Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİM KOOPERATİFLERİNE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİM KOOPERATİFLERİNE"— Sunum transkripti:

1 KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİM KOOPERATİFLERİNE
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK VE TÜKETİM KOOPERATİFLERİNE YENİ BİR BAKIŞ EKREM YILDIZ Mayıs 2013

2 Birlikten Kuvvet Doğar
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GİRİŞİMCİLİK ve KOOPERATİFÇİLİK NEDİR Birlikten Kuvvet Doğar

3 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GİRİŞİMCİLİK NEDİR Üretim ve tüketimi inceleyen İktisat Bilimine göre başlangıçta üretim faktörleri üçe ayrılmıştır. Bunlar; 1- Emek, 2- Sermaye ve 3- Doğal kaynaklardır. (hammadde) Ancak bu üç unsurun var olması üretim için yeterli değildir. Daha basit anlatımla un, yağ ve şeker var fakat kendi kendilerine helva olmamaktadırlar. Burada ihtiyaç olan nesne aşçıdır veya helva ustasıdır, yani helvayı yapmaya teşebbüs edecek bir girişimciye, müteşebbise ihtiyaç vardır. İşte iktisat biliminde de bu üç üretim faktörünü (emek, sermaye ve doğal kaynak) bir araya getirecek dördüncü bir üretim faktörünün olmazsa olmaz olduğu farkedilmiş ve bunun adına da girişimci (müteşebbis) denilmiştir. Gelişimin ve yeniliklerin arkasındaki en dinamik aktör, girişimciliktir.

4 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GİRİŞİMCİLİK NEDİR Girişimcilik insanların yaratılışında doğasında var olan bir duygudur. Bu özellik, bilgiyle birlikte liderlik becerisini de içinde barındıran bir önsezi, öngörme duygusudur. Yani geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte yapılabilecek, yeni ve farklı işlemleri; İhtiyaçları görebilme, Çözüm için harekete geçme, Sosyal ve ekonomik alanlarda çözümler üretme, Bireysel veya toplumsal menfaatleri elde etmeye öncülük etme duygusu ve kabiliyetidir. Bazen girişimcilik, pratikte bir iş kurma becerisidir. Kimine göre de liderlik ve örgütleme yeteneği, fırsatları iyi görme ve değerlendirme becerisidir.

5 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GİRİŞİMCİLİK NEDİR Girişimcilik bilgi ve becerisi olan insanlar, toplumda sosyal ve ekonomik olarak ön plana çıkmışlardır. Kooperatifçilikte girişimcilik metotlarından biridir. Toplumsal ve sosyal olarak insanları bir araya getirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirmede en önemli bir araçtır. Sabit, dar gelirli gruplarda ve kırsal kesimde özellikle sermaye faktörü az ve dağınıktır. İşte bunları bir üretim çatısı altında toplayabilme veya tüketimi kaliteli ve ekonomik kılabilme girişimciliğinin, organizasyonunun adı kooperatifçiliktir.

6 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GİRİŞİMCİLİK NEDİR Yatırımcıların amacı, gerektiğinde üretmeden kısa vadede ticari faaliyetlerinden yüksek kazanç sağlamak veya gelirlerini en yüksek seviyeye ulaştırmaktır. İstihdam ve üretim ikincil plandadır. Ülkemizde geçmiş yıllarda yaşanan yüksek enflasyonlu süreçler bu hedeflere erişimi önemli oranda etkilemiş, fırsatçılığa da dönüştürmüştür. Çift haneli enflasyon oranlarından tek haneli rakamlara düşüşün yaşandığı günümüzde ise artık yüksek enflasyonlu ortamlardaki gelir beklentileri gittikçe azalmış, vadeli hesapların, döviz, altın gibi yatırım araçları ile tasarruf veya gelir elde etmenin cazibesi kaybolmaktadır. Günümüzde ve bundan sonrası için yapılabilecek olan ise bir araya gelip kooperatifleşmek veya kurulu bulunan kooperatiflere ortak olup dar gelirli veya sabit gelirli bireyler başta olmak üzere Devletin sağlamış olduğu fırsatlardan da yararlanarak gelir elde edici, tasarruf edici girişimlere katılmaktır.

7 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü GİRİŞİMCİLİK NEDİR Peki bunun için neler yapabiliriz? Ortağı olduğumuz ve halen faal olan tüketim kooperatifimizi aynı zamanda üreten bir kooperatife dönüştürebiliriz, Tükettiğimiz elektrik fatura bedellerini elektrik piyasası mevzuatı dahilinde elektrik üreterek (mahsuplaşma yolu) sıfırlamak ve artan üretimi de dağıtım şirketine satarak gelir elde edebiliriz. Yöresel gıda ürünlerini kurutulmuş olarak paketleyip piyasaya sunabiliriz, -Ayrıca halı, kilim vb. üretimi ve satışında rol alabiliriz. Kooperatifleşmenin esas amacı da (sosyal boyut) ortakları ile birlikte üretme, istihdam ve her türlü tüketim ihtiyaçlarını temin edebilmektir.

8 Kooperatifçilik: KOOPERATİFÇİLİK NEDİR? T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİK NEDİR? Kooperatifçilik: -Bir işbirliği ve güç birliğidir, *Bir elin nesi var iki elin sesi var Yardımlaşma ve dayanışma birlikteliğidir, *Tek kanatla uçulmaz Kıt kaynakların birleştirilip ekonomiye kazandırılmasıdır, *Damlaya damlaya göl olur - Yerinde üretim ve istihdam demektir. *Doğduğun yerde doymaktır

9 KOOPERATİFÇİLİK NEDİR?
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİK NEDİR? Aynı zamanda Kooperatifçilik: İktisadi faaliyetleri gerçekleştirmek için bir güç birliği ve ortak hareket etme aracıdır. Fertlerin tek tek altından kalkamayacakları işleri gerçekleştiren bir dayanışmadır. Kooperatiflerle yerli kaynaklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılır ve döviz israfına engel olunur. Kooperatifçilikle, emek ve ürünün gerçek değerini bulması sağlanabilir, maliyet düşürülebilir, üretim ve verimlilik arttırılabilir. -Kooperatifler birer demokrasi okuludur. Seçimle göreve gelip, seçimle görevden ayrılma ve eşitlik prensibi sayesinde insanlara hizmet sunan kuruluşlardır. Kooperatiflerle toplumda sosyalleşme ve kaynaşma imkanı sağlanır. Kooperatiflerde ortaklık ihtiyaridir, ortak olabileceğin kişileri seçme hakkı vardır.

10 KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞİMİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞİMİ Dünyada son otuz yıl içerisinde, ekonomik ve sosyal yaşam ile kamu yönetimi anlayışındaki değişimlerin sonucu olarak, Devletlerin; * Ekonomik ve sosyal alanda rollerini azaltmaya, * İdari, politik ve ekonomik yapıları özelleştirme ve yerelleştirmeye, * Planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçmeye ve * Farklı ekonomik sektörlerin gelişimini dengelemeye doğru yöneldikleri bir süreç yaşanmıştır.

11 KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞİMİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİĞİN GELİŞİMİ Bu açıdan, son dönemlerde uluslararası kuruluşlar tarafından “devletlerin kooperatiflere olan yaklaşımları” konusunda yapılan çalışmalar da hız ve önem kazanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM), 18 Aralık 2009 tarih ve 64/136 sayılı Kararı ile 2012 yılını “Uluslararası Kooperatifler Yılı” olarak ilan etmiştir. Amaç, kooperatifler hakkında farkındalık oluşturmak, kooperatiflerin kurulması ve güçlendirilmesini desteklemek ve hükümetleri bu yönde teşvik etmektir. 2012 yılı UKY. Sloganı “Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya kurar.” olarak belirlenmiştir.

12 KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİ Ekonomik ve ticari hayatımızın önemli aktörlerinden olan kooperatifler üç Bakanlık çatısı altında hizmet vermektedir. Bugün itibariyle ülkemizde 30 civarında farklı türde 84 binden fazla kooperatif ve bu kooperatiflerin sekiz milyondan fazla ortağı bulunmaktadır. Bu kooperatifler, tarımdan sanayiye, ulaşımdan eğitime, krediden sigortaya, üretimden tüketime kadar birçok alanda faaliyet göstermektedirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (KSS, Konut Yapı Koop.ri) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım, Sulama, Orman Kalkınma Koop.ri) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Turizm, işletme,ESKKK, Üretim, MTK. vd) 30 Farklı Tür 84 bin kooperatif 8 milyon kooperatif ortağı

13 KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİ Türkiye ekonomisinin pek çok sektöründe faaliyet gösteren bu özgün ortaklık türü için hukuk sistemimizde özel düzenlemeler yapılmıştır. Genel olarak kooperatifler bu düzenlemelere göre faaliyetlerini sürdürürler. Öte yandan, kooperatifler Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketleri arasında sayılmış olup, özel kanunlarında düzenleme bulunmayan istisnai durumlarda bu Kanunun ilgili hükümleri kooperatiflere de uygulanmaktadır. Türk Ticaret Kanunun 43. maddesinde Tüzel Kişiler; -Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatif Şirketler olarak sayılmıştır.

14 KOOPERATİFÇİLİĞİN HUKUKİ YAPISI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİĞİN HUKUKİ YAPISI Yine 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 1. maddesinde; “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.” Kooperatiflerin diğer şirket türlerinden farkı, 1)Amaç bakımından, Ortaklarının ürünlerini en yüksekten satmak veya ihtiyaçlarını en ucuza temin etmek 2) Pay bakımından, Kooperatif payları serbest dolaşmaz. 3) Ortaklık yapısı açısından, Ortaklar aynı meslektendir veya ihtiyaçları aynıdır. 4) Sermaye yapısı açısından, Değişkendir, şirketlerde sermaye sabittir. 5) Yönetimi seçme açısından, Her ortağın bir oyu vardır. 6) Kar dağıtımı bakımından Kar ortak başına dağıtılır, şirkette sermayeye verilir.

15 KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİK HAKKINDA GENEL BİLGİ Gelişmiş ülkelerde büyük sermaye ve işlem hacimlerine hükmeden kooperatifler, ortaklarının yaşam standartlarına pozitif katkı sağladığı gibi ülkelerinin de ekonomik ve mali yapılarının istikrarlı bir biçimde devam etmesine destek sağlamaktadırlar. Yakın zamanda Avrupa ülkelerinde baş gösteren ekonomik krizin derinleşmesini önlemede kooperatiflerin önemli payı sözkonusudur. Ülkemizde de kaliteli üretim, karlılık hedefleri ve işlem hacimleri ile ilk 500 büyük firma arasında varlığını sürdüren kurumsallaşmış kooperatiflerimiz mevcuttur. Bunlar birer üretici kuruluşu olarak, ortakların ürünlerini uygun fiyatlara alıp pazarlamakta, yıllık 1,5 Milyar TL civarında ciroları bulunmaktadır. -Dağıttıkları ayni ve nakdi kredilerle de üretimin sürdürülebilirliği ve maliyetlerin düşürülmesine önemli katkı sağlamaktadırlar. Aynı zamanda Birliklerimizin bazıları birer sanayici kuruluşu olarak da faaliyetlerini sürdürerek önemli markalar oluşturmuşlardır. Bu kuruluşlardan Trakyabirlik (76) ve Marmarabirlik (418) ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer almaktadır.

16 KOOPERATİFÇİLİĞE YENİ BAKIŞ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİĞE YENİ BAKIŞ BAKANLIĞIMIZ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN KURULMASI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME           Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 3/6/2011,     No : Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011,     No : 6223 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı teşkil edilmiş ve mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kooperatiflere ilişkin görev ve yetkileri Bakanlığımıza devredilmiştir. Kooperatiflere hizmet sunan Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede çağdaş kamu yönetimi ve işletmecilik anlayışına uygun olarak kooperatifçilik alanında yeni yetki ve görev tanımları getirilmiştir. e)Kooperatifler için örnek ana sözleşmeler hazırlamak ve yürürlükte olan ana sözleşmeleri ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemek. f)   Kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek, bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.

17 KOOPERATİFÇİLİĞE YENİ BAKIŞ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü KOOPERATİFÇİLİĞE YENİ BAKIŞ 2012 Yılında yayımlanan Kooperatifçilik Stratejisi Eylem Planında önemli bir hedef olarak; “Kooperatifçilik potansiyeli yüksek yeni alanlar tespit edilerek bu alanlarda kooperatif kurulması ve geliştirilmesine yönelik özendirici çalışmalar yapılacaktır.” ibaresine yer verilmiştir. Bu çerçevede yeni kooperatif türleri kurulmaya başlanmıştır. Mevcut kooperatif türlerine ilave olarak; - Eğitim Kooperatifleri, Sigorta Kooperatifleri, Gayrimenkul Girişimciliği Kooperatifleri, Yine bu kooperatif türlerinden Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi için Örnek Anasözleşme hazırlanmış ve Bakanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır. Enerji üretim ve Tüketim Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi hazırlık çalışmaları da tamamlanmak üzeredir.

18 ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFLERİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFLERİ Peki Biz Ne Yapabiliriz? Bugüne kadar çok emek sarfettiğimiz buna rağmen ayakta tutabilmekte zorlandığımız TÜKETİM KOOPERATİFLERİ’mizi aynı zamanda üreten, gelir elde eden bir kooperatif modeline – türüne dönüştürebiliriz. Bunu Neden Yapmalıyız? Rekabetin ve ticari faaliyetlerin bu kadar hızlandığı, gümrük duvarlarının, ülke sınırlarının fiilen kalktığı, tüketiciye ulaşmak ve etkilemek için her türlü teknik ve imkanların kullanıldığı günümüzde, ayakta kalabilmek ve değişen şartlarda varlığımızı devam ettirebilmek, durağanlıktan gelişen ve büyüyen bir yapıya kavuşabilmek için. Nasıl Yapabiliriz? Mevcut tüketim kooperatifinin anasözleşmesinde bazı değişiklikler yaparak; -Unvan değişikliği ile, -Amaç ve faaliyet konularını revize ederek (tüketim faaliyetlerine üretim amaç ve işlemlerini de eklemek) -Ortaklık şartlarına basit yeni bir özellik daha ekleyerek, Yönetim kurulunun görevlerine üretim ve gelir ile ilgili görevler eklemek, Gelir gider farkı ile ilgili hususları gözden geçirmek, düzenlemek suretiyle işe başlayabiliriz.

19 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
ANASÖZLEŞMEDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER MEVCUT TÜKETİM KOOPERATİFİ AMAÇ VE FAALİYET KONULARI: Madde 6- Kooperatifin amacı, ortakların tüketim maddelerine olan ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif; 1-Üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve diğer satıcılardan ucuza satın alacağı tüketim maddelerini peşin veya kredili olarak ortaklarına satar. 2-Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim faaliyetlerinde bulunur, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır. 3-Ortaklarının tüketime yönelik ihtiyaçlarından gerekli görülenleri yurtdışından ithal suretiyle temin eder. Bu konuda tüketim kooperatifleri üst kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir. 4-Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgili finansman kuruluşlarına başvuruda bulunur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır. 5-Diğer kooperatiflerle işbirliği yapar.

20 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
ANASÖZLEŞMEDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFİ UNVAN: Madde 3- Kooperatifin unvanı, SINIRLI SORUMLU ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ’dir. AMAÇ VE FAALİYET KONULARI: Madde 6- Kooperatifin amacı, elektrik tüketim tesisi sahibi (abonesi) olan ortaklarının; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak üreteceği enerji ile elektrik tüketimi ve diğer tüketim maddelerine olan ihtiyaçlarını temin etmektir. Bu amaçla kooperatif; 1-Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi kapsamında başta rüzgar ve / veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri kurmak, işletmeye almak, bu tesislerden elektrik enerjisi üretmek, bu çerçevede ürettiği elektrikten ortaklarının uhdesindeki ve kendi tüketim birimlerinin ihtiyacını karşılamak ve ihtiyaç fazlası elektriği elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirir ve gelir elde eder.

21 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
ANASÖZLEŞMEDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFİ AMAÇ VE FAALİYET KONULARI: Madde 6 / 2-Enerji üretiminde bulunan kurulu teşebbüslere ortak olur. 3-Her türlü alanda (santraller, konutlar, kırsal bölgeler, otomotiv sektörü, ulaşım araçları, ticari bina, endüstriyel tesisler) yardımcı ve yedek güç kaynağı olarak kullanılmak üzere elektrokimyasal proses ile hidrojenden veya yakıt hücresi sistemi (Yakıt dönüştürücü) sayesinde hidrokarbon yakıtlardan hidrojen elde ederek elektrik ve ısı üretmek için yakıt hücresi cihazı yapar veya yaptırır. 4- Üretilen elektrik enerjisinin depolanması için yurtiçi ve yurtdışından gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. 5-Enerji üretimine yönelik tesisler kiralar, satın alır, işletir. Arsa, arazi, bina ve gayrimenkul alır, her türlü tesisi kurar, inşa eder, işletir, devralır, kiralar, kiraya verir, gerektiğinde imal eder ve satar. 6-Ortaklarının diğer tüketim ihtiyaçlarını temin etmek üzere, üretim merkezlerinden, ilk ellerden ve diğer satıcılardan ucuza satın alacağı tüketim maddelerini peşin veya kredili olarak ortaklarına satar. Konusu ile ilgili işletmeler kurarak ortaklarının ihtiyaçları için üretim faaliyetlerinde bulunur, bu konuda kurulmuş teşebbüslere katılır. Ayrıca ortaklarının tüketime yönelik diğer ihtiyaçlarından gerekli görülenleri yurtdışından ithal etmek suretiyle temin eder …

22 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
ANASÖZLEŞMEDE YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFİ ORTAKLIK ŞARTLARI: Madde 10- Kooperatife ortak olabilmek için enerji üretim bölgesinde aynı zamanda elektrik tüketim abonesi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi ya da kamu veya özel hukuk tüzel kişisi olmak gerekir. Görev ve Yetkileri: Madde 46- Yönetim kurulu, kanun ve anasözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 1-Ortaklarının, Elektrik Piyasası Mevzuatı çerçevesinde abone olarak tükettikleri elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmek için çalışmak, 2-Ortaklarının tüketim maddelerine olan ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmak, 3-Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabı ve bütçenin hazırlanmasını sağlamak, …

23 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ve ENERJİ ÜRETİM FIRSATLARI Yenilenebilir Enerji Kaynakları olarak nitelendirilen rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal, biyokütle, vd. enerjiler, karşılıksız hizmetimize sunulmuş doğal kaynaklardır. Ülkemiz bu temiz enerji kaynakları yönünden çok zengindir. Bu tür kaynaklardan elektrik enerjisi üretilmesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK tarafından da desteklenmektedir. Bu çerçevede Elektrik Piyasası Mevzuatında yapılan değişiklikle artık 1000 Kw’ya kadar olan elektrik üretimi yatırımlarında lisans izni alınması kaldırılmıştır. Küçük ölçekli olarak yani kendi tükettiğimiz elektriği üretebilme imkanı doğmuştur. Ayrıca, rüzgar enerjisinden, güneş ışınlarından ve diğer yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiler; Çevrecidir, temizdir ve süreklidir, Ucuzdur ve ekonomiye katkı sağlar. Enerji hammaddesinde dışa bağımlılığı ve döviz kaybını önler.

24 ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFLERİ
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ENERJİ ÜRETİM ve TÜKETİM KOOPERATİFLERİ İşte yanı başımızda, kesintisiz hizmetimizde olan, kurulum maliyetinin dışında harcama gerektirmeyen, karlı ve aynı zamanda çevreyi koruyan temiz enerji kaynaklarından yararlanabilmenin en uygun yolu da bir enerji üretim ve tüketim kooperatifi çatısı altında birleşip, - Rüzgar türbini veya Güneş enerjisi sistemleriyle elektrik üretimini gerçekleştirmektir. Bununla; Öncelikli olarak kooperatif ortaklarının elektrik tüketim ihtiyaçlarını mahsuplaşma yoluyla karşılayarak enerji giderlerini ücretsiz, bedava temin etmek ve fazlalık olarak elde edilecek elektrik enerjisini de abonesi olunan elektrik dağıtım şebekesine satarak, ekstra gelir elde etmek mümkün hale gelmiştir. Ayrıca kırsal kesimdeki insanlarımızın da köyünde, yaylasında teknolojinin her türlü nimetlerinden yararlanabilmesi kolaylaşmıştır.

25 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ENERJİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFLERİ Enerji üretim ve tüketim kooperatifleriyle; - İstihdam artışına katkı sağlanacaktır, - Ortaklarının elektrik giderlerini azaltıp gelirden pay dağıtabilecektir, - Enerji temininde dışa bağımlılık azalacaktır, - Ülke gelirlerinde tasarruf edilmiş olacaktır, - Kırsal kesimle şehirler arasındaki kalkınma seviyesi eşitlenecektir. Ayrıca başta Devletimiz, çeşitli kuruluşlar, AB ve Dünya Bankası örgütleri bu tür çevreci ve sosyal hedefli projeleri belirli oranda hibe yoluyla da desteklemektedir. Bunlar; Kalkınma Ajansları ve Vakıflar, KOSGEP – KOOP-DES, - Kalkınma Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği – Dünya Bankası’dır.

26 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

27 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ARZ EDERİM Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından daha fazladır. (Thomas Edison)


"KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİM KOOPERATİFLERİNE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları