Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ MÜFREDAT PROGRAMININ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ MÜFREDAT PROGRAMININ"— Sunum transkripti:

1 YENİ MÜFREDAT PROGRAMININ
FELSEFESİ VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

2 KLASİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Öğretmenin hazır bilgiyi öğrenciye verdiği bir sistemdi. Sadece öğretmenin verdiği bilgiyi ölçmeyi hedefleyen bir anlayışa sahipti.

3 KLASİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Değerlendirme kriterlerinde: Yazılı (çoktan seçmeli,doğru yanlış,yazılı anlatım..) Sözlü Yıllık ödev, yöntemleri kullanılmaktaydı.

4 YENİ SİSTEM ANLAYIŞININ HEDEFLERİ
Eğitimde önemli olan bilgiyi öğretmek değil kullanılabilir bilgiyi öğretmektir.Hayatta kullanılmayacak gereksiz bilgi yüklemek yerine kullanım amaçlı bilgi vermek esastır Eğitim programı toplumun ihtiyaçlarına göre insan yetiştirmelidir. Eğitim programında Öğrenci soru soran,araştıran, eleştiren, bilgiyi kendisi öğrenebilen, estetik duygusuna sahip bireyler yetiştirilme hedeflenmektedir.

5 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
İlköğretim kurumları ölçme değerlendirme yönetmeliğinin 35. maddesine göre ölçmede kullanılacak araçlar: 1)Yazılı 2)Proje ödevleri 3)Performans ödevi 4)Ders içi performans 5)Ürün(etkinlik) dosyası 6)Gözlem formları

6 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1)Yazılı
Yazılı :Eski sistemde de kullanılan yazılı anlatım, çoktan seçmeli, doğru yanlış gibi araçlar kullanılarak ölçme sağlayan bir yöntemdir.

7 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1)Yazılı
sınıflarda sınav yapılmayacak öğretmen değerlendirmesini etkinliklerin sonunda öğrencilerin yapabileceklerini gözlemleyerek notlarını vereceklerdir.

8 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2)Proje ödevleri
Eski sistemdeki yıllık ödevin aynısıdır.Proje ödevi bireysel olduğu gibi grup olarakta verile bilecek.Dersler tahtaya yazılacak çocuklar bu derslerden hangilerinden proje ödevi almak istiyorlarsa o dersi seçecekler.Öğretmen öğrenciye başarısı düşük olduğu dersten ödev alması için telkinde bulunacak.

9 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2)Proje ödevleri : Öğrenci proje ödevlerinde birçok konu sunulup bunların arasından hangisi ilgisini çekiyorsa o konuyu seçmelidir. Proje ödevi 1. dönem verilirse 1. dönem değerlendirilip not olarak yazılmalı.2.dönem verilirse 2. dönem değerlendirilerek nota dönüştürülmelidir.

10 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2)Proje ödevleri :Her öğrenci yılda en az 1 proje ödevi almalıdır.ANCAK:İstenirse 1. dönem 3, 2. dönem 3 proje ödevi de verile bilir.Ayrıca proje ödevlerini 1,5 yada 2 şer aylık sürelere bölerekte verebilirsiniz. Not:Teknoloji ve Tasarım dersinden proje ödevi yönetmeliğe göre verilemez.

11 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 3)Performans ödevi: Proje ödevini hazırlayacak öğrenciye bir katalizör olacaktır.Proje ödevini nasıl hazırlayacağına dair öğrenciye yol gösterecek kısa sürelerde hazırlanacak ödevlerdir.Derste hazırlanacak olan ürün dosyalarının içinde 4 ile 6 arasında etkinlik(ürün) yer alacaktır. Öğrencinin bu ürün dosyasından seçtiği en az 2 etkinliğe performans notu verilecektir. NOT:Ürün dosyası dışında da performans ödevi verile bilir.

12 ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÖNEMLİ: Zümre kararında kaç tane performans ödevi,kaç tane proje ödevi verileceği belirlenerek tüm zümre öğretmenlerinin aynı sayıda ödev vermeleri sağlanmalıdır.

13 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 4)Ders içi performans
Öğrencilerin dönem başından sonuna kadar derse katılımı,derse ilgisi,faaliyetlerinin tümü öğretmen tarafından gözlemlenerek nota dönüştürülmesidir.(eski sözlü notu gibi bilindiği gibi sözlü notu da 1 ders saatini kapsamayarak genel olarak değerlendiriliyordu.)

14 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 5)Ürün(etkinlik) dosyası: İlköğretim Kur.Ölçme Değerlendirme yönetmeliğinin c)maddesine göre sınıf öğrencileri her dersten ürün dosyası hazırlamak zorunda değildir.Örn: öğrenci Türkçe dersinden ürün dosyası hazırlamayacağım, Fen ve Teknoloji dersinden hazırlayacağım diyebilme özgürlüğüne sahiptir.Öğrenci dilerse birkaç dersten de ürün dosyası hazırlaya bilir.

15 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 5)Ürün(etkinlik) dosyası: İlköğretim Kur.Ölçme Değerlendirme yönetmeliğinin ç)maddesine göre 6.7.8.sınıf öğrencileri ders yılı başında ürün dosyası hazırlamak istedikleri dersleri belirtirler ve rehber öğretmenlerini bilgilendirirler.

16 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 5)Ürün(etkinlik) dosyası:
Ürün dosyaları zaman ilerledikçe içleri boşaltılarak yazılı kağıtları gibi rulo yapılarak idareye teslim edilir. Okul idaresi bu ruloları 1 yıl boyunca saklamaları gerekmektedir.

17 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 5)Ürün(etkinlik) dosyası:
Derste hazırlanacak olan ürün dosyalarının içinde 4 ile 6 arasında etkinlik(ürün) yer alacaktır.Bu ürün dosyalarındaki etkinlikler 3 er haftalık süreleri kapsar.Öğrencinin bu ürün dosyasından seçtiği en az 2 etkinliğe performans notu verilecektir. NOT:Ürün dosyası dışında da performans ödevi verile bilir.

18 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 6)Gözlem formları
a)Dereceli puanlama anahtarları(analitik) Dereceli puanlama anahtarları(bütünsel) Dereceli puanlama anahtarları(rubric) b)Öz değerlendirme formları c)Gurup değerlendirme formları d)Gözlem formları

19 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 6)Gözlem formları: Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

20 ÖLÇME DEĞERLENDİRME A)Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubrıc): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını,belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır.

21 ÖLÇME DEĞERLENDİRME A)Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri
Dereceli puanlama anahtarı sadece puan verme araçları değildir. Öğrencileri ölçütleri kullanarak kendilerinde eksik gördükleri yanları belirlemeye ve bu eksikliklerini gidermeye yönelik çalışma yapmaya yönlendirir. Bu yaklaşım öğrencinin değerlendirmeyi ödül veya ceza olarak değil, anlama ve kavrama kaynağı olarak görmesini sağlar.

22 ÖLÇME DEĞERLENDİRME A)Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri
Dereceli puanlama anahtarı öğretmenlerin öğrencileri değerlendirmek için harcadıkları süreyi azaltır (Goodrich). Öğretmenin, öğrencisinin çalışmasını değerlendirirken daha nesnel olmasını sağlar. Öğrencilere bir ödevi tamamlarken kendi performanslarını değerlendirebilecekleri standartlar ve ölçütler sağlar.

23 ÖLÇME DEĞERLENDİRME A)Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanmanın Nedenleri (Kısaca) Sözlü notu (Sınıf içi performans notu) verirken belirli bir standarta uyma zorunluluğu koyar. Her öğrencinin değerlendirilmesinde eşit bir ölçüt kullanılır. Öğrencinin eksik olduğu yönleri görmesi sağlanır Öğretmen ve öğrenci eksik maddeleri görerek tamamlamaya çalışarak ilerleme sürecini gözlemler.

24 ÖLÇME DEĞERLENDİRME B)Öz değerlendirme formları:Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesine öz değerlendirme denir.Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak verir.

25 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SOSYAL FAALİYETLER VE KANAAT NOTU( tarihli yönetmeliğe) Sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler belgeye dayalı olmak koşuluyla son not olarak ortalamaları 1 not yükseltile bilir.Kanaat notu kullanımı kaldırılmıştır.

26 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SOSYAL FAALİYETLER VE KANAAT NOTU( tarihli genelge) ÖRN:Çanakkale şehitleri ile ilgili resim yarışmasında derece alan öğrencinin Sosyal Bilgiler dersinden 1 not yükseltile bilir.Yada okul takımındaki bir öğrencinin Beden Eğt. Aldığı not 1 not yükseltile bilir.

27 ÖLÇME DEĞERLENDİRME Görsel sanatlar: proje, öğrenci ürün dosyası,ders içi performansa göre öğrenci değerlendirilir. Teknoloji ve Tasarım:proje ve performans ödevi verilmez.Düzen,kurgu,yapım kuşakları ve sınıf içi performans notları ortalamaları direkt alınır.

28 ÖLÇME DEĞERLENDİRME NOT ORTALAMALARI
YAZILI SINAVLAR doğrudan ortalamaya katılacak PROJE,PERFORMANS ÖDEVLERİ, DERS İÇİ PERFORMANS notları kaç taneyse aritmetik ortalamaları alınacaktır. Notlar eksik olduğunda ortalamaları düşecektir.

29 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 6.7.8.SINIFLAR YAZILI PROJE PERFORMANS ÖDEVİ
YAZILI PROJE PERFORMANS ÖDEVİ DERS İÇİ PERFORMANS ORTALAMA 1 2 3


"YENİ MÜFREDAT PROGRAMININ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları