Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖSYM SINAVLARINDA SINAV GÜVENLİĞİ Modül 3.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖSYM SINAVLARINDA SINAV GÜVENLİĞİ Modül 3."— Sunum transkripti:

1 ÖSYM SINAVLARINDA SINAV GÜVENLİĞİ Modül 3

2 Sınav Güvenliğinin Tanımlanması ÖSYM Sınav Tedbirleri
İÇERİK Sınav Güvenliğinin Tanımlanması ÖSYM Sınav Tedbirleri Sınav Öncesi Tedbirler Ölçme ve Değerlendirme aşamasında Güvenliğin Sağlanması ÖSYM Sınav Merkezlerinde Güvenliğin Sağlanması Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri

3 Sınav Güvenliği Amacı adayların bilgisini ölçmek olan sınavların; hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında, sınav sonuçlarına ilişkin olarak bir ya da daha fazla adaya haksız menfaat sağlamaya yönelik her türlü girişimin önlenmesidir. ÖSYM ve Kolluk Kuvvetleri tarafından ortak çalışılarak güvenlik sağlanır.

4 Sınav uygulaması öncesi
ÖSYM Sınav Tedbirleri alınan tedbirler ÖSYM’ce Sınav uygulaması öncesi ve uygulama sonrası Sınav merkezlerinde

5 Sınav Evrakının Dolaşımı
MATBAA ÖSYM SINAV MERKEZİ YÖNETİCİLİĞİ SINAV BİNASI

6 Sınav Öncesi Tedbirler
Soruların hazırlanması ve matbaada basımı ÖSYM’de güvenli (kırmızı) bölgeler Matbaada kapalı dönem

7 Sınav Öncesi ÖSYM’de Alınan Tedbirler
ÖSYM bünyesinde “optik alanı, bilgi işlem ve test araştırma” birimleri, “Kırmızı Bölgeler” olarak belirlenmiş olup bu birimlerde; Dış dünya ile iletişimin engellenmesi, ziyaretçi kabul edilmemesi ve bu bölümlerde çalışan personelin dahi yanlarında cep telefonu, taşınabilir bellek, taşınabilir bilgisayar gibi her türlü elektronik cihazla birimlere girişinin engellenmesi gibi bir takım güvenlik önlemleri alınmıştır. Bu bölümlerden, soruların hazırlandığı birimde alınan tedbirler “Sınav Öncesi Hazırlıklar” eğitiminde açıklanacaktır.

8 Sınav Öncesi Basım Evinde Tedbirler-1
Baskı işlemi başlamadan önce matbaada, emniyet görevlileri ve MİT görevlileri tarafından teknik cihazlarla gerekli arama ve kontroller yapılır. Baskı sürecinde matbaa binası içerisinde telefon, telsiz, fax, fotoğraf makinesi ve her türlü iletişim sağlayan araçların bulundurulmasına izin verilmez. Matbaa içerisinde basım süresince matbaa personeli dışında ÖSYM Temsilcileri de bulunur, bu personel baskı öncesi matbaaya girerken üstleri aranarak içeri alınırlar ve sınav günü sınav bitimine kadar bir daha dışarı çıkamazlar. Baskı esnasında ÖSYM Başkanı dışında hiç kimse matbaaya giriş-çıkış yapamaz.

9 Sınav Öncesi Basım Evinde Tedbirler-2
Matbaaya giriş-çıkışlar tek kapıdan yapılır ve bu kapının önünde 24 saat boyunca bir ÖSYM Temsilcisi ile Üniversitelerden görevlendirilen bir hakem-şahit görev yapar. Bu görevliler matbaaya giren yiyecek-içecek benzeri malzemeleri kontrol eder bu malzeme ayrıca içeride de ÖSYM Temsilcilerince yeniden kontrol edilir. Baskı süreci boyunca matbaadan dışarıya çöp dahil hiçbir malzeme çıkarılamaz. Matbaanın dış güvenliği 24 saat boyunca nöbet tutan kamu ve özel güvenlik güçlerince sağlanır. Sinyal kesici cihazlar yardımı ile matbaa ve çevresinde her türlü kablosuz iletişim engellenir, matbaa dış çevresi sürekli kameralarla izlenir.

10 Sınav Evrakının Taşınması- Gidiş/Dönüş
Basımı gerçekleştirilen sınav evrakı sınavdan önce sınavın yapılacağı Merkezlere özel olarak tasarlanmış kilitli kutular içerisinde, kapalı ve mühürlenmiş nakil araçları ile ulaştırılmakta, sınavın bitiminde yine aynı yöntemle Merkezimize geri getirilmektedir. Sınav evrakı nakil aracı içerisinde bir emniyet görevlisi bulunmakta ve bu araca yol boyunca, araç hangi il sınırları içerisinde ise o ilin emniyetince sağlanan bir koruma aracı refakat etmektedir.

11 Sınav Evrakının Sınav Merkezlerinde Korunması
Sınav Merkezlerinde sınav evrakının saklanacağı ortamda yirmi dört saat boyunca nöbet tutmak üzere iki “Sınav Evrakı Koruma Görevlisi” Merkezimizce görevlendirilmekte ve bu görevlilerin, sınav evrakı sınav merkezine ulaşmadan önce görev yerlerinde hazır bulunmaları sağlanmaktadır. Bu kişilerin görevi sınav evrakı merkeze ulaştığı anda başlar ve söz konusu evrakın Merkezimize ulaştırılmak üzere nakil aracına yüklenmesi ve kilitlenmesi işlemi tamamlandığında sona erer.

12 Ölçme ve Değerlendirme aşamasında Güvenliğin Sağlanması
Sınav yapılan tüm Merkezlere ait evrak Merkezimize döndükten sonra, öncelikle cevap kâğıtlarının görüntüleri elektronik ortama aktarılmaktadır. Optik okuyucuların olduğu bölgeye kurşun kalem sokulması yasaktır. Sınav evrakının Merkezimize ulaşmasını takiben yapılan evrakın açılması, görüntülerinin alınması, tasnifi ve optik okuyucular yardımı ile okunması süreçlerinin tamamında gerekli fiziki güvenlik önlemleri alınmakta ayrıca tüm bu işlemler gerek Merkezimiz personeli gerekse üniversitelerde görevli akademisyenler arasından seçilen hakem/şahitlerin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

13 ÖSYM Sınav Merkezlerinde Güvenliğin Sağlanması-1
Güvenlik güçlerinin görevlendirilmesi Sınav evrakının muhafaza edileceği ortamın güvenliği Sınav evrakının binalara gönderilmesi-geri teslim alınması Sınav Merkezi Yedek Evrakı-Yedek kilitlerin muhafazası Sınav evrakı kutularının Sınav Evrakı Nakil Kuryesine teslimi

14 ÖSYM Sınav Merkezlerinde Güvenliğin Sağlanması-2
Valilikle/kaymakamlıkla sınav güvenliği konusunda işbirliği yaparak sınav evrakının sınav merkezine ulaşmasından sınavın bitimine kadarki süreçte güvenlik güçleri görevlendirilir. Sınav sorularının saklanacağı ortam korunma altına alınır. Bu ortam tek girişi olan, penceresiz dışarıdan her türlü müdahaleye kapalı bir ortam olmalıdır. Sınav Merkezine gelen sınav evrakı kutularının teslim alınıp saklanacağı ortama taşınması ve kilit altına alınması sırasında kolluk kuvvetlerince gerekli özen gösterilir.

15 ÖSYM Sınav Merkezlerinde Güvenliğin Sağlanması-3
Sınav Evrakı Nakil Kuryesinden sayarak teslim alınan sınav evrakı kutularının tamamını kuralına uygun şekilde kilitlendiğinden emin olunduktan sonra, sınav evrakının saklandığı ortama taşınması sağlanır ve sınav sonrası bu evrakı ÖSYM’ye geri getirecek olan nakil aracı Sınav Merkezine teslim almak için gelene kadar tekrar kilit altına alınır.

16 ÖSYM Sınav Merkezlerinde Güvenliğin Sağlanması-4
Sınav evrakı binalara ulaştıktan sonra Yedek Sınav Evrakının bulunduğu kutular ve yedek kutu kilitleri koruma altına alınmakta ve gerekmediği müddetçe açılmamaktadır. ***Sınav Merkezindeki tüm kullanılmış veya kullanılmamış kilit ve mühürler (kutu kilitleri, kamyon ve soruların saklandığı ortamın kapısında kullanılan mühürler) ÖSYM’ye geri gönderilecektir. Kutu kilitleri ilgili kutuya konulacak, mühürler nakil kuryesine teslim edilecektir. Sınav sonrası sınav merkezine ait tüm sınav evrakı kutuları Sınav Evrakı Nakil Kuryesine imza karşılığı, eksiksiz teslim edilir. Nakil aracı mühürlenerek yola çıkartılır.

17 Sınav Merkezi Depolarında Güvenlik
Sınav evrakının sınav merkezine ulaştığı andan itibaren 24 saat kesintisiz gözetim altında tutma başlar. Sınav evrakı,saklanacağı ortama konulduktan sonra kapısı kilitlenir özel olarak mühürlenir. Evrakın bulunduğu odanın önünde iki Sınav Evrakı Koruma Görevlisi dışında iki de emniyet görevlisi bulunur. Koruma görevlileri hiçbir nedenle görev yerlerini terk edemezler. Tuvalet vb. ihtiyaçlarını sıra ile giderirler.

18 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-1
Sınav evrakı koruma ve teslim işlemleri Görevli işlemleri Binaya giriş-çıkışların denetimi Sınavın uygulanması

19 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-2
Binasına ait sınav evrakını teslim aldıktan, sınav bitiminde tekrar Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesine teslim edene kadar geçen süre zarfında bu evrakın güvenliğinden sorumlu bina Sınav sorumlusudur. Sınav evrakının binada güvenliği sağlanmış bir odaya gözetimi altında taşınmasını sağlar. Salon Sınav Evrakı Poşetlerinin salonlarda adayların önünde açılması konusunda salon başkanlarını uyarır. Sınav bitiminde salon başkanlarınca kendisine teslim edilen salon sınav evrakı poşetlerinin ağızlarının kuralına uygun olarak kapatıldığından emin olduktan sonra Bina Sınav Evrakı Kutularına yerleştirir, bu kutuları özel kilitleri ile kilitler. Kutuları açarken kestiği kullanılmış kilitleri kutularına koyar.

20 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-3
Sınavın güvenliği için, Bina Yöneticisi ve Bina Yönetici Yardımcısı ile iş birliği yaparak sınav yapılan binaya, adaylar ve görevliler dışında kimsenin girmesine izin vermez ayrıca adayların ve görevlilerin binaya alınması yasak eşyalarla sınav binasına alınmamasını sağlar. Bina Sınav Sorumlusu görev değişikliği, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliği tarafından onaylanmamış kişileri binaya kabul etmez. Böyle bir durumda ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine bilgi verir.

21 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-4
Bina Sınav Sorumlusu sınav süresince, sınavın, Sınav Uygulama Yönergesindeki kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder, salon görevlilerini, salonlarını terk etmemeleri, sınav sırasında öncelikle sınava girmeyen adayların soru kitapçıkları olmak üzere kitap, gazete, ödev benzeri dokümanları okumamaları konusunda uyarır, denetim yapar. Binadaki tüm görevlilerin görev kartlarını sınav boyunca yakalarına takmaları konusunda gerekli uyarıları yapar. Ayrıca salon kapılarının zorunlu bir neden olmadıkça sınav süresince açık tutulmasını sağlar.

22 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-5
Bina Yöneticisi ve Yardımcısının alacağı tedbirler; Sınav salonlarının kontrolü ve düzenlenmesi Binaya girişlerde kontrollerin yapılması Sınav düzeninin korunması İletişim araçlarının (bilgisayar, fotokopi, fax, internet ağı) kapalı tutulması Binanın kullanılmayan girişlerinin kilitlenmesi Binanın diğer bölümlerinin kilit altına alınması

23 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-6
Bina Yöneticisi ve Yardımcısı… Adaylar binaya alınmadan önce, sınav salonlarını dolaşarak salonların, özellikle sıra altlarında bulunan ve kopya niteliği taşıyabilecek her türlü dokümandan arındırılmasını sağlar. Aynı şekilde sınav bitiminde sınav yapılan salonları dolaşarak salonlarda sınav evrakı unutulmadığından emin olur. Adayların binaya alınması sırasında bina girişinde bulunur, emniyet görevlilerine yardımcı olur, adayların kimlik belgelerinin kontrol edilerek binaya alınmalarını sağlar ve sık sık adaylara çanta, saat, cep telefonu veya herhangi bir metal eşya ve elektronik cihaz ile sınav binasına girilemeyeceğinin duyurusunu yapar. Sınavın ilk 15 dakikanın tamamlanmasından sonra bina kapılarının kapatılarak içeriye görevliler dışında kimsenin alınmadığından emin olur.

24 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-7
Bina Yöneticisi ve Yardımcısı… Adayların ve görevlilerin binaya alınması yasak eşyalarla sınav binasına alınmamasını sağlar. Sınav sırasında binada dolaşmak suretiyle gerekli kontrolleri yaparak sınavın güvenli ve sessiz bir ortamda yapılmasını sağlar. Sınav esnasındaki olası soru ya da sorunlar nedeniyle salon görevlilerinin salonlarını terk etmek zorunda kalmamaları için salon görevlileri ile Bina Sınav Sorumlusu arasındaki iletişimi sağlar. ÖZEL NOT: ÖSYM EMANET KABUL ETMEZ.

25 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-8
Bina Yöneticisi ve Yardımcısı… Sınav yapılacak binadaki bilgisayar, fotokopi, fax gibi elektronik cihazların sınav süresince kapalı konumda tutulmasını ve varsa kablolu ya da kablosuz internet ağının devre dışı bırakılmasını sağlar. (Zorunlu kalındığı taktirde bu cihazlar, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisinin izni alınarak Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde kullanılabilir.) Adayların binaya alınması için kullanılanlar dışındaki tüm bina giriş kapılarının sınav öncesi ve sınav sırasında kilitli tutulmasını sağlar. Binanın sınav için kullanılacak bölümleri dışında kalan tüm odalarının sınav bitimine kadar kilitli tutulmasını sağlar.

26 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-9
Salon Başkanı ve Gözetmenler… Adayların kimlik kontrolünün yapılması Salonda bulundurulması yasak eşyaların denetimi Sınav evrakının güvenliği Sınav salonuna giriş-çıkışların denetimi

27 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-10
Salon Başkanı ve Gözetmenler… Adayların kimlik kontrolünün yapılarak bir adayın yerine bir başkasını sınava sokmasına meydan vermez. Her ne kadar bina girişinde gerekli aramalar yapılsa da zaman zaman adaylar sınava getirilmesi yasak olan eşyalar ile sınav salonlarına gelebilmektedirler. Bu gibi adayları sınav salonuna almaz ve Tutanağa gerekli bilgiyi yazar.

28 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-11
Salon Başkanı ve Gözetmenler… Salon Sınav Evrakı Poşetini adayların gözü önünde açar. Sınava girmeyen adaylara ait soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını poşetlerini açmadan Salon Sınav Evrakı Poşeti içine koyarak güvenlik altına alır kimsenin incelemesine izin vermez. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde Bina Sınav Sorumlusundan alacağı izin formu ile gelen adayların izin formunu sınav sonunda Salon Sınav Tutanağına iliştirir ve adayın sınava kaç dakika geç geldiği bilgisini mutlaka tutanağa yazar.

29 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-12
Salon Başkanı ve Gözetmenler… Sınav başladıktan sonra, sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınava devam etmek istemeyen adaya izin vermez. Israr ederek sınav düzenini bozan aday olursa Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek adayın gerekli süre doluncaya kadar binada bekletilmesini sağlar. Salonu erken terk eden adayların soru kitapçığını ve cevap kâğıdını geri alır, bu evrak sıraların üzerinde kesinlikle bırakılmaz. Salondan çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz. Salon Başkanı sınav sırasında görevliler dışında hiç kimsenin sınav salonuna girmesine izin vermez.

30 Sınav Binalarında Güvenlik Tedbirleri-13
Adaya özgü soru kitapçığının ve cevap kâğıdının basılması yolu ile sınavlarda kopya çekme olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

31 Nakil ve Denetleme Görevlileri
Sınav günü ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisinden teslim aldığı Bina Sınav Evrakı Kutularını binalara ulaştırarak sadece Bina Sınav Sorumlusuna imza karşılığında teslim etmek ve sınav bitiminde de toplayarak tekrar ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisine eksiksiz teslim etmekle görevlidir. ÖSYM Temsilcisi, görevlendirildiği sınav merkezinde şu ana kadar sayılan tüm güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını kontrol eder. Gerekli gördüğü taktirde ilgililere gerekli uyarıları yapar. Tüm gözlemlerini bir rapor halinde ÖSYM Başkanlığına bildirir.

32 5 Ekim 2010 itibarıyla ÖSYM’ce alınan yeni güvenlik tedbirleri
ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda, bugüne kadar yapıla gelen uygulamalara ilave olarak, güvenliği daha da artırmak amacıyla aşağıdaki tedbirler uygulanmaktadır. 1.  Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet güçleri tarafından elle ve detektörle aranır; cep telefonu, çanta, cüzdan, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile küpe, broş, yüzük metal para gibi metal içerikli eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz bina içine alınmaz.

33 Anahtarlık Görünümlü Kamera

34 Anahtarlık görünümlü kamera

35 Çakmak görünümlü kamera

36 Çakmak görünümlü kamera

37 Düğme görünümlü dinleme cihazı

38 Mikro Bluetooth Kulaklık

39 Kalem görünümlü kamera

40 Kalem görünümlü kamera

41 5 Ekim 2010 itibarıyla ÖSYM’ce alınan yeni güvenlik tedbirleri
Adaylar sınavın yapılacağı binaya, sadece sınava giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) ile alınmaktadır. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şekerleme ÖSYM tarafından her bir aday için sınav evrakı ile birlikte verilmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona bir adet duvar saati ÖSYM tarafından temin edilmektedir. Adaylar binaya sadece şeffaf pet şişe ile su getirebilmektedirler.

42 Saat görünümlü cep telefonu

43 Saat görünümlü cep telefonu

44 5 Ekim 2010 itibarıyla ÖSYM’ce alınan yeni güvenlik tedbirleri
Sınava giren adaylardan fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi olarak sadece Nüfus Cüzdanı ve Pasaport kabul edilir başka hiçbir kimlik belgesi kabul edilmez. Zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi de özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bu belgeleri yanında olmayan aday kesinlikle sınav binalarına alınmaz. Nüfus cüzdanı üzerinde fotoğraf, T.C. Kimlik Numarası veya soğuk damga bulunmayan adayların kimlikleri tutanağa yazılacak ve sınavları ÖSYM’ce geçersiz sayılacaktır. Bir istisna olmak üzere yaşları nedeniyle nüfus cüzdanı üzerinde fotoğrafı bulunmayan Askeri Lise Sınavı (ALS) adayları sınava alınmalıdır. Sınavdan önce tüm sınav yapılacak binalar güvenlik güçleri ve bina sınav görevlileri tarafından detaylı biçimde aranır ve bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracı sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilir.

45 5 Ekim 2010 itibarıyla ÖSYM’ce alınan yeni güvenlik tedbirleri
Sınav süresince, sınav binasında Bina Sınav Sorumlusu ve emniyet görevlileri dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunmaz. Sınav başladıktan sonra, sınavın toplam süresinin 3/4’ü kadar zaman geçmeden (toplam süresi 120 dakika olan sınavda 90 dakika geçmeden) ve son 15 dakika içerisinde adaylar sınav salonundan dışarıya çıkarılmaz. Sınav başladıktan sonra adaylar tuvalet ihtiyacı için sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan dışarıya çıkan aday sınav salonuna kesinlikle geri alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar bu durumlarını geçerli sağlık kurulu raporu ile ÖSYM’ye bildirecekler ve kendilerinin özel bir sınav binasında sınava alınmalarını talep edebilirler.

46 Sonuç olarak... Sınav Güvenliği ÖSYM’nin en öncelikli işlerinden birisidir. Sınavın öncesinde, sırasında ve sonrasında bir dizi tedbir hayata geçirilmiştir. Teknolojik olanaklar el verdikçe sınav güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirler artırılacaktır.

47 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler... ?


"ÖSYM SINAVLARINDA SINAV GÜVENLİĞİ Modül 3." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları