Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Frédéric Gielen Mali Yönetim Baş Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi DÜNYA BANKASI Kurumlar Vergisi Raporlama ve Mali Raporlama Arasındaki İlişki: IFRS’nin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Frédéric Gielen Mali Yönetim Baş Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi DÜNYA BANKASI Kurumlar Vergisi Raporlama ve Mali Raporlama Arasındaki İlişki: IFRS’nin."— Sunum transkripti:

1 Frédéric Gielen Mali Yönetim Baş Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi DÜNYA BANKASI Kurumlar Vergisi Raporlama ve Mali Raporlama Arasındaki İlişki: IFRS’nin Uyarlanması Bağlamında Avrupa Bakış Açısı

2 Araştırmamızın amaçları Mali raporlama ve vergi raporlama arasındaki ilişkiyi soruşturmak IFRS kullanımının bu ilişki üzerindeki olası etkilerini soruşturmak Araştırmamızın amacı

3 Araştırmamızın kapsamı Belçika; Danimarka; Estonya; Fransa; Almanya; Lüksemburg; Polonya; Hollanda; Birleşik Krallık Araştırmamızın kapsamı

4 İlk bulgularımız…… Araştırmamızın kapsamı

5 Ön Durum İncelemesi- Belçika Belçika Şu anda Belçika muhasebe standartları IFRS ile uyumlu değildir. Belçika GAAP’sinin IFRS’ye yakınlaşmasına yönelik çerçeve üzerinde çalışmak üzere IFRS şurası oluşturulmuştur Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin verilmesi • Hiçbiri • Yıllık hesaplar Belçika muhasebe standartlarına göre hazırlanmıştır IFRS’nin Vergi Üzerinde Etkileri “Mali” ve “Vergilendirilebilir” kar arasında belli ayarlara izin vermektedir Vergi kuralları Belçika muhasebe ilkelerini izlemektedir Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası Şu anda cari hesapların IFRS’ye uygun şekilde sunulmasına izin verilmediğinden etki sınırlıdır

6 Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin verilmektedir • Hepsi IFRS’nin Vergi Üzerinde Etkileri Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası Vergi raporlama mali raporlamadan bağımsız olduğu için etki sınırlıdır Danimarka • Vergi defterleri Danimarka vergi kurallarına göre hazırlanmaktadır Yıllık hesaplar Danimarka vergi kurallarından bağımsızdır Ön Durum İncelemesi - Danimarka

7 Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin verilmektedir • Hepsi IFRS’nin Vergi üzerinde Etkileri Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası Vergi hesaplama hissedarlara dağıtım esasına göre değerlendirildiğinden etki sınırlıdır • Hissedarlara dağıtım Vergi matrahı kar değil dağıtım esaslı olduğundan benzersizdir Estonya Ön Durum Öncelemesi - Estonya

8 Ön Durum İncelemesi – Fransa Fransa Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin • Hiçbiri • IFRS’nin Vergi Üzerinde Etkileri Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası Fransız Muhasebe Kurulu belli bir zaman içinde bazı IAS/IFRS standartlarını uygulayarak Fransız GAAP’sini modernize edecektir • Yıllık hesaplar Fransız muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır Vergi kuralları Fransız muhasebe ilkelerini izlemektedir 1606 sayılı Yönetmelik vergi raporlamada kullanılmadığından doğrudan etkisi yoktur ancak Fransız GAAP IFRS’ye yakınlaştıkça bir etki ortaya çıkmaktadır ama bu ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir etkidir Fransız muhasebe kuralları IFRS’ye yakınlaşmakta bu da vergi kanunlarını etkilemektedir

9 Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin • Hepsi • Yıllık hesaplar Alman muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır IFRS’nin Vergi Üzerinde Etkileri Vergi kuralları Alman muhasebe ilkelerini izlemektedir Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası IFRS sadece bilgi amacıyla kullanıldığından etki sınırlıdır Mevcut Alman muhasebe standartları IFRS ile uyumlu değildir Almanya Uzman grup vergi raporlama için yıllık hesaplara bağımlılıkdan uzaklaşmayı tartışmaktadır Ön Durum İncelemesi - Almanya

10 Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin • Yıllık olarak Lüksemburg muhasebe standartlarına uygun şekilde hazırlanmaktadır IFRS’nin Vergi Üzerinde Etkileri Vergi karı mali ve vergilendirilebilir kar arasında belirli ayarlara izin veren muhasebe karına benzemektedir Değerlendirme Esası Vergi raporlama gerekliliklerinde mutabakat gerektirdiği için etki sınırlıdır Lüksemburg • Listede yer alan şirketler • Listede yer almayan bankalar Bireysel kurum hesapları için IFRS kullanılıyorsa yerel vergi GAAP’si ile uzlaşı opsiyon kullanılıyorsa Muhasebe ilkeleri Lüksemburg vergi kurallarını izlemektedir Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Ön Durum Değerlendirmesi - Lüksemburg Uzman grup mutabakat olmaksızın vergi amacıyla IFRS özetlerinin olanaklarını tartışmaktadır

11 Preliminary Situation Analysis - Poland Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin IFRS’NİN Vergi Üzerinde Etkisi Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası Vergi raporlama mali raporlamadan bağımsız olduğundan etki sınırlıdır • Vergi defterleri Polonya vergi kurallarına göre hazırlanmaktadır Polonya’da yıllık hesaplar vergi kurallarından bağımsızdır Polonya • Listede yer alan şirketler Vergilendirilebili kar ile mali kar arasında uzlaşı olması yıllık hesaplarda zorunludur Mevcut Polonya muhasebe standartları IFRS ile uyumlu değildir

12 Yıllık hesaplara 1606 sayılı Yönetmelik altında izin • Hepsi IFRS’nin Vergi Üzerinde Etkileri Vergi ve yıllık hesapların yakınlığı/bağımlılığı Değerlendirme Esası Vergi raporlama mali raporlamadan bağımsız olduğundan etki sınırlıdır • Vergi defterleri Hollanda vergi kurallarına göre hazırlanmaktadır Yıllık hesaplar Hollanda’da vergi kurallarından bağımsızdır Hollanda Preliminary Situation Analysis - Netherlands

13 Ön Durum İncelemesi – Birleşik Krallık Birleşik Krallık Wayne Weaver, Vergi Ortağı Bankacılık ve Seramye Piyasaları Deloitte & Touche LLP

14 Ön İnceleme – Önemli Düşünceler IFRS’nin kurumlar vergisi raporlama gereklilikleri ile uyumu Avrupa Birliği’nde konsolide vergi matrahı AB’de vergi politikalarının ve modellerinin yakınsaması Vergi ve mali raporlama arasında bağımlılığı korumak Yükselen Üst Düzey Politika Düşünceleri “The art of taxation consists in so plucking the goose as to obtain the largest amount of feathers with the smallest amount of hissing” Jean-Baptiste Cobert, Minister of Finance under Louis XIV

15 Araştırma çalışması Mayıs – Haziran 2006’dan itibaren incelenebilecektir Nihai bulgularımızı o zaman sunmak için sabırsızlanmaktayız Teşekkür ederiz Final Paper


"Frédéric Gielen Mali Yönetim Baş Uzmanı Avrupa ve Orta Asya Bölgesi DÜNYA BANKASI Kurumlar Vergisi Raporlama ve Mali Raporlama Arasındaki İlişki: IFRS’nin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları