Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİNİN YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİNİN YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİNİN YÖNETİMİ

2 Çocukların eğitiminde aile ve yakın çevrenin önemli bir rolü olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’de okul-aile birliklerinin kuruluşu 1940’lı yıllara dayanmaktadır. Okul aile birliğinin temel amacı okulla aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamak, eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddi katkı sağlamaktır.

3 Okul-Aile İşbirliği Çocuğun okuldaki başarısı ve gelişimi, okul idaresi, öğretmen, veli ve öğrenci iş birliği ile çevre koşullarının uyumlu olmasına bağlıdır. Okul-aile işbirliği yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri, okul kültürü çevresinde eğitimsel değerlere dayalı olarak bir araya getirip, ortak amaç ve hedefler etrafında birleşmelerini, bu konuda neler yapabileceklerini ve birbirlerine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda ortak görüş ve eylem birliği sağlar. Etkili bir veli-öğretmen-okul işbirliği, bir çok olumsuzluğun ortaya çıkmasını önleyebilir.

4 Okul-Aile İşbirliğinde Uyulacak İlkeler
Aileler okulun ayrılmaz bir parçasıdır. Ailelerin eğitim sürecine katılması aile çocuk okul arasındaki etkileşimi de başlatır. Okul-Aile işbirliği çocuğun gelişim ve başarısına yoğunlaşmalıdır. Okul-Aile işbirliği sorunları çözme ve önlemeye yönelik olmalıdır. Eğitim düzeyine bakmaksızın her ailenin okula katılımı sağlanmalıdır. Okul-Aile işbirliği bütün eğitim kademelerinde sağlanmalıdır. İşbirliği konusunda farklı model ve bakış açılarından yararlanılmalıdır.

5 Okul-Aile İşbirliğini Geliştirme
Velilere, çocuklarına evde yardım konusunda bilgi verilmelidir. Okulda yapılacak toplantı ve etkinlikler önceden duyurulmalıdır. Ailelerin okulda düzenleyecekleri etkinliklere desteği sağlanmalıdır. Aileler, okula katkı ve destek sağlamaya özendirilmelidir. Ailelerin okul ve öğretmenleri ziyaret etmeleri teşvik edilmelidir. Aile ve öğretmen görüşmeleri için uygun ortam ve zaman belirlenmelidir. Ailelerin sınıfları ziyaret etmelerine izin verilmelidir.

6 Ailelerin Okul ve Eğitime Katılımını Sağlama
Veliler, boş zamanlarında okul etkinliklerine katılmaya teşvik edilmelidir. Özel eğitime muhtaç çocuklar için özel çalışmalar yapabilirler. Okulun mekanlarının düzenlenmesine katkıda bulunabilirler. Özel beceri sahibi olan velilerden okul için yararlanılabilir. Okul etkinliklerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev alabilirler. Okul yararına yardım toplama kampanyalarında görev alabilirler. Yardıma muhtaç çocuklara yardımda bulunabilirler.

7 Velilerle İletişim Kurma Yolları
Ulusal ve bölgesel basın ( gazete, dergi, ilan vs.) Milli Bayramlar, törenler, toplantılar İnternet, radyo ve televizyon Görüşme, yazışma ve karşılıklı ziyaretler Velilere dönük toplantı, konferans ve anketler Dilek ve şikayet kutuları Kermesler, tanışma çayları ve mezuniyet yemekleri Geziler, gözlem ve incelemeler Sosyal kültürel etkinlikler Okul gazete ve dergileri vb.

8 Aile-okul işbirliğinin iki avantajı vardır:
Birincisi, ailenin okula ve öğrenciye gösterdiği ilgi, motivasyonu sağlar. İkincisi ise, okulun yapısını, değerlerini ve standartlarını tanıyan aileler çocuklarını daha iyi yönlendirebilirler

9 Yapılan çalışmalara göre çocuğun okul başarısı üzerinde aile önemli bir rol almaktadır.
Eğitim açısından destekleyici bir tutum içinde bulunan ailelerden gelen çocukların okul başarıları daha yüksektir. Aile bakım, şefkat ve korumasının okul başarısının yükselmesinde önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.

10 Okul ile ortak program üzerinde görüş birliği sağlayarak düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha da yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

11 Portfolyo Öğrenci performanslarına dayanan değerlendirme araçlarından biri olan portfolyo ; “öğrencinin çabalarını, ilerleme ve başarılarını sergileyen çalışmalarının amaçlı bir koleksiyonudur”.

12 Okul öncesi eğitiminde portfolyoların amaçları
Çocukların ilgi ve eğilimleri ve bu ilgileri hakkında tarih sunmak, Çocukların belli bir süreç içerisinde tüm gelişim alanlarındaki ve okuma yazma gibi bir alandaki büyüme-gelişmeleri hakkında doküman oluşturmak, Her çocuğun öğrenmesini değerlendirmek,

13 Çocukların öğrenirken kullandıkları yöntemleri belirlemek,
Çocuklara öğrenme yöntemlerini yansıtma ve analiz etme olanağı vermek, Çocukların başarılarına dikkat çekmek, Öğrencinin değerlendirmeye katılımını sağlamak, Bir üst sınıfa geçerken çocuklarla ilgili bilgilerin taşınmasını sağlayan kayıtları sunmak.

14 Aileleri çocuklarının eğitim gördüğü sınıflara dahil etmek, aile katılım programının en önemli fakat aynı zamanda en zor aşamalarındandır. Öncelikle öğretmen ailelere, sınıfta çocuklarının neler yaptıklarını, çocuklarla nasıl iletişim kurduğunu, onlarla nasıl konuştuğunu, hangi durumlarda yardım ettiğini, nasıl rehberlik ettiğini gözleme fırsatı sunmalıdır. Bunun sonucunda anne babalar öğretmeni model alarak, çocuk eğitimi konusundaki bilgi ve tutumlarını geliştirir ve evde çocuğunun gelişimini nasıl destekleyebileceklerini öğrenirler.

15 Anne babalar, sınıf katılımı sırasında farklı özellikteki çocukların farklı yönlerini görerek insanlara nasıl bir tutum geliştirecekleri konusunda deneyim kazanırlar. Aile sınıfa katılımla kurumu, öğretmeni ve koşulları daha iyi görebileceği için beklentilerinde gerçekçi olmayı öğrenir ve okula, öğretmene güven duyar (Coleman ve Churchill, 1997, 145; Manning ve Schindler, 1997, 30; Gorham ve Nason, 1997, 24).

16 Aileler sınıf katılımına ilişkin olarak önceden; uygulanan eğitim programı, katılımın ne şekilde olacağı, çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı, çocuklara hangi durumlarda nasıl rehberlik edileceği, çocukların özel durumları vb. konularda bilgilendirilmelidir. Öğretmen ve sınıfa katılacak olan aile bireyi önceden sınıfta yapacakları etkinlikler üzerine planlama yapmalıdır.

17 Anne babalar her zaman kişilikleri, maddî olanakları ve yaşam koşulları nedeniyle programa aktif olarak katılamayabilirler ya da katılmak istemezler. Anne babalar bu konuda zorlanmamalı, sınıf dışındaki etkinliklere katılmaları sağlanmalıdır. Öğretmen ve anne-babalar birlikte çalışarak kendi yetenekleri, ilgileri ve kariyerlerini kullanabilecekleri sınıf etkinlikleri geliştirmelidir (Coleman, 1997, 18).

18 Ailenin sınıfa katılımı;
• Sınıfı ve uygulanan program etkinliklerini gözleyerek, • Şarkı, oyun, hikâye okuma gibi etkinliklerde öğretmen rolünü üstlenerek, • Evde veya okulda eğitim materyali hazırlayarak, • Kahvaltı, yemek ve oyunda rehberlik ederek,

19 • İnceleme gezileri veya kısa yürüyüşler gibi sınıf dışı etkinliklerde öğretmene yardımcı olarak, • Dosyalama, kayıt tutma, sınıftaki eşyaların korunması, tamiri, gezi ve diğer etkinliklerde vb. konularda öğretmene yardımcı olarak, • Meslekleriyle ya da özel yetenekleriyle ilgili konularda çocuklarla birlikte etkinliğe katılarak sağlanabilir (Bergman, 1990, 12-13; Coleman ve Churchill, 1997, 146; Hohmann ve Weikart, 2000).


"ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİNİN YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları