Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klinik Yetiştiricilik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klinik Yetiştiricilik"— Sunum transkripti:

1 Klinik Yetiştiricilik
ve COACH’luk Modeli

2 SORU Kendi dalında çok yüksek bilgi düzeyine sahip olan bir kişinin bu bilgisini öğrenenlere en iyi aktaran kişi olmasının önündeki engeller neler olabilir?

3 Klinik Ortamda Eğitim Sürecini Olumsuz Etkileyen Durumlar Neler Olabilir?
Katılımcıların korku ve heyecan duymaları Performanslarının istenen düzeyde olmaması Eğitmen ve katılımcıların yeterince iletişim kuramaması Katılımcılar sorunları çözmek yerine başkalarının hatalarını bahane etmeleri Eğiticilerin eğitim sırasında katılımcılara yeterince yardım edememiş olması Katılımcıların korku ve heyecan duymaları Performanslarının istenen düzeyde olmaması Eğitmen ve katılımcıların yeterince iletişim kuramaması Katılımcılar sorunları çözmek yerine başkalarının hatalarını bahane etmeleri Eğiticilerin eğitim sırasında katılımcılara yeterince yardım edememiş olması

4 Bu sorunları çözümlemek için kullanılan
Yetiştiricilik=COACH’luk tekniği nedir?

5 HEDEFLER Bu oturumun sonunda katılımcılar,
Beceri eğitiminin farkını açıklar, Yetiştiricilik (coach) modelini açıklar, Etkili bir koçluğun niteliklerini açıklar.

6 TIP EĞİTİMİNİN TEMELİ ZİHİNSEL SÜREÇ Bilgi Tutum
UYGULAMA SÜRECİ İletişim (Beceriler) Motor (El) Entelektüel (Karar)

7 UYGULAMA SÜRECİ / KLİNİK BECERİLER
İletişim Öykü Öykü alma Danışmanlık/Hasta eğitimi Aile planlaması/Davranış Değişikliği Motor Fizik Muayene Karın muayenesi Tanısal test uygulama Yayma hazırlama Girişimler IV enjeksiyon Entelektüel Tanı testi yorumlama EKG değerlendirme Tanı karar süreci/sorun çözme Algoritmik yaklaşım Davranış değişikliği/sorun çözme Algoritmik yaklaşım

8 Beceri eğitiminin yöntemi ne olmalı?

9 Bilgi Dersler-sunumlar, Küçük grup çalışmaları
Tutum Küçük grup tartışmaları Oyunlaştırmalar, videolar Beceri Uygulama eğitimi Oyunlaştırmalar

10 Beceri Eğitimi-Katılımcı
Gözlem Uygulama Deneyimleme

11 KLİNİK EĞİTİMİNDE YETİŞTİRİCİLİK/ COACH MODELİ

12 COACH C lear Performans Model – Rol Model
O penness to Learning – Eğitim Ortamı A ssess Performance – Sürekli değerlendirme C ommunication – Dinle, anla H elp and Follow Up – Plan yap, takip et

13 COACH Nasıl Bir Rol Model? Uygulamada ustadır
C lear Performans Model – Rol Model O penness to Learning – Eğitim Ortamı A ssess Performance – Sürekli değerlendirme C ommunication – Dinle, anla H elp and Follow Up – Plan yap, takip et Nasıl Bir Rol Model? Uygulamada ustadır Gözlem yapılmasına izin verir Uygulama standartları bellidir/nettir

14 Nasıl Bir Eğitim Ortamı?
COACH Nasıl Bir Eğitim Ortamı? C lear Performans Model – Rol Model O penness to Learning – Eğitim Ortamı A ssess Performance – Sürekli değerlendirme C ommunication – Dinle, anla H elp and Follow Up – Plan yap, takip et Motive edici/Olumlu eğitim ortamı Güvenliği Sağlayıcı Psikolojik ve sosyal Dış kaynakları yeterli

15 Nasıl Bir Değerlendirme?
COACH Nasıl Bir Değerlendirme? C lear Performans Model – Rol Model O penness to Learning – Eğitim Ortamı A ssess Performance – Sürekli değerlendirme C ommunication – Dinle, anla H elp and Follow Up – Plan yap, takip et Sürekli, öncelikle formatif Hedef davranışları ölçen (değerlendirme kılavuzu) Geribildirim veren Yeterlik düzeyi belli

16 GERİBİLDİRİM NE ZAMAN VERİLMELİ?
Uygulama /Eğitim Öncesi: Bir önceki oturumlarla ilgili geribildirim verilmesi Uygulama/Eğitim Sırasında Uygulama/Eğitim Sonunda

17 GERİBİLDİRİM NASIL VERİLMELİ?
Zamanı iyi seçin! Olaydan hemen sonra Özgül (spesifik) olun! “İyiydi, fena değildi” gibi genel ifadelerden kaçının! Özellikle korunması ve değiştirilmesi gerekenleri tanımlayın! Yargılayıcı değil, tanımlayıcı olun! Kendi adınıza konuşun, başkaları adına değil: Kendi geribildiriminizi kendiniz belirleyin!

18 Geribildirim Davranışa odaklanın, kişiye değil.
Gözlemlerinize odaklanın, çıkarsamalarınıza değil. Davranışların tanımlanmasında “az-çok”lara odaklanın, “hep-hiç”lere değil. “Burada ve şimdi”ye odaklanın, belirsiz “orada ve o zaman”a değil.

19 Verdiğiniz geribildirimin alıcının işine yaramasına odaklanın, kendi işinize değil.
Verdiğiniz bilginin alıcının kullanabileceği kadar olmasına odaklanın, bildiklerinizin hepsini anlatmaya değil. Kişisel özellikteki bilgilerin paylaşılabilmesi için, zaman ve yerin uygun olmasına odaklanın. Vermeyi bildiğiniz gibi almayı da bilin

20 COACH Nasıl Bir İletişim? Etkin dinleme Empatik dinleme Soru sorma
Anlamak için Etkin dinleme Empatik dinleme Soru sorma C lear Performans Model – Rol Model O penness to Learning – Eğitim Ortamı A ssess Performance – Sürekli değerlendirme C ommunication – Dinle, anla H elp and Follow Up – Plan yap, takip et Nasıl Bir İletişim?

21 COACH Nasıl Bir Yardım? Eğitim uygulaması sırasında
Tam Öğrenme İçin Eğitim uygulaması sırasında Eğitim uygulaması sonrasında Plan yap Uygula Takip et C lear Performans Model – Rol Model O penness to Learning – Eğitim Ortamı A ssess Performance – Sürekli değerlendirme C ommunication – Dinle, anla H elp and Follow Up – Plan yap, takip et Nasıl Bir Yardım?

22 KOÇ FARKLI ROLLERİ BİR ARADA YÜRÜTÜR:
Dersleri anlatırken ve sunum sırasında EĞİTMEN ya da ÖĞRETMEN’dir Küçük grup çalışmaları, oyunlaştırma ve vaka tartışmalarında KOLAYLAŞTIRICIDIR. Klinik eğitimde katılımcılar uygulamaya geçtiklerinde o da YETİŞTİRİCİ rolüne kayar.

23 ETKİLİ BİR KOÇUN NİTELİKLERİ:
Öğretilen bilgi ve becerilerde UZMANDIR Katılımcıları yeni şeyler öğrenme konusunda CESARETLENDİRİR Etkili bir İLETİŞİM kurar Gerektiği an etkili GERİBİLDİRİM sağlar Uygulamaya önem verir Üstün statüde değil (ulaşılmazlık), meslektaşıyla birlikte çalışma konumundadır.

24 USTA BİR YETİŞTİRİCİ USTA BİR EĞİTİCİDİR Sabırlı Destekleyici
Övgü ve olumlu destek sağlayan Katılımcının özgüvenini incitmeden yanlışlarını düzelten Dinleyen ve gözlemleyen USTA BİR EĞİTİCİDİR

25 Özet:


"Klinik Yetiştiricilik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları