Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ
STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2 Standardizasyon nedir?
Standardizasyon, mevcut ve olası problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir (TS EN 45020). Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

3 Standardizasyonun amaçları
Çeşitliliğin kontrolü Kullanılabilirlik Uyumluluk Birbirinin yerine geçebilirlik Sağlık, güvenlik, çevrenin korunması Ürünün korunması Ticari engellerin aşılması Teknolojik işbirliğinin kolaylaşması Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

4 Standardizasyonun Paydaşları
Standardizasyonun demokratik meşruiyeti, tüm paydaşların katılımına bağlıdır. KOBİ’ler Sanayi Kamu Odalar ve borsalar Tüketiciler STANDARDİZASYON İş dünyası Araştırma ve Deney kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

5 Standardizasyon Piramidi
Ulusal standardlar TS, DIN, BS Fikirbirliği yönelimli Geçerlik süresi Uluslararası standardlar Bölgesel Standardlar CEN/CENELEC/ETSI ISO/IEC Genel kabul Gerektiren Probleme yönelik genel çözümler Teknolojik Yeniliklere en yakın Firma içinde bağlayıcı Firma standardları Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

6 Ulusal Standardizasyon Kuruluşları
TSE, Türk Standardları Enstitüsü BSI, British Standards Institution, İngiltere ANSI, American National Standards Institute, ABD JISC, Japanese Industrial Standards Committee, Japonya DIN, Deutsches Institut für Normung, Almanya AFNOR, Association Française de Normalisation, Fransa Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

7 Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları
CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesi- European Committee for Standardization CENELEC, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi- European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI, Avrupa Telekominikasyon Standardlar Enstitüsü-European Telecommunications Standards Institute Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

8 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları
ISO, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı- International Organization for Standardization, IEC, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu-International Electrotechnical Commission, ITU, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-International Telecommunication Union Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

9 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Standard nedir? Ortak ve tekrarlanan kullanımlar için hazırlanmış, Tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş, Üzerinde uzlaşma sağlanmış, Yetkili bir kurumca onaylanmış, Uygulaması zorunlu olmayan dokümandır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

10 Niçin Standard Hazırlanır?
Ürün, hizmet ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak, İmalat süreçlerini iyileştirmek, Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, Ticari engelleri kaldırmak ve yeni pazarların açılmasını sağlamak, Çevreyi ve sağlığı korumak için standard hazırlanır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

11 Teknik Düzenleme nedir?
Ürünlerin özelliklerine veya işlem ve üretim yöntemlerine ilişkin, uyulması zorunlu belgelere, yasal düzenlemelere "teknik düzenleme“ denir. Teknik düzenlemeler, terminoloji, semboller, ambalajlama, işaretleme, etiketleme vb. şekillerde karşımıza çıkabilir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

12 Standardlar-Teknik düzenlemeler
Gönüllülük esasına dayalıdır; Tüm paydaş gruplarının katılımına açıktır; Tam bir fikirbirliğini yansıtır; Tam şeffaflık ilkesine dayalıdır. Teknik Düzenlemeler Mecburidir; Yasama yetkilileri tarafından hazırlanır; Fikirbirliği aranır; Şeffaflık ilkesine dayalıdır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

13 ULUSAL DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

14 Türk Standardları Enstitüsü
Türk Standardları Enstitüsü, her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar, Türk standardı adını alır. Bu standardların uygulanması ihtiyaridir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

15 Türk Standardları Enstitüsü- Faaliyet alanları
Standard Hazırlama Laboratuvar Belgelendirme Ürün Personel Sistem Gözetim ve Muayene Metroloji ve Kalibrasyon Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

16 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı- Görevler
Türk standardlarını hazırlamak ve yayınlamak, Uluslararası ve bölgesel standardları Türk Standardı olarak uyumlaştırmak, Mevcut standardları periyodik olarak gözden geçirmek, Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşlarının çalışmalarına katılmak, Standardları kullanıcılara ulaştırmak. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

17 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
İhtisas Grupları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Çevre Elektrik  Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma ÖDK Elektronik Hizmet İnşaat Kimya Maden Makina -Tesisat ve Basınçlı Kaplar ÖDK Mamul Gıdalar Metalurji Millî Savunma Sanayii Mühendislik Hizmetleri Orman ve Orman Ürünleri Petrokimya Petrol Sağlık Tekstil Yetkili Servis Standardları Ziraat İhtisas Grubu = Bağlı ÖDK = 2 Toplam = 22 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

18 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Standard sayıları Türk Standardlarının İstatistiki Durumu (08 Kasım 2010 itibari ile) Yürürlükteki toplam Türk Standardı 30.445 Yürürlükteki toplam Türk Standardı (Türkçe) 20.840 Toplam Avrupa Standardı Sayısı 16.859 Türk Standardı olarak yayınlanan 14.299 Avrupa (CEN/CENELEC) Standardı Avrupa Standardlarından Türk Standardına Dönüşüm oranı % 97 Uluslararası (ISO/IEC) standardlar 10.167 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

19 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
STANDARD TÜRLERİ Ensti tümüz İhti sas Gruplarında; ölçü birimleri, terimler, kurallar, vb. temel standardların yanı sıra madde, mamul, hizmet, metot, sistem, vb. belirleyen standardlar, telif, sentez veya tercüme yolu ile hazırlanmakta veya uyumlaştı rılmaktadır. • Telif Standardlar, İhti sas Gruplarınca konunun uzmanlarından sadece ilgili konuya mahsus olarak teşkil edilen Teknik Komite’lere hazırlatı lıp olgunlaştı rılarak yayımlanan standardlardır. • Sentez Standardlar, ülke ve endüstriyel şartları benzeşen Ulusal Standard kuruluşlarının(DIN, BS, JIS, ANSI, vb.) mevcut standardlarından yararlanılarak sentezlenen standardlardır. • Tercüme Standardlar ise, Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslararası Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafı ndan yayımlanan standardların tercüme edilmesi sonucu İhti sas Grupları tarafı ndan olgunlaştı rılarak yayımlanan standardlardır. • Adapte standardlar ise; Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslararası Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafı ndan yayımlanan standardların herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Türkçe kapak-İngilizce meti n şeklinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımlanan standardlardır. STANDARD TÜRLERİ Enstitümüz İhtisas Gruplarında; ölçü birimleri, terimler, kurallar, vb. temel standardların yanı sıra madde,mamul, hizmet, metot, sistem, vb. belirleyen standardlar, telif, sentez veya tercüme yolu ile hazırlanmaktadır. • Telif Standardlar, İhtisas Gruplarınca konunun uzmanlarından sadece ilgili konuya mahsus olarak teşkil edilen Teknik Komite’lere hazırlatılıp olgunlaştırılarak yayımlanan standardlardır. • Sentez Standardlar, ülke ve endüstriyel şartları benzeşen Ulusal Standard kuruluşlarının(DIN, BS, JIS,ANSI, vb.) mevcut standardlarından yararlanılarak sentezlenen standardlardır. • Tercüme Standardlar; Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslar arası Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafı ndan yayımlanan standardların tercüme edilmesi sonucu İhtisas Grupları tarafından olgunlaştırılarak yayımlanan standardlardır. • Adapte standardlar; Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslararası Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafından yayımlanan standardların herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Türkçe kapak-İngilizce metin şeklinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımlanan standardlardır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

20 TÜRK STANDARDLARININ HAZIRLANMA AŞAMALARI

21 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Aşamalar 1.İş programına konu teklifi 2.Tasarının hazırlanması 3.Mütalaa 4.Kabul ve yayımlama 5.Periyodik Gözden Geçirme Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

22 1. İş Programına Konu Teklifi
Teknik İnceleme Öncelikli Konuların Belirlenmesi İhtisas Grupları Avrupa Standardları Uluslararası Standardlar Sistematik Gözden Geçirme Bakanlıklar Kamu kurum ve kuruluşları Özel sektör kuruluşları Bilimsel kuruluşlar Tüketici dernekleri Mesleki kuruluşlar Enstitü birimleri TSE Yönetim Kurulu Yıllık İş Programı TSE Genel Kurulu Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

23 2. Tasarının Hazırlanması
Konu Raportörü/ Teknik Komite Onay/Süre Raportör havuzu Ayna Komiteler Sektör Dernekleri Mesleki tecrübe Yabancı dil Standardizasyon tecrübesi Performans Tasarı Metin Grupta görüşme Düzeltmeler Taslağın hazırlanması teknik komite ya da konu raportörü iki aylık süre Son değerlendirme, ihtisas g Son Metin Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

24 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
3. Mütalaa Tasarının Mütalaaya Gönderilmesi Mütalaa Süresi Görüşlerin Değerlendirilmesi İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri Düzeltmeler Tasarı Metin Gerekirse 2. Mütalaa Son Metin Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

25 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
4. Kabul ve Yayımlama Teknik Kurul Öncesi Hazırlıklar Teknik Kurul Teknik Kurul Görüşleri Büro işlemleri Numaralandırma Düzeltmeler TS TS EN ..... TS ISO ..... TS EN ISO ..... TS ISO/IEC .... TS IEC.... TS HD.. TS ... Türk Standardı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

26 5. Periyodik Gözden Geçirme
TS ... Gözden Geçirme Formu Dağıtım İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri Konfirmasyon Revizyon İptal Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

27 Standard Hazırlamadaki Önceliklerimiz
Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları: 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı neticesinde, Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması sürecinin bir gereği olan mevzuat uyumu çerçevesindeki Avrupa Birliği standardları (EN) ile Topluluk Direktifleri ve Teknik Düzenlemelerin birebir tercümesine büyük bir önem ve öncelik verilmiştir. Bu kapsamda, EN standardları uyumlaştırılarak Türk Standardı (TS) olarak kabul edilmektedir.   Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

28 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Sistem standardları: Son yıllarda Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları tarafından hazırlanmış bulunan EN ISO 9000 serisi (Kalite Güvence Sistemi Standardları), EN ISO serisi (Çevre Yönetim Sistemi Standardları), EN ISO (Gıda Güvenliği), EN ISO (Tıbbi Cihazlar), ISO/IEC 27001(Bilgi Güvenliği) sistem standardları Türk Standardı haline getirilmiştir. EN “Enerji Yönetim Sistemi” standardının tercümesi ile ilgili çalışmalara da başlanmış bulunmaktadır. Henüz tasarı aşamasında olan ISO “Enerji Yönetim Sistemi” standardının yayımlanması da takip edilmektedir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

29 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Hizmet standardları ve kriterler: Hizmet sektöründe Kalite Güvence Sistemine zemin hazırlanması için ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak yayımlanmış olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” uygulamasına esas teşkil etmek üzere hizmet standardları ve kriterleri’nin hazırlanmasına öncelik verilmiştir Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

30 Standardizasyonda Tüketicinin Rolü
Standardizasyon uygulamalarının odağındaki temel unsur hiç şüphesiz İNSAN’dır. Zira, standardizasyon ve kalite faaliyetleri ile öncelikli olarak insanın can ve mal güvenliğinin korunması hedeflenirken aynı zamanda müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanması ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde, işletmelerin iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için üretim tasarlamalarında müşteri beklentilerini ve taleplerini mutlaka gözönünde bulundurma zorunlulukları vardır. Bu itibarla artık üretimde standardların ve kalite faktörlerinin belirlenmesinde tüketici talep ve beklentileri önemli bir rol oynamaktadır. Serbest pazar ekonomisinin cari olduğu günümüzde standardizasyon ve kalitenin polisiye tedbirlerle sağlanması mümkün değildir. Zira standardların uygulanmasında gönüllülük esastır. Ancak standardlara uygun kaliteli mal ve hizmet talep edebilen bilinçli bir tüketici kitlesi standardizasyon uygulamalarının motor gücünü teşkil etmektedir. Haklarını arama konusunda duyarlı olan, organize bir şekilde üreticiler üzerinde baskı oluşturabilen bilinçli bir tüketici kitlesi standardlara uygun kaliteli mal ve hizmet üretiminin SİGORTASIDIR. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

31 STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010


"STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları