Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKOSİSTEMLERDE DEĞİŞKENLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKOSİSTEMLERDE DEĞİŞKENLİK"— Sunum transkripti:

1 EKOSİSTEMLERDE DEĞİŞKENLİK

2 Ekosistem sürekli olarak dengede olan statik bir varlık değil, tersine sürekli değişim içinde olan dinamik bir varlıktır.  Mevcut organizmalar, özellikle insan çevre şartlarını sürekli değiştirmektedir.  Ekosistemi meydana getiren biyotik toplumlar, ya toplumların kendileri ya da yangın, sel, erozyon, tarım, sanayileşme, kirlenme ve şehirleşme vb. bir dış kaynak tarafından çevrenin değiştirilmesine karşılık vermek üzere devamlı olarak değişmektedir. 

3 DİRENÇLİLİK = REZİLYANS (RESILIENCE)
STABİLİTE Populasyon kompozisyonlarının değişmeden kalması DİRENÇLİLİK = REZİLYANS (RESILIENCE) Olumsuz değişikliklere karşı ekosistemin direnç göstermesi ve eski haline gelme (yenilenme) kabiliyeti

4 Bir ekosistem üç ana mekanizma yardımıyla stabilitesini muhafaza ve devam ettirir.
Sistem içinde enerji akımının hızının kontrolü Sistem içinde kimyasal madde döngülerinin hızının kontrolü Değişik türlerin besin ağlarının muhafaza edilerek bazı türlerin ve beslenme ağlarının kalkmasının, sistemin stabilitesi üzerinde bir etki meydana getirmemesinin sağlanması

5 BİYOÇEŞİTLİLİK Biyoçeşitlilik bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya'da bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. Biyolojik çeşitlilik üç önemli parçadan oluşur: Genetik Çeşitlilik Tür Çeşitliliği Ekosistem Çeşitliliği

6 Biyolojik evrimin işleyişine göre, yeni türlerin oluşmasının yanı sıra, bazı türler de yok olmaktadır. İnsan türünün ortaya çıkmasından sonra, türlerin yok olma hızı, insanların etkinliği oranında artmıştır. 20. yüzyılda, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar, sürdürülebilir olmayan gelişme sonucu, insanlık tarihinde hiç görülmemiş bir oranda tahrip edilmiştir.

7 Günümüzde yapılan bilimsel araştırma sonuçları, tropik bölgelerdeki kuş türlerinin yaklaşık dörtte birinin yok olduğunu göstermektedir. Tropikal yağmur ormanlarında yılda ortalama 6000 tür yok olmaktadır. Araştırma sonuçları, canlı türlerinin yok olma hızının, yeni türlerin evrimleşip ortaya çıkış hızından kat daha hızlı olduğunu doğrulamaktadır.

8 Anadolu, bitki çeşitliliği yönünden dünyanın en zengin bölgelerinden biri olup, bitkisel çeşitlilik bakımından dünyada bulunan 8 coğrafik bölgenin 3 tanesinin kesişme noktası yer almaktadır. Türkiye’de bilinen bitki tür sayısı civarındadır ve bu çeşitlilik tüm Avrupa kıtasındaki çeşitlilik kadardır. Tüm Avrupa kıtasında toplam endemik bitki tür sayısı civarında olmasına rağmen, bu sayı Türkiye’de 3.000’den fazladır.

9 Ekolojik Tolerans Bir canlının herhangi bir çevresel faktör karşısında zarar görmeden yaşamını sürdürebildiği alt ve üst sınırlar arasında kalan değerdir. Çeşitli ekolojik faktörlere geniş tolerans (hoşgörürlük) gösteren türlerin yayılış alanı diğerlerine göre daha geniş olur. Ekolojik toleransı geniş olan dayanıklı ve fırsatçı türler, kendilerine avantaj sağlayan kirlenme tiplerinin habercileri olurlar.

10 Klimaks Ortam koşullarına tam uyum ve azami gelişme gösteren ekosistemlerin nihai olgunluk düzeyine denir. Bir orman yangınından sonra doğal yapıya uygun olarak önce çayırlar, fundalık ve bataklık zamanla güçlü ağaçlar ve iklime uygun bitkiler gelişir.


"EKOSİSTEMLERDE DEĞİŞKENLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları