Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN KOBİ’LER İÇİN TFRS STANDARTI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN KOBİ’LER İÇİN TFRS STANDARTI"— Sunum transkripti:

1 BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN KOBİ’LER İÇİN TFRS STANDARTI
ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Muhasebe Uygulamaları Sempozyumu Koray Öztürk (SMMM) 5 Şubat 2010

2 “KOBİ’ler İçin UFRS” KOBİ’lere Ne Gibi Faydalar Sağlayacak
“KOBİ’ler İçin UFRS” KOBİ’lere Ne Gibi Faydalar Sağlayacak? Finansal Raporlama Neden Önemli? Şeffaf uluslararası alanda karşılaştırılabilir finansal tablolar Dış Kaynak (finansman) temini sağlama ve maliyetini düşürme Yurtdışı müşteriler ile ilişkiler Satın almalar, Ortaklıklar, birleşmeler Şirketlerin kurumsal bir yapıya bürünmeleri Finansal bilgilerin hazırlanmasını düzenlemek

3 “KOBİ’ler İçin UFRS” KOBİ’lere Ne Gibi Faydalar Sağlayacak
“KOBİ’ler İçin UFRS” KOBİ’lere Ne Gibi Faydalar Sağlayacak? Finansal Raporlama Neden Önemli? (Devamı) Eğitim UFRS’nin tamamının uygulanmasındaki zorlukların azaltılması Bağımsız denetim süreçlerinde oluşan verimlilik

4 KOBİ’ler için UFRS’ye Neden İhtiyaç Duyuldu?
Kapsamlı UFRS, halka açık sermaye piyasalarındaki yatırımcıların finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenmiştir. KOBİ finansal tablolarının kullanıcılarının ihtiyaçları sermaye piyasalarındaki finansal tablo kullanıcılarına göre daha sınırlıdır. KOBİ olarak tanımlanan işletmeler dünya genelindeki işletmelerin ortalama % 95’ini oluşturmaktadır. Bu kullanıcılar daha çok kısa vadeli nakit akım üretme kabiliyeti, likidite ve borç ödeme yeterliliği gibi göstergelerle ilgilenir.

5 KOBİ’ler için UFRS’ye Neden İhtiyaç Duyuldu? (Devamı)
Birçok KOBİ UFRS’nin çok detaylı ve ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmadığını düşünmektedir. Bu nedenle IASB KOBİ’ler için UFRS’yi düzenlerken: Finansal Tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılarken; Maliyet / Fayda dengesini de gözetmeyi hedeflemiştir.

6 KOBİ’ler için UFRS’nin Uygulama Kapsamı Nedir?
KOBİ’ler için UFRS Seti, özünde kamuya karşı hesap verme yükümlülüğü bulunmayan Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmeler için hazırlanmıştır. Ülkelerin çeşitli amaçlarla kullanmak üzere kendi KOBİ tanımlarını oluşturduğunu görüyoruz. Bu tanımlar genellikle hasılat, varlıklar, çalışan sayısı gibi kriterlere dayanmaktadır. Hangi KOBİ’ler için bu standartları uygulayacak sorusu tam olarak, bu konuda ülkelerin yapacakları düzenlemeler ile nihai cevabını bulacaktır.

7 KOBİ’ler için UFRS’nin Tam Set UFRS ile İlişkisi Nedir?
KOBİ’ler için UFRS, tam set UFRS ile paralel olmakla birlikte, özel olarak KOBİ’lerin finansal raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hazırlanmış (UMS 39’u uygulama seçeneği hariç) tek başına/müstakil bir finansal raporlama standardı seti olarak yapılandırılmıştır. Hazırlanmasında KOBİ’lerin ihtiyaçlarına paralel olarak Tam Set UFRS’ye göre basitleştirmeler yapılmış, bu standartlar setinin çok sık değişmesinin önüne geçilmiş ve KOBİ’ler için yararlı olması, ihtiyaçlarına cevap vermesi hususları gözönüne alınmıştır.

8 KOBİ’ler için UFRS’nin Tam Set UFRS’den Farkı Nedir? (Devamı)
KAPSAMLI UFRS KOBİLER İÇİN UFRS 2.800 Sayfa 3000 Adet dipnot bilgisi 43 Standart + 51 Yorum 230 Sayfa 300 Adet dipnot bilgisi yeterli 35 Kısım

9 KOBİ’ler için UFRS’nin Tam Set UFRS’den Farkı Nedir? (Devamı)
Basitleştirmeler; Öncelikle Tam Set UFRS’de yer almasına karşın KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun olmayan belirli konular KOBİ’ler için UFRS’nin kapsamı dışında bırakılmıştır. Tam Set UFRS’nin seçeneklere imkan verdiği uygulamalarda KOBİ’ler için UFRS setinde sadece daha basit olan seçeneğe yer verilmiştir. Muhasebeleştirme ve raporlama tarihindeki ölçme uygulamalarında basitleştirmeler yapılmıştır.

10 KOBİ’ler için UFRS’nin Tam Set UFRS’den Farkı Nedir? (Devamı)
Basitleştirmeler; Yukarıda belirttildiği üzere dipnot açıklamalarında önemli azaltma sağlanmıştır. Son olarak da, KOBİ’ler için UFRS metni konulara göre düzenlenerek ve açıklayıcı materyaller sağlanarak kullanımı kolay bir yapıda düzenlenmiştir.

11 Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
KOBİ’ler için UFRS seti IASB tarafından yayımlanmış olup, spesifik bir yürürlük tarihi öngörülmemiştir. Dolayısıyla, uygulamanın başlaması özel bir yürürlük tarihine tabi değildir, ülkelerin yapacağı düzenlemelere bağlı olarak uygulama başlayacaktır.

12 Ülkemizde Uygulanma Durumu Nedir?
Hali hazırda TMSK bünyesinde kurulmuş olan çalışma komisyonları KOBİ’ler için UFRS standartlarına uyumlu standartların hazırlanması çalışmalarını uluslararası gelişmelere paralel olarak sürdürmektedir. Kanaatimce Türk Ticaret Kanunu süreci, TMSK ve diğer ilgili düzenleyici otoriteler çerçevesinde Ülkemizde de uluslararası gelişmelere uygun gelişmeler sağlanacaktır.

13 KOBİLER İÇİN TFRS VE BAĞIMSIZ DENETİM İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

14 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI?
Kurumsal bir yapıya sahip olma ihtiyacı KOBİ’ler de dahil olmak üzere tüm işletmeler için geçerlidir. KOBİ’ler gün geçtikçe, bulundukları çalışma ortamıyla daha iyi başa çıkabilmek ve yeni alanlara girişim için denetime ve profesyonel yardıma olan ihtiyacın farkına varmaktadırlar. Ama, KOBİ’lerin büyük bir kısmı, harici profesyonel danışmanların maliyetlerinden dolayı, hala yönetim ve muhasebe alanlarında kendi personel ve muhasebecilerine bağımlıdırlar. KOBİ’ler Finansal Raporlama Standartları ile uyum sağlamak veya standartlardaki değişikliklere uyum sağlayabilmek için her zaman gerekli iç kaynaklara veya uzmanlığa sahip olmayabilirler.

15 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Sonuç olarak, KOBİ’ler bu tür kaynakları dışarıdan tamamlama ihtiyacını fark etmeye başladılar. Bağımsız Denetim KOBİ’lerin uzman bilgisinden yararlanmalarını, kendi personel veya yönetimindeki bilgi noksanlıklarını gidermesini sağlayacaktır. UFRS ile uyum sağlamasının yanında, Bağımsız Denetçilerin KOBİ’lerin iç prosedürlerine ve süreçlerine yapacağı yenilikler, tavsiyeler ve bu prosedürlerdeki eksikliklerin ve zayıflıklıların geri bildirimleri KOBİ’lerin rekabetçi iş ortamında gelişmelerine yardımcı olacaktır ve ileride karşılaşabilecekleri büyük problemler için şimdiden önlem almalarını sağlayacaktır.

16 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Bir KOBİ’nin büyümesi için her türlü organizasyonda, doğru ve güvenilir finansal bilginin ve kurumsal yönetiminin önemi çok fazladır. Bir denetim Ortakların menfaatlerinin korunmasına yardımcı olur ve karar vericiler için güven sağlar. Karar vericilere kullandıkları finansal bilgilerin güvenilir ve ilgili muhasebe çerçevesine her açıdan doğru olduğunun güvencesini verir. İyi bir kurumsal yönetim, Uygun finansal raporlama süreçleri ile birlikte kurumsal sorumluluğu arttırır ve bu süreç Ortakların karlarını arttırmasını sağlar. Bağımsız Denetim nakit akım ve kredi yönetimi için gerekli temel finansal disiplinlerin uygulanmasını sağlar .

17 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan denetlenmiş mali tablolar, yatırımcılara, tedarikçilere ve ilgili finansal kuruluşlara çok daha şeffaf bir görünüm sağlamaktadır. Denetçi bir denetim sırasında, KOBİ Ortaklarına yapısal, operasyonel ve kontrol ile ilgili eksiklikleri ve bulguları rapor edebilirler. Bu rapor, denetçilerin çeşitli sektörlerdeki denetimlerinden elde ettikleri geniş deneyim ve uzmanlıklarına dayanan, en iyi uygulamalar için önerileri de içerecektir. Bir şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi hakkında uzman profesyoneller tarafından yapılacak objektif bir değerlendirme, öngörülemeyen sorunları önleyecektir.

18 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Anahtar yönetici pozisyonlarının aile üyeleri tarafından tutulması ile, KOBİ’ler için aile şirketi olmak olağandır. Yönetim ve kontrol zayıflıkları olduğu öngörüldüğünde, aile tarafından yönetilen şirketlerde kardeş rekabeti ve çıkar çatışması oldukça yaygındır. Bağımsız bir denetçi finansal bilgilerin ve kontrollerin güvenilir ve inanılır olup olmadığını ortaya çıkarmak için görevlendirilebilir. Bu da aile şirketlerinde dolandırıcılığı ve zimmete para geçirmeyi engellemede caydırıcı olarak rol oynayabilir. Dış denetçiler tarafından verilen öneriler yönetim tarafından düzgün uygulanırsa, KOBİ’nin iç kontrol yapısını geliştirebilir, hile yapma fırsatlarını azaltan güçlü ve kontrollü bir finansal yapıya kavuşturabilir. Bağımsız Denetim iş büyüdükçe başarılı bir planlamaya olan ihtiyacı tamamlar

19 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Sonuç olarak, denetim KOBİ’lere gelecekteki zorlukları karşılamak için hem mali hem de mali olmayan bir platform hazırlar. Bir KOBİ için finansal tablolarının denetlenmesi, KOBİ büyüdükçe ve daha karmaşık bir örgüt yapısına kavuştukça, özellikle de bu KOBİ genişlemek veya halka açılmak için potansiyel bir aday ise, ileride karşılaşabileceği daha büyük zorluklar için KOBİ’yi hazırlar.

20 KOBİ’LER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Çoğu KOBİ için küçük denetim firmalarıyla çalışmak daha uygun maliyetli olabilirken, uluslararası bir ağa sahip, gelişmiş altyapısı, kaynakları ve iş ve teknik bilgisiyle, hızla büyüyen KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayacak, uluslararası bir denetim firmasıyla çalışmanın KOBİ ler için oldukça fazla yararı vardır. Bu özellikle yurtdışında yatırım fırsatları ya da yabancı bir düzenleyici aracılığı ile halka açılma fırsatlarını arayan KOBİ’ler için geçerlidir. Uluslararası Denetim firmaları bu durumlarda gerekli ağ ve geniş hizmet alanlarına sahiptir.

21 KOBİLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİMİN FAYDASI VARMI? (Devamı)
Doğru maliyetle ve uygun bir denetçi seçimi ile, bir KOBİ kendisine katma değer katabilir ve kendisini daha fazla refaha taşıyabilir. Bağımsız Denetim bir KOBİ’yi daha büyük boyutlara çıkarmak ve Ortakların karlarını arttırmak için kesinlikle değecek bir yatırımdır.

22 22 22


"BAĞIMSIZ DENETİM AÇISINDAN KOBİ’LER İÇİN TFRS STANDARTI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları