Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (UNİP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (UNİP)"— Sunum transkripti:

1 ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (UNİP)
TOPLANTISI 17 Mayıs / Erzurum

2 ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ÜNİP) KURULUŞU
21 Temmuz 2006 tarihinde düzenlenen bir protokolle; Atatürk Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Fırat Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi İnönü Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere toplam 9 Üniversite tarafından Üniversiteler Arası İşbirliği Programı (ÜNİP) başlatılmıştır. 14. ÜNİP toplantısında müracaatları kabul edilen 7 Üniversite ile birlikte bugüne kadar bu kapsama 36 Üniversite alınmıştır. Katılmak isteyen diğer üniversiteler de 15.ÜNİP toplantısına davet edilmişler ve bu üniversiteler de talepleri halinde ÜNİP kapsamına alınabileceklerdir.

3 ÜYE ÜNİVERSİTELER *Adıyaman Üniversitesi *Gümüşhane Üniversitesi
*Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi *Ardahan Üniversitesi *Artvin Çoruh Üniversitesi *Atatürk Üniversitesi *Batman Üniversitesi *Bayburt Üniversitesi *Bingöl Üniversitesi *Bitlis Eren Üniversitesi *Bozok Üniversitesi *Cumhuriyet Üniversitesi *Dicle Üniversitesi *Erciyes Üniversitesi *Erzincan Üniversitesi *Erzurum Teknik Üniversitesi *Fırat Üniversitesi *Gaziosmanpaşa Üniversitesi *Giresun Üniversitesi *Gümüşhane Üniversitesi *Iğdır Üniversitesi *İnönü Üniversitesi *İstanbul Medeniyet Üniversitesi *K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi *Kafkas Üniversitesi *Karadeniz Teknik Üniversitesi *Kilis 7 Aralık Üniversitesi *Mardin Artuklu Üniversitesi *Mustafa Kemal Üniversitesi *Muş Alpaslan Üniversitesi *Nevşehir Üniversitesi *Ordu Üniversitesi *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi *Siirt Üniversitesi *Şırnak Üniversitesi *Tunceli Üniversitesi *Yüzüncü Yıl Üniversitesi

4 ÜNİP’İN AMACI ÜNİP protokolü; Programa katılan üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği, Öğretim üyelerinin lisansüstü eğitim-öğretim programlarında görevlendirilmesi esaslarını, Ortak lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin belirlenmesi esaslarını, Ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması esaslarını, Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili esasları kapsar.

5 KURUL VE SEKRETERYA ÜNİP, ilgili üniversite rektörlerinden oluşan üst kurul tarafından planlanır ve yürütülür. ÜNİP üniversiteleri arasındaki; Ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde işbirliği, Ortak lisansüstü eğitimi, Bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri, Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili işlemler, Üniversitelerin rektörleri tarafından görevlendirilen rektör yardımcıları, ilgili müdürler, dekanlar veya enstitü müdürleri vb.’den oluşan ayrı alt kurullar tarafından yürütülür. İşbirliği alanının niteliği, kapsamı ve özelliğine göre birden fazla alt kurul kurulur.

6 UYGULAMA -I İşbirliği programı kapsamındaki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitim-öğretiminde, lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin hesaplanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40’ ıncı maddesinin (d) fıkrası esas alınır. Öğretim üyeleri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin lisansüstü programında ders açabileceği gibi, lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, işbirliği programı kapsamındaki üniversitelerin enstitülerinde açılmış ortak programlara kayıt olabilir. ÜNİP üniversiteleri arasında bu amaçla karşılıklı öğretim üyesi görevlendirilmesinde, öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin ortak programlara kayıt olmasında gerekli izin ve kolaylık sağlanır.

7 UYGULAMA -II ÜNİP çerçevesinde lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, ilgili üniversite/enstitü tarafından belirlenmiş asgari başvuru koşullarını sağlar durumda olmalıdır. Bunların işlemleri, bağlı bulundukları üniversitelerin izni ile kaydoldukları üniversitenin lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Ortak lisansüstü eğitim programına kaydolan öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, bulundukları üniversitelerdeki görev ve yükümlülüklerini aksatmayacak biçimde düzenlenecek haftalık bir programa göre derslere devam etmekle yükümlüdür.

8 (Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442)
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURT İÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK  (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26442)

9 14. ÜNİP TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ / 21 EYLÜL 2012

10 14. ÜNİP TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ - I
ÜNİP’e üye üniversitelerin lisansüstü eğitim faaliyetlerini yürütme konusunda ortak hareket etmeleri, Bazı tezli yüksek lisans programlarının uzaktan eğitim yoluyla sürdürülme imkânlarının araştırılması ve konunun YÖK’e iletilmesi, Lisansüstü kontenjan ilanlarında ÜNİP’ten müracaat edenler için özel kontenjan ayrılması, üniversitelerden taleplerin ilgili eğitim-öğretim yılının en geç Nisan ayı sonuna kadar kontenjan verecek üniversiteye iletilmesi, Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin derse devamlarının sağlanması için ÜNİP’e bağlı üniversitelerin öğrencilere verilecek izin konusunda daha esnek davranmaları, öğretim elemanlarının en az iki gün izinli sayılmalarının sağlanması ve derse katılımlarının belgelenmesi, Lisansüstü eğitim alacak öğretim elemanlarının bazılarının 39. maddeye göre, bazılarının ise 35. maddeye göre görevlendirilmelerinin sağlanması, görevlendirmelerin tüm taraflara (Fakülte Dekanlık /Yüksekokul Müdürlük, Enstitü Müdürlük, Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı) iletilmesi,

11 14. ÜNİP TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ - II
ÜNİP’le ilgili problemlerin tespiti ve çözüm önerileri için Atatürk Üniversitesi tarafından web sayfasının oluşturulması, ÜNİP’e bağlı üniversitelerden görevli kişilere kullanım yetkisinin verilmesi ve bilgi akışının bu web sayfası üzerinden sağlanması, Eğitim Bilimleri Enstitüleri bünyesinde alan çalışması yaptırılmaması, sadece alan eğitimine yönelik çalışmaların yaptırılması, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nde lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Anabilim Dalı’na başvurabilmelerinin sağlanması, Enstitü müdür ve müdür yardımcılarının özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde gerekli girişimlerin yapılması, Mevcut YÖK lisansüstü eğitim-öğretim çerçeve yönetmeliğinin Bologna Sürecine uyarlanma teklifinin YÖK’e sunulması,

12 14. ÜNİP TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ - III
ÜNİP Kurulu oluşturulması, dönem başkanının seçilmesi ve 3 yıl süre ile görev yapması, ÜNİP alt komisyonlarının oluşturulması (sağlık, fen, sosyal, eğitim bilimleri, proje faaliyetleri vb.), alt komisyonların kendi aralarında belli aralıklarla toplantı yapıp, yıllık genel toplantılara hazırlıklı gelinmesi; toplantı tarihlerinden birisinin lisansüstü kontenjanlarının belirlendiği Nisan ayı içinde yapılması, ÜNİP’e üye üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitim öğretimindeki öğretim üyesi- öğretim görevlisi eksikliklerinin karşılıklı mutabakatla giderilmesi, Lisansüstü eğitim yapması YÖK tarafından daha önceden uygun görülmüş olan, ancak asgari öğretim üyesi sayısını tamamlayamadığından öğrenci alamayan programlara aynı üniversitede kadrolu, yakın anabilim dallarından öğretim üyesi görevlendirilmelerinin yapılması teklifinin YÖK’e sunulması, ÜNİP kapsamında ihtiyaç duyulan bazı derslerin uzaktan eğitim teknolojisinden yararlanılarak çözümlenmesi, ÜNİP protokolünün gelişmelere bağlı olarak güncellenmesi,

13 14. ÜNİP TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ - IV
ÜNİP’e bağlı üniversiteler arasında ulusal ve uluslar arası ortak projeler yapılması, bu projelerin yürütülmesinde laboratuvar vb. teknik alt yapılarının ortak kullanıma açılması, ÜNİP’e bağlı üniversitelerde araştırma faaliyetleri için döner sermaye kapsamında yapılan analizlerde imkânlar ölçüsünde özel analiz ücreti belirlenmesi, ÜNİP’e bağlı üniversiteler arasında ortak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha etkin bir şekilde yapılması, Yıllık ÜNİP toplantılarının 2 yıl daha süreyle (toplam 3 yıl) Atatürk Üniversitesinde yapılması, Alt kurul oluşturma yetkisinin diğer üniversitelerden de görüş alınmak üzere Atatürk Üniversitesi ÜNİP Sekretaryasına verilmesi, Ardahan Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ÜNİP’e dahil edilmesi.

14 15.ÜNİP HAZIRLIK TOPLANTISI TEKLİFLERİ
19 Nisan 2013/ERZURUM

15 15. ÜNİP HAZIRLIK TOPLANTISI TEKLİFLERİ-I
ÜNİP kapsamında eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tahsis edilecek lisansüstü kontenjanların üniversiteler arasında bildirilme tarihinin 10 Mayıs 2013 olarak belirlenmesi ve konunun ÜNİP web sayfasında oluşturulacak bir portal aracılığı ile takip edilmesi, ÜNİP’e bağlı üniversitelerin kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının lisansüstü eğitimleri sırasında, kadrolarının bulunduğu üniversitelerden alanı uygun öğretim üyesi bulunması ve talepleri halinde, bu öğretim üyelerinin ortak danışman veya tez izleme komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi tarafından ESRUC kapsamında verilen lisansüstü kontenjanların yalnızca ESRUC’a üye yurt dışı üniversiteler ve ÜNİP’e üye olmayan yurt içi üniversitelerce kullanılması, ÜNİP’e üye üniversitelerin web sayfasında yer alan alanlara bilgi giriş işlemlerinin 17 Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlanması, toplantıda oluşturulan ÜNİP alt komisyonlarının ve alınan kararların web sayfasında yer alması, web sayfasının gelişmelere göre sürekli güncellenmesi,

16 15. ÜNİP HAZIRLIK TOPLANTISI TEKLİFLERİ-II
15. ÜNİP toplantısında genel görüşmelerden sonra, 4 ayrı oturumda “Lisans Eğitim Komisyonu”, “Lisansüstü Eğitim Komisyonu”, “Ortak Proje Komisyonu” ile “Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu” tarafından toplantılar yapılması, bu toplantılarda her bir komisyon için icra üyeleri arasından başkan seçilmesi, görüşmeler sonunda alınan kararların üye üniversitelerin Rektörleri tarafından değerlendirilip sonuç bildirgesinde yer alması, ÜNİP’le ilgili iyi örneklerin 15. ÜNİP toplantısında sunulmak üzere gündeme alınması, bu konuda yapılacak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve 15.ÜNİP toplantısı ile ilgili önerilerin 10 Mayıs 2013 tarihine kadar adresine elektronik olarak gönderilmesi, ÜNİP alt komisyonların daha sonra yapacakları toplantıların üye üniversiteler tarafından gerçekleştirilmesi ve alt komisyon toplantılarına ev sahipliği yapacak Üniversitelerin katılımcıların konaklama ve ağırlama hizmetlerini üstlenmeleri, Alt komisyonların icra kurulu üyelerinin diğer üniversitelerle iş birliği yaparak önerileri ile birlikte 15.ÜNİP toplantısına katılımlarının sağlanması; her bir alt komisyonun danışma kurulu üyelerinin toplantıya katılımının teşvik edilmesi,

17 15. ÜNİP HAZIRLIK TOPLANTISI TEKLİFLERİ-III
ÜNİP’e üye olmak isteyen Üniversitelerin tespit edilmesi, taleplerinin alınması, ÜNİP’e üye üniversiteler arasında araştırma ve inovasyon konularında işbirliğinin geliştirilmesi, bu kapsamda, a) ÜNİP web sayfasında üye üniversitelerin görüş bildirecekleri bir platform oluşturulması, b) Ortak proje komisyonu faaliyetlerine TÜBİTAK’tan bir yetkilinin davet edilmesi, c) Ortak TEKNOKENT oluşumlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılması, d) ÜNİP’e üye üniversitelerin katılımıyla oluşacak ve AR-GE çalışmalarını finanse edecek bir kaynak oluşturulması, ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisansüstü ortak program veya projelere yönelik girişimlerin teşvik edilmesi ve protokol örneklerinin ÜNİP web sayfasında yer alması,

18 15. ÜNİP HAZIRLIK TOPLANTISI TEKLİFLERİ-IV
ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisans seviyesinde özel öğrenci veya FARABİ Programı kapsamında öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesi, ÜNİP’e üye üniversiteler arasında bazı lisans derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu konuda ÜNİP’e üye üniversiteler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, Açılmış bulunan lisansüstü programlarına kontenjan verebilmek için asgari öğretim üyesi şartında yer alan temel alan / bilim alanı konusunda gerekli esnekliğin sağlanabilmesi konusunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi, ÜNİP Protokolünün güncellenmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulması.

19

20 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 84.089 Öğrenci 3460 İdari Personel 65 Akademik Birim 2551 Akademik Personel

21 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ

22 64 Enstitü 7 Fakülte 20 Meslek Yüksekokulu 12 Araştırma Merkezi 22
Konservatuar 1 Yüksekokul 2

23 AKADEMİK PERSONELİMİZ

24 2551 Profesör 439 Doçent 303 Yardımcı Doçent 584 Öğretim Görevlisi 111 Okutman 119 Uzman 63 Araştırma Görevlisi 932

25 ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP)

26 AKADEMİK YAYINLARIMIZ

27 2012 YILI İÇİN AKADEMİK YAYIN BİLGİLERİ
Yayın türü Sayı Article 728 Letter 10 Meeting Abstract 58 Review 14 Editorial Material 6 Correction 1 Prooceding Paper 31 Toplam 848

28 BİLİMSEL TEŞVİK ÖDÜLLERİ
2013 YILINDA 5 Alan 38 Ödül 56 Bilim Adamı 2011 YILINDA 32 Ödül 37 Bilim Adamı 2012 YILINDA 45 Bilim Adamı TEŞVİK ALANLARI Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Eğitim Bilimleri Güzel Sanatlar

29 ÖĞRENCİLERİMİZ

30 84.089 Doktora 2.738 Yüksek Lisans 6.363 57.518 Lisans Önlisans 17.470

31 ÖĞRENCİ PROFİLİMİZ

32 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ PROFİLİ (2012)

33 AÇIKÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM
2010 Yılında kurulan Açıköğretim Fakültemiz eğitim-öğretim yılında; 4 Lisans 11 Önlisans 1 Lisans Tamamlama Programı olmak üzere, toplam 16 programda yaklaşık öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 2009 Yılında kurulan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen Hemşirelik Lisans Tamamlama Programından son iki yılda yaklaşık öğrenci mezun olmuştur. Halen bu programda öğrenim gören öğrenci sayısı 5.178’dir. Uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam eden öğrenci sayısı yaklaşık 7.000’dir.

34 ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDAKİ BAZI DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ İLE YÜRÜTÜLMESİ
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin (e) fıkrasında yer alan «Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.» hükmü kapsamında Üniversitemizde; Yabancı Dil (İngilizce) Türk Dili Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Hukukun Temel Kavramları dersleri eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uzaktan eğitim yolu ile yürütülmektedir.

35 UZAKTAN EĞİTİMLE YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARDAKİ ÖĞRENCİ SAYISI

36 İNGİLİZCE YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Yüksek Lisans Programları; Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Su Ürünleri Anabilim Dalı Fizik Anabilim Dalı Kimya Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Nanobilim ve Nanomalzeme Anabilim Dalı Doktora Programları;

37 ORTAK YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
ENSTİTÜ İŞBİRLİĞİ YAPILAN ÜNİVERSİTE ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAM Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Eğitimi (Y.L.) Kafkas Üniversitesi Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Y.L.) Erzincan Üniversitesi Türkçe Eğitimi (Y.Lisans) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Iğdır Üniversitesi Tarla Bitkileri (Y.Lisans ve Doktora) Bitki Koruma (Y.Lisans) Zootekni (Y.Lisans) Tarım Makineleri (Y.Lisans) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Y.Lisans) Tunceli Üniversitesi Gıda Mühendisliği (Y.Lisans ve Doktora) Makine Mühendisliği (Y.Lisans) Su Ürünleri Mühendisliği (Y.Lisans) Jeoloji Mühendisliği (Y.Lisans) Kimya Mühendisliği (Y.Lisans)

38 ORTAK YÜRÜTÜLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
ENSTİTÜ İŞBİRLİĞİ YAPILAN ÜNİVERSİTE ORTAK LİSANSÜSTÜ PROGRAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kafkas Üniversitesi Veteriner Patoloji (Doktora) Veteriner İç Hastalıkları (Doktora) Veteriner Doğum ve Jinekoloji (Doktora) Veteriner Fizyoloji (Doktora) Karadeniz Teknik Üniversitesi Endodonti (Doktora) Ağız-Diş Çene Cerrahisi (Doktora) Diş Hastalıkları Tedavisi (Doktora) Pedodonti (Doktora) Ortodonti (Doktora) Periodontoloji (Doktora) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner  Dölerme ve Suni Tohumlama (Y.Lisans) Sosyal Bilimler Enstitüsü Artvin Çoruh Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Y.Lisans) Erzincan Üniversitesi İktisat (Y.Lisans) İşletme (Doktora) Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (Doktora) Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı (Doktora)

39 AKADEMİK, SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER (2012)
Toplam 763 Etkinlik Akademik 559 Sosyal ve Kültürel 204 AKADEMİK, SOSYAL ve KÜLTÜREL ETKİNLİKLER (2012)

40

41 PROJELER

42 BAP TÜBİTAK AB Diğer

43 SAYILARLA PROJELER (2012)

44 DOĞU ANADOLU ULUSLARARASI GÖZLEM EVİ
Atatürk Üniversitesi öncülüğünde, Yerli ve yabancı 33 üniversite ve 7 gözlemevi tarafından desteklenen, Astronomi ve uzay bilimleri alanında uluslararası gözlemlerin ve araştırmaların yapılabileceği, Türkiye’nin ve bölgesinin en büyük teleskopuna (4m sınıfı) sahip, 60 milyon TL maliyetli gözlem- evinin 5 yılda tamamlanması planlanmaktadır.

45 DIŞ İLİŞKİLER Yaz Okulu Kış Okulu ESRUC İkili İlişkiler

46 Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Toplantısı (ESRUC)
28 Ülkeden yaklaşık 200 Üye Üniversite 1-3 Kasım 2013’da Hindistan’da 4.ESRUC toplantısı yapılacaktır.

47 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (UNİP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları