Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı"— Sunum transkripti:

1 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Destek Miktarı 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak TL’lik fizibilite desteği Fizibilite

2 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi.

3 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Kimler Başvurabilir? Örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun kişiler Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler Yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler Çağrı duyurusunda ilave koşullar belirtilebilir

4 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Aşamalar AŞAMA 1 (İş Fikri  Proje) TÜBİTAK’ın uygun gördüğü durumlarda İş Planı Hazırlama Eğitimi İş Rehberi Desteği (Mentorluk)

5 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Destek Miktarı Aşama 2: Firmaya TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği Aşama 3: TÜBİTAK 1507 Destek Programı en fazla TL bütçeli projeye % 75 hibe

6 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
Aşamalar AŞAMA 4 Ticarileştirme Proje pazarları Girişim sermayesi şirketleri ile işbirliği

7 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Amaç Yenilikçi, KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek ve başlangıç aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, risk sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması

8 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir? Fon Yöneticileri Aday Fon Yöneticileri Başvuru şekli çağrı döneminde proje şeklinde olur Tüm başvuru koşulları ve detayları çağrıda belirtilir

9 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Destek Miktarı Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır. Fon büyüklüğünün en az %79’u özel yatırımcılar tarafından en az %1’i fon yöneticileri tarafından karşılanır.

10 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Amaç Yenilik ve Teknolojik Girişimcilik alanlarında kamu, özel sektör ve gerçek kişilere yönelik farkındalık oluşturmak ve kapasite artırımını sağlayacak eğitim iş rehberliği (mentörlük) iş birliği ağları kümelenme proje/teknoloji yönetimi proje pazarı yatırımcı pazarı mekanizmalarının oluşturulmasına destek sağlamak.

11 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Kimler Başvurabilir Sermaye şirketleri Üniversiteler Kamu araştırma merkez ve enstitüleri Sanayi/ ticaret odaları OSB müdürlükleri İhracatçı birlikleri

12 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Destek Miktarı Çağrı duyurusunda ayrıca belirtilmediği sürece programda geri ödemesiz %100 destek sağlanır.

13 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Çağrıya Konu Örnekler KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI Girişimcilik Eğitim Firma Firma (Başlangıç, KOBİ , Büyük) Yenilik Mentörlük Üniversite Kişi Kümelenme Enstitü İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK Yatırım pazarı Girişimcilerin ve başlangıç firmalarının yenilik ve girişimcilik kapasitelerinin güçlendirilmesi için mentörlük mekanizmasının oluşturulması desteklenecektir.

14 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
Çağrıya Konu Örnekler KAPSAM MEKANİZMA UYGULAYICI FAYDALANICI Girişimcilik Eğitim Firma Yenilik Mentörlük Üniversite Öğrenci Kümelenme Enstitü İş birliği ağları Odalar/Birlikler TTO Proje pazarı OSB Müd. TÜBİTAK Sertifika Programı Üniversitelerde lisans ve lisansüstü girişimcilik sertifika programı düzenlenmesi desteklenecektir

15 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
Amaç Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılması

16 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
Desteklenen Başvurular Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.

17 1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
Destek Kapsamı Bu programla bir patent başvurusunun, başvurudan tescile kadar tüm aşamaları desteklenmektedir. Ulusal Patent Başvurularında araştırma ve inceleme raporu ücretleri desteklenecektir. Patent Vekilleri destek ve ödülden faydalanabilecektir. Patent başvurusunu tescil etme başarısı gösteren başvuru sahiplerine patent ödülü verilecektir.

18 TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan Avantajlar
Firmalara sağlanan: Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691) Ar-Ge İndirimi (5746, 5520) Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746) Sigorta Primi Desteği (5746) Gümrük Vergisi muafiyeti (4458) Çalışanlara sağlanan: Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691) Sigorta Primi desteği (4691) Damga Vergisi istisnası (4691)

19 Temel Ar-Ge Destek Programları
ARDEB- Araştırma Destek Programları Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hızlı Destek Programı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı

20 1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Doktora Derecesi Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Eğitimi Destek Süresi 36 aya kadar Destek Miktarı TL’ye kadar Sabbatical İzinler için en az 3 ay en çok 12 ay maksimum dolar Normal Destek: En az 1 hafta en çok 12 ay maksimum dolar Başvuru Dönem ve Tarihleri 1.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 28 Mart 2014 26 Eylül 2014 4 ay Değerlendirme Süresi Detaylı bilgi için:

21 1002 - Hızlı Destek Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversiteler / Araştırma Enstitüleri Doktora Derecesi veya Doktora Öğrencisi Araştırma Hastaneleri Tıpta Uzmanlık Derecesi Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Destek Süresi 12 aya kadar Destek Miktarı TL’ye kadar Sabbatical İzinler için en az 3 ay en çok 12 ay maksimum dolar Normal Destek: En az 1 hafta en çok 12 ay maksimum dolar Başvuru Dönem ve Tarihleri Yüksek Kabul Oranı Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. 2 ay Değerlendirme Süresi Detaylı bilgi için:

22 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite - Doktora Derecesi - 5 yıl - Farklı Üniversite Destek Süresi 36 aya kadar Destek Miktarı TL’ye kadar Sabbatical İzinler için en az 3 ay en çok 12 ay maksimum dolar Normal Destek: En az 1 hafta en çok 12 ay maksimum dolar Başvuru Dönem ve Tarihleri 1.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 28 Mart 2014 26 Eylül 2014 4 ay Değerlendirme Süresi Detaylı bilgi için:

23 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir Üniversite Doktora Derecesi Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Eğitimi Destek Özellikleri Destek Süresi 24-36 aya kadar Destek Miktarı 2.5 milyon TL’ye kadar Sabbatical İzinler için en az 3 ay en çok 12 ay maksimum dolar Normal Destek: En az 1 hafta en çok 12 ay maksimum dolar Başvuru Dönem ve Tarihleri 2.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Başvuru Dönemleri Çağrılı - İki Aşamalı YENİ! Öncelikli Alanlar? Üniversite – Sanayi İşbirliği Detaylı bilgi için:

24 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Doktora Derecesi Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Derecesi Destek Süresi 30-48 aya kadar Destek Miktarı Çağrıya göre değişmektedir. Sabbatical İzinler için en az 3 ay en çok 12 ay maksimum dolar Normal Destek: En az 1 hafta en çok 12 ay maksimum dolar Başvuru Dönem ve Tarihleri Başvuru Dönemleri Çağrılı - İki Aşamalı 2.500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Amaç Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla başlatılmıştır. YENİLENDİ! Üniversite – Sanayi İşbirliği Detaylı bilgi için:

25 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Lisans Derecesi Özel/Kamu Kuruluşları Destek Süresi 18 aya kadar Destek Miktarı 200 Bin TL’ye kadar Başvuru Dönem ve Tarihleri Başvuru Dönemleri Mart - Eylül Dönem Son Tarihi 28 Mart 2014 26 Eylül 2014 1.000 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi YENİ! Ulusal Çapta Özgünlük Anlayışı Detaylı bilgi için:

26 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir Destek Özellikleri Üniversite Doktora Derecesi Özel/Kamu Kuruluşları Lisans Derecesi Destek Süresi 24 aya kadar Destek Miktarı 60 Bin TL’ye kadar Başvuru Dönem ve Tarihleri Başvuru Dönemleri Zaman kısıtlaması yoktur. 500 TL/ay Proje Teşvik İkramiyesi Yüksek Kabul Oranı YENİ! Proje Almamış Kişileri Ar-Ge’ye Isındırma Detaylı bilgi için:

27 Lisans Öğrencileri Bursiyer Olabiliyor.

28 Program Başvuruları Genel Süreç
Proje Önerisi Yürütücü Panel Değerlendirme PRODİS üzerinden Değerlendirme Raporu Destek Kararı Grub Yürütme Komitesi

29 TEYDEB-ARDEB-KAMAG Sağlık Projeleri (2005-2013)
Sağlık Sektörü Desteklenen Proje Sayısı Desteklenen Bütçe (Milyon) TEYDEB 459 183 ARDEB 1394 194 KAMAG 7 14 TOPLAM 1860 391 İlaç Sektörü Desteklenen Proje Sayısı Desteklenen Bütçe (Milyon) TEYDEB 175 85 ARDEB 34 6 KAMAG 4 9 TOPLAM 213 100

30 1007-KAMAG Sağlık Alanına Yönelik Projeler
Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi RNA "Splicing" Hatalarının Neden Olduğu Kalıtsal hastalıklarda Potansiyel İlaç Adayı Bileşiklerinin Araştırılması Lucilia Sericata'nın larvaları ile Zor İyileşen Yaraların Tedavisi Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması Nanocerrahi için Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı Francisella Tularensis (Tularemi) Tanısında Kullanılmak İçin Kantitatif PCR Kiti Geliştirilmesi, Antijen Elde Edilmesi ve Ülkemizde Proje Süresince İzole Edilen Suşların Moleküler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Epidemiyolojisi, Moleküler Karakterizasyonu, Antijen ELISA Geliştirilmesi ve Koruyucu Aşı Çalışmaları Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi Öneri Durumunda

31 Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi
1.Aşama Komisyon Değerlendirmesine Alınan 18 Toplam Başvuru 28 2.Aşama Değerlendirmesine Beklenen 6 Panel

32 Soru ve Görüşleriniz ? ? ?

33 TEŞEKKÜRLER Ayrıntılı bilgi için:


"1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları