Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 01 – 02 Eylül 2012 tarihlerinde lisanslama sınavları 4 oturumda yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 01 – 02 Eylül 2012 tarihlerinde lisanslama sınavları 4 oturumda yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 01 – 02 Eylül 2012 tarihlerinde lisanslama sınavları 4 oturumda yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama (borçlandırmaya yada para toplamaya) yetkili yönetici ile konut değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 01 – 02 Eylül 2012 tarihlerinde lisanslama sınavları 4 oturumda yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye piyasası alanında ihtisas personeli, yönetici, türev araçlar personeli, gayrimenkul değerleme uzmanı, kredi derecelendirme uzmanı, kurumsal yönetim derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama (borçlandırmaya yada para toplamaya) yetkili yönetici ile konut değerleme uzmanı olarak çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve tecrübelerini gösterir lisans belgesinin verilmesidir.

3 3 Bu sınavlar saat 09.30’da başlayacaktır. Salon Görevlileri Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunacaktır. Adaylar, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıraya göre yerleştirilecektir ve sınava giren adaylar imzalarını bu yoklama listelerine atacaktırlar. Salon yoklama listelerindeki kitapçık bölümleri kesinlikle doldurulacaktır. Bu sınavlar saat 09.30’da başlayacaktır. Salon Görevlileri Sınav başlamadan en geç 1 (bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunacaktır. Adaylar, salon aday yoklama listesinde belirtilen sıraya göre yerleştirilecektir ve sınava giren adaylar imzalarını bu yoklama listelerine atacaktırlar. Salon yoklama listelerindeki kitapçık bölümleri kesinlikle doldurulacaktır.

4 4

5 5 Sınav yerleş işlemleri sırasında ders sayısı temel alınmıştır. Bu nedenle adayların grup kodlarından ziyade ders sayılarına göre yerleş yapılmıştır. Bazı salonlarda 20 kişi dolmadan diğer salonlara yerleş yapılmıştır. (Ders sayısı dikkate alındığı için) Aynı salonda farklı gruptan adaylar olabilmektedir. Grup adları kitapçıklar üzerinde ve salon yoklamalarda yer almaktadır. Buna dikkat edilmesi gereklidir. Sınav yerleş işlemleri sırasında ders sayısı temel alınmıştır. Bu nedenle adayların grup kodlarından ziyade ders sayılarına göre yerleş yapılmıştır. Bazı salonlarda 20 kişi dolmadan diğer salonlara yerleş yapılmıştır. (Ders sayısı dikkate alındığı için) Aynı salonda farklı gruptan adaylar olabilmektedir. Grup adları kitapçıklar üzerinde ve salon yoklamalarda yer almaktadır. Buna dikkat edilmesi gereklidir.

6 6

7 7

8 8

9 9 Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile sınava alınacaktır. Ancak fotoğraflı sınav giriş belgesinde fotoğraf olmayan ya da belirgin olmayan adaylar tutanakla tespit etmek suretiyle sınava alınacaktır. Özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) ile sınava alınacaktır. Ancak fotoğraflı sınav giriş belgesinde fotoğraf olmayan ya da belirgin olmayan adaylar tutanakla tespit etmek suretiyle sınava alınacaktır. Özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

10 10

11 11 Sözlük, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi araçlar sınav binasına alınmayacaktır, alınmış ise adaylardan toplanacaktır. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır. Sözlük, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi araçlar sınav binasına alınmayacaktır, alınmış ise adaylardan toplanacaktır. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak alfabetik tuş takımına sahip olan hesap makineleri, databank, el bilgisayarı vb. özel elektronik donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta bulunanların sınavları geçersiz sayılır.

12 12

13 13

14 14 Sınav kitapçıkları okulda yada adayda kalmadan toplanacaktır. Adaylar, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilecekler, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların soruları ve sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır. Sınav kitapçıkları okulda yada adayda kalmadan toplanacaktır. Adaylar, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilecekler, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların soruları ve sorulara verdikleri cevapları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarı çıkartmaları yasaktır.

15 15 Aday A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün B yuvarlağını işaretlenecektir. Cevap kağıtları kesinlikle giren adaylar tarafından imzalanacaktır. Aday A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık bölümünün B yuvarlağını işaretlenecektir. Cevap kağıtları kesinlikle giren adaylar tarafından imzalanacaktır.

16 16

17 17

18 18

19 19 Sınav tarih ve başlangıç saatleri şu şekildedir; 1. Oturum: 01.09.2012 CUMARTESİ Saat 09:30 2. Oturum: 01.09.2012 CUMARTESİ Saat 14:30 3. Oturum: 02.09.2012 PAZAR Saat 09:30 4. Oturum: 02.09.2012 PAZAR Saat 14:30 Sınavda ilk 30 dakika her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayı dışarı çıkmayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar bina sınav komisyonunca sınava alınacaktır. Bu süreden sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav tarih ve başlangıç saatleri şu şekildedir; 1. Oturum: 01.09.2012 CUMARTESİ Saat 09:30 2. Oturum: 01.09.2012 CUMARTESİ Saat 14:30 3. Oturum: 02.09.2012 PAZAR Saat 09:30 4. Oturum: 02.09.2012 PAZAR Saat 14:30 Sınavda ilk 30 dakika her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayı dışarı çıkmayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar bina sınav komisyonunca sınava alınacaktır. Bu süreden sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

20 20 Sınav başladığında okul zili çalınacak fakat bitiminde herhangi bir uyarı zili çalınmayacaktır. Bu uygulamanın nedeni ise her dersin süre sayısı farklıdır. Sınav başladığında okul zili çalınacak fakat bitiminde herhangi bir uyarı zili çalınmayacaktır. Bu uygulamanın nedeni ise her dersin süre sayısı farklıdır.

21 21 Bu sınavda sadece Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için ders başına verilen süreler farklıdır. Bunun dışında kalan tüm sınavlarda ders başına 45 dakika süre verilmiştir. Fakat Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı için 50’şer ve 60’şar dakikalık modül dersler vardır. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 02 Eylül 2012 Pazar günü “3.” ve “4.” oturumda yapılacağından süre farklılığı uygulaması sadece bu oturumlarla ilgilidir. Bu sınavda sadece Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı için ders başına verilen süreler farklıdır. Bunun dışında kalan tüm sınavlarda ders başına 45 dakika süre verilmiştir. Fakat Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı için 50’şer ve 60’şar dakikalık modül dersler vardır. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı 02 Eylül 2012 Pazar günü “3.” ve “4.” oturumda yapılacağından süre farklılığı uygulaması sadece bu oturumlarla ilgilidir.

22 22 İki dersten oluşan “3.Oturumdaki” Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı için ders başına 60’şar dakika verilecektir. İkisine birden girecekler 120 dakika kullanacaktır. Üç dersten oluşan “4. Oturumdaki” Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı için ders başına 50’şer dakika verilecektir. İkisine birden girecekler 100 dakika, hepsine (üçüne birden) girecekler 150 dakika süre kullanacaktır. İki dersten oluşan “3.Oturumdaki” Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı için ders başına 60’şar dakika verilecektir. İkisine birden girecekler 120 dakika kullanacaktır. Üç dersten oluşan “4. Oturumdaki” Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı için ders başına 50’şer dakika verilecektir. İkisine birden girecekler 100 dakika, hepsine (üçüne birden) girecekler 150 dakika süre kullanacaktır.

23 23 1. Oturum – Cumartesi – 01.09.2012 – Sabah 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 12:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 10:15 1. Oturum – Cumartesi – 01.09.2012 – Sabah 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 12:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 10:15

24 24 2. Oturum – Cumartesi – 01.09.2012 – Öğleden Sonra 5 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 225 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 18:15 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 17:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 15:15 2. Oturum – Cumartesi – 01.09.2012 – Öğleden Sonra 5 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 225 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 18:15 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 17:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 15:15

25 25 3. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Sabah Diğer Tüm Dersler İçin 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 12:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 10:15 3. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Sabah Diğer Tüm Dersler İçin 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 12:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 10:15

26 26 3. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Sabah SADECE Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı İçin 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 120 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:30 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 60 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 10:30 3. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Sabah SADECE Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı İçin 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 120 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 11:30 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 60 dakika, Sınav Başlama Saati : 09:30, Sınav Bitiş Saati : 10:30 S304 -Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı (GDU) 4700Gayrimenkul Değerleme Esasları 4860Temel Finans Matematiği S304 -Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı (GDU) 4700Gayrimenkul Değerleme Esasları 4860Temel Finans Matematiği

27 27 4. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Öğleden Sonra Diğer Tüm Dersler İçin 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 17:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 15:15 4. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Öğleden Sonra Diğer Tüm Dersler İçin 4 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 180 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 17:30 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 135 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:45 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 90 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:00 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 45 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 15:15

28 28 4. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Öğleden Sonra SADECE Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı İçin 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 150 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 17:00 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 100 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:10 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 50 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 15:20 4. Oturum – Pazar – 02.09.2012 – Öğleden Sonra SADECE Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı İçin 3 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 150 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 17:00 2 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 100 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 16:10 1 dersten sınava girenler Sınav Süreleri 50 dakika, Sınav Başlama Saati : 14:30, Sınav Bitiş Saati : 15:20 S404-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı (GDU) 4760Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar 4840İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 4880İlgili Vergi Mevzuatı S404-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı (GDU) 4760Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar 4840İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 4880İlgili Vergi Mevzuatı

29 29 Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı olması durumunda salondan dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Sağlık problemi gibi zorunlu durumlarda adaya gözcü/yedek gözetmenler refakat edecek, yanında gözcü olmadan salondan çıkan aday tekrar sınava alınmayacaktır. İzin verilen adaylara ek süre verilmeyecektir, adayların soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin verilmeyecektir. Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı olması durumunda salondan dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir. Sağlık problemi gibi zorunlu durumlarda adaya gözcü/yedek gözetmenler refakat edecek, yanında gözcü olmadan salondan çıkan aday tekrar sınava alınmayacaktır. İzin verilen adaylara ek süre verilmeyecektir, adayların soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin verilmeyecektir.

30 30 Kopya çekmeye teşebbüs eden aday uyarılacak, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdı alınarak, salondan çıkarılacak ve durumu bir tutanakla (Tutanakta “SINAVI İPTAL EDİLECEKTİR” ibaresine yer verilerek.) tespit edilecektir. Sınav bitimine 15 (on beş) dakika kala hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Kopya çekmeye teşebbüs eden aday uyarılacak, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdı alınarak, salondan çıkarılacak ve durumu bir tutanakla (Tutanakta “SINAVI İPTAL EDİLECEKTİR” ibaresine yer verilerek.) tespit edilecektir. Sınav bitimine 15 (on beş) dakika kala hiçbir aday sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.

31 31 Sınavda Merkezi Sistem Sınav Yönergesi Hükümlerine aynen uyulacaktır. TEŞEKKÜRLER ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME GRUP BAŞKANLIĞI Sınavda Merkezi Sistem Sınav Yönergesi Hükümlerine aynen uyulacaktır. TEŞEKKÜRLER ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME GRUP BAŞKANLIĞI


"1. 2 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, 01 – 02 Eylül 2012 tarihlerinde lisanslama sınavları 4 oturumda yapılacaktır. Sınavların genel amacı, sermaye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları