Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Avrupa Yolu –Muhasebe Reformu ve Kurumsal Güçlendirme Programı (REPARIS) Dünya Bankası / Avrupa Komisyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Muhasebesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Avrupa Yolu –Muhasebe Reformu ve Kurumsal Güçlendirme Programı (REPARIS) Dünya Bankası / Avrupa Komisyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Muhasebesi."— Sunum transkripti:

1  Avrupa Yolu –Muhasebe Reformu ve Kurumsal Güçlendirme Programı (REPARIS) Dünya Bankası / Avrupa Komisyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Muhasebesi Basitleştirilmiş Mali Raporlama Gereklilikleri: Avusturya Çalışması Gerhard Prachner Viyana, 15 Mart 2006

2 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 2 REPARIS Gündem Mali Raporlama Gereklilikleri Mali Özetler Yasal Denetim Gereklilikleri Şirketler için Tanıma ve Ölçüm İlkeleri Şirketler için Sunum ve Açıklama İlkeleri Senetler ve Direktör’ün Raporu – Küçük Şirketler için Basitleştirmeler

3 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 3 REPARIS Muhasebe ve Raporlamanın Yasal Geçmişi • Mali raporlamanın içeriği ve şekli kanunla belirlenmiştir (defter tutma). • Defter tutma yönetmelikleri: -Avusturya Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch, Unternehmensgesetzbuch – 1.1. 2007 itibarı ile Şirket Kanunu) -Austrian Kamu Limited Şirketleri Kanunu -Avusturya Özel Limited Şirketler Kanunu -Avusturya Gelir Vergisi Kanunu -Avusturya Federal Mali Usuller Kanunu (AFFPA) -Katma Değer Vergisi Kanunu Financial Reporting Requirements

4 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 4 REPARIS Avusturya Ticaret Kanunu • 4. ve 7. Avrupa Konseyi Direktifini esas alır • Her işletme işini anlatacak ve açıklayacak defterler ve kayıtlar tutacaktır • İşlemler ve mali pozisyon uygulanan Avusturya Genel Olarak Kabul Edilen Muhasebe Standartlarına göredir (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP”) • Defter tutma gerekliliği Şirket Kaydı yapılır yapılmaz başlar Financial Reporting Requirements

5 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 5 REPARIS Vergi kanununa göre raporlama gerekliliği • Avusturya Ticaret Kanunu veya başka yasal gerekliliklere göre bir gereklilik varsa raporlama gereği vergi kanununa göre gerçekleşir (Bölüm 124 AFFPA), veya • Defter tutmada sınırların aşılması Bölüm 125 AFFPA: • Katma Değer Vergisi Kanunu şirketlerin defter tutarken katma değer vergisinin hesaplanmasını da ortaya koymalarını gerektirmektedir. Financial Reporting Requirements Ölçütler İş çeşidi TicaretTarım ve ormancılık işletmeleri Gelir> 400 TEURO Ölçülen vergilendirilebilir değerİş –> 150 TEURO

6 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 6 REPARIS Financial Reporting Requirements Defter tutma gerekliliği ACC’ye göre kayıt tutma gerekliliği ACC’ye göre girişimciDiğer kişiler AFFPA’ya göre diğer işler profesyoneller AFFPA sınırlarını geçen AFFPA sınırlarını geçmeyen gönüllü Muhasebenin nakit tabanı Çift girişli defter tutma Basit defter tutma

7 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 7 REPARIS Gündem Mali Raporlama Gereklilikleri Mali Özetler Yasal Denetim Gereklilikleri Şirketler için Tanıma ve Ölçüm İlkeleri Şirketler için Sunum ve Açıklama İlkeleri Senetler ve Direktör’ün Raporu – Küçük Şirketler için Basitleştirmeler

8 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 8 REPARIS Girişimciler ve şirketler arasındaki farklar Financial Statements GirişimcilerŞirketler Mali özet içeriğiBilanço ve kar ve zarar özeti Bilanço, kar ve zarar özeti ve notlar Direktör’ün RaporuZorunlu değilZorunlu Yasal denetimZorunlu değilZorunlu (ama küçük özel limited şirketler için değil) YayınZorunlu değilZorunlu (küçük özel limited şirketler için basitleştirilmiş açıklama)

9 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 9 REPARIS Şirketler için büyüklük ölçütleri Financial Statements Büyük – orta - küçük • Küçük şirketler aşağıdaki üç ölçütden en az ikisini aşmayan şirketlerdir: Bilanço toplamı:3,650 Milyon Euro Gelirler:7,3 Milyon Euro Ortalama çalışan sayısı:50 • Orta ölçekli şirketler yukarıda söz edilen ölçütlerin en az ikisini aşan şirketlerdir: • Büyük şirketler aşağıdaki üç ölçütün en az ikisini aşan şirketlerdir: Bilanço toplamı: 14,6 Milyon Euro Gelirler :29,2 Milyon Euro Ortalama çalışan sayısı:250

10 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 10 REPARIS Şirketler için büyüklük ölçütleri Financial Statements Büyük – Orta - Küçük Birbirini izleyen iki mali yılın kapanışında bu ölçütlerin aşılması veya yerine getirilmemesi halinde takip eden yıl itibarı ile bu ölçütlerin yasal sonuçları devreye girer

11 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 11 REPARIS Gündem Mali Raporlama Gereklilikleri Mali Özetler Yasal Denetim Gereklilikleri Şirketler için Tanıma ve Ölçüm İlkeleri Şirketler için Sunum ve Açıklama İlkeleri Senetler ve Direktör’ün Raporu – Küçük Şirketler için Basitleştirmeler

12 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 12 REPARIS Şirketler için yasal denetim gereklilikleri Statutory Audit Requirements •Küçük, orta ve büyük kamu limited şirketleri •Küçük, orta ve büyük özel limited şirketler •Zorunlu gözetim kurulları olan küçük özel limited şirketler

13 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 13 REPARIS Gündem Mali Raporlama Gereklilikleri Mali Özetler Yasal Denetim Gereklilikleri Şirketler için Tanıma ve Ölçüm İlkeleri Şirketler için Sunum ve Açıklama İlkeleri Senetler ve Direktör’ün Raporu – Küçük Şirketler için Basitleştirmeler

14 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 14 REPARIS Genel İlkeler Recognition and Measurement Principles • Avusturya Ticaret Kanunu tüm girişimcilere ve şirketlere uygulanan genel ölçüm kuralları içermektedir. -Genel ilkeler •Tutarlılık, faal şirket, tutuculuk, tek varlık değerleme, muhasebenin tahakkuk esası, önemlilik -Cari olmayan varlıklar için eski maliyet ilkesi -Cari olmayan varlıklar için amortisman ve değerleme -Cari varlıklar için eski maliyet ilkesi -Cari varlıklar için maliyet ya da fiyattan daha düşük olanı -Borçların geri ödenecekleri miktar ile kayıt edilmesi -Tahakkukların mali yükümlülüğü kapatmak için gerekli miktar olarak kaydedilmesi gerekir. Tutuculuk dikkate alınmalıdır. -Emeklilik veya benzer yükümlülüklere ait tahakkukların aktüeryel ilkeler kullanılarak bulunan miktarlarla kayıt edilmesi gerekir

15 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 15 REPARIS Genel İlkeler Recognition and Measurement Principles • Avusturya Ticaret Kanunu’nda gelirler, aktifler ve pasifler için kabul edilmiş gerçekleşme kuralları bulunmamaktadır • Bağımlılık ilkeleri -Avusturya Gelir Vergisi Yasası, Şirket Kaydı olan işletmelerin, bağlayıcı vergi yönetmelikleri başka bir yaklaşım talep etmediği müddetçe vergilendirilebilir geliri belirlemek için ACC içinde yer alan muhasebe ve raporlama ilkelerini kullanmalarını isteyen “Bağımlılık İlkesini” içermektedir.

16 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 16 REPARIS Konsolidasyon Gereklilikleri Recognition and Measurement Principles • Ana şirketin Avusturya’da kayıtlı olduğu tek düzen esasıyla yürütülen işletmelerin konsolide mali özetler – tek ekonomik işletme kavramı hazırlamaları gerekmektedir • Kontrol kavramı IAS 27’de verildiği gibidir • Ancak büyüklüğe bağlı muafiyetler vardır

17 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 17 REPARIS Konsolidasyon Gereklilikleri Recognition and Measurement Principles • Konsolidasyonun gerekmediği durumlar: -Mali özetlerinin kapanış tarihi itibarı ile ve bir önceki kapanış tarihi itibarı ile aşağıdaki üç ölçütden en az ikisi uygulanacaktır •Ana şirket ve ana şirketin kontrolündeki şirketlerin bilanço toplamı 17,52 milyon EURO’yu geçemeyecek •Ana şirket ve ana şirketin kontrolündeki şirketlerin gelirleri 35,04 milyon EURO’yu geçmeyecek •Ana şirket ve ana şirketin kontrolündeki şirketler bir yılda ortalama 250’den fazla çalışana sahip olmayacak -veya •Konsolide bilanço toplamı 14,6 milyon EURO’yu geçemeyecek •Konsolide gelirler 29,2 milyon EURO’yu geçmeyecek •Ana şirket ve ana şirketin kontrolündeki şirketler bir yılda ortalama 250’den fazla çalışana sahip olmayacak

18 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 18 REPARIS Küçük şirketler için gerçekleşme ve ölçümle ilgili basitleştirmeler bulunmamaktadır. Küçük özel limited şirketlerde yasal denetim gerekmemektedir. Küçük şirketler için basitleştirmeler Recognition and Measurement Principles

19 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 19 REPARIS Gündem Mali Raporlama Gereklilikleri Mali Özetler Yasal Denetim Gereklilikleri Şirketler için Tanıma ve Ölçüm İlkeleri Şirketler için Sunum ve Açıklama İlkeleri Senetler ve Direktör’ün Raporu – Küçük Şirketler için Basitleştirmeler

20 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 20 REPARIS Mali özetler ve direktör raporuyla ilgili genel kurallar Presentation and Disclosure Principles • Mali özetlerin, bilançonun, kar ve zarar cetvellerinin, senetlerin içeriği • Bilanço ve kar ve zarar cetvelinin sunumuyla ilgili çok detaylı kurallar • Bilançonun ve kar zarar cetvelinin bazı kalemleri için detaylı açıklama kuralları • Kamu limited şirketleri için zorunlu açıklama kuralları, örneğin hisselerin grubu, kayıtlı sermaye, hazine payları, değiştirilebilir tahviller, vb • Direktör raporu -İçerikle ilgili kurallar -Tam denetime tabi değildirç Sadece direktör’ün raporunun mali özetlerle uyumu denetlenmelidir

21 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 21 REPARIS Gündem Mali Raporlama Gereklilikleri Mali Özetler Yasal Denetim Gereklilikleri Şirketler için Tanıma ve Ölçüm İlkeleri Şirketler için Sunum ve Açıklama İlkeleri Senetler ve Direktör’ün Raporu – Küçük Şirketler için Basitleştirmeler

22 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 22 REPARIS Senetlerin açıklanmasının kapsamı Notes and Director’s Report – Simplifications for small companies • Büyük ve orta ölçekli kamu limited şirketleri ve ayrıca büyük özel limited şirketler -Basitleştirme veya muafiyet olmadan tam açıklama gerekmektedir • Küçük kamu limited şirketleri ve orta ölçekli özel limited şirketler -Yurt içi ve yabancı gelirler dağılımı, ticari faaliyet dalına göre gelirler gibi gelirlerle ilgili detaylar senetlerde yer almamaktadır

23 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 23 REPARIS Senetlerin açıklanmasının kapsamı Notes and Director’s Report – Simplifications for small companies • Küçük özel şirketlerin açıklaması gerekmemektedir -Alacakların ve yükümlüklerin zaman sınırlamaları -Emlaklar için adil değer -Sıra dışı amortisman -Vergiler ve ertelenen vergiler için bazı açıklamalar -Mali araçlarla ilgili bazı açıklamalar -Bilanço ve kar zarar cetvelindeki yoğun kalemlerin dökümü -Ayrıca açıklanmamış maddi tahakkukların irdelenmesi -Taahhütlerin ve ihtimallerin açıklamalarının dökümü

24 Simplified Financial Reporting Requirements: Austria Case Study PricewaterhouseCoopers 15 March 2006, Slide 24 REPARIS Direktör’ün Raporu Notes and Director’s Report – Simplifications for small companies • Küçük özel limited şirketler için direktör raporu yoktur • Orta ölçekli şirketlerin mali olmayan KPI’leri hakkında detay yoktur

25 © 2006 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US).  Teşekkür Ederim


" Avrupa Yolu –Muhasebe Reformu ve Kurumsal Güçlendirme Programı (REPARIS) Dünya Bankası / Avrupa Komisyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Muhasebesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları