Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER"— Sunum transkripti:

1 KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER
Görevi HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya-Tokat-Çorum) (Kütahya - Afyon-Uşak) (Bartın - Zonguldak - Sinop vb...) verimliliğin artırılmasından yetkili/sorumlu olması 1 Ekim 2007 Sadık BADAK Antalya Milletvekili

2

3

4

5 Mevcut Durum Mevcut İllerimiz 1920’li yılların nüfus, teknik ve ulaşım imkanları gözetilerek oluşturulmuş ve 1980’li yılların sonlarında il sayısı arttırılmıştır. İl sayısının yeniden artırılması teklif edilmektedir. Buna karşılık gelişen teknoloji bilgilenme ve yönetmeyi çok kolaylaştırmıştır. 80 yıl içinde bazı illerimizin nüfusunun azalması bazılarının artmasıyla yönetim/verimlilik dengeleri bozulmuştur. Bu durum İllerin planlama ve yönetimlerinde verimliliği olumsuz etkilemektedir.

6 Mevcut Durum Artan toplum ihtiyaçları ve ülkemizin kalkınma hedefleri sebebi ile il yöneticilerinin verimlilik/karlılık analizlerine vakıf olmaları zorunlu olmuştur. Anadolu, iyi niyetli fakat işletmeciliği bilmeyen valilerin yarım kalmış yatırımlarıyla doludur. Bazı özel idarelerin kaynakları boşa gitmektedir Örnek: Antalya'da Tünektepe Gazinosu, Saklıkent Yatırımı, İl Özel İdare İş Hanı vb. Ayrıca; sivil kesimler, illerimizin gelişim planlarına katkıda bulunmak istemektedirler. Bakanlıkların bölge müdürlükleri havza planlama ve uygulamasını uzun yıllardır gerçekleştirmektedir.

7 Amacı 5449 Sayılı kanunla kurulmaları öngörülen KALKINMA AJANSLARI'na esas alınacak Müşterek İllerden birinin, KOORDİNATÖR İL olarak HAVZA GELİŞİM PLANI ve HAVZA'da (Amasya - Tokat - Çorum) (Kütahya – Afyon - Uşak) (Bartın – Zonguldak - Sinop vb...) verimliliğin artırılmasından yetkili/sorumlu olması, Kamu + Sivil Kuruluşlar ile Türkiye’ye özgü “YÖNETİŞİM” modelinin geliştirilmesi.

8 Yapılacak Çalışmalar Koordinatör il valiliğine (Ankara-İstanbul-İzmir dışında 23 il) Kamu Yönetiminde liyakat sahibi, ileri yönetim bilgi ve becerilerine vakıf vali atanması ve kadrolarının yüksek vasıflı yöneticiler ve yetkilerle desteklenmesi, Kalkınma Ajanslarının "Danışma Kurullarına" son 20 yılda ilgili illerden üniversite sınavında ilk %5'e giren meslek sahiplerinin gönüllülük esasıyla davet edilmesi, Mevcut ve kurulacak Kent Konseylerinin, Kalkınma Ajansları Danışma Kurullarıyla müşterek çalışması için düzenleme yapılması,

9 Yapılacak Çalışmalar Her havza için Kalkınma Ajansı Merkezi’nin Koordinatör ilde kurulması, Bakanlık Bölge Müdürlüklerinin koordinatör il sınırlarına göre belirlenerek, tecrübeli bakanlık personelleri ile desteklenmesi. Kalkınma Ajanslarına Toprak ve Su kullanımı ile doğal zenginlik projelerinin havzada takibi sorumluluğu ve kamu binalarından bedelsiz yararlanma yetkisi verilmesi

10 Avantajları Coğrafi, nüfus ve bütçe açısından küçük bir kaç ilin planlama ve yatırım yönetiminin birleşmesiyle sağlanacak tasarruf ve verimlilik, Koordinatörlükte birleşecek iller için yapılacak ortak altyapı yatırımlarıyla sağlanacak tasarruf ve verimlilik, 23 Koordinasyon iline yüksek vasıflı yönetici bulma kolaylığı

11 Avantajları İllerdeki atıl yatırım ve potansiyellerin havza boyutunda ihtiyaca dönüştürülmesi sağlanır. Yerel sivil kuruluşlardaki nitelikli Yöneticiler ile o illerden çıkmış başarılı hemşerilerin kendi yöresi için yönetime katılma isteğinin karşılanması ve bundan sağlanacak çok yönlü tatmin ve verimlilik.

12 Dezavantajları İl Yönetimlerinde bir süre doğacak tedirginlik,
Bakanlık personelinden bazı yetkilerini koordinatör il valiliğine bırakmak istememesinden doğacak geçici direnç, Uygulamanın farklı yönetim biçimleri olarak takdim edilip yanlış yönlendirilmeler ve engellemenin olabilmesi.

13 İlgili merciler Başbakanlık İçişleri Bakanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı


"KALKINMA AJANSLARI ve KOORDİNATÖR İLLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları