Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOLLANDA’DA TARIM VE HAYVANCILIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOLLANDA’DA TARIM VE HAYVANCILIK"— Sunum transkripti:

1 HOLLANDA’DA TARIM VE HAYVANCILIK

2 HOLLANDA Başkenti Amsterdam Yüzölçümü 41.548 Nüfusu 15.163.00
Kuzeybatı Avrupa’da, Almanya ile Belçika arasında kalan bir kıyı devleti. 53°33’-50°46’ kuzey paralelleriyle, 3°22’-7°13’ doğu meridyenleri arasındadır. Kuzey-güney uzunluğu 306 km, doğu-batı genişliği ise ortalama 250 kilometredir. Genellikle düz ve alçak olan topraklarının % 40’ı denizleri doldurmak suretiyle kazanılmıştır.

3

4 FİZİKİ YAPI Hollanda, Avrupa’nın kuzey ve batı bölgelerini kaplayan büyük bir ovanın kuzeybatı kenarındadır. Coğrafi bakımdan üç bölgeye ayrılabilir. Rüzgarların yığdığı kum tepeciklerinin kapladığı alanlar, batıda ve kuzeyde deniz seviyesinin değişimine bağlı olarak alüvyonlaşan ovalar ile doğu ve güneydoğudaki diluvial bölgelerdir. 

5 Bitki örtüsü ve hayvanlar: Hollanda topraklarının % 32’sini tarım toprakları, % 40’ını çayır ve mer’alar, % 18’ini ise ormanlar meydana getirmektedir. Eskiden çok olan ormanlar günümüzde Hollanda’nın tarıma önem vermesi sebebiyle azalmıştır. Ormanlar meşe ve huş ağaçlarından meydana gelmiş, küçük korulardır.

6 TARIM Hollanda’nın küçük bir ülke olması nedeniyle toprakların az ve yetersiz oluşu, denizden ve bataklıklardan arazi yaratıp kurutma (polder) sisteminin gelişmesini sağlamıştır. Hollanda’nın mevcut topraklarının 1/4’ü bu şekilde elde edilmiştir. Oluşturulan su kontrol proje ve sistemleriyle toprakların 2/3’si su altında kalmaktan korunmaktadır. Belirli tarım ürünlerinin, sebze ve çiçeklerin yetişmesi için iklimin soğuk olması ise seraların geliştirilmesini sağlamıştır.

7

8 En önemli tarım ürünleri tahıl, kabuklu sebzeler, şekerpancarı, patates ve ziraat tohumlarıdır. Bunlardan ihraç edilenler ise patates, kabuklu sebzeler ve ziraat tohumlarıdır. Bu ürünler ihracatın 2/5’ini meydana getirir.

9 Hollanda’da toplam alanın %69’u tarımsal üretime ayrılmıştır.
Hollanda genellikle çiçek soğanları ve peynirleri ile bilinmektedir. Ancak, Hollanda, çiçek, et ve et ürünleri, meyve ve sebze, bira, süt ürünleri, çikolata, nişasta türevleri ve tohum gibi ürünlerin hem önemli bir üreticisi hem de uluslararası ticaretçisi konumundadır.

10 Hollanda, ABD’nin ardından
dünyanın ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısıdır. Kişi başına düşen toprak açısından küçük bir ülke olmakla birlikte tarımda kullanılan ileri teknoloji ve makineler ülkeyi dünyanın en önemli ihracatçılarından birisi yapmıştır.

11

12 Tarımın yanında bahçecilik de çok gelişmiştir
Tarımın yanında bahçecilik de çok gelişmiştir. Bahçecilik çoğunlukla seralarda (camekan) yapılır. Çiçekçilikte büyük ilerleme kaydetmiş olan Hollanda’ya, Batı Avrupa’nın çiçekçisi denilmektedir. İhraç ettiği çiçeklerden çok miktarda döviz sağlamaktadır. 

13

14

15 Hayvancılık: Tabiat şartları hayvancılığa elverişlidir
Hayvancılık: Tabiat şartları hayvancılığa elverişlidir. Hollanda hayvancılıktan toplam gelirinin yaklaşık 2/3’sini sağlamaktadır. Hollanda topraklarının ziraate ayrılan kısmının % 62’sini mer’alar meydana getirir. Sığır, at, koyun ve tavuk beslenir. Özellikle süt inekleri yetiştirilmektedir. Dünya üretiminin % 45’ini sağlayan 30 süt fabrikası ve 150 adet süt tozu fabrikası bulunmaktadır. 

16 Hollanda, et ve süt ürünlerinde de belli başlı ihracatçı ülkeler arasında yer almaktadır.
Et üretiminin yaklaşık %49’u domuz, %35’i tavuk, %14’ü sığır ve çok az bir kısmı da koyun ve keçi etidir. Öte yandan, yılda 11 milyar kiloya ulaşan süt üretimi ile Hollanda, dünyada birinci sırada gelen süt ve süt ürünleri üreticisidir.


"HOLLANDA’DA TARIM VE HAYVANCILIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları