Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINAV SIRASINDAKİ UYGULAMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINAV SIRASINDAKİ UYGULAMALAR"— Sunum transkripti:

1 SINAV SIRASINDAKİ UYGULAMALAR
ÖSYM SINAV SIRASINDAKİ UYGULAMALAR Modül 5

2 Sınav Evrakının Binalara Ulaştırılması
İÇERİK Sınav Evrakının Binalara Ulaştırılması Binaların Sınava Hazırlanması Görevlilerin Binaya Girişi Sınav Evrakının Teslim Alınması Adayların Salona Alınması Salon Sınav Evrakı Sınavın Başlatılması Salon Sınav Evrakı Tutanağının Doldurulması İtirazlar Görevli İhmalleri

3 Sınav Evrakının Binalara Ulaştırılması
Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesi, kendi dağıtım/toplama grubuna giren binaların (HAT) sınav evrakını kapalı olarak ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisinden sınav günü sınavın başlama saatinden 2,5 saat önce imza karşılığında teslim alır. Sınav evrakını, ÖSYM tarafından sağlanan araç ve önlemlerle sınavın başlama saatinin 2 saat öncesinden başlayarak, belirlenen HAT üzerinde ilgili dağıtım/toplama grubuna giren binaların Bina Sınav Sorumlularına, sınav yapılacak binada imza karşılığında teslim eder. Sınav evrakı binada, Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimseye teslim edilemez.

4 Binaların Sınava Hazırlanması-1
Bina Yöneticisi; bina ve salonlarının sınav koşullarına göre hazırlanmasını, bir gün öncesinden sınava girecek aday sayısına uygun olarak sınav salonlarındaki sıralara Sıra Numarası verilmesini ve her sınav salonuna bir adet duvar saati asılmasını sağlar. Sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu binayı kullanıma açar. Binanın ve salonların temizliği, ısınması vb. durumları gözden geçirir, gerekli önlemi alır.

5 Binaların Sınava Hazırlanması-2
Bina Yöneticisi… Sınav binasında sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için kesinlikle zil çalınmamasını, Sınav süresince binadaki faks, telefon ve cep telefonları ile her türlü elektronik cihazın kullanılmamasını, bilgisayar ve fotokopi makinelerinin kapalı konumda tutulmasını, Kış aylarında yapılan sınavlarda sınav salonlarının yeterli düzeyde ısıtılmasını sağlar. Sınav binası içerisinde sınav süresince çay, kahve vb. içeceklerin yapılmasına ve tüketilmesine izin vermez.

6 Sınav Evrakının Teslim Alınması
Bina Sınav Sorumlusu sınav günü Kent İçi Sınav Evrakı Nakil Kuryesinden binaya ait sınav evrakını imza karşılığı teslim alır.Teslim alma işleminde kimliğini ve görevlendirildiğini gösteren görev kartını yanında bulundurur. Bina Sınav Evrakı Kutularını binada uygun bir odada koruma altına alır. Binaya ait 1 numaralı kutu içinde Salon Sınav Evrakı Poşetleri ile her salonun, salondaki aday sayısı kadar içerisinde kalem, silgi vb. bulunan paketleri, binadaki her salon için ayrı ayrı Aday Kontrol Listesi, Bina Sınav Formları ve İzin Formu bulunmaktadır.

7 Sınav Evrakının Teslim Alınması
Bina Sınav Formları’nın içinde; Bina Özet Bilgileri Görevli Listesi Bina Sınav Sorumlusu ile Salon Başkanı arasında sınav salon evrakının tesliminde kullanılacak Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Sınavda Uyulacak Kuralların listesi vardır.

8 Sınav Evrakının Teslim Alınması
Bina Sınav Sorumlusu Görevli Listesinden sınav görevlilerinin görevli oldukları salonları kontrol eder ve görevlileri yönlendirir. Aday Kontrol Listelerini ilgili Salon Başkanlarına verir. Bina Sınav Sorumlusu Salon Başkanlarına sınav evrakını Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağını imzalatarak verir.

9 Sınav Evrakının Teslim Alınması
Salon Başkanı ve gözetmenler hangi salonda görevli olduğunu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir. Aday Kontrol Listesini alan Salon Başkanı sınav salonuna adayları bu listeden kontrol ederek alır. Salon yerleşimi tamamlandıktan sonra Salon Başkanı Salon Sınav Evrakı Poşetini imza karşılığında Bina Sınav Sorumlusundan teslim alır.

10 Adayların ve Görevlilerin Binaya Alınması
Kolluk kuvvetleri adayları ve görevlileri bina girişinde arar, elektronik taramadan geçirir ve sınav binasına alınması yasak olan eşyalarla gelenlerin sınav binasına alınmamalarını sağlar. Sınav binasına girişte adayların Sınava Giriş Belgeleri ile görevlilerin Görev Kartlarının kontrol edilmesini sağlayarak ilgisiz kişilerin binaya girişine engel olurlar. Sınav binasında sadece emniyet görevlileri ile Bina Sınav Sorumlusu cep telefonu bulundurabilirler .

11 Görevlilerin Binaya Girişi-1
Bina Sınav Sorumlusu; binaya ait ilk kutudan çıkması gereken Bina Sınav Formları içindeki Görevli Listesini esas alarak binada göreve gelen kişilere görev kartları ile özel kimlik belgelerini kontrol ederek görevli oldukları salonları bildirir. Sınav Görev Kartlarını görevlilere verir. Salon Başkanlarına Aday Kontrol Listesini verir. Salon Başkanları adayları salona bu Listedeki Yönergeyi takip ederek alır. Salon Başkanlarına sınav başlama saatinden 30 dakika önce Salon Sınav Evrakı Teslim Tutanağı imzalatılarak ve kimlik denetimi yapılarak Salon Sınav Evrakı Poşetleri teslim edilir.

12 Görevlilerin Binaya Girişi-2
Göreve gelmeyenlerin yerine, Sınav Merkezi Yöneticisi ile bağlantı kurarak yedek gözetmenlerin görevlendirilmesini sağlar. Sınav başladıktan sonra sadece ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınır. Salon Başkanı ve Gözetmenler sınavın başlama saatinden en az 1 saat 15 dakika önce görev yapacağı binaya gelir. Salon Başkanı ve Gözetmenlerin sınav binasına vaktinde gelmeleri son derece önemlidir. Geç gelenlere tekrar görev verilmeyecek

13 Adayların Salona Alınması-1
Salon Başkanları sınavın başlama saatinden 1 saat önce adayları kimlik kontrolü yaparak sınav salonuna alır. Adayları salona alırken adayın Sınava Giriş Belgesine, özel kimlik belgesine (Nüfus cüzdanı veya pasaport ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi) ve Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına bakıp dikkatle inceleyerek tek tek salona alır. Nüfus cüzdanında adayın TC Kimlik Numarası ve fotoğrafı bulunmalıdır. Ancak Askeri Lise Sınavı (ALS) adaylarının yaşının küçük olması nedeniyle nüfus cüzdanlarında adayın fotoğrafı bulunmayabilir. Bu adaylar sınava alınmalıdır.

14 Adayların Salona Alınması-2
Hiç kimse bir adayı Sınava Giriş Belgesinde belirtilen salondan başka bir salonda sınava almaya yetkili değildir. Atandığı salonda sınava girmeyen adayın sınavı geçersiz sayılır. Aday, Sınav Giriş Belgesinde bulunan salon ve sıra numarasına göre oturtulur. Sınav görevlilerinin adayın yerini değiştirme yetkileri yoktur. Zorunlu hallerde bu durum sınav tutanağına mutlaka yazılmalıdır. Cep telefonu, her türlü elektronik cihaz, çanta vb. eşya yanında olan adayı sınav salonuna kesinlikle almaz. Sınav süresince zorunlu bir neden olmadıkça salon kapılarının açık olmasını sağlar. Kapalı olursa nedenini tutanağa yazar.

15 Salon Sınav Evrakı-1 Salon Başkanı sınavın başlama saatinden 30 dakika önce Bina Sınav Sorumlusuna giderek Salon Sınav Evrakı Poşetini teslim alır. Salon Sınav Evrakı Poşetini adayların önünde açar. Her salonun Salon Sınav Evrakı Poşetinden : Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı (Adaya özel kapalı poşet içindedir. Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunur.) Salon Sınav Tutanağı Cevap Kâğıtları Dönüş Poşeti Mukavva Plakalar Lastik bant bulunmaktadır.

16 Salon Sınav Evrakı-2 Salon Başkanı Aday Kontrol Listesine göre yoklama yapar. Soru kitapçığı ve cevap kâğıtlarını ad ve soyadı denetimi yaparak adaylara dağıtır. Eksik veya hatalı evrak yerine, sınava girmeyen başka bir adaya ait evrak kesinlikle kullanılmamalıdır. Yedek evrak gerektiğinde Bina Sınav Sorumlusuna bildirir. Yedek evrak kullanıldı ise kullanıldığı salondaki evrak ile birlikte sırasında paketlenmeli ve Salon Sınav Tutanağında mutlaka belirtilmelidir. Sınav bitince soru kitapçıklarını, cevap kağıtlarını ve var ise hatalı sınav evrakını ilgili dönüş poşetlerine koyar.

17 Salon Sınav Evrakı-3 Soru kitapçığı ve cevap kâğıdı poşeti adaya kapalı olarak verilmeli, poşet sadece aday tarafından açılmalıdır. Bu dağıtım sırasında kalem, silgi vb. bulunan kutular da adaylara dağıtılır.

18 Salon Sınav Evrakı-3 Kendine ait sınav evrakında hata olması nedeniyle yedek evrak verilen adayların hatalı sınav evrakı (soru kitapçığı veya cevap kâğıdı) Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine konularak poşet kapatılmalıdır. Yedek evrak kullanıldığı durumlar da dâhil her durumda adaya verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçığı numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numaranın aynı olmasına çok dikkat edilmelidir. Eksik veya hatalı evrak yedek evrak ile tamamlanacaksa, eksiklik giderilene kadar salonda sınav başlatılmamalıdır. Sınav başladıktan sonra yedek evrak ihtiyacı belirdiyse (sınav sırasında evrakta tahribat oluştuysa vb.) yedek evrak temin edilene kadar geçen süre, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine eklenmelidir.

19 Soru Kitapçığı Örneği Burada basılı olan Soru Kitapçık numarası ile adaya verilen Cevap Kağıdının üzerindeki Soru Kitapçık Numarası aynı olmalıdır. Adayın fotoğrafı ve kimlik bilgileri soru kitapçığının kapağına önceden basılmaktadır.

20 Soru Kitapçığı Kitapçığın kapağındaki «Soru Kitapçık Numarası», mutlaka adaya verilen Cevap Kağıdında basılı bulunan Soru Kitapçık Numarası ile aynı olmadır. Bu hususta salon başkanlarının azami özen göstermeleri, sınav başlamadan önce soru kitapçıkları dağıtılırken bu uyuma dikkat etmeleri, hemen sonrasında da adaylardan bu numaraların uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini istemeleri gerekmektedir. Birbiriyle eş olmayan soru kitapçığı ve cevap kağıdı kullanımının telafisi mümkün olmamakta ve adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır. Bu durum da adaylara açıkça belirtilmelidir. Hiçbir adaya, üzerinde kendisine ait olmayan fotoğraf ve kimlik bilgileri basılı bulunan Soru Kitapçığı verilmemelidir.

21 Cevap Kağıdı Örneği Adayın kimlik bilgilerini yazarak imzaladığı
alan Aday fotoğrafı ve kimlik bilgileri Soru Kitapçık Numarası Adayın kullandığı Cevap Kâğıdı kendi adına düzenlenmemiş ise işaretlenecek alan Adayın T.C. Kimlik Numarasını kodlayacağı alan Adayın Soru Kitapçık Numarasını kodlayacağı alan Adayın T.C. Kimlik Numarasının ve atandığı salon bilgilerinin basılı olduğu alan

22 Cevap Kağıdı-1 Hiçbir adaya, başka bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı verilmemelidir. Başkasına ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar cevap kâğıdının üzerindeki gerekli alanları doldurarak imzalamalıdırlar. Adayın kendi cevap kâğıdını kullandığına dair kuşku duyulduğunda ilk önce bakılacak olan buradaki bilgi ve imzadır. Adayların mutlaka T.C. Kimlik Numaralarını ve soru kitapçığı numarasını yazmaları ve kodlamaları gerekmektedir.

23 Cevap Kağıdı-2 ÖSYM’ce özel olarak kodlanmış alana dokunulmamalıdır. Burada kodlama yapılır ise kodlanan bilgi bozulacağından cevap kâğıdının işleme alınması mümkün olmaz. Adayların her test için verdikleri yanıtlarını cevap kağıdında o teste ayrılmış alana işaretlemeleri gerektiği konusunda uyarı yapılmalıdır. Cevap kâğıdında cevapları işaretlerken alanın dışına taşırılmadan işaretlemeye dikkat edilmesi vurgulanmalıdır. Silme işlemi çok iyi yapılmalıdır. İyi silinmemiş işaret optik okuyucuda okunabilir. Sınavdan erken çıkan adaylar cevap kâğıdını teslim ederken salon başkanı, cevap kâğıdı üzerindeki tüm bilgilerin doğru şekilde doldurulup doldurulmadığını kontrol etmelidir.

24 Sınavın Başlatılması-1
Adayların kendilerine verilen soru kitapçığı ve cevap kağıdının kendi adlarına düzenlenmiş olup olmadığını kontrol etmelerini ve ilgili yerleri doldurmalarını söyler. Sınavda Uyulacak Kurallar’ı adaylara yüksek sesle okur. Adayları “Sınav başlamıştır.” denmedikçe kitapçıkları okumamaları konusunda uyarır. Hızlıca soru kitapçıklarının kontrol edilmesini ister.

25 Sınavın Başlatılması-2
Yüksek sesle "Sınav başlamıştır" diyerek sınavı başlatır ve sınavın başlama ve bitiş saatlerini tahtaya yazar. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde Bina Sınav Sorumlusunun izniyle gelen adayları sınava alır. (Ek süre verilmez.) İlk 15 dakikadan daha geç gelen adaylar sınav salonuna alınmaz. Sınava girmeyen adayların soru kitapçığı ve cevap kâğıdı poşeti kesinlikle açılmamalıdır.

26 Sınavın Başlatılması-3
Her 10 dakikada bir, saati tahtaya yazar, sınavın bitimine 30, 15 ve 5 dakika kaldığını adaylara hatırlatır. Salonda dolaşırken ses çıkarmamaya, yüksek topuklu ayakkabı giymemeye, gazete, dergi vb. okumamaya , diğer görevlilerle konuşmamaya, bir adayın çok yakınında uzun süre durmamaya özen gösterir. Adayların tuvalet, sağlık, su içmek vb. ihtiyaçları için sınav salonundan kısa bir süre için dahi çıkmalarına izin verilmez ve sınav salonundan kısa bir süre için dahi çıkan aday kesinlikle sınav salonuna alınmaz. Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları açısından, ÖSYM Temsilcisi ve Bina Sınav Sorumlusu dışında hiç kimsenin sınav salonuna girmesine izin vermez.

27 SINAVA GEÇ KALMAYINIZ! Sınavın Başlatılması-4 ÖZEL BİR DURUM
27 Mart 2011 tarihinde ileri saat uygulamasına geçileceğinden saatlerin 1 saat ileri alınacağını önemle hatırlatırız. SINAVA GEÇ KALMAYINIZ!

28 Adayın Kimlik Kontrolü-1
Sınava giren adayın, Sınava Giriş Belgesi ile Aday Kontrol Listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varılır ise, Bina Sınav Sorumlusu ile binadaki emniyet görevlilerine durum bildirilmeli ve aday sessizce salondan çıkartılarak görevlilere teslim edilmelidir. Adayın Sınava Giriş Belgesindeki fotoğrafa benzerliği konusunda bir kuşku duyar fakat kesin karara varamazsanız veya belgedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çekerseniz sınav sonunda adaya bir kâğıt vererek, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırınız (adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul vb.).

29 Adayın Kimlik Kontrolü-2
Bu yazıyı, varsa adayın yanında bulunan bir adet fotoğrafını ve Sınava Giriş Belgesini Salon Sınav Tutanağına ekleyiniz. Yanında fotoğrafı bulunmayan adaylara fotoğraflarını 5 gün içinde ÖSYM'ye bir dilekçe ekinde ulaştırmalarını, ulaştırmadıkları taktirde sınavlarının iptal edileceğini söyleyiniz ve bu durumu tutanakta belirtiniz. Fotoğraf, son altı ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

30 Adayın Kimlik Kontrolü-3
Genel olarak, yerine başkasını sınava sokmak isteyen sahteciler kendi Sınava Giriş Belgesini, yerlerine sınava giren adaylara vermektedirler. Bu durumda sınava giren aday her iki belgeyi de yanında bulundurmaktadır. Bu nedenle kimlik denetimi sırasında adayın fotoğraf ve kimlik bilgileri yanında Aday Kontrol Listesine de bakılmalıdır. Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken görevlilerin çok dikkatli olmaları, her adayın yüzüne iyice bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve özel kimlik belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları son derece önemlidir.

31 Salon Sınav Tutanağı Salon Sınav Tutanağını dikkatle inceleyiniz. Sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaralarını Aday Kontrol Listesinden bulup tutanakta ayrılmış özel yerlere yazınız. Bu yerin altındaki kutulara, sınava giren ve girmeyen aday sayılarını kaydediniz. Sınav giriş belgeleri toplanmayacaktır.

32 Salon Sınav Tutanağı-1 Tutanaktaki sorular titizlik gösterilerek cevaplandırılmalı, Okunaklı ve hatasız olmalı, Dolma kalem veya tükenmez kalem kullanılmalı, Sınava girmeyen adayların T.C. Kimlik Numaraları yazılmalı, Sınav kurallarına aykırı her durum ayrıntılı olarak mutlaka belirtilmeli, Tutanak imzalanmalıdır. Sınavı iptal edilecek olan adayların durumları hakkında karar verilebilmesi için şüpheye yer bırakmayacak şekilde durumun tespit edilmesi gerekir. Mesela tuvalete gitmek üzere salonu terk eden adayın tekrar geri dönüp dönmediğinin yazılması gerekir. Binanın dışına zamanından önce çıkıp çıkmadığının belirtilmesi gerekir.

33 Sınav Salon Tutanağı-2 Kopya ya da başka bir nedenle sınavının geçersiz sayılması istenen adaylar olursa TC Kimlik Numaraları, ad ve soyadları Tutanağa açıkça yazılmalı ve adayların ne yaptıkları, kopya çekmişlerse nasıl çektikleri açıkça belirtilmeli ve Tutanakta “Adayın sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesi bulunmalıdır. Bir salondaki adaylar topluca sınav kurallarına aykırı bir tutum içine girecek olurlarsa durum Salon Sınav Tutanağına açıkça yazılmalı ve "Salondaki bütün adayların sınavı geçersiz sayılacaktır." ifadesi mutlaka yazılmalıdır. Burada belirtilenler dışında sınavın iptalini gerektirecek kural dışı bir olay olursa iptal gerekçeleri ve adayların TC Kimlik Numaraları ile ad ve soyadları Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazılmalıdır.

34 Sınavın Sonlandırılması
Cevaplama işlemini erken tamamlayan adayların, sınav süresinin ¾’ü tamamlanmadan ve son 15 dakika içerisinde sınav salonundan çıkmalarına izin verilmez. Bu süreler dışında adaylar isterlerse salonu terk edebilirler. Ancak her aday cevap kağıdını ve soru kitapçığını mutlaka görevlilere teslim etmelidir. Sınav için tanınan süre sona erdiğinde, adaylardan, cevap kâğıtları ve soru kitapçıkları toplanıncaya kadar beklemeleri istenir. Adaylar sınav sırasında cevaplarını sadece soru kitapçığına işaretleyip sınav sonunda toplu olarak cevap kâğıdına geçirmek için ek süre isterlerse buna izin verilmeyecektir.

35 Önemli Bir Not Sınav görevlilerinin inisiyatif kullanma durumları yoktur. Görevli, adayın hasta olduğu gerekçesi ile tuvalete gitmesine müsaade etmek, ehliyet ile sınava almak gibi kural dışı durumlara karar veremez. Ancak hastalık ve acil durumlarda Bina Sınav Sorumlusu ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticisi ile görüşerek inisiyatif alabilirler. Durumun anında ilgili Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kuruluna ve ÖSYM Merkez Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kuruluna bildirilmesi gerekmektedir.

36 Tutanak Yazılması Gereken Özel Durumlar-1
Yedek cevap kağıdı ve soru kitapçığı kullanıldıysa gerekçesi ve kullanan adayın TC kimlik numarası, adı ve soyadı mutlaka yazılmalıdır. Aday sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içinde geldiyse Tutanağa TC Kimlik Numarası, adı, soyadı ve salona giriş saati tam olarak yazılmalıdır. Bina Sınav Sorumlusundan aldığı izin kağıdı da Tutanağa ilave edilmelidir. Adayın kimliğinden şüphe duyduğunuz takdirde Sınava Giriş Belgesi de adaydan alınarak tutanağa eklenmelidir.

37 Tutanak Yazılması Gereken Özel Durumlar-2
Sınavda kopya almaya ya da vermeye kalkışan adaylar bulunabilir. Kopya girişimi saptanan adayların elinden soru kitapçığını, cevap kâğıdını ve varsa kopya kanıtını alıp adayı dışarı çıkarmak en doğru yoldur. Bazı durumlarda bu yola gitmek sakıncalı olabilir. Karar yetkisi Salon Başkanına aittir. Ancak kopya eylemine karıştığı saptanan adayın /adayların T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı Salon Sınav Tutanağına mutlaka yazılmalı, nasıl kopya çektiği kısaca belirtilmeli ve "Sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydı konulmalıdır.

38 Tutanak Yazılması Gereken Özel Durumlar-3
Sınavda kural dışı davranışlarıyla sınavın düzenini bozan olursa bunların da kimlik bilgilerinin olayla birlikte Salon Sınav Tutanağına yazılması ve "Sınavı geçersiz sayılacaktır." kaydının konulması gereklidir. Bu gibilerin salondan dışarı çıkarılması sağlanmalıdır. Böyle durumlarda gerekirse Bina Sınav Sorumlusuna haber gönderip yardım istenmesi mümkündür. Binalarda sınav süresince emniyet görevlileri hazır bulunacaktır.

39 Tutanak Yazılması Gereken Özel Durumlar-4
Bir adayın Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği salon olarak görevli olduğunuz salon yazılı olduğu hâlde, adayın adı Aday Kontrol Listesinde bulunmuyorsa bu aday sınava alınacak, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı Listenin sonuna eklenecektir. Bu durumdaki adaylara verilmek üzere yedek cevap kâğıdı ve soru kitapçığı talebini Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğinden teminini ister. Kullanılan yedek sınav evrakı, salona ait cevap kâğıtları arasında ve sırasında Salon Sınav Evrakı Poşeti içine konulacaktır.

40 İtirazlar Sorulara ilişkin itirazlarda, Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir." diyecektir. Salon Başkanı, soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendine göre yorumlayıp karar verme yoluna gitmeyecektir.

41 Görevli İhmalleri Görevliler arasında sınav kurallarına uymayanlar olursa; Sınav salonuna cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz ile gelmek, Gazete ve kitap vb. okumak, birbirleriyle konuşmak, Sınava girmeyen adayın sınav evrakı poşetini açmak Soru kitapçıklarını incelemek, soru kitapçığını dışarıya çıkarmak ve fotokopisini çekmek Adaylara cevaplamada yardım etmeye kalkışmak Görevli olduğu salonun dışında dolaşmak, vb. durumlar tutanağa eklenmeli ve ayrıca yazılı olarak Bina Sınav Sorumlusuna bildirilmelidir. Bina Sınav Sorumlusu durumu il güvenlik ve koordinasyon kuruluna onlar da ÖSYM Merkez Sınav Güvenliği ve Koordinasyon Kuruluna bildirmelidir.

42 Sonuç olarak... Sınav sırasında sınav kurallarının uygulanması ve yönergelerde açıklandığı şekilde sınavların gerçekleştirilmesi herkesin eşit koşullarda ölçülmesi için önemlidir. Sınav görevlilerinin bu kapsamda en üst düzeyde hassasiyet göstermeleri ve aksine durumları rapor etmeleri gerekmektedir.

43 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler... ?


"SINAV SIRASINDAKİ UYGULAMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları