Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme
Gonca Arıcılar Burcu Sümengen Furkan İKİZ

2 Ölçme Eğitimde ölçme, bir davranışın ya da kazanımın bir araç yardımıyla gözlenerek sayılar ve sembollere dönüştürülmesidir. Ölçüt: Ölçüt ölçme sonuçlarını anlamlandırır. Örneğin: Sınavdan 40 altında not alan kalır. Bu örnekte kalmanın ölçütü sınavdan 40 altında not almaktır.

3 Değerlendirme Ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılma işine değerlendirme denir. Örneğin : Sınavdan 45 üstü not alan öğrenciler başarılı sayılacaktır. Ahmet sınavdan 60 almıştır. Yukarıdaki örnekte : Ölçüt : 45 Ölçme notu:60 Değerlendirme Sonucu: Başarılı

4 Neden Ölçme Değerlendirme ?
Bireyin öğrenme sürecindeki gelişimini izlemek Neyi ne kadar öğrendiğini belirlemek Yapılan eğitimin verimliliğini tespit etmek Eğitim sürecinde yapılan hataları tespit edip, ideal eğitim sürecini belirlemek için ölçme değerlendirme yaparız.

5 Uzaktan Eğitimde Ölçme İçin Kullanılan Modüller
Soru bankası modülü Soruların oluşturulup kaydedildiği ve sorular ile ilgili tüm özelliklerin bulunduğu modüldür. Sınav Hazırlama Modülü Sınav hazırlama, oluşturup yayınlama işleminin gerçekleştirildiği ve sınav ile ilgili özelliklerin bulunduğu modüldür. Kullanıcı İşlemleri Modülü Sisteme girerken kayıt yapılan yerdir. Öğrenci kayıtları burada tutulur ve kullanıcı tiplerinin belirlendiği modüldür.

6 Uzaktan Eğitimde Ölçme İçin Kullanılan Modüller
Erişim İşlemleri Modülü Hangi öğrenci hangi modüle erişecek bu modülde belirlenir. Soru ve Madde Analizi Modülü Soru ve madde analizlerinin yapıldığı ve soruların iyi çalışıp çalışmadığı bilgilerin raporlandığı ve soru bankasına kaydedildiği modüldür. Cevap Analizleri Modülü Sınavda erişim süresi bittikten sonra sistemin otomatik olarak değerlendirme gerçekleştirdiği modüldür.

7 Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Ölçme değerlendirme Yöntemleri ikiye ayrılır. Geleneksel Ölçme Değerlendirme yöntemleri Yazılı sınavlar Kısa yanıtlı sınavlar Eşleştirme Maddeleri Çoktan seçmeli Testler Doğru yanlış Soruları Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri Performans Ödevleri Proje Portfolyo Rubrik Kontrol Listeleri Öz değerlendirme Akran Değerlendirme Grup değerlendirme Kavram haritası

8 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Yazılı Sınav: Öğrencilere soruların yazılı olarak verildiği ve cevaplarında yazılı olarak alındığı sınav türüdür. Gidiş yoluna puan verilebilir. Öğrencinin konuyu anlayıp anlamadığı yazdığı cümlelerden anlaşılabilir. Örneğin : Uzaktan Eğitim Dersinin sınavı. Öğrenci sayısının az olduğu yerlerde tercih edilir. Değerlendirme süreci zordur.

9 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Kısa Yanıtlı Sınavlar : Öğrencilerin bir kelimeyle yada sembolle cevap verebilecekleri Yazılı Sınav türüdür. Eğitim sürecinde her basamakta kullanılabilir. Örneğin : Türkiye'nin başkenti …………. ‘dır. Bu sınav türünün değerlendirmesi kolaydır. Cevaplar yazılı sınavlara göre kısa ve nettir. Fakat : Bu sınav türü ezbere yönlendirir. Davranış ölçülemez ve öğrenci bu sınavda yorum yapamaz.

10 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Eşleştirme Maddeleri : Öğrencilerin bir kavramı karşısındaki başka bir kavramla eşleştirdiği sınavlardır. Kavramların tamamı görünürdür. Öğrenci doğru maddeleri eşleştirir. Örneğin : Türkiye’nin Başkenti …. 1-İstanbul Türkiye’nin Metropolü …. 2-Ankara Bu yöntemde puanlama kolaydır, hızlıdır. Hazırlanması kolaydır. Fakat : Bu yöntemde Soruların güçlük düzeyini belirlemek zordur. Her konuya uyarlamak mümkün değildir. Davranışların ölçülmesi için uygun değildir.

11 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Çoktan Seçmeli Testler: Öğrencinin soruyu okuyarak doğru bulduğu cevabı verilen seçenekler içerisinden seçmesidir. Doğru cevap diğer yanlış cevapların arasındadır. Öğrenci yanlış cevapların arasından doğruyu seçer. Örneğin : 1- Türkiye’nin Başkenti Neresidir ? A-)İzmir B-)Kayseri C-)Sakarya D-)Ankara Bu test türünün değerlendirmesi çok basit olmakla birlikte hazırlanması zordur. Kopya çekilmesi kolaydır. Şans ihtimali yüksektir (ör:%20,%25). Objektiftir. İstatistiksel işlemler rahatlıkla yapılabilir. Kalabalık gruplara uygulanabilecek en uygun yöntemlerden biridir(örn:Ösym).

12 Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Doğru Yanlış Soruları: Öğrencinin verilen soruya doğru yada yanlış diyerek cevap verdiği soru türüdür. Türkiye’nin başkenti İstanbul’dur. O Doğru O Yanlış Az zaman dilimi içerisinde çok soru hazırlanabilir. Değerlendirmesi basittir fakat şans oranı çok yüksektir(Örn:50%). Yanıtlanması kolaydır fakat öğrenciyi ezbere yönlendirir. Tüm derslerde uygulanabilir fakat kopya çekmesi basittir.

13 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Performans Ödevleri: Öğrencilerin bilgi becerilerini sergileyen, bir ürün oluşturmalarını isteyen ölçme ve değerlendirme yöntemidir. Örneğin: Lise edebiyat derslerindeki kompozisyon ödevleri. Öğrencinin seviyesine uygun konu verilmezse ödev amacına ulaşmaz.

14 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Proje : Öğrencilerin kendi seçtikleri bir konu çerçevesinde araştırma yapmaları, bilgileri düzenlemeleri ve sonunda raporlaştırarak sundukları ölçme değerlendirme yöntemidir. Ürün kadar süreç de önemlidir. Dönütler çok önemlidir. Zaman alıcıdır. Öğrenci başkalarından yardım alabilir. Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirir. Bilimsel süreç becerilerini geliştirir. Teknoloji kullanım becerisini geliştirir.

15 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Portfolyo : Öğrencinin öğretim süreci boyunca gösterdiği gelişimin gözlenebildiği ölçme değerlendirme biçimidir. Öğrencinin süreç boyunca geliştirdiği ürünler dosyalanmıştır. Öğrenciye üst düzey düşünme becerisi kazandırır. Disiplin ve sorumluluk kazandırır. Hem süreç hem ürün değerlendirmesine olanak verir. Öğrenci kendi gelişimini izleyebilir. Akran ve ebeveynlerle iletişimi arttırır. Çalışma olarak dönüt alınabilir. Örneğin: Eğitimde Materyal Tasarımı ödevi.

16 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Rubrik : Belirlenmiş bir puanlama yönergesine göre öğrencilerin puanlarını değerlendirmek için geliştirilmiş bir puanlama yönergesidir. Öğrencilerin yaptıkları çalışmaların hangi kriterlere göre yapılacağı hakkında bilgi verir. Rubrikleri hazırlarken öğrenciye kazandırılacak davranışlar ve bunların somut örnekleri belirlenmelidir. Bu yöntem ile öğrenci performans kriterlerini bilmiş olur. Ödev yada özel bir niteliğe ilişkin davranışları anlayabilirler. Öğrenci kendi gelişimini izleyebilir. Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir.

17 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Kontrol Listeleri: İstenilen davranışın belirlenen ölçüte uygun olup olmadığını anlamayı sağlar. Bir işi yapabilmek için neyin hangi sırayla yapılması gerektiği hakkında bilgi verir. Var ya da yok şeklinde belirtildiğinden öğrencinin bir davranışı ne derece kazandığı hakkında bilgi vermez.

18 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Öz değerlendirme: Öğrencinin belli bir konu hakkında ürünü, süreçte kazandığı bilgi, beceri ve davranışı değerlendirmesidir. Öğrenci kendi bilgi ve becerisinin, yaptıkları ve yapabileceklerinin farkına varır. Ayrıca öğrenci eksik yönlerini, neyi öğrendiğini , neyi öğrenmediğini nelerde öğrenme güçlüğü çektiğini kendisi görebilir. Öz değerlendirmenin akran değerlendirmede olduğu gibi genel sorunu yanlılıktır. Fakat öğrenci zaman içerisinde daha objektif olarak kendini değerlendirebilecektir.

19 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Akran değerlendirme : Bu değerlendirme biçiminde gruptaki öğrenciler birbirini değerlendirir. Buradaki amaç öğrencilerin kendini değerlendirmesi değil arkadaşını değerlendirmesidir. Öğrenci öğretmen dışında birinden de geri bildirim almış olur. Öğrencilerin kendilerine olan güvenini arttırır. Öğrenci arkadaşını değerlendirirken eleştirisel düşünme becerisi gelişir. Fakat bundaki temel sorunda yanlılıktır. Öğrencilerin arkadaşlarıyla olan ilişkilerini zedelemeden objektif bir değerlendirme yapmaları zordur. Öğrencilerin bu olgunluğa erişmiş olması gereklidir.

20 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Grup değerlendirmesi : Öğrencilerin grup olarak belirlenen öğrenme amaçlarına ulaşması hedeflenir. Süreç sonunda öğrencilerin kendilerinin ve gruptaki arkadaşlarının grup ürününe ne kadar katkı sağladığı, etkinliği ve performansı değerlendirilir. Grup çalışması yetisini geliştirir. Sorumluluk bilincini arttırır. Örneğin: Uzaktan eğitim dersi grup ödevleri.

21 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri
Kavram haritası : Kavram haritası temel bir kavram etrafında ilişkili diğer kavramların grafiksel olarak gösterildiği grafiksel yapılardır. İnsanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran öğrenme- öğretme stratejisidir (Kaptan, 1998). Kavram haritaları bireyin eski öğrendikleri bilgiler ile yeni öğrendikleri bilgiler arasında köprü kurar. Kavramların birbiriyle ilişkilerini anlamaya yardımcı olur. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Kavram yanılgılarının tespitini kolaylaştırır.

22 Alternatif Ölçme Değerlendirme Yöntemleri

23 Kaynakça uslerinin_sistemin_gelisimine_katkilari


"Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları