Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMANLARIN FAYDALARI  . ORMANLARIN FAYDALARI  

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMANLARIN FAYDALARI  . ORMANLARIN FAYDALARI  "— Sunum transkripti:

1

2 ORMANLARIN FAYDALARI

3 • İnsanoğlu var olduğu günden bu yana çevresini kuşatan ormanlardan faydalanma yollarını aramıştır.
• Önceleri bu faydalanma yalnızca barınmak, yapacak ve yakacak odun temin etmek biçiminde olmuş, daha sonraları ormanların diğer kollektif faydalarını öğrenmiş ve ormanlardan gittikçe çeşitlenen biçimde faydalanmaya başlamıştır.  

4 Bu faydaları şöyle özetleyebiliriz;
● Ormanlar yaşantımızın her safhasında ihtiyaç duyduğumuz yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır. ● Bunun yanısıra bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak vb. ile mineral nitelikli çakıl, kum vb. hammadde kaynaklarının bir kısmı da ormanlardan elde edilmektedir. ● Etrafı ormanla çevrili bir baraj gölünün 1 cm³'ünde 76 çeşit mikrop tespit edilmişken bu rakam tarım alanları veya çıplak alanlarla çevrili barajın suyunda adettir. Dolayısıyla ormanlar temiz su kaynağıdır.

5 ● Ormanlar, bitkiler ve hayvanlar için doğal bir su şebekesi gibidirler. Kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleri ile tutarak, selleri ve taşkınların oluşmasını önler. Yer altı sularının oluşmasına yardım eder. ● Ormansız alanlarda yağışın % 56'sı yüzeysel akışa gider. % 44'ü toprağa sızar. Ormanlık bir alanda ise yüzeysel akış % 18'dir. Kalan % 82 oranındaki su toprağa sızarak yeraltı sularını zenginleştirir.

6 "Ormanlar toprak, su ve havanın sigortasıdır."
● Toprağın sularla ve rüzgarla taşınmasına erozyon denir. Erozyon ile taşınan kum, taş, toprak, moloz gibi materyallerle tarım topraklarının örtülmesine ve dolayısıyla verimsizleşmesine sebep olur. Ormanlar erozyonu önler. ● Ormanlar rüzgarın hızını azaltır, toprağı kökleri ile tutarak yağışların ve akarsuların toprağı taşımasını önler. Ormanlık alanda 1 m² yüzeyden taşınan toprak miktarı 40 gram iken, ormansız çıplak alanda 1500 gramdır. Yani ormanlık bir alan çıplak alana kıyasla erozyonu 350 kat azaltır.

7 ● Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını korur
● Ormanlar, yaban hayatı ve av kaynaklarını korur. Nesli tükenmekte olan hayvanların üretimi, korunması ve barınmasında koruma alanları oluşturur. Milyonlarca canlının yuvasıdır. ● Ormanlar, bitki örtüsü ve toprak içerisinde büyük miktarda karbon depoladıklarından, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar. Sıcağı soğuğu dengeler, yaz sıcaklığını azaltırken, kış sıcaklığını arttırır, radyasyonu önler. ● Su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Öte yandan rüzgarın hızını azaltarak toprak ve kar savrulmalarını ve rüzgarın kurutucu etkisini yok eder. Bu nedenle açık alanlara oranla ormanlarda gündüzler serin, geceler ise sıcaktır.

8 "Ağaçsız kent, susuz bent gibidir"
● Ormanlar, eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlar. Havası, suyu, doğal görünümleri ve sakin ortamı ile özellikle şehirlerde yaşayan insanları kendisine çeker. Yerleşim alanları çevresindeki hava kirliliğini ve gürültüyü önlemesi insanların beden ve ruh sağlığı bakımından büyük önem taşır. Ormanların insan sağlığı üzerindeki bütün bu olumlu yararları nedeniyle büyük kentlerin çevresinde ormanlar yetiştirilmektedir. ● Orman Genel Müdürlüğü, tüm kentlerimiz ve büyük ilçelerimiz etrafındaki ormanların bir kısmını şehrin stresli, kirli ve gürültülü ortamından uzaklaşmak isteyenlerin sığınacakları alanlar olan Şehir Ormanı ve Orman İçi Dinlenme Yeri olarak işletilmesi uygulamalarını başlatmıştır.

9 ● Ormanlar, orman içinde ve dışında yaşayan insanlara çeşitli iş alanları sağlar, işsizliği önlemede etkin rol oynar, böylece köyden kente göç azalır. Halkın hizmetine sundukları odun ve odun dışı ürünlerin yanında, tatlı su balıkçılığı, arıcılık, hayvancılık, madencilik ve turizm hizmetlerine yönelik faaliyet sahaları itibariyle geniş bir işlendirme imkanına sahiptir. ● Ormanlar, ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerinin gizlenmesinde, savaş ekonomisi bakımından değer taşıyan reçine, katran ve tanenli maddelerin elde edilmesinde yarar sağlar.

10 ● Ormanlar, ayrıca barajların ekonomik ömrünü uzatır, doğal afetleri önler, ülke turizmine katkıda bulunur. ● Ormanlar, doğal güzellikleri ve sayılamayacak kadar çok faydalarıyla iyi baktığımız taktirde tükenmez bir doğal kaynaktır.

11 ● Ormanlar insanlar için olmazsa olmaz oksijen ve suyun kaynağıdır.
Ormanlar bütün bu faydalarının yanında gürültüyü azaltması, ve havayı temizlemesi ile insan yaşamını daha sağlıklı ve güzel kılar. Örneğin; ◆ 50 m genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü desibel kadar azaltır. ◆ Yapraklı ağaçlardan meydana gelen bir bölgede 50 kuş türü yaşayabilir.

12 ◆ Ağaçsız bir alana göre 8 kat fazla humus oluşturur ve toprak canlılarının yaşamasına olanak sağlar. ◆ 25 metre boyunda ve 15 metre tepe çatısına sahip bir kayın ağacı saatte 1.5 kilogram oksijen üretir. ◆ Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı ton kadar toz emer. ◆ Günümüzde hava kirliliğinin yaklaşık % 50’si ormanlar tarafından temizlenip dezenfekte edilebilir.

13 ◆ Egzoz ve benzeri zehirli gazlar ile, kirli suları dezenfekte ederek temizler.
◆ 100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte yaklaşık 40 kişinin çıkarttığı 2.35 kilogram karbondioksiti tüketir. ◆ 10x10 metrelik bir alanda yer alan 25 metre boyunda ve 100 yaş civarında bir kayın ağacı kökleri ve kılcal damarları aracılığıyla yılda litre su çeker ve verimli toprağın akmasını önler.

14 ◆ Kayın ağacı bir yıl içinde 7 kilogram toz ve 300 kilogram zehri emip, dışarı süzer. Aşırı kirlenmede ise gövdesindeki bozulma ile alarm verir. ● Güneşten, yağmurdan ve rüzgardan koruma sağlar. ● Bizlere yön bulma konusunda yardımcı olur.

15 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ORMANLARIN FAYDALARI  . ORMANLARIN FAYDALARI  " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları