Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REPARIS Çalıştayı Bir Bankacının Bakış Açısından Güvenilir Mali Raporların Önemi Risk Control March 14-15, 2006 Vienna,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REPARIS Çalıştayı Bir Bankacının Bakış Açısından Güvenilir Mali Raporların Önemi Risk Control March 14-15, 2006 Vienna,"— Sunum transkripti:

1 REPARIS Çalıştayı Bir Bankacının Bakış Açısından Güvenilir Mali Raporların Önemi Risk Control thomas.zaencker@commerzbank.com March 14-15, 2006 Vienna, Austria

2 2 Gündem 4./5. 8./ 9. 3. 6./7. 10./11. 12. Borç / Öz Sermaye Sınıflandırması Olağanüstü Sonuç Mali İnceleme Süreci Mamul Malların Değerlendirilmesi Bilanço Dışı - Kiralama Özet / Tartışma Sayfa 13. Oranların Tanımı

3 3 Mali İnceleme Süreci Hakkaniyet ve Doğruluk Bankaların beklentisi Mali Veriler Anlaşılırlık Kıyaslanabilirlik İlgililik Güvenilirlik Zamanındalık Şeffaf Mali İnceleme Sistemi Oranlar Kıyaslama Rating (PD) Mali raporlar Bankaya sunuluyor Mali Veriler Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti Mali verilerin harici bir şirket tarafından girilmesi Güvenilir mali raporlar müşterinin işinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi için temel oluşturur

4 4 Ölçütler (Sessiz Ortaklık) Süre > 7 Yıl İkincillik Zarara Katılım Sonuç – İlgili Temettüler Alman Muhasebe Standartı (HGB 266) IFRS (IAS 32) Tüm ölçütler tamamlanmış Öz sermaye muamelesi yapılır Mali borç muamelesi yapılır Borç / Öz Sermaye Sınıflandırma - Teori Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış özeti

5 5 Ölçütler Alman Muhasebe Standartı IFRS Tüm ölçütler yerine getirilmiştir Öz Sermaye Muamelesi Borç Muamelesi Kayıtlı Sermaye 100 Sessiz Ortaklık 400 Diğer Mali Borçlar 500 Öz SermayeG ayrisafi Borç Kapitalizasyonu Genişletilmiş Net Maddi Varlıklar 500 0,5 500 100 0,9 500 Borç / Öz Sermaye Sınıflandırma – Örnek Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti Farklı muamele farklı oranlara neden olurAncak şeffaflık hakkaniyetli incelemeye izin verir Farklı muamele farklı oranlara neden olurAncak şeffaflık hakkaniyetli incelemeye izin verir

6 6 Alman Muhasebe Standardı IFRS Ölçütler (Malların Maliyeti - Mamul Mallar) Doğrudan Atfedilen Maliyetler Gerekli Genel İşletme Maliyetleri Genel Giderler, Sosyal Güvenlik Maliyetleri İhtiyari, üretimle ilgili iseGerekli, üretimle ilgili ise Tahvilat Sermayesi Maliyetleri (Faiz) Kural olarak izin verilmiyor, bazen ihtiyari Kural olarak izin verilmiyor, bazen ihtiyari (IAS 23.11) Dağıtım Maliyetleri İzin verilmiyor Mamul Malların Değerlendirilmesi- Teori Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti

7 7 Diğer ST Varlıkları500 Toplam ST Borçları800 Alman Muhasebe Standardı IFRS Ölçütler Doğrudan Atfedilen Maliyetler 500 Genel Maliyetler Genel Giderler, Sosyal Güvenlik Maliyetleri 200 0 Tahvilat Sermayesi Maliyetleri (Faiz) 1000 0 Dağıtım Maliyetleri 100 Farklı opsiyonlar farklı oranlara neden olurAncak şeffaflık hakkaniyetli incelemeye izin verir Farklı opsiyonlar farklı oranlara neden olurAncak şeffaflık hakkaniyetli incelemeye izin verir Mamul MallarTo plam ST Varlıkları İşletme Sermayesi 800 1300 500 1000 200 800 1300 500 700 1200 400 Mamul Malların Değerlendirilmesi – Örnek Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti

8 8 Olağanüstü Sonuç Ölçütler Yıllık Sonuç hem Olağan hem de Olağanüstü İş Sonuçlarını içerir. Alman Muhasebe Standardı (HGB 277,4) IFRS (IAS 8.10) Olağanüstü Sonuç - Teori Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti

9 9 Bilgi yok, olağanüstü gelir muamelesi Toplam Satış1000 Satış Maliyeti 400 Diğer İşletme Giderleri 100 Diğer (?) Gelir 200 Amortisman 100 Bilgi mevcut – sadece olağanüstü gelir olarak kısmi muamele Toplam Satış 1000 Satış Maliyeti 400 Diğer İşletme Giderleri 100 Diğer Gelir 200 Hükümet Hibesi 50 Kiralar 150 Depreciation 100 Extraordinary Result – Example Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti EBITBorç K apa sitesi 400 1.625 EBITBorç Kapasitesi 550 2.235 A yarlamalar farklı oranlara neden olur Ancak şeffaflık hakkaniyetli incelemeye izin verir sağlar A yarlamalar farklı oranlara neden olur Ancak şeffaflık hakkaniyetli incelemeye izin verir sağlar

10 10 Bilanço Dışı – Leasing (Kiralama) Alman Muhasebe Standardı IFRS (IAS 17) Alternatifler  İşletme Kiralamaları  Mali Kiralamalar  Satış ve Geri Kiralama Bilanço Dışı – Kiralama - Teori Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti

11 11 Şeffaflık tam oranların uygulanmasına ve hakkaniyetli bir incelemenin yapılmasına imkan verir Şeffaflık tam oranların uygulanmasına ve hakkaniyetli bir incelemenin yapılmasına imkan verir Bilanço Toplam Mali Borç 500 Kar Zarar Hesabı Toplam Satış1000 Satış Maliyeti 400 Kiralama 100 Diğer Giderler 100 Bilanço Dışı – Bilgi yok 1,0 Bilanço Toplam Mali Borç 500 Kar Zarar Hesabı Toplam Satış1000 Satış Maliyeti 400 Kiralama 100 Diğer Giderler 100 Bilanço Dışı Kiralama Yükümlülükleri 500 G ayrisafi Borç + Bilanço Dışı Kiralama / EBITDAR 2,0 G ayrisafi Borç + Bilanço Dışı Kiralama / EBITDA + Kiralama Bilanço Dışı – Kiralama – Örnek Mali raporlar Bankaya sunulur Mali İnceleme Sistemi Oranlar Mali Veriler Rating (PD) Bilanço Kar Zarar Hesabı Nakit Akış Özeti

12 12 Summary Bank acının Bakış Açısı : Şeffaf mali raporlar hakkaniyetli ve gerçek muamelelerle sonuçlanır !

13 13 Oranlar – Tanım Varlık Gayrisafi Borç Kapitalizasyonu Genişletilmiş Net Maddi Varlıklar Mamul Mallar To plam ST Varlıkları İşletme Sermayesi EBIT Borç Kapasitesi Gayrisafi Borç + Bilanço Dışı Kiralama / EBITDA + Kiralama Bilanço İçinde Kayıtlı Sermaye Diğer Mali Borç Diğer Mali Borç + Öz Sermaye Kayıtlı Sermaye + S essiz Ortaklık Maliyetler Toplamı – Dağıtım Maliyetleri Diğer ST Varlıkları + Mamul Mallar To plam ST Varlıkları – To plam ST Borçları To plam Satış - Satış Maliyeti – Diğer İşletme Giderleri + Diğer İşletme Geliri - Amortisman Ayarlanmış EBIT Mevcut Değeri, 7 Y ıl, Vergi Oranı % 35 To plam Mali Borç + Bilanço Dışı Kiralama EBITDA + Kiralama ( Kar Zarar Cetveli içinde )


"REPARIS Çalıştayı Bir Bankacının Bakış Açısından Güvenilir Mali Raporların Önemi Risk Control March 14-15, 2006 Vienna," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları