Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite İlkelerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmasında ve Uygulamaların Niteliğinin Garanti Edilmesinde «Adım Adım Derneği’nin» (ISSA) Deneyimi Mihaela Ionescu,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite İlkelerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmasında ve Uygulamaların Niteliğinin Garanti Edilmesinde «Adım Adım Derneği’nin» (ISSA) Deneyimi Mihaela Ionescu,"— Sunum transkripti:

1 Kalite İlkelerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmasında ve Uygulamaların Niteliğinin Garanti Edilmesinde «Adım Adım Derneği’nin» (ISSA) Deneyimi Mihaela Ionescu, PhD ISSA Program Yöneticisi

2 Standartlara ilişkin 2 temel süreç vardır: Standartların Geliştirilmesi Standartların Uygulanması

3 Standartların Geliştirilmesi Güçlü bir felsefe ile yerel / ulusal ve uluslararası bağlamda mantıklı nedenlerin olması Kalite standartları ile diğer politika belgeleri arasındaki tutarlılığın sağlaması İlgili felsefe ve sonuçlarına ilişkin ortak bir anlayış geliştirilmesi Başarılı bir gelişme sağlanması için atılacak adımlar hakkında mutabık olunması – tasarlama – gözden geçirme, doğrulama – gözden geçirme. Standartların geliştirilmesine dâhil olan paydaşların (uygulayıcılar, aileler, akademisyenler, araştırmacılar, ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar, karar mercileri) istişare toplantılarında, tasarlama ve gözden geçirme faaliyetlerinde geniş çapta temsil edilmesi

4 Önemli Noktalar: Standartların farklılıkları gözetmesi ve kapsayıcı olması Ortak bir anlayışın sağlanması Farklı alanlardan paydaşların katılımının sağlanması Nihai belgelerin onaylanması Standartların Geliştirilmesi

5 Standartların Uygulanması: Standartları uygulayanlar arasında ortak bir anlayışın sağlanması Değerlendirme araçlarının geliştirilmesi Değerlendirenlerin ve değerlendirmeden geçeceklerin eğitilmesi Değerlendirenler arasında bir güven ortamı oluşturulması / sürdürülmesi Araçların öz değerlendirme araçları olarak tanıtılması

6 Önemli Noktalar: Uygulama aşaması için hazırlık yapılması Değerlendirenler arasındaki büyük bir güven ortamının yaratılması Kurumsal ve bireysel düzeyde öz değerlendirme yaklaşımını destekleyerek sürekli kalite gelişiminin sağlanması Standartların Uygulanması:

7 Hizmet Kalitesini Arttırmaya İlişkin Yansımalar: Sadece standartları tanımlayarak gerçek bir değişiklik yapmıyoruz! Kalitenin asıl göstergesi sınıf içinde ya da okul öncesi eğitim kurumlarında ne olup bittiğidir. “Temel olarak, eğitimcilerin yüksek kaliteli bir pedagojik ortam oluşturması şarttır. Çocuklar için asıl değişiklik bu şekilde sağlanacaktır. Önemli olan çalışanların çocukları faaliyetlere nasıl dâhil ettiği, çocuklar ile ve çocuklar arasındaki iletişimi nasıl desteklediği ve yapıcı stratejiler kullanmasıdır”(Starting Strong III – A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care, 2012).

8 Kalite standartları değişmeyen bir kurallar bütünü olarak ele alınamaz; aksine, bu standartlar dinamik bir çerçevede, ilgili çalışanlar, aileler ve yönetim arasında kurulan diyalogun çıktılarıdır. Kalite kültürü, eğitimcilik ve hizmet yönetimi kavramlarına dayanmaktadır – eğitimciler ve yöneticiler için hizmet öncesi eğitim. İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının kalite standartlarını destekleyici olmaması durumunda, bu mekanizmaların kalite geliştirme faaliyetlerini engelleme riski doğmaktadır. Hizmet Kalitesini Arttırmaya İlişkin Yansımalar:

9 Kalite standartları, sunulan hizmetleri kontrol etmek amacıyla kullanılmaktansa, hizmetler yoluyla geliştirilmelidir – bu bağlamda, profesyonel tartışma ortamları oluşturulmalı ve ilgili yansımalar dikkate alınmalıdır. Kalite öncelikle yüksek profesyonelliğe dayanır! Hizmet Kalitesini Arttırmaya İlişkin Yansımalar:

10 Kalite Kullanımına Yönelik Mekanizmalar 1. Mesleki Gelişim ISSA standartlarında yer alan kalite tanımına dayanan veya bu tanıma bağlı Eğitim faaliyetleri düzenlenmesi. Bölgedeki mesleki gelişimin yenilikçi bir parçası olarak Rehberlik hizmeti verilmesi 2. Sertifika Programı - Bireysel öğretmenlerin sertifikalandırılması için kurulan sistem. 3. Karar mercileri üzerinde her düzeyde etki yaratılması için Savunu Faaliyetlerinin yürütülmesi. 4. Kaliteli eğitim hakkında ortak bir anlayış geliştirmek için Kamuoyu Bilgilendirme Kampanyalarının düzenlemesi.

11 Uygulamada Karşılaşılan Farklılıklar Ülkeler arası farklılıklar: –Kültürel ve pedagojik gelenekler –Sosyal, siyasi ve ekonomik alt yapı –STK kurulmasına yönelik siyasi ortam ve sivil topluma katılım kültürü Uygulamada yaşanılan sorunlar: Geniş çapta kapsayıcılığın sağlanması Farklılıkların tanınması ve kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik bir kaynak olarak kullanılması Sosyal adalet kurallarının günlük uygulamalara yansıtılması Aktif katılımın sağlanması Farklı aile gruplarının konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllü olunması

12 Standartların Kullanımına Yönelik Çalışma Çalışma ISSA Pedagoji Standartları ve bu standartların EÇG politikaları ile ISSA ağının çalışma bölgelerindeki uygulamalar üzerindeki etkileri (2001 – 2008) www.issa.nl/docs_pdfs/Quality-Executive-Summary-FINAL.pdf ISSA Pedagoji Standartları 2001 de geliştirilmiş ve 2009’da Kaliteli Eğitim Standartları olarak tekrar düzenlenmiştir. Buna ek olarak, ISSA ağındaki uygulamaları desteklemek için Kaliteli Kaynak Paketi geliştirilmiştir. www.issa.nl/qrp.html

13 Etki ISSA Pedagoji standartları aşağıdaki alanlarda gelişme sağlamak için oluşturulmuştur: Bireysel olarak öğretmenlerin ve sınıf içi faaliyetlerinin desteklenmesi Eğitimcileri hazırlamak, geliştirmek ve izlemek üzere kurulmuş mevcut eğitim sistemlerinin geliştirilmesi Yeni eğitim öncelikleri, politikaları ve uygulamalarının geliştirilip, kurumsallaştırılması

14 Alınan Dersler Devam etmekte olan izleme ve hizmet performansının korunmasına yönelik faaliyetler ile eğitici eğitimleri arasında bir bağlantı kurulmalıdır. Öğretmenlerin günlük uygulamalarını desteklemek için yenilikçi stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Rehberlik eğitimlerinde güven ve gözlem ortamının oluşturulması gerekmektedir. Kalite standartlarının geliştirilmesi sürecine okul yönetimi ve eğitim yetkililerinin katılımının sağlanması gerekmektedir.

15 Teşekkürler! mionescu@issa.nl www.issa.nl


"Kalite İlkelerinin Geliştirilmesi ve Uygulanmasında ve Uygulamaların Niteliğinin Garanti Edilmesinde «Adım Adım Derneği’nin» (ISSA) Deneyimi Mihaela Ionescu," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları