Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ORMAN ÜRÜNLERİ Egzotik Ağaçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ORMAN ÜRÜNLERİ Egzotik Ağaçlar."— Sunum transkripti:

1 DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ORMAN ÜRÜNLERİ Egzotik Ağaçlar

2 Orman Ürünleri Nelerdir
Orman Ürünleri Nelerdir ? : Orman ürünleri, Asli Orman Ürünleri ve Tali Orman Ürünleri olmak üzere 2 kategori altında toplanmaktadır. ASIL ORMAN ÜRÜNLERI Tomruk Tel Direği Maden Direği Sanayi Odunu Kağıtlık Odun Lif Yonga Odunu Sırık Çubuk Yakacak Odun TALI ORMAN ÜRÜNLERI Reçine Çıra Sığla yağı Defne Şimşir Kök Odunu Kekik Ada Çayı Çam Fıstığı Her çeşit bitki soğanı Mantarlar Kozalak

3 Dünyada ve Ülkemizde Orman Varlığı :
Dünya kara alanlarının %30’nu kaplayan ormanlar 3.8 m Tropikal ve yarı tropikal ormanlar bu alanın % 56’sını teşkil etmektedir. Dünya ormanlarının % 95’i doğal orman, % 5’ ise ağaçlandırma ile tesis edilen suni ormanlardır. Ülkemizin ormanlık alanı ise 20.7 milyon hektar olup yurdumuzun genel alanının % 26.7’sini oluşturmaktadır. Ormanlarımızda yetişen asli ağaç türlerimiz; kestane, kayın, meşe, kızılağaç, kavak, huş, ıhlamur, dişbudak, akçağaç, karağaç, çınar, söğüt, ceviz ve sığla gibi yapraklı ağaçlar ile çam, göknar, ladin, sedir, ardıç, servi ve porsuk gibi iğne yapraklı ağaçlardır...

4 Ormanların Ülkemiz Ekonomisindeki Yeri :
Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine olan katkılarını para ile ölçülebilen ve para ile Kozalak ölçülemeyen katkılar olarak ikiye ayrılmak gerekir. Odun kökenli orman ürünleri üretimi, orman tali ürünleri üretimi, işlendirmeye katkısı, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi, ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi, mineral nitelikli katkıları, tarım, hayvancılık ve turizme olan katkıları para ile ölçülebilen katkılardır. İlkim, toprak su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgar ve kumul hareketlerine karşı önleyici perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmayı önlemesi, erozyonu önlemesi dolayısıyla tarım alanları ile barajların ekonomik ömrünü uzatması, çığ ve sel baskınlarını önlemesi halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ve iş verimliliğini artırması ise para ile ölçülemeyen katkılardır. Ülkemizde çok önemli bir sektör olan ormancılık ülke kalkınmasında “itici, teşvik edici”stratejik bir rol oynar.

5 Dünyada ve Ülkemizde Orman Varlığı :
Dünya kara alanlarının %30’nu kaplayan ormanlar 3.8 milyar hektardır. Reçine Çıra Sığla yağı Defne Şimşir Kök Odunu Kekik Ada Çayı Çam Fıstığı Her çeşit bitki soğanı Mantarlar

6 Orman Ürünleri Piyasasında Çin Etkisi
Çin dünya piyasasının en büyük oyuncusu durumuna gelmiş olup hâlihazırda en büyük ihracatçı ve ABD’den sonra ikinci en büyük ithalatçı ülke durumundadır. Sanayisi için gereken hammaddenin ancak bir kısmını yerli üretimle karşılayabilmesi, ithalatının tomruk başta olmak üzere hammaddeye yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. En büyük ithalat kaynağı olan Rusya Federasyonundan yaptığı tomruk ithalatı toplam tomruk ithalatının yüzde 70’ini teşkil etmektedir. İthalatının az bir bölümü sertifikalı olan Çin’in önemli ölçüde kaçak kesim orijinli ithalat yaptığı düşünülmektedir. Devlet yardımları ve teşviklerin sayesinde nakliyat ve orman sanayisine yapılan yatırımlar, mobilya başta olmak üzere katma değeri yüksek nihai ürün üretiminde patlama yaratmıştır. Son 10 yılda Çin’in mobilya ihracatı yıllık ortalama yüzde 34 artmıştır. ABD’nin yüzde 198’e varan anti-damping uygulamalarına rağmen, mobilya ithalatının yüzde 40’ından fazlası Çin’den gelmektedir.

7 100 ABD doları civarında olan işçi maaşları Batı Avrupa ülkelerinin 1/15’şi kadar olup ucuz işçilik büyük rekabet avantajı yaratmaktadır. Ucuz Çin malları karşısında batılı ülkeler yeni gümrük bariyerleri oluşturmaya yönelmektedir. ABD’nin anti-damping uygulaması ile İtalya, Almanya ve Kanada gibi ülkelerin yakınmaları ve birlikte hareket için çağrıda bulunmaları bunun en bariz örnekleridir. Çin ihracatındaki büyük tırmanışın yanı sıra yurtiçi tüketimi de yükselen hayat standardı paralelinde artmaktadır. Diğer yandan, temelde ucuz işçiliğe dayanan büyük maliyet avantajı hammadde fiyatları ile enerji ve nakliye maliyetlerinin artması ile giderek azalmaktadır. Global orman ürünleri piyasasında Çin’in yarattığı hızlı değişim AEK bölgesindeki firmalar üzerinde farklı etkiler yaratmakta olup yeni duruma çabuk uyum sağlayan ve Çin ile yatırım-ticaret ilişkisine giren firmalar fayda sağlarken yeni duruma ayak uyduramayanlar gelir kayıplarına uğramaktadır. Çin’e benzer şekilde büyük nüfus ve ucuz emek gücüne sahip Hindistan’ın gelecekte benzer etki yaratması ihtimali batılı sanayicileri endişelendirmektedir.


"DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ORMAN ÜRÜNLERİ Egzotik Ağaçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları