Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK SPOR EĞİTİMİ İÇİN BAZI ÖNERİLER VE NELER YAPILMALI?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK SPOR EĞİTİMİ İÇİN BAZI ÖNERİLER VE NELER YAPILMALI?"— Sunum transkripti:

1 TÜRK SPOR EĞİTİMİ İÇİN BAZI ÖNERİLER VE NELER YAPILMALI?
Prof. Dr. Yaşar SEVİM Gazi Üniversitesi Ant. Eğt. Bl. Bşk. GSGM Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Bşk.

2 Sporun ülkemizde yaygınlaşması ve gelişmesi için
GSGM ve okullar Tüm kurum ve kuruluşlar İşbirliği Amacına uygun bilinçli ve kaliteli spor eğitimi Prof. Dr. Yaşar SEVİM

3 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
1 GSGM Türkiye’deki tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yoğun bir çalışmaya girerek Türk Toplumu İçin Spor Bilinci ve Kültürü oluşmasını sağlayacak bir kampanyaya girişmelidir. Toplumun yaklaşık %2-3 spor yapma oranını %10-20’lere çıkartarak, spor bilinci ve kültürünü yaygınlaştırılmalıdır. Projeler Bireylerde ve Türk Toplumunda Spor Bilinci Örneğin, Herkes İçin Spor Federasyonu SPOR YAP SAĞLIKLI KAL…

4 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
2 GSGM’nin alt birimini oluşturan GSİM’nün Spor Eğitimi ve uygulaması açısından daha etkin bir hale getirilmesi zorunludur. Buna İlçe Spor Müdürlükleri’ni de dahil etmek gerekir. Dört büyük takım sporlarında mahalli lig oluşturulması zorunlu hale getirilmeli ve teşvik edilmelidir(Özellikle basketbol, voleybol, hentbol). Özetle; GSİM spor eğitiminde(Antrenör, Sporcu, Hakem, Yönetici) olduğu kadar diğer etkinliklerde de daha fazla dışa dönük ve aktif bir çalışma ilkesi benimsemelidir. Diğer spor dallarının teşvik edilmesi Yılın Başarılı İl Müdürlükleri Lisanslı sporcu sayıları GSGM, GSİM ve Üniversite işbirliği Okul sporları faaliyetleri GSİM ile Yerel Yönetimler ve Belediyelerin İşbirliği Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları Prof. Dr. Yaşar SEVİM

5 Okul Dışı Gençlik Ve Okuldan - Kulübe Sporcu Eğitimi Özendirilmelidir.
GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları 3 Okul Dışı Gençlik Ve Okuldan - Kulübe Sporcu Eğitimi Özendirilmelidir. Ortak çalışma yapmalı ile Prof. Dr. Yaşar SEVİM

6 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
4 Unutmamalıdır ki; ülke genelinde spor ve sporcunun teknik gelişiminin temel ilkesi iyi eğitilmiş, bilgili ve deneyimli antrenörlerle sağlanabilir. 5 Kademeli Antrenör Eğitim Yönetmeliği’nin işlerliği ve denetimi, federasyonlara özgü biçimde çok iyi yapılmalıdır. Bu nedenle, antrenörlük bir meslek grubu statüsüne kavuşturulmalıdır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

7 Sportif Denetim Zorunluluktur…
GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları 5 Spor Federasyonlarının özerkleşmesi, devlet desteğinin ve denetiminin azalması anlamına gelmemelidir. Ancak; Özerk federasyonların işleyişi ve yapılanması çağdaş spor uygulamasına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Sportif Denetim Zorunluluktur… Prof. Dr. Yaşar SEVİM

8 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
6 SPONSORLUK YASASI ve kullanım ilkeleri açılıp, kulüplerimizin daha etkin kullanabileceği bir hale getirilmelidir. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

9 BİLİNÇLİ BİR SPOR MEDYASI
GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları 7 Ülkemizdeki birçok spor basının, sporu futbol olarak yorumlaması eğitim çalışmaları ile düzeltilmeye çalışılmalı ve bu konuda projeler üretilmelidir. Bilinmelidir ki; bilinçli bir spor kamuoyunun oluşturulması, bilinçli, spor eğitimli ve birikimli çağdaş spor medyası ile sağlanacaktır. BİLİNÇLİ BİR SPOR MEDYASI Prof. Dr. Yaşar SEVİM

10 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
8 En kısa sürede GSGM bünyesinde Türk Sporu için Spor Dökümantasyon Merkezi kurulmalıdır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

11 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
9 GSGM’de Spor Eğitimi; Uzman eleman ve bütçe olarak daha fazla desteklenmeli, Bilimsel çalışmalar ve yayınlar arttırılmalı, Özellikle ,Spor Eğitim Dairesi’nin Antrenör Eğitimi ile ilgili “Antrenör Eğitim Dersleri” projesi uygulamaya geçirilmelidir. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

12 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
10 Üniversiteler ile GSGM arasında oluşan işbirliği daha da güçlendirilmeli ve arttırılmalıdır. Özellikle, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarının GSGM merkez teşkilatında ve il birimlerinde istihdamı sağlanmalı ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

13 GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları
11 Tanıtıcı broşürler Spor eğitimi açısından genel ve değişik spor dallarına özgü olarak halkı bilinçlendirici sporun etkinliğini tanıtıcı broşürler uzmanlar tarafından hazırlanmalı, Türk toplumuna görsel ve yazılı yayınlarla spor bilinci aşılanmaya çalışılmalıdır. Koruyucu Hekimlik Sporun diğer yararlarının yanı sıra, bu özelliği de göz ardı edilmemelidir. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

14 VE ANTRENMAN MERKEZLERİ
GSGM’nin Türkiye’de Spor Eğitiminin Yaygınlaşması ve Gelişmesi İçin Öngörülen Çalışmaları 12 SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ OLİMPİYAT SPORCU PERFORMANS VE ANTRENMAN MERKEZLERİ SAHA SALON KONAKLAMA SAĞLIK MERKEZLERİ …en kısa sürede hayata geçirilmelidir… Prof. Dr. Yaşar SEVİM

15 2008 Pekin Olimpiyatları Bitti…!
Prof. Dr. Yaşar SEVİM

16 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
1 Ülkemizin üst düzey performans sporunun sürekli biçimde profesyonel ve amacına uygun bir şekilde yönlendirecek bir yapı yeniden oluşturulmalıdır. Bu yapı bilimsel değerlendirmelerin ışığı altında deneyimlere dayanarak oluşturulmalıdır. Bu oluşum 2012, Olimpiyatları ve ara hedeflere(Dünya, Avrupa Şampiyonaları gibi…) ulaşmamızı sağlayacaktır. En önemlisi de; Türkiye’nin bir spor ülkesi olma yolundaki kilometre taşlarını oluşturacaktır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

17 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
1.1. Spor bilimcileri ve bilimleri destekli; sporcu sağlık merkezli, üst düzey antrenörlerin katılımıyla tam donanımlı tesislere sahip “OLİMPİYAT PERFORMANS MERKEZLERİ” nin oluşturulması Prof. Dr. Yaşar SEVİM

18 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
1.2. Üniversitelerin Spor Bilimleri ve BESYO’ları ile işbirliği içine girilmesi Kaliteli ve eğitilmiş kadrolu antrenörlerin oluşturulması ve Antrenör Eğitimi’nin her federasyon için yeniden modernize edilmesi Üst düzey sporcuların geleceğinin sürekliliği için ordu ve polis teşkilatı ile işbirliğine girilmesi ve karşılıklı gerekli desteğin oluşturulması Prof. Dr. Yaşar SEVİM

19 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
1.3. Zaman kaybetmeden 2011 Erzurum Universiade ve 2012 Londra Olimpiyatlarının hazırlığına başlanması Prof. Dr. Yaşar SEVİM

20 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
2 Ülkemizdeki Herkes İçin Spor, Sağlık İçin Spor kavramlarının ve bilincinin sürekliliği için yoğun bir çalışmaya girilmelidir. Unutulmamalıdır ki; sağlıklı bir yaşam süreci bilinçli bir hareket ve spor eğitimini zorunlu kılmaktadır. Bu sayede Türkiye sağlık için önemli ölçüde parasal tasarrufta bulunacaktır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

21 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
2.1. Spor ülkemizdeki sağlık sisteminin en önemli öğesi olmalıdır. Bilinçli Spor = Sağlık teması her zaman, her kurumda işlenmelidir. Bu konuda halk motive edilmeli, bilgilendirilmeli ve spora bilinçli olarak yönlendirilmelidir. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

22 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
Okul öncesi ve okullarda Beden Eğitimi ve Spor’a gereken önem arttırılmalıdır. Beden Eğitimi ders sayısı arttırılmalı, ancak ders içerikleri de iyi düzenlenmelidir. Daha kaliteli ve donanımlı beden eğitimi öğretmeni, antrenörü ve yöneticisi yetiştirecek sisteme dönülmelidir. (Daha az sayıda, ancak tesis, öğretici vb. alanlarda birikimli, gelişmiş ve donanımlı BESYO’lar) Okul sporları müsabakaları için MEB ile GSGM işbirliği zorunludur. 3 Prof. Dr. Yaşar SEVİM

23 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
3 Okul öncesi eğitimde ve anaokullarında hareket ve spor alanlarında uzmanların bulundurulması zorunlu hale getirilmelidir. Bu konuya gereken önem verilmelidir. Okullarda hareket eğitimi, spor eğitimi ve daha sonra branşlamaya yönelme temel işleyiş olmalıdır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

24 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
4 Engellilerde spor motive edilmeli, tanıtılmalı ve bu konuda gerekli önlemler alınarak, gereken önem verilmelidir. Engellilere dönük, branşlara özgü antrenör eğitimi desteklenmelidir. BESYO’larda engellilere dönük sporcu kontenjanı açılabilmeli ve özendirilmelidir. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

25 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
5 Her branşta büyük organizasyonları (Dünya, Avrupa, Universiade) ülkemize alarak ilgili sporların ülkemizdeki tanıtımı, dünyada Türkiye’nin tanıtımı en iyi şekilde sağlanacaktır. Bu organizasyonlar yoluyla Spor ve Turizm olgusu kuvvetlenecektir. Özetle; Spor ülkesi olma yolunda toplumumuz bu organizasyonlarla daha da bilinçlenecek ve deneyimler kazanacaktır. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

26 Şimdi Türk Sporu İçin Neler Yapılmalıdır?
6 Dopingle mücadeleye aynı duyarlılıkla ve kararlılıkla devam etmeliyiz. Prof. Dr. Yaşar SEVİM

27 …BU ÖNERİLER ÇOĞALTILABİLİR…
Prof. Dr. Yaşar SEVİM

28 bu potansiyele ve birikime fazlasıyla sahip bir ülkedir…
SONUÇ Türk sporunu ancak; Bilimsel bulgulara dayalı, sistemli, amaca uygun, süreklilik gerektiren, planlı ve sabırlı çalışmalarla dünyada üst sıralara taşıyabiliriz... Türkiye, bu potansiyele ve birikime fazlasıyla sahip bir ülkedir… Prof. Dr. Yaşar SEVİM

29 TEŞEKKÜRLER Prof. Dr. Yaşar SEVİM.


"TÜRK SPOR EĞİTİMİ İÇİN BAZI ÖNERİLER VE NELER YAPILMALI?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları