Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık."— Sunum transkripti:

1 www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

2 Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olup kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

3 İç denetim faaliyeti, şirketin yönetimi, operasyonları ve bilgi sistemleri ile ilgili olarak maruz kaldığı riskleri aşağıdaki başlıklar çerçevesinde değerlendirmektedir www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

4  Operasyonların etkinliği ve verimliliği  Finansal ve operasyonel bilgilerin bütünlüğü ve güvenilirliği  Organizasyon politikalarına, yönetmeliklerine ve yasalara uygunluk  Varlıkların korunması www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

5 Risk yönetim sonuçlarını da baz alarak risklerin belirlenmesinin ve yönetilmesinin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirirler. Aynı zamanda iç denetçiler, şirketin etik değerleri, performans yönetimi, kontrol bilgisi gibi alanlarını da değerlendirmekle görevlidirler www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

6 İç kontrol sisteminin sorumlusu yönetim olmakla birlikte, iç denetim fonksiyonu iç kontrollerin etkin ve tasarlandığı şekilde çalıştığı konusunda yönetime güvence verir. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

7 Etkili bir iç denetim faaliyeti, yönetim ve yönetim kurulu için değerli bir kaynaktır. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

8 İç denetçiler şirketin bir parçasıdır. Hedefleri profesyonel standartlar, yönetim kurulu ve üst yönetim tarafından belirlenmiştir. Birincil müşterileri yönetim ve yönetim kuruludur. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

9 İç denetçilerin çalışma amaçları çok kapsamlıdır. Şirket hedeflerine ulaşılmasına ve operasyonlar, risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerini iyileştirmeye yardımcı olurlar www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

10 İÇ DENETİMİN KAPSAMI www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

11  Genel Muhasebe - Mali Kayıt ve Kontrol  Bordro İşlemleri  Finansman Uygulamaları  Bütçe Uygulamaları  Mali Tablolar  Gelirler ve nakit tahsilatlar  Alımlar ve ödemeler  Stok envanteri ve depolama  İşletme sermayesi ve ödemeler  Çalışanlar, bordrolar ve ödemeler www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

12  Seçme ve Yerleştirme  Ücretlendirme ve Sosyal Yardımlar  Çalışma Koşulları ve İzinler  Çalışan Standartları ve Uygulamaları  Çalışma İlke ve Sorumlulukları  Eğitim  Performans Değerlendirme  Kariyer Planlama  İş Aktinin Sona Ermesi www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

13  Personel Bordro Yönetimi  Maaş Avansı Uygulamaları  İş Avansı Uygulamaları  Yıllık İzin Takibi  Mesai / Fazla Mesai Uygulamaları  Zimmet Uygulamaları  Telefon / İletişim Takip ve Raporlama  Fotokopi ve Sarf Malzemesi Takibi  Kurye / Posta Hizmet Yönetimi  Şirket Taşıt Araç Yönetimi  Personel Taşıma Hizmet Yönetimi  Personel Yemek Hizmet Yönetimi  Temizlik Hizmetleri Yönetimi Güvenlik Uygulamaları  Bakım - Onarım Uygulamaları www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

14  Satınalma Talep Süreci Yönetimi  Teklif Toplama ve Değerlendirme Süreci Yönetimi  Satınalma Sipariş Süreci Yönetimi  Teslim Alma, Kayıt ve Ödeme Süreci Yönetimi  Tedarikçi Performans Değerlendirmesi  Tedarikçi Memnuniyetinin Ölçülmesi www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

15  Stok gereksinimlerinin doğru belirlenmesi  Talep dalgalanmalarına karşı gerekli önlemlerin alınması  Malzeme ve ürün kayıplarının azaltılması  Stokların korunması ve stok değerlerinin güvence altına alınması  Aşırı stokların önlenmesi ile finansal yönetimin etkinlik kazanması www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

16 Günümüzde birçok işletmenin sermaye yapısının ortalıklardan oluştuğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu işletmelerin önemli bir kısmında, bazı sermayedarlar aynı zamanda operasyonları yönetirken, diğer sermayedarlar sadece sermaye taahhüdü ile katılım sağlamaktadırlar. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

17 Bazı sermayedarların aynı zamanda operasyonları da yönetiyor olmaları, operasyonlara temas etmeyen diğer ortaklar için, şirketlerin operasyonlarının etkin bir şekilde yerine getirildiği ve finansal sonuçlarının güvenilirliği konusunda güvence ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

18  İç Kontrol Sistemi'nin etkinliğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesi  Mali süreçlerin operasyonel sonuçları kontrol etkinliğinin incelenmesi  Operasyonların etkinliğinin ve verimliliğinin gözden geçirilmesi  Uygulamaların şirket politika ve prosedürleri ile yasal mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi  Mali sonuçların doğruluğuna yönelik güvence verilmesi www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

19 Sigorta, "ani ve beklenmedik risklere karşı, önceden ödenen prim karşılığında olası riskin sigorta şirketine transferini kapsayan iki taraflı sözleşmedir" veya "kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır" şeklinde tanımlanabilmektedir. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

20 Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün, gelecekte belirli olmayan olgulara (sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

21 Sigorta yaptırmanın avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir: www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

22  İşletmelerin sürdürülebilir faaliyet sağlamaları açısından olası riskleri sigorta ettirmeleri büyük önem arz etmektedir.  Şirket varlıklarına yönelik oluşabilecek bir zararda, firmalar zararlarını sigorta şirketlerinden karşıladıkları için kendi öz sermayelerinden harcama yapmalarına gerek olmamaktadır.  Şirketlerin, faaliyetlerini sürdürülebilmesi için sigorta şirketlerinden alacakları tazminat ile ek sermaye ihtiyacına gerek duyulmamaktadır.  Ödenen prim ile katlanılan maliyetlerin, işletmelerin teminat altına aldığı varlıkların bedeli ile mukayese edildiğinde oldukça düşük olduğu görülmektedir.  İşletmeler geleceğe yönelik taahhütlerini sigorta yaptırmak yolu ile garanti altına almaktadırlar. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

23  Dünyada aile şirketlerinin yaşam süresi ortalama 24 yıl Türkiye'de kurum niteliği kazanamamış aile şirketlerinin yaşam süresi 2 nesil ile sınırlı kalmaktadır.  Türk aile şirketlerinin çoğunun büyüme beklentisi içerisinde olduğunu ve son yıllarda yeniden yapılanma gerekliliği ile birlikte birçok şirketin halka arz, el değiştirme gibi yöntemlere başvurmak sureti ile değişim içerisine girmeyi planladığını ortaya koymaktadır. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

24  İç Denetim kurumsallaşmaya destek olmak amacı ile aile şirketlerine yönelik şirket yönetimine güvence ve danışmanlık desteği sağlamasının yanı sıra şirket değerini arttıran önemli bir unsur olarak da ortaya çıkmaktadır. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

25  Günümüzün karmaşık ekonomik yapısı içerisinde organizasyonlar, zaman ve maliyet unsurlarını da göz önüne alarak birçok faaliyet alanında ortak girişim, taşeron veya dış kaynak kullanımı gibi yöntemlere başvurmaktadır www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

26  Taraf sözleşme ve yükümlülüklerinin incelenmesi  Bayilik sözleşmeleri uygunluk denetimleri  Bayilik sisteminde satış indirim ve avantajları uygunluk denetimleri  Ciro sisteminde paylaşım uygunluk denetimleri  Türkiye'de yatırım veya ticaret yapan yabancı şirketler için operasyonel, mali ve uygunluk denetimleri  Yurtdışında yatırım veya ticaret yapan Türk şirketleri için operasyonel, mali ve uygunluk denetimleri www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

27  Suistimallerden kaynaklanan mali kayıplar ve itibar kaybının organizasyonlar üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, suiistimaller, firmaların sadece karşı karşıya kaldığı zaman aksiyon alması gereken problemler değil, öncesinde de önlemeye yönelik tedbirler alınması gereken durumlardır. www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com

28  Vergi – site yönetim hizmetleri – danışmanlık – denetim hizmetleri  www.e-ilke.com www.e-ilke.com  ilke@e-ilke.com www.e-ilke.com ilke@e-ilke.com


"Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları