Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yatırım Danışmanlığı, Projelendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yatırım Danışmanlığı, Projelendirme"— Sunum transkripti:

1 Yatırım Danışmanlığı, Projelendirme
DEVLET Desteklerİ Relax Yatırım Danışmanlığı, Projelendirme ve Eğitim Hizmetleri

2 Devlet destekleri Sunum Konusu : Ekonomi Bakanlığı Destekleri (Yatırım Teşvik Sistemi) Sunum Süresi: 50 Dakika Sunumu Yapan: Hasan FIRINCIOĞLU - Müdür

3 EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 19 Haziran 2012

4 1. Teşvik Sistemi (Yatırım Teşvik Belgesi) 2. Turquality Programı
EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ 1. Teşvik Sistemi (Yatırım Teşvik Belgesi) 2. Turquality Programı

5 Teşvik Sisteminin Uygulamaları
Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 5

6 TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi * 6. Bölge için Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi Desteği 6 6

7 TEŞVİK SİSTEMİ GENEL Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
TEŞVİK UYGULAMALARI Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

8 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve Belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti destekleri ile desteklenme sürecine devam edilmektedir.

9 TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI Genel Teşvik Uygulamaları
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Stratejik Yatırımların Teşviki

10 SEGE BÖLGE 10

11 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Sivas 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 11

12 2012’DE DEĞİŞİKLİK YAPILAN DESTEK UNSURLARI
Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Faiz Desteği Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

13 I 15 10 25 20 Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%)
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki tarihine kadar başlanılan yatırımlar tarihinden sonra başlanılan yatırımlar I 15 10 25 20

14 VERGİ İNDİRİMİ Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmaktadır.

15 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 15 50 100

16 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Bölgeler Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı (%) Yatırım Dönemi İşletme Dönemi I. Bölge 25 50 100

17 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Bölgeler 31.12.2013’e kadar
itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı - %) Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki I 2 yıl - 10 3

18 Faiz Desteği FAİZ DESTEĞİ Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı
(Bin TL) TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi I - Faiz Desteği 1’nci Bölge için faiz desteği uygulanamamaktadır.

19 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
DESTEK UNSURLARI I KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı OSB Dışı Oranı (%) OSB İçi 15 20 Sigorta Primi İşveren His. Desteği OSB Dışı (Destek Süresi) 2 yıl 3 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi Desteği

20 GENİŞLEYEN SEKTÖREL KAPSAM
Asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm sektörler Bölgesel Destek kapsamına alınmıştır.

21 İŞGÜCÜ MALİYETİNİN AZALTILMASI
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ (10 YIL/ OSB’LERDE 12 YIL) GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ (10 YIL) * YENİ

22 Ar-Ge kapsamında düşünülür, öncelikli yatırımdır.
ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Öncelikli alanlarda yapılacak yatırımlarda, 5. Bölge desteklerinden yararlanılır. Test merkezleri, Ar-Ge kapsamında düşünülür, öncelikli yatırımdır.

23 ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar için Kosgeb ve/veya Tübitak projeleri hazırlanabilir. 23

24 Bölgesel Teşvik Uygulamalarının, yatırım havzalarının oluşturulması ve kümelenmenin desteklenmesi hedefleri çerçevesinde; OSB’lerde yapılacak yatırımlar, Sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları, Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerinden Bir Alt Bölgede Uygulanan Oran ve Sürelerde Yararlanırlar.

25 TEŞVİK SİSTEMİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki

26 Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak
Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımların; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi ile desteklenmesine devam edilmektedir. 26

27 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI I. Bölge KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı OSB Dışı Oranı (%) OSB İçi 25 30 Sigorta Primi İşveren His OSB Dışı Desteği (Destek Süresi) 2 yıl 3 yıl Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği YOK Gelir Vergisi Stopajı Desteği Sigorta Primi Desteği 27

28 TEŞVİK SİSTEMİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ Genel
Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

29 STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
DESTEK UNSURLARI TÜM BÖLGELER KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) %50 Yatırıma Katkı Oranının Yatırım Döneminde Uygulanacak Kısmı Sigorta Primi İşveren His. Desteği Destek Süresi 7 YIL Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi 500 Milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için Faiz Desteği Yatırım tutarının %5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar 29

30 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Yeni yapacağınız veya mevcut üretim tesislerinize ilave yapacağınız yatırımlar için destekler ve bölgeler ; 1- 2. BÖLGELER; Asgari yatırım tutarı TL olması durumunda, Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) muafiyeti , BÖLGELER; Asgari yatırım tutarı TL olması durumunda, KKDF fonu muafiyeti , 30

31 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Ek Destekler; büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile stratejik yatırımlar olması durumunda aşağıdaki destekler ilave edilir: * Kurumlar Vergisi indirimi, * Sigorta primi işveren hissesi desteği, * Yatırım yeri tahsisi, * Faiz Desteği (sadece bölge için geçerli), * Sigorta primi işçi hissesi desteği, (sadece 6.bölge için geçerli), * Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6.bölge için geçerli), 31

32 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ Hammadde Teşviki İthal hammaddeyi, imalatta kullanıp, ihraç etmek şartıyla; İthalat sırasında; Gümrük vergisi muafiyeti sağlar. %6 oranındaki KKDF muafiyeti sağlar. KDV muafiyeti sağlar. Antidamping ve ek vergi muafiyeti Yerli hammadde alımında; İthalde olduğu gibi yerli ,alacağınız hammaddeler için KDV muafiyeti sağlar. 32

33 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
YURT DIŞINDA OFİS, MAĞAZA AÇMA, İŞLETME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İmalat Yapan firmalar Mağaza Kira - %60’si - $ Ofis, Showroom Depo ve reyon kira - %60’si $ Ticaret Yapan firmalar Mağaza Kira - %50’si - $ kadar, Ofis, Showroom Depo ve reyon kira - %50’si $75.000 hibesel olarak desteklenmektedir. 15 yurt dışı şube destek kapsamındadır. Destek süreleri 4 yıldır. Bu destekler hedef pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için 10 puan da artırılmaktadır. 33

34 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER TANITIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ Yurtdışı Birimi Bulunan; Firmalar tanıtım giderlerini ,her bir tanıtım ülkesi bazında %60’nı $ kadar. Bu destek için firmaın birimi olan her bir ülke kapsamında marka tescil veya başvurusu olması gereklidir. Yurtdışı Birimi Olmayan; Ancak yurtiçinde ve tanıtım ülkesinde Marka Tescil Belgesi veya başvurusu olan firmalar ise tanıtım giderlerinin % 60’sini $ kadar olan harcamaları hibesel olarak desteklenmektedir. 34

35 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Yurtiçi Marka Tescil Belgesine sahip firmaların yurtdışı marka tescil ve korunma giderleri %50’si $ hibesel olarak 4 yıl desteklenmektedir. 35

36 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
PAZAR ARAŞTIRMA SI AMACIYLA YAPILAN YURT DIŞI GEZİLERİNİN DESTEKLENMESİ Firmanızın ürünleri ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler hibesel olarak desteklenir. Seyahat başına en fazla $7,500, - Yılda en fazla 10 yurt dışı geziniz için toplam $ hibesel olarak desteklenir. Desteklenen Harcamalar ; *Uçak, tren ve otobüs biletlerinizin %70’i, *Otel masraflarınız şirket başına günlük 300 USD *Araç kiralama günlük 50 USD 36

37 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ • ISO 9000 serisi • ISO serisi • CE işareti • Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler • ISO gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri Yukarıda bahsi geçen konularda belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla $ kadar hibesel olarak desteklenmektedir. 37

38 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
RAPOR DESTEĞİ Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara ilişkin giderler. Rapor ve danışmanlık için şirketler için %60, yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. 38

39 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla ABD Dolarına kadar desteklenir. Firmalar en fazla 5 e-ticaret sitesi geçerli olup e-ticaret sitesi başına en fazla 3 yıl süresince yararlanabilir. 39

40 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
FUAR DESTEĞİ Türkiye'de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı organizasyonları yararlandırılır 1- Müsteşarlıkça destek kapsamına alınmış bulunan fuarlar 2- Fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, ön müracaat yaparak destekten yararlanmaya hak kazanır. 3- Fuar dönüşü gerekli tüm belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; ilgili üye olduğu ihracatçı birliklerine verilir. 4- Fuara giden 2 kişinin ulaşım masrafları da desteklenir. 5- Fuar desteğinde %50'si, ABD Doları'nı aşmamak üzere masraflar ödenir. Müsteşarlıkça yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. 40

41 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi programı Marka Destek Programı Desteği ; (destek süresi 4 yıl) Destek Oranı ; Firmalar için % 50 Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla USD Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, yıllık en fazla USD, Açılacak yurtdışı birime ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet ve benzeri yıllık en fazla USD, Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve benzeri giderleri ,yıllık en fazla USD, Reyon giderleri yıllık en fazla USD, Showroom harcamaları yıllık en fazla USD, Çevre, kalite belgeleri yıllık en fazla USD, 41

42 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi programı Bu destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin; *Dekorasyon harcamaları, mağaza başına en fazla USD, *Kira giderleri mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve azami USD, *Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol Sistemi oluşturulması ve benzeri harcamaları, yıllık en fazla USD, *Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,yıllık en fazla USD, *Şirketlerin açtıkları birimlerinin kirasının ciroya bağlı olması durumunda; *Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı ile söz konusu temel kira tutarının %50'sine kadar olan ciro kirası limitler dâhilinde desteklenir. 42

43 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi programı -Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ve benzeri giderleri desteklenir. -Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve benzeri giderleri desteklenir. -Markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef -Markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler ve belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; -Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve benzeri giderleri desteklenir. 43

44 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi programı *Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri ve benzeri harcamaları desteklenir. *Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek en fazla 100 mağazaya ilişkin mağaza başına dekorasyon yılık USD ve kira yıllık USD giderleri 2 yıl boyunca desteklenir. *Şirketlerin açtıkları birimlerin kirasının ciroya bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı ile söz konusu temel kira tutarının %50'sine kadar olan ciro kirası %50 oranında desteklenir. *Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol Sistemi oluşturulması ve benzeri harcamaları desteklenir. 44

45 TURQUALITY İLE ALINACAK DESTEKLER
Değerlendirme Kriterleri Stratejik Planlama, Kurumsal Performans Yönetimi ve Finans Kurumsal Yönetişim İnsan Kaynakları Marka Yönetimi Pazarlama Bilgi Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Ürün Geliştirme Perakende Satış 45

46 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
Yurtdışından ithal edilecek bazı ürünler için, Kontrol Belgesi,  Garanti Belgesi,  Kota/Gözetim Belgesi, Tarife Kontenjan,  Kullanılmış Makine İthal İzni   "İTHALAT İZNİ"  alınması zorunludur. Gümrüklerde problem yaşamamak için, siparişlerinizi vermeden veya ürünleriniz gümrüğe gelmeden önce İthalat İzni alınması gerekmektedir. 46

47 TURQUALITY BELGESİ İLE ALINACAK DESTEKLER
KAPASİTE RAPORU: İhaleler, Teşvikler, İthalat ve İhracat İşlemleri, Elektrik İndirimi, Kredi Teminleri, Fuar katılımları, Sanayi Sicil ve İmalatçı Belgesi İşlemleri için Kapasite Raporu alınması ve ibrazı zaruridir. İmalatçı ve ürüne işlem yapan her firma Kapasite Raporu alabilir.  SANAYİ SİCİL BELGESİ Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmeler ile, elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat firmalarına Sanayi Bakanlığına bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir. Sanayi Sicil Belgesinin sanayi işletmelerine sağladığı faydalar · İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar. · Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. · Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. · Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. 47

48 RELAX YATIRIM DANIŞMANLIĞI, PROJELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ
TEŞEKKÜR EDERİM.


"Yatırım Danışmanlığı, Projelendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları