Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

- 1 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "- 1 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e."— Sunum transkripti:

1 - 1 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Muhasebe - Almanya Örneği - Kati Beiersdorf Alman Muhasebe Standartları Komitesi Viyana, 15 Mart 2006

2 - 2 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. Gündem A. Ulusal GAAP’nin (Genel Muhasebe ve Denetim İlkeleri) Geliştirilmesi ve Özellikleri B.Almanya’da KOBİlerin Muhasebesi C. Gelecekteki Gelişmeler

3 - 3 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. A.1Alman Muhasebe Mevzuatı 1861 Kurumların resmi şekil veya büyüklüğüne bakmayan ilk Tek Tip Muhasebe Yönetmeliği (AGHGB) 1870 - 1892 Yasal şekiller arasında fark gözeten Muhasebe Kanunları, örneğin şirketler, ortaklıklar (örneğin AktG, GmbHG) Mali ve vergi muhasebe bağlantısı kanunla düzenlenmektedir 1897 Tüm şirketler için: „Alman Kabul Edilen Muhasebe İlkeleri“, yasal şekle bağlı olarak mali hesapları yayınlama yükümlülüğü (HGB) 1931- 1965 Devam eden farklılık: şirketler için muhasebe düzenlemeleri ; ek olarak : ölçekler arasında farklılık (Aktienrechts(not)verordnung, AktG) Muhasebe düzenlemesinin odağı: şirketler = yasal şekle göre fark 1969 Yeni düzey: Muhasebe düzenlemeleri tüm yasal şekiller için zorunludur, ama büyüklüğe bağlıdır (PublG) = yasal şekil ve büyüklüğe göre farklı

4 - 4 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. A.1Alman Muhasebe Mevzuatı 1985 4, 7 ve 8 sayılı AB Direktiflerinin uygulanması (BiRiLiG) ve Alman Muhasebe Mevzuatının Yeniden Yapılandırılması  yasal şekillere parçalanmış özel kanunlardan tüm işletmelere yönelik genel olarak kabul edilen ilkelere yönelme İlk defa: Alman Ticaret Hukuku (HGB Üçüncü Kitabı) içinde tüm şirketler için geniş muhasebe düzenlemeleri Yasal Şekle Göre Farklılık Bölüm bir: tüm tüccarlar Bölüm iki: şirketler için destekleyici kurallar Bölüm üç: kooperatifler Büyüklüğe Göre Farklılık Şirketler ve ticari ortaklıklar (bölüm iki): küçük, orta ölçekli, büyük Belirli büyüklük ölçütleri yerine getiriliyorsa diğer şirketlerin PubIG’ye uymaları gerekir İlk Düzey: İkinci Düzey:

5 - 5 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. A.1 Alman Muhasebe Mevzuatı 1998 Sermaye piyasasına yönelik şirketlere konsolide mali durum tablolarını uluslararası kabul gören muhasebe standartlarına göre hazılama opsiyonu (ABD GAAP, IFRS) (KapAEG) = sermaye piyasasına yönelmekden ve mali durum tablosu şeklinden (tek veya konsolide) kaynaklanan ek farklar Alman Muhasebe Mevzuatının Modernizasyonu Küreselleşme ve Uluslararsı Eğilimlerin Başka Gelişmeleri Getirmesi Farklı GAAP arasındaki Farklara Yönelik Pek Çok Ölçüt Günümüz 2004 AB Direktifi’nin uygulanması, IFRS-Yönetmeliği (BilReG)

6 - 6 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. A.2IFRS Yönetmeliği – Üye Ülke Opsiyonları Grup Hesapları Bireysel Hesaplar LISTEDE YER ALAN Şirketler LISTEDE YER ALMAYAN Şirketler IFRS 2005’den beri ZORUNLU Üye Ülke Opsiyonu

7 - 7 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. A.3Üye Ülke Opsiyonları – Almanya IFRS: Engellenmiş Alman GAAP Hesapları Halen Zorunlu Grup Hesapları Bireysel Hesaplar LISTEDE YER ALAN Şirketler LISTEDE YER ALMAYAN Şirketler IFRS ZORUNLU 2005’den beri Listede yer alan borçlanma araçları ve ABD GGAP kullanıcıları için bu yükümlülük 2007’den itibaren yürürlükte IFRS: Opsiyon IFRS: Engellenmiş Alman GAAP Hesapları Halen Zorunlu Büyük şirketler IFRS mali durum tablolarını Federal Gazete’de dosyalayabilirler

8 - 8 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. A.4Alman Muhasebe Mevzuatının Özellikleri Konsolide Mali Durum Tabloları: Bilgi verir Amaç Tek Mali Durum Tablosu: Dağıtılabilir karı belirler Vergi amaçlı Bilgi, destek İhtiyat: Emparite İlkesi Alman Kabul Edilmiş Muhasebe Standartları Kredi verenlere yönelik Yatırımcıya yönelik Odak Gerçekleşme İlkesi eski maliyet kuralı Gerçekleşmeyen kazançların tanınmaması Zarar Beklentisi Beklenen veya gerçekleşmemiş kayıpların tanınması gerekir Maliyet veya piyasa fiyatından düşük olan ilkesi (amorti etmek)

9 - 9 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. Gündem A.Ulusal GAAP’nin Gelişimi ve Özellikleri B.Almanya’da KOBİ’lerin Muhasebesi C. Gelecekte Beklenen Gelişmeler

10 - 10 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. 2003: 3.38 milyon KOBİ’de yaklaşık 20 milyon çalışan KDV’ye tabi işletmelerde KOBİ oranıKDV’ye tabi cirolar içinde KOBİ’lerin cirosu Kaynak: IfM Bonn (2004), Almanya’da KOBİler Rakamlar ve Gerçekler 2004, sayfa 5 - 12. 41,2 % 70’i tek kişilik şirket % 15,4 özel limited şirket % 12,6 ortaklık % 2 diğer yasal şekiller B.1„Mittelstand“ – Almanya’da KOBİ’ler IfM’nin KOBİ Tanımı: Çalışan sayısı < 500 Yıllık ciro < 50 milyon €

11 - 11 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. B.2 KOBİ’ler için Muhasebe Seçenekleri Notlar: Uluslararsı piyasa entegrasyonu (25-50 milyon Euro yıllık cirolu KOBİ’lerin karının 1/6’sı uluslararası işlemlerden) Şirketler, denetçiler, vergi müşavirleri ve muhasebeciler için iki sistemde de eğitim gereklidir Ana şirketlerle konsolidasyon gereği, uluslararası kredi verenler ve uluslararası sermaye piyasaları KOBİlerin IFRSyi uygulamalarını talep ediyor KOBİ’ler için Muhasebe Ulusal GAAP KOBİ’lerin çoğunlğu ulusal GAAP’yi uygular Avantajlar Uzun geçmişe sahip iyi bilinen standartlar İhtiyatlılık ilkesi Dezavantajlar Uluslararası kabul görmemiş Bilgi eksikliği IFRS Daha büyük, uluslararsı ve sermaye piyasasına yönelik şirketlerin seçeneği vardır Avantajlar Uluslararası kabul görmüş Mali durumun bilgilendiren şekilde sunumu Dezavantajlar Şu anda iki mali durum cetveline gerek vardır borç/öz sermaye sorunu

12 - 12 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. B.3Alman GAAP’si Altında Farklı Mali Raporlama Fark Düzeyleri (1) Muhasebe Fark Ölçütleri (1) Yasal Şekil (2) Büyüklük Tüm tüccarlar Şirketler ve ticari ortaklıklar diğer (2) Denetim(3) Yayın(4) Yürütme Toplam VarlıklarYıllık CiroÇalışan Küçük < 4.015 mil €< 8.03 mil €< 50 Orta Ölçekli < 16.06 mil €< 32.12 mil €< 250

13 - 13 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. B.4Alman GAAP’sine Göre Farklı Finansal Raporlama (1) Muhasebe Örnekleri Yasal ŞekilTüm TüccarlarŞirketler için Destekleyici Yönetmelik Mali durum tablolarının bileşenleri Bilanço, kar zarar cetveli PLUS senetleri, işletme raporu Konsolide mali durum cetvellerini destekleyen düzenleme Hissedarların pay senetlerinde, nakit akış cetvellerinde ve (ihtiyari) sektör raporlamasında değişikliklerin özeti PLUS Tanıma ve ölçüm İhtiyatlı iş düşüncesine dayalı amorti Amorti etme yok Ölçüm seçenekleri Daha az seçenek: örneğin eğer amorti etme uygulanmazsa daha düşük net defter değeri miktarları korunamaz (2) Denetim İşletmenin BüyüklüğüBüyükOrta ÖlçekliKüçükl Yıllık rapor denetimigerekli muaf

14 - 14 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. B.4Alman GAAP’si Altında Farklı Mali Raporlama (3) Yayın Gereklilikleri İşletmenin BüyüklüğüBüyükOrta ÖlçekliKüçük Mali durum cetvelinin hazırlanması 3 ay 6 ay Mali durum cetvelinin ticari kayıda verilmesi 12 ay bilançoEvetEvet kısa versiyon kar/zararEvet Hayır SenetlerTamBasitleştirilmişÖnemli basitleştirmeler İşletme raporuEvet hayır Federal gazetede yayınevetHayır (4) Yürütme Listede Yer Alan Menkul Kıymetler Listede Yer Almayan Menkul Kıymetler Mali raporlama yörötme paneli tarafından inceleniyorevethayır

15 - 15 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. Gündem A.Ulusal GAAP’nin Gelişimi ve Özellikleri B.Almanya’da KOBİ’lerin Muhasebesi C. Gelecekte Beklenen Gelişmeler

16 - 16 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. C. Gelecekte Beklenen Gelişmeler Mevcut Gelişmeler: Alman Muhasebe Mevzuatının modernizasyonu Dağıtılabilir karı belirlemeye yönelik alternatif sistemlerin tartışılması Ayrı vergi ve muhasebe mevzuatlarının tartışılması IFRS’ye uygun şekilde KOBİlerde muhasebeye yönelik artan talep Farklı muhasebe sistemlerinin yüksek maliyetleri KOBİlerin Muhasebesi Almanya’da Belirleyici Etmenler Alman GAAP’si kredi verenlere yönelikdir Vergi bağlantısı IASB-Projesi: KOBİler için IFRS Gelecek IFRS’ye uygun tek düzen muhasebe düzenlemeleri (IFRS ve KOBİler için IFRS) ? KOBİ Projesi: KOBİ’ye özel yanların dikkate alınması Muhasebede basitleştirmeler

17 - 17 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V. Zimmerstraße 30 10969 Berlin Tel. +49 (0)30 20 64 12 0 Fax +49 (0)30 20 64 12 15 www.drsc.de beiersdorf@drsc.de info@drsc.de Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e. V.


"- 1 - © Kati Beiersdorf, ASC of Germany / 15 March 2006 ® Deutsches Rechnungslegungs Standards Accounting Standards Committee of Germany ® Committee e." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları