Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler."— Sunum transkripti:

1 Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler.

2 Bilgi toplumlarında eğitimin görevi toplumu yeniden üretmek değil “yeni toplum” üretmektir

3 Bireysel açıdan da “yaratıcılık” bir insanlık hakkıdır. Yaratıcılık bireyi yabancılaşmaya karşı korur.

4 Yaratıcı Kimdir? (Yaratıcılık nerededir?) Yaratıcılık kendisi tasarlanarak yoktan varedilmiş bir nitelik değildir.

5 Bilim, teknoloji, sanat, yönetim v.b. alanlarda doğal ve kültürel yaşamı etkileyen “yaratıcı insanlardan” varlığını kavradığımız bireysel bir boyuttur.

6 Benzetim ve Görselleştirme Yetisi: Yaratıcılar farklı alanlardaki bağımsız “ögelerle” (bilgi, nesne, düşünce, söylem vb.) yeni bileşimler yaparlar.

7 Karar Esnekliği: Olaylara ve nesnelere farklı açılardan bakmak ve her an farklı ölçütlerle yeniden değerlendirmek gereir.

8 Bağımsız Yargı : Yaratıcılar olayları ve durumları değerlendirirken kendi ölçütlerini kullanırlar.

9 Yeniliğe Yatkınlık: Yeni ve değişik durumları denetim altına alabilen öğrenciler yeni düşünceler üretmeye de yatkındırlar.

10 Mantıksallık: Yürürlükteki tutucu ve katı eğitim sistemleri genellikle sözde mantıksal gerekçelerle savunula gelmektedir.

11 Yaratıcılık ve zekâ arasındaki bağlantı henüz tam olarak belirlenememiştir....ama yaratıcılar zekidir!

12 Yaratıcılık ve Bilgi: Yaratıcılığı ucuz ve kolay bilgiyi alıp “yeni” bir değer katarak satmak olarak gören “yatırımcı metaforu”nu geliştiren Sternberg’e göre yaratıcılık bilgiye göre eksi çarpanlı parabol olarak (baş aşağı “U” biçiminde) değişir

13 Özgünlük: Yaratıcılık özgün, sıradışı davranış ve ürünlerle dışavuran bir nitelik olarak tanımlanır.

14 Verimlilik: Özgünlük her zaman verimlilikle bir arada olmayabilir. Ama verimlilik, üretken yaratıcılığın göstergelerinden biridir

15 Özerklik ve bağımsızlık yaratıcı insanların en açık özelliklerinden biridir.

16 Yaratıcılar meraklı, sorgulayıcı ve öğrenmeye isteklidirler

17 Duyumsal algıları güçlü olmakla birlikte uyarılarla yetinmezler algılananın, duyulanın ötesine geçerler.

18 Yaratıcı insanlar cesur yürekli ve gözü pek olurlar.. Yanılmayı ve yenilmeyi göze alırlar.

19

20

21 Beyaz şapka: Olgular ve verilere dayalı olarak yansız ve nesnel düşünme; Kırmızı şapka: Duygusal ve sezgisel değerlendirmeyi bir bakış açısı verir. Siyah şapka: Eleştirel ve yargılayıcı düşünme; seçeneklerin sakıncalarını görme; Sarı şapka: İyimser, umutlu ve olumlu düşünme seçeneklerin yararlarını görme; Yeşil şapka: Yaratıcılık, yeni ve özgün düşünme; Mavi şapka: T üm düşünme süreçlerinin üstten denetimi

22

23

24

25 Yaratıcılık Nasıl Geliştirilir? Öğrenci Davranışına Dönük Yaratıcılık Alıştırmaları: 1. Uyarlama 2. Değiştirmek, Düzeltmek 3. Ekleme ve Birleştirme 4. Sadeleştirme 5. Yerine Koyma (İkame) 6. Başkalaştırma

26

27 Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

28

29 ...Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

30 ...Porof. Zihni Sinir İrfan Sayar

31

32


"Y aratıcılık Neden Önemlidir? Bilgi çağında k avram, kuram, patent, lisans üretemeyenler üretenlere bağımlı hattâ tutsak duruma düşmektedirler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları