Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya Bankası KOBİ Finansal Raporlaması José Maria Bové FEE Başkan Yardımcısı, KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Başkan, FEE KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Çalışma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya Bankası KOBİ Finansal Raporlaması José Maria Bové FEE Başkan Yardımcısı, KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Başkan, FEE KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Çalışma."— Sunum transkripti:

1 Dünya Bankası KOBİ Finansal Raporlaması José Maria Bové FEE Başkan Yardımcısı, KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Başkan, FEE KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Çalışma Grubu

2 FEE – Avrupa Muhasebeciler Federasyonu  Fédération des Experts Comptables Européens – Avrupa’daki muhasebe mesleğini temsil eden kuruluş  Muhasebe meslek uzmanlarının üyesi olduğu 44 Üye Kuruluş –32 ülkeden –500.000’in üzerinde üye  Brüksel-Belçika’da  1987’de kuruldu  www.fee.be

3 FEE, KOBİ ve KOBİ Uygulamalarında Faaliyet Gösteriyor  FEE KOBİ/KOBİ Uygulamaları Çalışma Grubu  IFAC KOBİ Uygulamaları Daimi Görev Gücü ile yakın bir şekilde çalışıyor  EFRAG: Ortak EFRAG FEE Çalışma Grubu – KOBİ IFRS’leri  Konferanslar ve Seminerler

4 FEE KOBİ/KOBİ Uygulamaları Çalışma Grubu Yayınları  KOBİ’ler Sahtecilik Riskini Nasıl Azaltabilir? (Ekim 2005)  İş Başarısızlıklarının Önlenmesi– KOBİ’lere Yönelik Bir Kılavuz (Ekim 2004)  Kurulu bir Aile İşletmesinin Başarılı bir Şekilde Satışı için Nasıl Hazırlanılır?  İş Değerlemesi: KOBİ’lere Yönelik bir Kılavuz  Aile İçinde Tutmak – KOBİ Aile İşletmelerinin Devamı  FEE Üye Kuruluşlarının KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Hakkındaki Yayınlarının Bir Rehberi

5 FEE KOBİ/KOBİ Uygulamaları Çalışma Grubu Aktif Projeler  Avrupa Muhasebe Ağları Rehberi  Denetim Standartlarının KOBİ/KOBİ Uygulamaları ile İlgili Yönleri  KOBİ’lere Yönelik IFRS’ler

6 AB’de KOBİ’ler için Finansal Raporlama  KOBİ Nedir?  Eşik Değerler Muhasebe Direktifleri Küçük 1 : Bilanço Toplamı < 4 400 000€ Net Ciro < 8 800 000€ Çalışan Sayısı < 50 (üç kriterden ikisini geçmemesi lazım) 1 Aralık 2005’te kabul edilen ancak henüz resmi gazetede yayınlanmayan yeni miktarlar

7 AB’de KOBİ’ler için Finansal Raporlama Orta 1 : Bilanço Toplamı < 17 500 000€ Net Ciro < 35 000 000€ Çalışan Sayısı < 250 (üç kriterden ikisini geçmemesi lazım) 1 Aralık 2005’te kabul edilen ancak henüz resmi gazetede yayınlanmayan yeni miktarlar

8 Muhasebe Direktifleri  Dördüncü Direktif (1978): bireysel hesaplar  Yedinci Direktif (1983): Konsolide hesaplar Tüm limitet şirketler için raporlama gereklilikleri Küçük ve orta büyüklükteki şirketler için sadeleştirme

9 Sadeleştirmeler (Üye Devlet Seçeneği) Küçük:  Kısaltılmış bilanço hazırlama izni  Kısaltılmış bilanço ve kısa notlar yayınlama izni  Kar ve zarar hesabı, yıllık rapor ve denetim raporu yayınlamama izni  Denetimden muafiyet

10 Sadeleştirmeler (Üye Devlet Seçeneği) Orta:  Kar ve zarar hesabı için farklı format kullanma izni  Kısaltılmış bilanço ve kısa notlar yayınlama izni  Denetim muafiyeti yok

11 AB Mevzuatının Arka Planı Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili AB Mevzuatı Yasal denetime tabi ulusal şirketler Küçük şirketler Borsada İşlem Gören Şirketler Ulusal “denetlenebilir” kuruluşlar Belirli Sektör 4üncü, 7inci ve 8inci Direktifler Ortaklık Direktifi Diğer yasal formlar Şeffaflık Prospektüsü Direktifler ve IAS Yönetmeliği Borsadaki Yabancı Şirketler Finansal Kuruluşlar Hakkındaki Direktifler

12 Bazı AB Verileri :  20 milyonun üzerinde şirket  4.5 milyondan fazlası Muhasebe Direktifleri kapsamında  Yaklaşık 8.000 şirket borsada işlem görüyor (bunların yaklaşık 1.400’ü yabancı şirket)

13 Ulusal Yükümlülükler  AB ülkelerinin çoğunda, KOBİ’lere yönelik finansal raporlama standartları geliştirilme aşamasındadır veya uygulamaya konulmuştur  En iyi örnek : FRSSE – İngiltere  IFRS’ye ihtiyaç duyuluyor mu?  KOBİ’lere yönelik bir IFRS gelecekte Muhasebe Direktiflerinin yerini alacak mı?

14 IFRS – Muhasebenin Değiştirilmesi BA İki Yol 1606/2002 sayılı Avrupa Konseyi Yönetmeliği Ulusal GAAP Borsada kayıtlı menkul kıymet şirketlerinin konsolide mali tabloları için IFRS zorunlu AB’nin 4üncü ve 7inci Şirketler Hukuku Direktiflerine dayalı olarak – Direktif yoluyla değişikliğe tabi Ülkeler, diğerlerinin (bireysel şirketlerin veya konsolide şirketlerin) IFRS’lere geçmesine izin verebilir/gerektirebilir Ülkeler, zamanla IFRS’ye geçmeyi isteyebilir

15 IAS Yönetmeliği (2002) Kapsam:  AB’deki borsada işlem gören şirketlerin konsolide hesaplarına yönelik onaylanan uluslararası muhasebe standartlarını (IAS) kullanma zorunluluğu  Tercihli: –Borsada kayıtlı olmayan şirketlerin konsolide hesapları –Bireysel hesaplar  Onay altyapısı: –AB Muhasebe Düzenleme Komitesi –EFRAG (Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu)

16 EFRAG  2001’de kurulmuştur  Özel sektör kuruluşu  Kurucu ortaklar: –UNICE ve ERT Business (hazırlayıcılar) –FEE (muhasebeciler) –Bankacılık Kuruluşları (FBE, ESBG, ECBG) –EFFAS (finansal analistler) –CEA (sigortacılar) –FESE (borsalar) –UEAPME/EFAA (KOBİ’ler)

17 EFRAG Temel amaçları:  IASB ve IFRIC’ın çalışmalarına aktif bir şekilde katkıda bulunmak : bir standart belirlenmeden ÖNCE, IASB standart belirleme sürecine katkıda ve etkide bulunmak  Komisyona onay tavsiyesinde bulunmak Yayınlandıktan SONRA, IFRS ve IFRIC yorumunun teknik değerlendirmesi  AB Muhasebe Direktiflerinde değişiklik önerilerinde bulunmak  Tartışmaya yönelik Danışma Forumu

18 IAS Yönetmeliği KOBİ’ler Üzerindeki Etkisi:  Bir borsada kayıtlı KOBİ’ler  Gönüllülük  Ulusal standartlar  KOBİ’lere yönelik IFRS?! –AB: birkaç milyon –Yasal gereklilikler –KOBİ’lere yönelik ulusal standartlar –Çeviri  KOBİ’ler üzerindeki finansal raporlama yükünün azaltılması

19 KOBİ’lere Yönelik Küresel Standartlara Duyulan İhtiyaç  Eğer borsada kayıtlı olmayan şirketler IFRS’leri takip etmiyorlarsa, ulusal genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) takip edilir  Ancak, iki ayrı ulusal “genel kabul görmüş muhasebe ilkesi” (GAAP) aynı değildir - Her biri farklı derecelerde IFRS’ye dayanır. Seçici kabul  Sadece Avrupa’da 28 farklı “KOBİ GAAP’larının” yol açtığı tehlike  Ancak gerçek sadeleştirmeye ihtiyaç var

20 Önümüzdeki Süreç  IASB Danışma Grubunun Avrupalı üyelerinin eleştirisi  Gerçek sadeleştirmeye ulaşmak için alternatif EFRAG önerileri

21 IFRS’ler neden KOBİ’lere uygulanmalı?

22 Dünya Bankası KOBİ Finansal Raporlaması José Maria Bové FEE Başkan Yardımcısı, KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Başkan, FEE KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Çalışma Grubu


"Dünya Bankası KOBİ Finansal Raporlaması José Maria Bové FEE Başkan Yardımcısı, KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Başkan, FEE KOBİ ve KOBİ Uygulamaları Çalışma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları