Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Ortaçağ Avrupası’nda halk hangi sosyal sınıflara ayrılmıştır?
Soylular Din Adamları Askerler Burjuvalar Köylüler

3 Osmanlı Devletinde Köleliğin olmamasının nedenleri nelerdir?
Türk Devletleri göçebe olduklarından sınıf ayrımı olması mümkün değildi, insanlar zaten göçebe olduğundan kendilerinden üstün bir kişiye hizmet etmektense gruptan ayrılmayı tercih edebilirlerdi. Bu yüzden göçebe toplumda herkes eşit haklara sahipti ve tüm mallar ortaktı. Türk geleneği bu anlayıştan geldiği için Osmanlı Devleti’nde de kölelik ve sınıf ayrımı görülmemiştir. İslam Devletlerinde sınıf ayrımı olmamasının sebebi ise; İslam Devletlerinin yönetim şeklini belirleyen kutsal kitap Kuran'ın böyle bir ayrıma izin vermiyor olmasıdır. .

4 Osmanlı Toplumu idari açıdan kaça ayrılır?
Yönetilenler (Reaya) Yönetenler Saray Seyfiye Kalemiye İlmiye Padişah ve ailesidir Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyleri Defterdar, Nişancı ve Reisülküttaplar Kazasker, Şeyhülislam, Müderrisler ve Kadılar

5 Osmanlı Toplumu idari açıdan kaça ayrılır?
Yönetilenler (Reaya) Yönetenler Saray Seyfiye Kalemiye İlmiye Padişah ve ailesidir Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyleri Defterdar, Nişancı ve Reisülküttaplar Kazasker, Şeyhülislam, Müderrisler ve Kadılar

6 Osmanlı Toplumu dini açıdan kaça ayrılır?
Müslümanlar Gayrimüslimler Yahudiler Hıristiyanlar Diğer Dinler

7 Osmanlı Toplumu yerleşim durumuna göre kaça ayrılır?
Şehirliler Köylüler Göçebeler Daha çok sanayi ve ticari faaliyetlerin görüşüldüğü, idari, siyasi, askeri ve dini teşkilatlanmanın yapıldığı yerleşim merkezleriydi. Buralarda yaşayanlara şehirliler denilirdi. Askeriler, tacirler, esnaf ve diğerleri bu grubu oluştururdu. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım yapılan topraklar miri arazidir. Bu arazi “çiftlik” denilen bölümlere ayrılarak köylüye dağıtılırdı. Tımarlı sipahi, köylünün denetleyicisi durumundaydı. Köylerde yaşayanların bir kısmı devlete vergi vermez, buna karşılık devlete hizmet ederlerdi. Daha çok hayvancılıkla geçimini sağlayan göçebelere YÖRÜK adı verilmekteydi. Devlete ağnam adıyla hayvan vergisi öderlerdi. Devletle olan ilişkilerini “boy beyleri” düzenlerdi.

8 Osmanlı Toplumu Sunum Testi

9 Aşağıdakilerden hangisi yönetenler Sınıfına dahil değildir?
a) Usta b) Yeniçeri c) Kadı d) Nişancı Soru-1

10 Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplum anlayışının temelinde yatan unsurlardan biri değildir ?
A) İslam dininin kurallarına bağlılık esastır. B) İslam hukukunun koruyucusu siyasi otoritedir. C) İnsanların birbirlerine üstünlüğü vardır. D) Toplumun huzuru ve zenginliği, adaletin sağlanmasıyla gerçekleşir. Soru-2

11 ilmiye mensuplarına verilen diğer isimler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ehl-i örf B) Ümera C) Ehl-i Şer D) Ehl-i kalem Soru-3

12


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları