,79 % (Cevaplanamayan talep sayısı içerisine sistemden kaynaklanan kesintiler dâhil edilmiştir.)

19 ORTOFOTO SERVİSLERİ Üretimi yapılmış 1/5.000 ölçekli ortofoto haritalarının açık kaynaklı GDAL kütüphanesi kullanılarak hazırlanan servisler aracılığı ile TileMapService (TMS) standardında sunulmasıdır.

20 ORTOFOTO SERVİSLERİ

21 MEVCUT DURUM ~ 53.25 Milyon Kadastro Müdürlükleri ~ 37.75 milyon
TAKBİS I-II ~ 0.5 milyon UVDF ~ 5 milyon TRGM ~ 10 milyon Kadastro Müdürlükleri ~ milyon TOPLAM ~ Milyon

22 KADASTRO VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ !!!
Günümüzde vatandaşa yönelik bilgi paylaşımı ve kaliteli hizmet sunumu, kamunun öncelikli çalışma hedefini oluşturmaktadır. Bu nedenle, diğer kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmaların temel altlığı olan tapu ve kadastro verilerinin hazırlanması ve sunulması, bu çalışmalara da önemli bir ivme kazandırmaktadır.

23 TEŞEKKÜRLER … Mert Yasin ÖZ Tel : 0 (312) 413 65 59
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E-Posta : Web :


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları