Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜYBÖ için Ulusal Ağlar Oturumu DEĞER Kapanış Konferansı, Ankara,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜYBÖ için Ulusal Ağlar Oturumu DEĞER Kapanış Konferansı, Ankara,"— Sunum transkripti:

1 ÜYBÖ için Ulusal Ağlar Oturumu DEĞER Kapanış Konferansı, Ankara,
Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenmeyi geliştirmek için Ulusal ve Avrupa Ağları Kurma ÜYBÖ için Ulusal Ağlar Oturumu DEĞER Kapanış Konferansı, Ankara, Haziran 2011 Andrea Waxenegger

2 Sunuma Genel Bakış 1Örnek olarak: AUCEN – Avusturya Üniversite Sürekli Eğitim ve Personel Geliştirme Ağı (kuruluş 1996) 2Avrupa düzeyinde işbirliği: EUCEN - Avrupa Üniversite Sürekli Eğitim Ağı (kuruluş 1991) 3Bir Ulusal Ağ Kurma: Alınan Dersler

3 Sunuş: Dr. Andrea Waxenegger
Mevcut konumu: Graz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Direktörü (Haziran 2000'den beri) Üniversite eğitimi: Eğitim Bilimleri/Yetişkin Eğitimi; 1989’dan bu yana Üniversitesi Sürekli Eğitim alanında araştırma- geliştirme, yönetim, kurumsal gelişim, danışmanlık, proje yönetimi ve çeşitli işlevlerde çalışmalar. 1996 yılından bu yana: AUCEN Avusturya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Personel Geliştirme Ağı kurucu grubu üyesi ve şu anda Yürütme Komitesi Üyesi EUCEN - Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Ağı’nın 2000’den bu yana Delegesi ve 2010 Kasım’ından bu yana Başkanı 2004 yılından bu yana: Yürütme Kurulu Üyesi ve (Graz Üniversitesi işbirliği ile) Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekleme Derneği Genel Müdürü İleri Yaşta Öğrenme Avusturya Uzman Grubu Üyesi ve Koordinatörü (Avusturya Federal Çalışma Bakanlığı, Sosyal İşler ve Tüketiciyi Koruma işbirliği ile) Avusturya Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nca ASEM (Asya Avrupa Toplantısı) Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu’na Geçici Görevlendirilen Ulusal Uzman ve Avusturya Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Kurulu Ulusal Uzmanı. İletişim:

4 1 Bir örnek olarak: AUCEN – Avusturya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Personel Geliştirme Ağı (kuruluş 1996) Sadece kurumsal üyelik vardır ve Avusturya’nın tüm kamu üniversiteleri potansiyel üyedirler. Şu anda: 19 üye üniversite. Her üniversite, üniversitede sürekli eğitim ve üniversite personeli gelişimi için temsilci isimlerini bildirir ve görevlendirir. Şu anda: 84 Delege.

5 AUCEN Üniversitelerde Sürekli Eğitim ve Personel Gelişimini teşvik eder
politika düzeyinde - katılımı ve lobicilik aracılığıyla ulusal ve Avrupa düzeyinde bu alanlarda yeterli koşulları oluşturmak örgütsel düzeyde - ağ üzerinden ve üniversitelerde sorumlu uzman ve kişilerin profesyonelleşmesi yoluyla içerik düzeyinde - sürekli eğitimde kalite geliştirme ve personel geliştirme yoluyla

6 Faaliyetler AUCEN Toplantıları yılda iki kez üye üniversitelerin birinde yapılır. AUCEN Çalıştayları genellikle Toplantılar bünyesinde ve/veya ayrı ayrı yapılır. AUCEN üyelerinin bağlılıkları ve gönüllü katkılarına ve deneyimlerini ve iyi uygulamaları paylaşma istekliliklerine bel bağlar. Mevcut ilgi alanlarındaki belirli konular üzerinde çalışmak için görev grupları oluşturmak üyelerin isteğine kalmıştır. Bu sonuçlar ağ toplantılarında sunulur ve her iki konu alanı için hız kazandırır. Ulusal düzeyde katkılar/lobicilik (seçildi): Rektörler konferansına Bağlantı (Avusturya Üniversiteleri) "İlkeler ve üniversite sürekli eğitim programlarına tavsiyeler" üzerine belge (Ocak 2009). Avusturya Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığına Bağlantı

7 Çalışma programı - Üniversitede Sürekli Eğitim 2011
ÜYBÖ-Strateji Geliştirme Fon Kalite Yönetimi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Avrupa’nın Kalkınması Çalışma programı - Üniversitelerde 2011 yılında Çalışanların gelişimi Üniversitelerde Yönetici düzeyinde Personel Geliştirme Farklılıkların Yönetimi Genel olarak üniversitelerde personel gelişimi ve konumlandırma

8 Kısa bir ağ tarihçesi İlk girişim Viyana Tarım Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim ve İnsan Kaynakları’ndan sorumlu Rektör Yardımcısının davetiyle 1996’da bir “Yuvarlak Masa” ile başlatıldı. Yuvarlak masa bir ağ haline geldi yılında AUCEN adı ve hedefler ve kılavuz ilkeler oluşturuldu ve "Sözcü" olarak bir temsilci atandı. Ekim Ocak 2005 arasında, AUCEN Ofisine Federal Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı tarafından finanse edilen personel kaynakları sağlandı. Ekim 2005’e kadar, AUCEN üniversiteler için enformel bir üniversite ağı idi. O zamandan beri, AUCEN bürosu üye üniversiteler tarafından finanse edilen, tescilli resmi bir dernektir.

9 AUCEN’in kuruluş yapısı
Avusturya Dernekler kanunu gereği, AUCEN’in kendi tüzük ve yönetmeliği vardır. Yürütme Komitesi: Değişik üye üniversitelerden altı profesyonelden (üçü üniversitede sürekli eğitim, üçü de üniversite personel gelişiminden) oluşur. Yürütme Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından iki yıllık bir süre için seçilir. Dışarıda AUCEN ağı Sözcü ve Sözcü Yardımcısı tarafından temsil edilmektedir. AUCEN Genel Kurul: Genel kurul AUCEN Toplantılarında yılda iki kez toplanır. Yürütme komitesini seçer. AUCEN’in, şu anda Graz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde daimi bir ofisi bulunuyor. Günlük işler yarı-zamanlı bir yönetici (haftada 7,5 saat) tarafından yönetilmektedir.

10 AUCEN, Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Ağı EUCEN ile yakın bağlar
 Uluslararası Ağ AUCEN, Avrupa Üniversitesi Sürekli Eğitim Ağı EUCEN ile yakın bağlar oluşturmuştur ve 2010 yılından beri tam üyesidir. AUCEN Üyeleri Avrupa konferans gibi (ve bunlar içinde, Ulusal AğlarToplantıları) gibi EUCEN’in faaliyetlerinde ve projelerde düzenli olarak yer almaktadır. Avrupa gündemindeki konularla ilgili bilgiler AUCEN ağı üzerinden üyelere dağıtılmakta, AUCEN ağı üyelerinden gelen geri bildirimler EUCEN çalışmalarına yansıtılmaktadır. AUCEN, Graz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla, Grundtvig Projeleri olan EQUIPE (Eğitimde Bireysel Yollarda Avrupa Kalitesi) ve EQUIPE Plus’ta yer aldı. Bu projeler çerçevesinde, AUCEN üyelerinin üniversitede yaşam boyu öğrenmenin kalitesini geliştirme konusunda uzman atölye çalışmalarına katılmaları mümkün oldu. AUCEN, Avrupa kalkınma çalışmalarında en iyi uygulamalar için bir yayma, değer arttırma ve kullanma forumu olarak işlev görmektedir.

11 2 Avrupa düzeyinde işbirliği: EUCEN - Avrupa Üniversiteleri Sürekli Eğitim Merkezleri Ağı (kuruluş 1991) EUCEN, Belçika’da kayıtlı, kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 15 üniversite tarafından Bristol’de 4-5 Mayıs 1991’de kuruldu İlk Tüzük Liege’de, 16 Mayıs 1992'de tartışıldı ve onaylandı İlk üyeler 16 Mayıs 1993’de Barselona Genel Kurulunda kabul edildi EUCEN şu anda 40 farklı ülkeden 200 üyeye sahiptir

12 EUCEN VİZYONU Üniversitede Yaşam Boyu Öğrenmenin (ÜYBÖ) Üniversite politikası ve faaliyetlerinde merkezi bir rol üstlenmesini sağlamak Üniversitelerin Avrupa insanına en etkili biçimde hizmet vermesine yardımcı olmak MİSYON İç yansımayı teşvik etmek ÜYBÖ konusunda Avrupa politikasını etkilemek Deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak Üyeleri arasında ÜYBÖ kalite düzeyini artırmak

13 EUCEN’in kuruluş yapısı:
Yılda iki kez toplanan Genel Kurul Aşağıdakilerden oluşan bir Yürütme Komitesi Bir Başkan Bir Başkan Yardımcısı Bir Genel Sekreter Bir Sayman Diğer üyeler (en fazla 6) Yönetim Ofisi (Barcelona, İspanya) İdari Birim Mali Birim Projele Birimi

14 EUCEN’e katılmanın ana faydaları:
Yılda 2 Avrupa konferansı – ağ faaliyetleri, mesleki gelişim - konferanslarda indirim Avrupa'da kişilere, uzmanlık ve bilgiye erişim Avrupa politikası oluşturma sürecinde temsil Avrupa projelerine katılma fırsatı Üyelerin kendi projeleri için destek Web siteleri, haber bülteni ve pazar alanı Kendi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kanal Kurumsal üyelik - tüm personel yararlanabilir

15 Somut çıktılar Öneriler Kılavuz ilkeler Denetim listeleri Araçlar
Raporlar Modeller Test ve deneme sonuçları Değerlendirmeler Anketler

16 EUCEN’den Ulusal Ağlara (UA) Bağlantılar
Web kaynakları & Ulusal/Bölgesel Ağlara Bağlantılar Yeni Ulusal Ağlar oluşturmak için yardım EUCEN konferanslarında Ulusal Ağlar Forumu EUCEN Uzmanları Ulusal/Bölgesel Ağlar toplantılarına katkıda bulunur Ulusal politika geliştirmeye katkı Ulusal Ağlarla işbirliği halinde seminer veya çalışma ziyaretleri düzenlenmesi EUCEN, EUCEN projelerinde UA’lara özel roller sunar

17 Ulusal Ağların EUCEN bağlantıları
EUCEN’e bilgi vermek böylece Avrupa düzeyinde politika geliştirme ve lobicilik faaliyetlerine destek sağlamak Avrupa projelerinin yaygınlaştırılması ve değerinin arttırılması için bir forum görevi yapmak Bireysel olarak ev sahibi üniversite ile işbirliği içinde EUCEN konferansları düzenlemek

18 3 Bir Ulusal Ağ Kurma: Alınan Dersler
1.) AUCEN: Neredeyse 15 yıl sonra: Ulusal bir ağa sahip olmak iyidir - rekabet olmasına rağmen, stratejilerimizi ve günlük işlerimizi geliştirmek için birlikte yapabileceğimiz çok şey vardır. 2.) Avusturya'da üniversite sürekli eğitim ve personel geliştirme kalitesi ne kadar iyi olursa, herkes için o kadar olur. 3.) En önemli roller: ortak bir zemin bulmak ve ulusal düzeyde söz sahibi olmak her iki alanın profesyonelleşmesi için bir forum olarak hizmet etmek Avrupa düzeyinde bir bağlantı olması.

19 Alınan dersler - Avrupa düzeyinde işbirliği:
1.) 20 yıl sonra EUCEN: Ulusal / bölgesel politika düzeyinde "farklıklar yoluyla öğrenme" için, kurumsal strateji ve mesleklerini şekillendiren profesyonellerin bireysel özgeçmişleri için bir Avrupa ağına sahip olmak bir zorunluluktur. (KURUMLARI ÖĞRENME) 2.) En önemli roller: bilgiye, kurumlara, meslektaşlarımıza ve onların mesleki bilgilerine , başarı hikâyelerine erişim… Öğrenme ve ek gelir için önemli bir alan olarak Avrupa projeleri Avrupa'da ses.

20 Ve son olarak: Bilgi ya da resmi ağ?
(Kaynak: EUCEN Konferansı 2006) Enformel gruplar • ÜYBÖ ile ilgili daha az üniversitesi olan daha küçük ülkelerde uygun olabilir • Buralarda fazla bürokrasi yoktur ve örn. toplantı düzenlemek vb. konularda daha fazla esnekliğe sahiplerdir • Sadece motive olmuş kişiler bu faaliyetlere dâhil olurlar ki bu da faaliyetlerin kendi kurumlarında eyleme dönüşmesini sağlar • Ağ için bir ihtiyaç olup olmadığını görmenin bir yolu olarak kullanılabilir ve bir sonraki aşamada resmi bir ağa dönüşme olasılığı vardır

21 Resmi ağlar • Ulusal düzeyde resmen tanınmış bir konuma sahiptir, bu da hükümette vb. lobi çalışması için daha fazla görünürlük demektir. • Dış finansman olanaklarından yararlanma fırsatları daha fazladır Böyle bir ağa katılmak üniversitenin rektörü tarafından resmi bir taahhüttür ve üye üniversitelerin ağ toplantılarına katılımı fonu olasılığı olabilir • Çok fazla fikir vardır, örnek olarak, ağ, kalite güvencesi gibi ortak sorunlar hakkında rehberlik için ortak belgeler üretebilir. • Çoğu ağ ücretlidir ve bu bazı küçük üniversiteleri katılmaktan vazgeçirebilir. • Pek çok ağda ücretli çalışan personel yoktur bu yüzden kendi zamanlarını ayırarak çeşitli görevleri üstlenen üyelerine güvenmektedirler

22 İletişim: Dr. Andrea Waxenegger, EUCEN Başkanı Bayan Ilse Wieser, AUCEN Ofisi ; Bayan Carme Royo, EUCEN Yönetici Sekreteri ;


"ÜYBÖ için Ulusal Ağlar Oturumu DEĞER Kapanış Konferansı, Ankara," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları