Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Sınavlarla İlgili Genel Konular. 2 2010 ÖSYS’deki Değişiklikler / Yenilikler  2010 ÖSYS’de önemli değişiklikler:   Haziran ayında yapılacak Lisans.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Sınavlarla İlgili Genel Konular. 2 2010 ÖSYS’deki Değişiklikler / Yenilikler  2010 ÖSYS’de önemli değişiklikler:   Haziran ayında yapılacak Lisans."— Sunum transkripti:

1 1 Sınavlarla İlgili Genel Konular

2 2 2010 ÖSYS’deki Değişiklikler / Yenilikler  2010 ÖSYS’de önemli değişiklikler:   Haziran ayında yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) tarihleri ve saatleri aşağıdaki gibidir: 1. 19 Haziran 2010 Saat 10.00 :Matematik Sınavı (LYS 1) 2. 19 Haziran 2010 Saat 14.30 :Yabancı Dil Sınavı (LYS 5) 3. 20 Haziran 2010 Saat 10.00 :Sosyal Bilimler Sınavı (LYS 4) 4. 26 Haziran 2010 Saat 10.00 :Edebiyat-Coğr. Sınavı (LYS 3) 5. 27 Haziran 2010 Saat 10.00 : Fen Bilimleri Sınavı (LYS 2)   ÖSYS kapsamındaki tüm sabah sınavları saat 10.00’da başlayacak.   ÖSYS kapsamındaki sınavların süreleri kısaldı (2 saat-2 saat 40 dakika)

3 3   LYS Sınavlarında tek Cevap Kağıdı, her test için ayrı bir Soru Kitapçığı kullanılacak. Cevap Kağıdı ve Soru Kitapçığı sayıları aşağıdaki gibidir:  LYS 1 Matematik Sınavı: Tek Cevap Kağıdı, 2 Soru Kitapçığı  LYS 2 Fen Bilimleri Sınavı: Tek Cevap Kağıdı, 3 Soru Kitapçığı  LYS 3 Edebiyat-Coğrafya Sınavı: Tek Cevap Kağıdı, 2 Soru Kitapçığı  LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavı: Tek Cevap Kağıdı, 3 Soru Kitapçığı  LYS 5 Yabancı Dil Sınavı: Tek Cevap Kağıdı, Tek Soru Kitapçığı

4 4 Diğer Sınavlar:  ÖSYS (YGS ve LYS) dışındaki sınavlarla ilgili önemli bir değişiklik yok.   Sınavlar sabah saat 9.30’da başlayacak (öğleden sonra yapılanlar hariç)   Sınavlarda tek Cevap Kağıdı, tek Soru Kitapçığı kullanılacak.   ÖSYS ve ALS dışındaki sınavlarda Kılavuzlar elektronik ortamda hazırlanıp duyurulacak. Kılavuzlar basılıp satılmayacak.

5 5 Bina ve Salonların Sınava Hazırlanması, Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar Bina ve Salonların Sınava Hazırlanması, Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar  Sınavda kullanılacak Bina ve Salonlar temizlenecek, adayları salonlara yönlendirecek uyarı yazıları uygun yerlere konulacak.  Salonlardaki sıralar plana uygun olarak düzenlenecek. Sıraları hareketli olan salonlarda, gerekiyorsa sıraların araları açılacak, salon sınav düzenine sokulacak (ders düzeni ile sınav düzeni birbirinden farklı olabilir).  Sıraların üzerine sıra numaraları yazılacak, salonun kapısına salon numarası, adı ve oturma planını gösteren Salon Tanıtım Formu asılacak (Bina Yöneticisi ve Bina Denetim Görevlileri tarafından sınavdan önce yapılacak/yaptırılacak).  Sınav evrakı Bina Sınav Sorumlusu veya varsa yardımcısına teslim edilecek, diğer görevlilere teslim edilmeyecek.

6 6  Görevliler mutlaka yaka kartlarını takacak, kıyafetleri yönetmeliklere uygun olacak (Aday görevliye saygı duymalı).  Binaların ve çevresinin sessizliği sağlanacak.  Görevliler davranışlarına azami dikkat edecek (gazete, telefon, sohbet, salonu terketme, ayakkabı sesi, adayın başında dikilme, vb. ).  Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi (SGB) olmadan aday sınava alınmayacak. İstisnalar dışında SGB’nin aslı olmadan da adaylar sınava alınmayacak. İstisnalarda SMY tarafından ÖSYM Başkanlığı aranacak  Aday SGB’de yazılı salonda sınava alınacak. Kesinlikle bir başka salonda sınava alınmayacak (ÖSYM tarafından sınav yeri değiştirilen ve SMY’ye yazılı olarak bildirilenler hariç).  Kılık/kıyafeti uygun olmayan aday sınava alınmayacak.

7 7  Salonlarda Soru Kitapçıkları mutlaka plana uygun olarak dağıtılacak. (Salon görevlileri Soru Kitapçıklarını kesinlikle kendi kafalarına göre dağıtmayacak).  Adaylara verilen Yedek Cevap Kağıtları ve sınava girmeyen adayların Cevap Kağıtları sınavdan sonra diğer Cevap kağıtları ile birlikte paketlenecek; hiçbir Cevap Kağıdı Soru Kitapçığının arasına konulmayacak.  Salon Sınav Tutanağı özenle doldurulacak, özellikle sınavının geçersiz sayılması istenen adayla ilgili gerekçe açıkça belirtilecek, varsa olayla ilgili belge, tutanak vb. Salon Sınav Tutanağına iliştirilecek.  Adaylar cep telefonu ile binaya alınmayacak, adayların cep telefonları bina/salon görevlileri tarafından toplanmayacak.

8 8  Sınav güvenliği; kopya teşebbüsleri; salon görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar; kullanılmayan Soru Kitapçıklarının korunması; sınavı erken terk edenler; tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması konularına dikkat edilecek.  Sınavın başlangıç ve bitişinde binalarda zil çalınmasından adayları etkilenmekte, kesinlikle zil çalınmayacak.  Salon, bina görevlilerinin ve ÖSYM temsilcilerinin tutum ve davranışlarındaki eksiklikler SMY’ne bildirilecek.  Adaylar, süreyi verimli kullanmaları açısından son 30./15./5. dakikalarda uyarılacak.  Sınav sonunda adaydan SGB, Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı eksiksiz alınacak ve sınavdan sonra salonlar kontrol edilecek/edilmesi sağlanacak.

9 9 Salonlarda Sıra Numaralarının Verilmesi ve Soru Kitapçıklarının Dağıtılması

10 10 Örnek Salon 1 5 x 4 Salon (20 Aday) 4 Soru Kitabı türü

11 11 Örnek Salon 2 Örnek Salon 3 5 x 3 (14 Aday) 4 Soru Kitabı türü 7 x 3 (20 Aday) 4 Soru Kitabı türü

12 12 Lisans Yerleştirme Sınavlarında Soru Kitapçıklarının Dağıtılıp Toplanması

13 13 Fizik Süre Başladı Fizik Süre Bitti Kimya Süre Başladı Kimya Süre Bitti Biyoloji Süre Başladı Biyoloji Süre Bitti 1 2 3 5 6 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 Örnek:LYS-2 Fen Bilimleri Sınavında CK ve SK Dağıtılıp Toplanması 4

14 Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör ÖSYM Niğde Sınav Merkezi Yöneticisi


"1 Sınavlarla İlgili Genel Konular. 2 2010 ÖSYS’deki Değişiklikler / Yenilikler  2010 ÖSYS’de önemli değişiklikler:   Haziran ayında yapılacak Lisans." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları