Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİLERİ
UZM. DR. GÜRAY KILIÇ

2 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ
Sağlık hak değil, ihtiyaçtır. Devletin sağlığa katkısı en aza indirgenecek Sağlık ticarileştirilip, piyasanın kurallarına göre yönlendirilecek

3 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ KÖŞE TAŞLARI
Sağlık ocağı sistemi- Aile hekimliği modeli 2./ 3. basamak hastaneler işletmeleştiriliyor Özel’e sevkler yaygınlaştı Genel sağlık sigortası yasalaştı Sözleşmeli çalışma/ Taşeronlaştırma Kamuda performansa göre ek ödeme sistemi

4 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE EAH’DE FİNANSMAN
Genel bütçeden katkı giderek azaldı Sosyal güvenlik kurumları, yeşil kart ve vatandaşın cebinden gelen para

5 EAH VE FİNANSMAN Ücretleri maliye bakanlığı belirliyor
BUT sürekli azalıyor SGK’lardan alacaklar kanunla bir anda siliniyor 1 Temmuz – Vaka başı ödeme genelgesi ile harcamalar azaltılıyor

6 EAH VE FİNANSMAN Performansa göre ödeme sistemi ile hekimlerin daha çok işlem yapması teşvik edildi Bilgi-işlem alt yapısı düzenlendi Poliklinik sayısı arttırıldı Randevular kısaltıldı ( ortalama 7 dakika ) “Daha çok işlem- Daha çok para” “Gelir- gider- ciro- kar”

7 EAH- ÇALIŞANLARIN DURUMU
Değişik pozisyon-kategoride çalışanlar bir arada 657’liler, taşeron şirketten sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli vs. bir arada İş güvencesiz ve asgari ücretle çalışan sayısı artıyor

8 HAYDARPAŞA NUMUNE EAH’DE ÇALIŞANLARIN PROFİLİ
657’ li memur: - Emekli Sandığı - Doktor, hemşire; 1170 kişi idari personel; 120 kişi - Maaş + döner sermaye

9 HNH ÇALIŞANLAR PROFİLİ
657- 4C: 30 kişi - Emekli sandığı - Sözleşmeli memur - Hemşire, memur, yardımcı sağlık hizmeti Maaş ( DS ) + DS’den ek ödeme 657- 4B: 150 kişi - SSK’lı işçi - Yardımcı sağlık hizmeti Maaş ( DS ) + DS’den ek ödeme

10 HNH ÇALIŞAN PROFİLİ Taşeron: Hizmet alım ihalesi
- SSK’lı sözleşmeli işçi - Taşeron tarafından asgari ücret Bilgi işlem: 150 kişi Temizlik : 300 kişi Yemek: 80 kişi Güvenlik: 62 kişi Teknik hizmet: 20 kişi

11 HNH ÇALIŞAN PROFİLİ- SONUÇ
Toplam çalışan: 2095 Devlet memuru: 1293 ( %60 ) Sözleşmeli: 792 ( %40 )

12 EAH- PERFORMANSA GÖRE EK ÖDEME
657’li sağlık çalışanı maaşa ek olarak döner sermayeden performansa göre ücret alıyor Bu ücret, belirsiz ve güvencesiz Çalışanlar arasında belirgin eşitsizlik Tam zamanlı- yarı zamanlı arasında çok fark var Yıllık rapor ve izin süresince ücret yok Ekip anlayışı zedelendi, çalışma barışı bozuldu

13 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE UZMANLIK EĞİTİMİ
Eğitimin getirisi az, puanı düşük Eğiticiler daha çok puan getiren işlem peşinde Hastane yönetimi, eğitim zamanını poliklinik/ işlem yapılması için zorluyor Para getirmeyen işler daha az tercih ediliyor Asistan ucuz iş gücü- daha çok hizmet üretmekle yükümlü Bilimsel çalışmaya kaynak yok Taşeronlar tıbbi hizmet veriyor; özellikle görüntüleme ve laboratuar hizmeti

14 AKP’NİN KADROLAŞMA GİRİŞİMLERİ
Başhekimler işletme yöneticisi “patron temsilcisi”: Bakan tarafından atanıyor Şef ve şef yrd. atamaları: Bakan tarafından sınavsız profesör ve doçentler atandı

15 SINAVSIZ ATAMALARIN ETKİLERİ
Güneydoğu / Doğu bölgesi tıp fakültesi kökenli profesör ve doçentler Diğer uzmanlara göre bilgi ve deneyim az Etik kaygıları zayıf: Performansa göre ücrette etik dışı yollar Başasistan, uzman ve şef yardımcılarının yükselme hedefleri suya düştü, motivasyon azaldı Artık yükselmek için liyakattan çok, siyasi iktidara vs. yakın olmak daha önemli

16 EAH’ LERİ BOŞALIYOR Atama-nakil yönetmeliğinde sık sık değişiklikler
Başasistan ve uzmanlara sürgün Sınavla şef ve şef yrd.’na atanma imkanının olmaması Artan iş yükü ve güvencesiz ücretlendirme Eğitim ve araştırmaya ayrılan zaman ve imkanın azalması Bu kurumları cazibe merkezi olmaktan çıkarıyor

17 TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ VE YÖNETMELİK YAYINLANMADI
Sağlık bakanlığı uzlaşmaya yanaşmıyor Kadrolaşma niyetinden vazgeçmiyor Hukuk tanımaz tutumunda ısrarlı Hala Tıpta Uzmanlık Tüzüğü yayınlanmadı Yan dallar, uzmanlık süreleri, rotasyonlar vs. belirsiz

18 Anayasa mahkemesinden dönmesine rağmen sınavsız atamalar için yeniden yasa çıkarma girişimi
Danıştay engelini aşmak için artık tüzük olmadan yönetmelikle kurallar belirlenecek 5 yılda bir eğiticiler, bu yönetmelik kurallarına göre yeniden değerlendirilecek

19 SONUÇ VE ÖNERİLER Sağlık ihtiyaç değil bir haktır
Kamusaldır ve genel bütçeden finanse edilir Uzmanlık eğitimi, ülkenin sağlıktaki geleceğidir Piyasaya göre işleyen kurumlarda uzmanlık eğitimi verilemez, işletmenin değil eğitimin öncelikleri esastır Eğitim ve araştırma için genel bütçeden finansman ayrılmalı Eğiticilerin belirlenmesinde siyasi iktidar etkili olmamalı, liyakat ve bilimsellik esas olmalı

20 Eğiticilere bilimsel özerklik
Güvenceli ve emekliliğe yansıyacak yüksek ücret ile çalıştırılmalıdır Performans kabul edilemez, etik dışıdır ve asistanlara model olamaz Sağlıkta dönüşüm programı ile Türkiye sağlık ortamının karşılaştığı yıkımdan uzmanlık eğitimi de payını almaktadır İMF/ DB patentli bu programın ortadan kalkması ve toplumcu bir anlayışla sağlığın yeniden düzenlenmesi sonucu uzmanlık eğitimi hak ettiği yeri alacaktır


"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNE ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları