Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eser Çeker BÖTE CEIT610 Master Dersi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eser Çeker BÖTE CEIT610 Master Dersi"— Sunum transkripti:

1 Eser Çeker BÖTE CEIT610 Master Dersi
Yansıtıcı Düşünme Eser Çeker BÖTE CEIT610 Master Dersi

2 Yansıtıcı Düşünme Tanımı (boyut)
Görüşler arasında anlamlı ilişkiler var olmalıdır. Duygu ve olguları olumlulaştırma amaçlı İnanç, algı veya düşünülen durumların uygun olup olmadıkları değerlendirmesine bağlı olarak kabul veya reddedilir. İnanç doğasına, koşullarına ve temellerine yönelik bilinçli bir araştırma yapmayı gerektirir.

3 Bazı Yansıtıcı Düşünme Tanımları
“Herhangi bir düşünce ya da bilgiyi ve onun amaçladığı sonuçlara ulaşmayı destekleyen bir bilgi yapısını etkin, tutarlı ve dikkatli bir biçimde düşünmedir.”(Dewey)

4 Bazı Yansıtıcı Düşünme Tanımları(2)
“Eğitim sorunları üzerinde mantıklı kararlar alma ve sonra bu kararların sonuçlarını değerlendirme sürecidir.” (Taggart)

5 Bazı Yansıtıcı Düşünme Tanımları(3)
“Bireyin öğretme yada öğrenme yöntemi ve düzeyine ilişkin olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarmaya ve sorunları çözmeye yönelik düşünme sürecidir.” (Ünver)

6 Geleneksel Öğrenme ile Yansıtıcı Öğrenme Arasında Ne Gibi Farklar Var?
Bilginin öğretmenden öğrenciye aktarımı önemli Öğrencinin yeterlik ve yetersizlikleri önemli Öğrenme süreci boyunca değişim oluşturulması hedeflenmiş Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alması ve gelişmesi hedef Öğrenci öğrenmede edilgen konumda Öğrenci öğrenmede etkin rol oynar Öğretmen bilgi verici rolünde Öğretmen öğrenmeyi kolaylaştırıcı rolde

7 Geleneksel Öğrenme ile Yansıtıcı Öğrenme Arasında Ne Gibi Farklar Var
Öğrenme ortamını öğretmen yönetir. Öğretmen öğrenciler arasında işbirlikçi kümeler oluşturur. Öğretmen öğrencilerin hatalarını düzelterek iletişim kurar. İki yönlü, pozitif, tutarlı, şeffaf bir iletişim var. Başarı göstergesi sadece test puanlarındaki pozitif değişim Başarı göstergesi öğrencilerin görüşlerini özgürce açıklayabilme/savunma ve kendi hedeflerini planlama becerilerindeki gelişme Öğretmenin öğrenciye dönütleri yanıtların doğru olup olmadığını belirtir. Dönütler öğrenciyi över, yüreklendirir ve motive eder nitlikte.

8 Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmene Yararları
Öğretme-Öğrenme yaşantılarının etkililiğini sorgulamaya yöneltir. Sınıftaki olayları algılamayı ve çözümlemeyi sağlar. Öğrenci için ilgi çekici öğrenme ortamları oluşturmaya yardımcı olur. Mesleki açıdan gelişimi ve gelişim sürecini denetlemeyi sağlar (özdenetim?)

9 Yansıtıcı Düşünmenin Öğrenciye Yararları
Öğrenme hedefleri belirlemeye yönlendirir. Kullandığı öğrenme strateji ve stillerinin etkililiği üzerinde düşünmeyi sağlar Öğrenme düzeyini belirlemeye yardımcı olur. Öğrenme sorumluluğunu almasını sağlar. Sorun çözme yeteneğini geliştirir. Kendini değerlendirme becerisini geliştirir (Özdenetim- özdeğerlendirme)

10 Yansıtıcı Düşünen Öğretmen Özellikleri Nasıldır?
Öğretimle ilgili yaptıkları ve yapacakları üzerinde sürekli düşünür, yorumlar, gelişim için değişime açıktır. Dersteki uygulamalara karşı eleştiri ve tepkilere açıktır. Öğretiminden sorumluluk duyar. Öğretim süreci üzerinde düşünmeyi sever. Empati yapar. Öğretime ait kuram ve uygulamayı inceler. Hangi öğrencilere, neyin, niçin ve nasıl öğretilmesi gerektiğini araştırır.

11 Yansıtma Alanları Nelerdir?
Teknik Yansıtma Uygulama Alanından Yansıtma Eleştirel Alanda Yansıtma

12 Teknik Yansıtma Ölçülebilen sonuçların etkililiği ve yeterliği üzerinde durulur. Uygulama tekniğine odaklanılır. Öğretmen tarafından yapılan Teknik Yansıtmaya bir Örnek: “Öğrenci Merkezli Öğrenme yöntem ve teknikleri konusunun öğretim yılı başında işlenmesi öğrencilerin kendi öğrenme stilleri ve stratejilerini netleştirmelerini ve bu stil ve stratejilere uygun eğitim ortamları oluşturmamı kolaylaştırdı.” Örnek Video : Polis Eğitimi Videosu

13 Uygulama Alanında Yansıtma
Bir öğretim etkinliğinin eğitim hedeflerine ulaşma ve sonuçlarını değerlendirmenin altında yatan varsayımları açıklar. Ör: uygulama alanında yansıtıcı düşünen bir öğretmen şunları sorgular: Hedeflere ve davranışlara ne ölçüde, nasıl ulaşıldı? Hedef ve davranışlara ulaşılamamışsa bunların nedenleri?, öğrenci davranışlarının analizi Ulaşılan sonuçların analizi ve yorumlanması. Örnek: Özürlü Eğitimi Videosu

14 Eleştirel Alanda Yansıtma
Eğitsel değerler ile uygulama arasındaki bağlantıların etik açıdan incelenmesi. Ör: Hatalı davranan bir öğrenciye öğretmence verilen cezanın “öğretici” olmaması halinde bunun öğrencinin gelecek yaşamındaki olumsuz yansımaları üzerine değerlendirmeler. Örnek: Eğitimciler Arası Yansıtma Videosu

15 Yansıtıcı Düşünceyi Geliştirme
Yansıtıcı düşünme hem öğretmen hemde öğrenci tarafından öğrenilebilir. Bunun hayata geçirilebilmesi için Kullanılan Eğitim Sistemi yansıtıcı düşünmeye olanak tanımalı. Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici yaklaşımlar, etkinlikler ve eğitim programları hayata geçirilmelidir.

16 Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Yaklaşımları
Öğrenme Yazıları Kavram ve Zihin Haritaları Soru Sorma Kendine Soru Sorma Anlaşmalı Öğrenme Kendini Değerlendirme

17 Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici bir Eğitim Programı Nasıl Olmalı? (1)
Hedefler öğrenenle birlikte belirlenmeli İçeriğin zenginleştirilmesi için öğrenci katkısı sağlanmalı İçerik öğrencinin gerçek yaşamı ile bağlantılı olmalı Öğretme-öğrenme yaklaşımları öğrencilerin öğrenme biçimlerine, gelişim düzeylerine, özel ve genel hedeflere, ve içeriğe uygun olmalı. Öğretme-öğrenme etkinlikleri ilgi çekici ve eğlenceli olmalı

18 Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici bir Eğitim Programı Nasıl Olmalı? (2)
Öğrenciler arasında işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturulmalı. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirici örneklere yer verilmeli Yansıtıcı tartışma etkinliklerine yer verilmeli Değerlendirme etkinlikleri öğrencinin bedensel, sosyal, duygusal ve bilişsel düzeylerindeki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edecek şekilde olmalı.

19 Ders Planına ilişkin görüş teatileri
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerini Geliştirici Etkinlikler Neler Olabilir? Ders Planına ilişkin görüş teatileri Ders Planlarının uygulama sonrası değerlendirmesi Amaçlı Tartışmalar Günlük Yazma Gelişim Dosyası Hazırlama Eylem Araştırmalarına Katılma Mikro Öğretim Çalışmalarına Katılma Gözlem

20 Kaynaklar Pfqpj3m1nG0&rct=j&sa=X&ei=DgrMTM-dJ9GRswa- xumWCA&ved=0CEEQuAIwAjgo&q=Reflective+Learning+video&usg=AFQjCNEH 71iVRXUWgMaGtm88VN2WcHxJKg ei=_gjMTMjRG4HHswbZ9KCoAQ&ved=0CFoQuAIwCDgU&q=Reflective+Learning +video&usg=AFQjCNHUMfaYokocbitrFlHVQNLel4XjkA ei=wQvMTPS7J8TDswa77fyWCA&ved=0CFEQuAIwBQ&q=Reflective+Learning+vi deo&usg=AFQjCNHGmi14e81r6uRet3WpzKEzJjKjEg (Videolar tarihinde, Google arama motoru ile “Reflective Learning Video” arama kriteri kullanılarak ,YouTube’dan indirilmiştir.

21 Dikkatiniz ve katkınız için
TEŞEKKÜR EDERİM. ESER ÇEKER Dikkatiniz ve katkınız için


"Eser Çeker BÖTE CEIT610 Master Dersi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları