Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ECTS/AKTS Değerlendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ECTS/AKTS Değerlendirme"— Sunum transkripti:

1 ECTS/AKTS Değerlendirme
Bologna Süreci KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci ECTS/AKTS Değerlendirme Toplantısı Prof.Dr. İbrahim KADI Rektör Yardımcısı BEK Başkanı ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

2 Ders Bilgi Paketi Ders Kodlarında Farklılık
Bir Çok Programda Ders Bilgi Paketindeki Ders Kodu İle Müfredat Listesindeki Ders Kodu Aynı Değildir. Bu Tür Hataların Olduğu Ders Bilgi Paketleri İncelendiğinde Dersin Adının Aynı Olduğu Kodunun Farklı Olduğu Göze Çarpmaktadır. Muhtemelen Dersin İlk Açıldıktan Sonra Müfredat Değiştirilmiş ve Ders Bilgi Paketinde Dersin Adı Ve Kodunun Değiştirilmesi Unutulmuş Olabilir. Bu Hatalar Hafta Sonu Yapılan İncelemede Tespit Edildi. Pazartesi Günü Yapılan İncelemede Bu hataların Bazı Programlarda Düzeltildiği Görüldü. Kontrol etmekte Fayda Vardır. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

3 Ders Bilgi Paketi İş Yükü Hataları
Bazı Dersler İçin Final Sınavı 2 Hafta Yazılmıştır. Final Sınavı İki Haftada Yapılmakta Ancak İlgili Dersin Final Sınavı 1 Haftada Yapılmaktadır. Doğrusu 1 Hafta Yazıp Öğrencinin Final Sınavı ve Ön Hazırlığının Tamamı İş Yükü Olarak Yazılması gerekir. 5 Süre (Saat)x2 (Hafta Sayısı) Yerine 10 Süre(Saat)x1 (Hafta Sayısı) Yazmak Gerekir. Otomasyon Grubu Bu Hatayı Otomatik Düzeltti Ancak İş Yükü Eksikliği Oluşabilir Kontrol Edilmeli. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

4 Ders Bilgi Paketi/İş Yükü
Bir Dönemdeki Ders Yapılan Hafta Sayısı 14 Dür. Öğrenciler İlk Hafta Konuların Belli Olmamasından Dolayı Her Hangi Bir Öğrenme Etkinliğinde Bulunmaz. Genellikle Son Haftada Bulunmaz. Bu Durumda Ders Süresi (14 Hafta) Diğer Tüm Eğitim Öğretim Etkinlikleri 12 Haftadan Daha Fazla Olamaz. Bazı istisnai Durumlarda 13 Hafta Olabilir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

5 Dönemlik İş Yükü Hataları
Bir Çok Programda Dönemlik İş Yükü (Ara Sınav, Final) Çok Düşük Görülmektedir. Bunun Nedeni Ortak Havuz Dersleri ve Hatta Programa Özgü Derslerin İş Yükü Değerlerinin Gelişi Güzel Sadece Sonucu Tutturmak İçin Girilmemesinden Kaynaklanmaktadır. Bazı Akademik Birimler Ortak Havuzda Tanımlanması Gereken Dersleri Geçmişte Fakülte Havuzunda Tanımlamalarından Kaynaklanan Bir Hatadan Dolayı Bu Problemler Oluşmaktadır. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

6 Dönemlik İş Yükü Hataları
Bir Ör: MAT Kodlu derslerin Tamamını Matematik Bölümü Tanımlaması Gerekirken Mühendislik Fakültesi MAT Kodlu Dersler Tanımlamış Ve Sisten Ana Havuzdan değil Mühendislik Fakültesi Ders Havuzundaki Dersleri Kullanmaktadır. Çözüm: Ana Havuzdan Kullanılacak Tüm Dersler Ana Havuzdan Alınması. Ana Havuzda Bulunan Derslerin Sadece Yetkili Birimler Tarafından Tanımlanması, Tanımlanmış İse Kaldırılması ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

7 Ara Sınav/Final İş Yükü Düşük Olanlar
Dönemlik Ara Sınav Toplan İş Yükü (En Az 45 Saat Olması Gerekir) Ara Sınav Ve Final Sınav İş Yükünü Bir Çok Derse 3-4 Saat Verilmiş Oysa Bu Değer Çok Düşüktür. Bu Değer Dönemdeki ders Sayısına Göre Değişir. Ör: Bir Dönemde 9 Ders Olduğunu Kabul Etsek Ara Sınav İçin Ortalama 45/9=5 Saat/Ders Final Sınavı İçin Ortalama 90/9=10 Saat/Ders ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

8 Ara Sınav/Final İş Yükü Düşük Olanlar
Her Bir Dersin Zorluğu ve ECTS si Farklı Olduğundan Ara Sınav ve Final Sınavlarına Farklı İş Yükü verilebilir. Ancak Sonuçta Bir Dönemdeki Bir Haftalık Ara Sınav Toplam İş Yükü En Az 45 Saat, İki Haftalık Final Sınav Toplam İş Yükü En az 90 Saat Olması Gerekir. Ara Sınav ve Dönem Sonu Sınav İş Yükü Tutmayan Tüm Programlarda Benzer Hatalar Söz Konusudur. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

9 Dönemlik İş Yükü Hataları
Bazı Programlarda İse Seçmeli Derslerin Ders Bilgi Paketleri Güncellenmediğinden veya Ders İş Yükü Yanlış Hesaplandığından Dönemlik Öğrenci İş Yükü Çok Fazla Görülmektedir. Senato Tarafından Onaylanan Son Müfredata Göre ECTS Bilgi Paketi Hazırlanacağına Göre Senato Kararında Olmayan Tüm Derslerin Kaldırılması, Eksikliklerinde Tamamlanması Gerekmektedir. ECTS Bilgi Paketinde (Müfredatta) Bulunan Tüm Derslerin Mutlaka Bilgi Paketinin Doldurulması Gerekir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

10 Ders İş Yükü- Diğer Bir Çok Derste Hiç Gerekli Olmadığı Halde Diğer İş Yükleri Doldurulmadan Diğer İş Yüküne Değer Verilerek Ders İş Yükü Doldurulmuş. Oysa İlgili Derslerin Amacı, İçeriği, Ölçme Değerlendirme Metotları, Öğrenim Çıktıları ve Öğrenme/Öğretme Metotları İncelendiğinde Pek Uyuşmamaktadır. Bu İse Gelişi Güzel Sadece Ders İş Yükünü Doldurmak İçin Doldurulmuş İmajı Vermektedir. Eğer Diğer İş Yüküne Değer Verilecekse Bunun Dersin Amacı, Öğrenim Çıktıları, Ders İçeriği ve Öğrenim Metotları İle Uyumlu Olması Gerekir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

11 Ders Koordinatör(leri) / Ders Sorumlusu:
Bir Çok Dersin Türkçe Veya İngilizcesinde Ders Bilgi Paketindeki Ders Koordinatör(leri)/Ders Sorumlusu Yazılmamış veya Tüm Derslerde Aynı (Tek) Öğretim Elemanının İsmi Var. Muhtemelen Yazma Zahmetinden Kurtulmak İçin Kopyala/Yapıştır Yapılarak İş Hızlandırılmıştır. Doğrusu Şuanda Veya Gelecekte Bu Derslere Muhtemel Girecek Öğretim elemanlarının İsimlerini Yazmaktır. Dersi Veren Öğretim Elemanı Kendi Personelimiz Değilse Dersi Veren Kim İse Onun İsminin Yazılması Gerekir. İlk Yazılan İsmin Koordinatör Olmak Üzere Üniversite Havuz Derslerinde (MAT, FIZ, KIM, YDL, TBT, TUR, AIT) Bu Derslere Girecek Tüm Öğretim Elemanlarının İsminin Yazılabilir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

12 Senato Kararı İle konan Seçmeli Dersler
Lisans Üstünde Senato Kararı İle Konulan GİRİŞİMCİLİK ve İNNOVASYON Dersleri Ortak Havuzdan Ortak Kodla Okutmayanların Tamamının Ders Bilgi Paketlerinin Dersin Kodu Hangi Programa Aitse İlgili Programlar Tarafından Doldurulması Senato Kararı İle Lisans Derslerine Senato Kararı İle Konan «Değerler Eğitimi» Dersinin Sadece Ortak Havuzdan Kullanılması, Ortak Havuz Dışından Farklı Kodlarla Açılan Bu Dersin Bilgi Paketinin Kodun Ait Olduğu Program Tarafından Doldurulması Gerekir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

13 Dersin Öğrenim Çıktıları
Ders Öğrenim Çıktıları İle İlgili Bir Çok Programda Çok Güzel Örnekler Oluşmaya Başladı. Buna Rağmen Bir Çok Programlarda Hala Öğrenim Çıktısı Bir Hedef Gibi yazılmakta (Öğrenir, Öğretilir vb Fiiller Kullanılmış). Dersin Amacı İle Öğrenim Çıktıları Karıştırılmış Durumda. Bazı Derslerin Bilgi Paketi Kopyala/Yapıştır Yöntemiyle Yapılmış ve Dersle Hiç İlgisi Olmayan Metinler Konmuş. Dersin Amacı, İçeriği, Öğrenim Çıktıları ve Haftalık Konular Birbiri İle Tutarlı ve Bütünlük Arz Etmesi Gerekirken. Kopyalar/Yapıştır Yöntemi İle Oluşturulan Ders Bilgi Paketlerinde Bütünlük Yok. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

14 Dersin Öğrenme/Öğretme Yöntemleri
Dersin Öğrenme/Öğretme Yöntemleri Sonradan Eklendiği İçin Derste Kullanılan Tüm Öğrenme Öğretme Metotları İşaretlenecektir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

15 Rektörlükte Yapılan Bazı Çalışmalar
Program Bilgi Paketinin Ortak Metinlerin Hazırlanması İle İlgili Çalışmalar Devam Etmektedir. Program Bilgi Paketindeki Ortak Metinlerin Otomasyon Geliştirme Grubu Tarafından Sisteme Yüklenecektir. Bölüm/Programlar İse Program Bilgi Paketindeki Kendilerinin Doldurması Gereken Bölümleri Dolduracaktır. Bölüm/Programa Özgü Alanlar Daha Önceki Sunumda Verilmiştir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

16 Program Bilgi Paketine Kurul Ve Komisyonlar Eklenmiştir.
Yapılan Kontrollerde Oluşturulan Kurul Ve Komisyon/Sorumluların Bilgilerini Doğru Olmadığı Tespit Edilmiştir. Bu Bilgilerin İlgililer Tarafından Güncellenmesi Gerekmektedir. Otomasyon Geliştirme Grubu Kurul Ve Komisyonlar veri tabanı Çalışmaları devam Etmektedir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

17 Raporlamalar Program Bilgi Paketine Hataların Raporlanması İle İlgili Hata Raporlama Seçenekleri Konmuştur. Otomasyon Grubu Tüm İhtiyaç Duyulması Durumunda Yeni Raporlama Seçenekleri De Geliştirmektedir. Hataların Düzeltilmesi/ Kontrolü İçin Fikri Olanlar ine Gönderebilirler. Diğer İletişim Araçları İle Yapılan Talepler Dikkate Alınmamaktadır. Uygun Olan Talepler Değerlendirilecektir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

18 ECTS Etiketi Başvuru Dosyası
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ECTS Etiketi Başvuru Dosyası Hazırlıklarına Başladı. Üniversite Bilgi Paketi Rektörlük Birimleri Tarafından Güncelleme Çalışmaları Yapılmakta. Başvuru Ulusal Ajansa Yapılmadan Önce Tüm Çalışmaların Tamamlanması Gerekir. Bu Süreçte En Büyük Yük ders Bilgi Paketi (Yaklaşık %90) Ve Öğretim Elemanları Tarafından Yapılması gerekir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

19 Yönetmelik/Yönergeler
Yönetmelik/Yönerge ve Uygulama Esaslarının ECTS/AKTS Etiketi İç Kontrol İç Denetim Akreditasyon Kalite Güvencesi Süreçleri İle Uyumlu Hale Getirilmesi/Güncelleme Çalışmaları İlgili Kurul ve Komisyonlar Tarafından Yapılmaktadır. Yönetmelik Komisyonunda Şuanda 10 Yönetmelik veya Yönerge Taslağı Üzerinde Çalışmalar devam Etmektedir. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013

20 İç Kontrol İdari Süreçleri İç Kontrol Görev Tanımlamaları Bu Ay Sonu İtibari İle Tamamlanarak Yürürlüğe Konacaktır. Akademik Süreçleri İç Kontrol Görev Tanımlamaları Bu Ay Sonu İtibari İle Fakülte, Enstitü ve MYO’lar İçin Bir Taslak Şablon Hazırlanacak. Mart/Nisan Aylarında İse Tüm Akademik Birimler İç Kontrol Görev Tanımlarını Şablona Uygun Olarak Yazılı Hale Getirecektir. Bu Bir Hukuki Zorunluluktur. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 20 Şubat 2013

21 6 Mart 2013 Gündem Maddeleri 6 Mart 2013 Tarihinde Yapılacak Toplantıya Tüm Dekanlar/Müdürler, Bölüm Başkanı/Program Sorumluları, Öğrenci İşleri daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci Konseyi/Öğrenci Temsilcileri ve Durumu Müsait İlgili Akademik ve İdari Personel Katılacaktır. GÜNDEM MADDELERİ Program Bilgi Paketindeki Tüm Bilgilerin Kontrolü. Ders Bilgi Paketlerindeki Tüm Alanların Kontrolü. Her Bir Programdan Seçilecek En İyi Uygulama Örnekleri. Her Bir Programdan Seçilecek En Kötü Uygulama Örnekleri. Yukarda Bahsedilen Tüm Kontrol O Anki Veri Tabanı üzerindeki Bilgilerden Kontrol Edilecektir. Tüm Birimlerin Değerlendirme Toplantısına Program Bilgi Paketindeki Tüm Bilgilerin Kontrol Ederek Gelmesinde Fayda Vardır. ECTS/AKTS-Değerlendirme/Kontrol Prof.Dr. İbrahim KADI KBÜ BEK Başkanı 27 Şubat 2013


"ECTS/AKTS Değerlendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları