Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi"— Sunum transkripti:

1 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi
Ailelerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Üniversitelerin Spor Branşlarına Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi Prof.Dr. Yaşar SEVİM

2 Ailelerin Spor Branşlarına Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi

3 Sporun gelişmesi için öncelikli yapılması gereken; spora olan ilgiyi ve katılımı arttırmak, daha fazla sayıda lisanslı Sporcu olmasını sağlamaktır. Spor branşlarına başlangıç yaşları genelde ilköğretim yıllarına rastlamaktadır ve bu branşların seçilmesinde; okuldaki beden eğitimi öğretmenleri, arkadaş çevresi ve özellikle aileler büyük rol oynamaktadır.

4 Çocuğun spora yönlenmesinde ailenin etkinliği tartışılmaz bir gerçektir.
Aile çocuğun sosyal çevreyi ve spor dünyasını görmesini ve anlamasını sağlayan ilk birimdir.

5 Ailelerin spora olan ilgisi çocuğun sporu sevmesinde ve birçok spor dalına katılımında olumlu bir etkendir. Çocuklar, spor uğraşlarını aileleriyle paylaşmak ve onlar tarafından desteklenmek ve takdir edilmek isterler. Bu yaklaşım tüm spor dalları için geçerlidir.

6 Ailenin, çocuğun sosyalleşme süreci içerisinde ilk ve güçlü etkisi, çocuğun spora katılıp katılmayacağını ve katılıyorsa hangi spor dalını yapacağını belirleyebilir. Bu nedenle çocukların spora yönlendirilmesinde ilk basamak ailelerin spora karşı olan ilgi ve olumlu bakış açılarını geliştirmek ve motive etmektir.

7 Aileleri Spor Hakkında Bilgilendirmek - 1
Ailelere spor hakkında bilgi aktarımının sağlanabileceği en uygun ortam okullardır. Çocuklarının eğitimi süresince velilerin ilişki içerisinde oldukları okul öğretmenleri, özellikle beden eğitimi öğretmenleri aileleri değişik spor branşlarına yönlendirmede en etkin rolü oynayacaktır.

8 Aileleri Spor Hakkında Bilgilendirmek - 2
Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin ve antrenörlerin, aileleri spor branşları konusunda bilinçlendirmede üzerlerine büyük görevler düşmektedir. Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri, sporun; çocuğun bedensel, psikolojik,sosyal ve kişisel gelişimi üzerine olumlu etkilerini velilere aktarmalı ve ailelerin spora olumlu bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmalıdır.

9 Aileleri Spor Hakkında Bilgilendirmek - 3
Okulda daha önceden kurulu olan takımların müsabakalarına, çocuğu spor yapmayan diğer velilerin de katılımı ve bu branş hakkında bilgi sahibi olmaları için çalışmalar yapılmalı ve müsabakaları izlemeye özendirilmelidir. Okul aile birliklerinin sosyal aktiviteleri içerisine spor müsabakaları ve aktiviteleri konularak spor hakkında olumlu ve motive edici bir izlenim yaratılmaya çalışılabilir.

10 Aileleri Spora Yönlendirmek - 1
Okuldaki antrenmanlara velilerin izleyici olarak katılımı sağlanabilir. Daha önceden o spor branşıyla ilgilenmiş olan veliler fahri yardımcı antrenör olarak bazı bölümlerde görev alabilirler (MOTİVASYON…!) Okul takım antrenörleriyle beraber zaman zaman motivasyon amacıyla antrenmanlara farklı velilerin katılımı hem aile bireylerinin çocuklarıyla iletişimini arttıracak hem de kendilerinin de takımın birer üyesi olarak hissetmelerini sağlayacaktır.

11 Aileleri Spora Yönlendirmek - 2
Şehir dışı müsabakalara velilerin de gelmesi; hem çocukların hem de velilerin spora daha fazla ilgi duymalarına ve motive olmalarına yarayacaktır. Okulun spor takımlarıyla ilgili sosyal organizasyonlarda okuldaki velilerin de aktif katılımı ve yer almaları sporla bütünleşmelerini sağlayacaktır.

12 Aileleri Spora Yönlendirmek - 3
Bir spor branşında, çocukların geleceğiyle ilgili imkanların yüksek olması, velileri bu branşa yönlendirmede etkin rol oynayabilir. İlgili spor branşında çocuklara üniversitelerde burs imkanlarının sağlanması aileleri o spor branşına yönlendirmede önemli bir etki yaratacaktır. Bu bursları ilgili spor branşının ülke federasyonu, kulüpler,üniversiteler,kuruluşlar ve sponsorlar sağlayabilirler.

13 Aileleri Spora Yönlendirmek - 4
Yazın turnuvalara ailelerle beraber katılım sağlanarak; tatil ve spor organizasyonları gerçekleştirilebilir. Okul içinde ve okullararası yapılacak olan turnuvalar, festival ve şenlik organizasyonlarına ailelerin aktif katılımı sağlanabilir.

14 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ve Üniversitelerin Spor Branşlarına Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi

15 Okullarda sporun yaygınlaşmasında ve gelişmesinde beden eğitimi öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Okullarda spor takımı ve sporcu sayısının artmasını istiyorsak, öncelikli olarak beden eğitimi öğretmenlerini değişik spor branşlarına yönlendirmeli ve motive etmeliyiz.

16 Bunu sağlamak için de öncelikle beden eğitimi öğretmenlerinin gereksinimlerini ortaya koymamız ve bu ortamı sağlayacak önlemleri almamız gerekir. Ancak bu gerekli ortam oluşturulduktan sonra beden eğitimi öğretmenleri daha kolay ve istenilen biçimde spora branşlarına yönlendirilebilinir.

17 Beden Eğitimi Öğretmenlerini Spor Branşlarına İki Aşamada Yönlendirebilir ve Motive Edebiliriz
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üniversitede Spor Branşlarına Motive Edilmesi ve Yönlendirilmesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Branşlarına Motive Edilmesi ve Yönlendirilmesi

18 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının , Üniversitede Spor Branşlarına Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi

19 Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarını Üniversitede Spor Branşlarına Yönlendirmek ve Motive Etmek İçin Neler Yapılabilir?

20 Öğretim programlarında değişik branşlara daha fazla yer verilmesi ve görsel eğitime gereken önemin verilmesi sağlanmalıdır. Yüksekokullarda “uzmanlık dalı eğitimi” veren öğretim üyeleri federasyon,kulüp ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisine girebilmelidir İyi sporcuları beden eğitimi öğretmenliğine yönlendirerek o branşta olan beden eğitimi öğretmenlerinin sayısı ve kalitesi arttırılmalıdır.

21 Beden eğitimi öğretmeni adaylarına ilgilendikleri spor dalında antrenörlük uygulamaları yapmaya teşvik edilmelidir. Daha önceden aktif spor yapmış beden eğitimi ve spor öğrencilerine, uygulama ve teori dersleri kapsamlı bir şekilde verilmeli ve o branşa özendirici hale getirecek ders programları uygulanmalıdır. Üniversitelerde okul içinde düzenlenecek turnuvalar , spor şenlikleri, organizasyonlar öğrencilerin o sporu keyifle uygulamalarını ve çeşitli branşlara eğilim göstermelerini sağlayacaktır.

22 Üniversiteler arası özel turnuvalar düzenlenmelidir
Üniversiteler arası özel turnuvalar düzenlenmelidir. Bu turnuvalarda sadece üst seviyede oyuncuların değil, o spor branşına yeni başlayanların da katılımları sağlanmalıdır. Organizasyonda yer alan spor dallarının federasyonları özellikle beden eğitimi ve spor yüksekokullarına yönelik turnuvalara katkı sağlayabilir veya uluslararası organizasyonları koordine edebilir.

23 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında spor branşlarına ait fan kulüpleri kurulmalıdır.
Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin müsabakaları canlı olarak izlemeleri o branşa yönlendirilmeleri açısından iyi bir motivasyon yöntemidir.

24 Beden Eğitimi Öğretmenlerini Spor Branşlarına Yönlendirmek ve Motive Etmek İçin Neler Yapılabilir?

25 Okullardaki öğrenciler her ne kadar spora ilgili olurlarsa olsun, beden eğitimi öğretmeninin bu konudaki eğilimi çok önemli ve etkindir. İlk ve orta öğretime bakıldığında okullarda yapılacak olan spor aktiviteleri beden eğitimi öğretmeninin bilgi ve ilgi alanına dayanır. Bunu sağlamak için öncelikle beden eğitimi öğretmenlerinin gereksinimlerini ortaya koyarak gerekli önlemlerin alınması gerekir.

26 Yapılması Gerekenler - 1
SPOR BRANŞI HAKKINDA YETERLİ BİLGİ VE DONANIM SAHİBİ OLMAK Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri tam olarak hakim olamadıkları spor branşlarını yapmaktan çekinmekte ve takım oluşturma, derslerde uygulama gibi etkinliklerden kaçınmaktadırlar. Bu nedenle bir branşın okullarda yaygınlaşması için öncelikle yapılması gereken, beden eğitimi öğretmenlerinin o branş hakkında bilgilendirilmesi olmalıdır.

27 “Beden Eğitimi Öğretmenlerine Spor Branşıyla İlgili Bilgiyi Nasıl Götürürüz?”
Spor Branşına ait Seminerler İnteraktif Eğitim Paket Antrenman Programları Yardımcı Antrenör Desteği Çalışma Grupları

28 Yapılması Gerekenler - 2
Spor branşına ait saha ve ya salonların sağlanması Branşa ait malzemelerin sağlanması Okul yönetimleriyle işbirliği Kulüp ve okullar arası işbirliği Şehir içi ve şehir dışı müsabaka sayılarının artırılması

29 Spor branşına özendirici etkinliklerin artırılması
Yapılması Gerekenler - 3 Spor branşına özendirici etkinliklerin artırılması Yaz Kampları Bir veya birkaç okulun birleşmesiyle oluşan gruplara takımlarıyla beraber yaz kampları düzenlenebilir. Ayrıca uluslar arası nitelikteki yaz kamplarına katılım hem deneyim hem de motivasyon açısından çok önemlidir. Bu tür organizasyonlar ilgili federasyon tarafından desteklenmelidir.

30 Festivaller ve Şenlikler
İl içerisinde okul, aile ve resmi kurumların işbirliğiyle yapılacak olan festivaller hem eğlenceli hem de teşvik edici olacaktır. Bu festivallere katılım Beden Eğitimi Öğretmenlerinde motive edecek ve o spor branşını daha da sevmelerini sağlayacaktır.

31 Ülkeler Arası Bilgi İletişimi Sağlanmalıdır
Yapılması Gerekenler - 4 Ülkeler Arası Bilgi İletişimi Sağlanmalıdır Diğer ülkelerde; uygulanan spor eğitimi, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörlük eğitimi gibi konularda GSGM koordinatörlüğüyle bilgi alışverişinin sağlanması spor branşının kalitesinin artmasını sağlayacaktır.

32 Spora Motivasyonda Önemli Bir Unsur: ÖDÜLLENDİRME
TAKIMLARI ve SPORCULARI BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİ OKUL YÖNETİCİLERİNİ

33 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ödüllendirilmesi
Öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışı müsabakalara ve seminerlere katılımı sağlanabilir. Uluslararası ve ulusal turnuvalara izleyici olarak gönderilmesi tarzında verilecek ödüller, farklı takımların veya farklı ülkelerin o branştaki teknik-taktik anlayışlarının da gösterilmesi bakımından eğitici, eğlenceli ve de teşvik edici olacaktır.

34 Takımların Ve Sporcuların Ödüllendirilmesi
Yurtdışındaki özel turnuvalara başarılı olan okul takımları gönderilebilir. Başarılı sporcuların daha büyük illerdeki kulüplere gitmesi ve eğitimleri için burs almaları sağlanabilir. Örneğin Amerika vb. ülkelere baktığımızda basketbol branşında burs kazanma ihtimali öğrencileri bu spora yönlendirebilmektedir. Bu destek üniversiteye kabul ve burs bazında olmasa dahi, kulüplerle işbirliğine gidilerek sağlanabilir.

35 Başarılı sporcuların eğitim masrafları kulüpler veya federasyon tarafından karşılanabilir. Bu hem öğrencilerin o spor branşına yönlenmesini sağlayacak hem de beden eğitimi öğretmenlerine sporcu yetiştirmek için yükümlülük verecektir. Uluslararası okullar için burs imkanı federasyonlar tarafından sağlanabilir veya koordine edilebilir.

36 Okul Yöneticilerinin Ödüllendirilmesi
Okul bazında ödüller ise malzeme ve maddi yönde olabilir. Başarılı olan takımların okullarına verilecek olan para ödülleri idarecileri sportif aktivitelere olumlu bakmaya ve beden eğitimi öğretmenlerine destek olmaya teşvik edebilir. Ayrıca okul müdürlerine bireysel olarak verilecek ödüller, (plaket vb), yurtiçi ve yurtdışı turnuvalarına gitmelerini sağlamak da oldukça yararlı olacaktır.

37 SONUÇ Sporun altyapısının en önemli kaynağı tartışmasız okullardır.
Bu nedenle okullardaki ailelerin, beden eğitimi öğretmenlerinin spor branşlarına yönlendirilmesi ve motive edilmesi sporunun ülkedeki gelişiminde en önemli unsurlardan birisidir. “Beden eğitimi öğretmenlerinin” ve “ailelerin” spor branşına özendirilmesi ve desteklenmesi, ülkemizin spor geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

38 Beden eğitimi öğretmenlerinin çeşitli spor branşlarına yönlendirilmesi ve motive edilmesi, beden eğitimi ve spor yüksekokullarında öğrenciyken başlamalı ve öğretmen olduğunda devam etmelidir. Okullarda beden eğitimi öğretmenleri ile aileler işbirliği içinde çalışarak çocukların spora yönlendirilmesi ve motive edilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda GSGM, MEB ve Federasyonlar okullarda sporunun gelişmesine yönelik çalışmaları desteklemeli , yönlendirmeli ve en önemlisi de “Okullarda Spor Felsefesini” oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunması gerekmektedir.

39 TEŞEKKÜRLER


"Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları