Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konaklama ve Ulaşım Dokuz Eylül Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konaklama ve Ulaşım Dokuz Eylül Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 Konaklama ve Ulaşım Dokuz Eylül Üniversitesi
Moderatör: Prof.Dr.İlgi Kapdan Raportör: Yrd.Doç.Dr.İlkay Taş

2 OTURUM BAŞLIKLARI Sınır kapılarında yönlendirme ve rehberlik seçenekleri Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin konaklama taleplerinin çeşitliliği Özel ve devlet yurtlarında kalite Aile yanında konaklamada uygulama seçenekleri Serbest konaklamada güvenlik, gözetim ve rehberlik

3 Başlık 1: Sınır kapılarında yönlendirme ve rehberlik Sorunlar
1. Yaygın olarak kullanılan dillerden birinde (en azından İngilizce) yeterli yönlendirme olmaması: Basılı doküman eksikliği, Eğitimli yönlendirici eksikliği: Öğrencinin sınır kapısında sorunla karşılaştığında anında ulaşabileceği ve rehberlik alabileceği donanımlı rehberlik ofislerinin ve üniversite personelinin olmaması. Hava alanlarında Bilgi Ofislerinin olmaması (Information Desk) 2. Bürokratik uyumsuzluklar: Vize almak için kayıt belgesine ihtiyaç duyulması, bürokratik önlemler ile üniversitenin kabul süreci arasında uyumsuzluk bulunması 3. Sınır kapılarındaki önlemlerin, kimi durumlarda yabancı öğrenciler için caydırıcı etki yaratması Vize işlemlerinde ve sınır kapılarından geçişlerde bazı öğrencilerin Avrupa’ya geçiş için Türkiye’deki üniversite eğitimini araç olarak kullanmalarının önüne geçmek amacıyla alınan önlemlerin diğer ülke öğrencileri için caydırıcı etki yaratması 4. Acil sağlık hizmetlerinin belirsizliği (öğrencilerin sağlık sigortaları yok) 5. Türkiye’ye ulaştıktan sonraki ulaşım bilgilerinin ve yönlendirmelerin eksikliği

4 Çözüm Önerileri 1.Konsoloslukların bünyesinde eğitim tanıtım ofislerinin kurulması Vize işlemlerinin, kabul belgesi çerçevesinde/geçici kayıt belgesi çerçevesinde esnetilmesi, Sadece eğitim vizesinin verilmesi 2. Her üniversitede yabancı dil bilen uzmanlardan oluşan eğitim danışmanlık ofisi kurulması Ofis görevlilerinin görev tanımlarının yapılması ve eğitilmesi Bu ofisin, gelen öğrencilerin yaşayacağı süreçleri adım adım tanımlaması Sorun yaşanması muhtemel alanların önceden saptanması, olası senaryolarının düşünülüp önlem alınması. Bunun için gelen öğrenciyle iletişimde olup, yaşadığı sorunları ofis ile paylaşması sağlanmalıdır. 3. Üniversite’nin erişim sayfasında bilgi paketi hazırlanmalı / basılı doküman hazırlamalı Vize, sınır kapılarında yaşanan sorunlar konulsun Havalanından kampüse/ yurda/ konaklama yerine ulaşım Şehre özgü bilgiler, yaşam alanları/yemek vb. 4. Yabancı öğrencilere yönelik tanıtım etkinliklerinde vize işlemleri gibi konularda daha çok bilgi verilmesinin sağlanması 5. Havaalanlarında öğrenciye doğrudan hizmet edecek birimler olmalı Foreign Student Information Desk Bilgisayara doğrudan ulaşım-- Netmatik ( bilgi paketi içerikli) Havaalanlarında acil sağlık bakımı ihtiyacını karşılamak üzere düzenleme yapılması Öğrencilerin havalanından Üniversite tarafından alınması: Üniversitelerarasında ortak ulaşım servisi

5 1. Yabancı öğrenci ve öğretim üyelerine farklı tarifeler uygulanması
Başlık 2. Uluslararası öğrenci ve öğretim üyelerinin konaklama taleplerinin çeşitliliği Sorunlar 1. Yabancı öğrenci ve öğretim üyelerine farklı tarifeler uygulanması 2. Yabancı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ev kiralamasında yaşanan zorluklar 3-4 kişilik kız-erkek karma ev kiralamanın sorun olması Kısa dönem olması nedeniyle kiralamak istememeleri, Yerel halkın tutumu, kültür farklılıklarından dolayı önyargılar 3.Öğrencinin üniversiteye kabul edilme tarihi ile birlikte, konaklamayla ilgili taleplerini ve tarihlerini bildirmemesi sonucunda yer bulmakta sorun yaşanması 4. Yaşam alanlarının kısıtlanması Yabancı öğrencilere yerel halkın önyargılı tutumu Kampüste, yurtta ve günlük yaşamda ayrımcılık sorunu 5. Türkiye’ye ulaştığında kalacağı yeri öğrencinin kendisinin seçmek istemesi. Yurttan birkaç gün sonra ayrılmak istemesi ancak tam ücret ödemesi gerekliliği

6 Öneriler 1. Konaklamayla ilgili kurallar ve uygulamalar (yurt yönetmeliği, kira sözleşmesi gibi) en az bir yabancı dilde öğrencilere yönelik erişim sitesinde yayınlanmalı, öğrenciler gelmeden kurallar-sınırlamalar konusunda bilgi sahibi olmalı 2. Hizmet sunucular, İzmir Üniversitelerinin erişim sayfalarında ilan edilebilirler (İzmir Üniversiteleri Platformu) 3. Yurtlar barınma alanı olmaktan çıkıp sosyal hayatın olduğu yaşam alanlarına dönüşmeli Yemek hizmetlerinden- serbest zaman faaliyetlerine kültürel farklılıklar mümkün olduğunca dikkate alınmalıdır. 4. Öğrencilerin kalacakları yeri seçip yerleşmeleri aşamasında; Yabancı öğrenci geldiğinde geçici olarak konaklayabileceği ve sonrasında kalacağı yeri kendisinin seçebileceği bir konaklama programı sunulması Adaptasyon süresince yabancı öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılması

7 Diğer Öneriler Konaklamayla ilgili yeterli bilgi vermek üzere elektronik ve basılı dokümanların hazırlanması Bilgi akışının standartlaştırılması: bilgi akışını kimin yapacağı ve öğrenciye rehberliği kimin vereceği görev tanımlarında verilmeli. Platform üyesi üniversitelerin yurtlarını ve misafirhaneleri ortak kullanıma açması Ayrımcılığa karşı kamu spotlarının hazırlanması, çok kültürlülüğün teşvik edilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi

8 Başlık 3: Özel ve devlet yurtlarında kalite
Sorunlar 1. Yurtların kalite kontrolü sorunu : Kalite denetlemelerine yönelik mevcut yönetmeliklerin standartlarının düşük olması Yurt tanıtımı sorunu: Erişim sitelerinde görsel tanıtımın yapılmaması Yaşam alanının kısıtlı olması Giriş çıkış saatleri, kalabalık, hijyen şartları, serbest zaman aktiviteleri, kablosuz internet erişimi, personelin davranış biçimi Yurtlarda personelin yabancı dilde iletişim kuramaması Özel yurtların yüksek fiyatlı olması 6. Yurt –üniversite ulaşım hatlarının yeterli olmaması

9 ÖNERİLER 1. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin özel yurt ve stüdyo daireler gibi özel konaklama yerlerinin inşaatından işletmesine özel standartlar getirmeli 2. Yüksek kalitede yurtların yapılabilmesi için vergi ve bağış sistemlerinin geliştirilmesi ya da yap-işlet-devret modellerinin uygulanması 3. Öğrencilerin sağlık sorunları dikkate alınarak yemeklerin düzenlenmesi (diyabet, glütensiz yemek). 4. TOKİ-Belediye işbirliği ile öğrenci köyleri kurulması Platform üyesi üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik ortak yurt yapılması (YÖK-Kredi Yurtlar Kurumu destekli) 5. Belediyelerin kesintisiz ulaşım sistemini getirmesi 6. Belediyelerin master planlarında öğrenci konaklama ve yaşam alanları için yer ayırması

10 Diğer öneriler Üniversitelerin erişim sayfalarında ya da “Study in İzmir” erişim sayfalarında sadece kalitesini ispatlamış olan yurtların linklerinin verilmesi Yurtlar hakkında ayrıntılı görsel bilgi (360 derece yurt ve oda) Üniversitelerin gelen öğrencilere memnuniyet anketi uygulaması (Dış ilişkiler ofisi ya da yabancı öğrencilere yönelik eğitim ofisi bu anket sürecini yönetebilir) Platformun-Emlak Komisyoncuları Odası işbirliği ile, yabancı öğrencilere kiraya verilebilecek altyapısı yeterli evlere yönelik bir liste hazırlanmasını sağlaması

11 Başlık 4. Aile yanında konaklamada uygulama seçenekleri
Sorunlar 1. Kültürel farklılıklar 2. Standardın sağlanamaması 3. Konaklama esnasında ailenin ve öğrencinin can ve mal güvenliğinin sağlanması 4. Öğrenci ve evsahibi aile ilişkilerinin kurulamaması

12 Aile yanında konaklama nasıl uygulanabilir?
1. Yabancı öğrenciyi misafir eden ve standartlar açısından belirli koşulları karşılayan aileye teşvik verilmesi 2. Aile yanında konaklamanın kuralları ve standartlarının belirlenmesi ve belirli aralıklarla kontrol edilmesi 3. Yabancı öğrenciye aile yanında kalmanın şartlarının açıklanması. Türk aile yapısı- kültürel tutumlar hakkında önceden bilgi verilmesi 4. Ailelerin yanında kalan öğrencilerin kayıtlarının tutulması 5. Kira bedellerinin ve verilecek hizmetin standardizasyonu

13 Çözüm Önerileri 1. Üniversitelerin erişim sayfalarından duyuru yapılarak, öğrenci konuk etmek isteyen üniversite personeline çağrı yapılması 2. Dış ilişkiler ofisinde ya da kurulması önerilen eğitim danışma ofisinde konaklama ile ilgilenen, kontrat vb hukuki problemleri çözebilecek bir çalışan istihdam edilmesi 3. Yabancı öğrencilerin aile yanında konaklama bilicini artırmak için çalışmaların yapılması

14 Başlık 5: Serbest konaklamada güvenlik, gözetim ve rehberlik
SORUNLAR Serbest konaklamada kültürel sorunlar Halkın yaklaşımı Öğrencilerin serbest konaklama şartları ve imkanları konusunda bilgi eksikliği Standartların belirli olmaması ve altyapılarının uygun olmaması

15 Nasıl sağlanabilir ? 1. Oryantasyon eğitimine, Emniyet müdürlüğünden bir görevlinin katılması 2. Akran öğrencilerin rehberlik konusunda eğitilmesi ve akran öğrencilere verdikleri bu hizmet karşılığında maddi destek sağlanması 3. Güvenlik konusunda sosyal hizmet görevlisi tarafından ziyaretlerin yapılması, anket yaparak sorunların yerinde öğrenilmesi 4. Mevzuatta çelişki bulunması: Öğrencinin oturma izni ile diğer bürokratik işlemler arasında doğrudan bağlantı olması

16 ÖNERİLER 1. Serbest konaklama yapacak öğrencilerin oryantasyon eğitimi alması (yazılı ve yazılı olmayan kurallar konusunda bilgilendirme, kira sözleşmesinin içeriği hakkında bilgi edinmesi) 2. Evsahibinin yabancı öğrenciye ev kiralamasını kolaylaştırmak için, ev sahibini koruyacak bazı kurallar geliştirilmesi 3. Bir telefonla ulaşılabilecek yardım hatlarının kurulması: “Yabancı öğrenci yardım hattı” 4. Yabancı öğrencilerle sıklıkla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusunda kayıtların tutulması ve emniyet güçlerine eğitimlerin verilmesi 5. Gerek öğrenci gerekse ev sahiplerinin hak ve sorumluluklarının açıkça tanımlanması ve iki tarafın bilgilendirilmesi


"Konaklama ve Ulaşım Dokuz Eylül Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları