Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. ÜNİTE NAMAZ BİR İBADETTİR HAZIRLAYAN AYHAN TABUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. ÜNİTE NAMAZ BİR İBADETTİR HAZIRLAYAN AYHAN TABUR."— Sunum transkripti:

1 1. ÜNİTE NAMAZ BİR İBADETTİR HAZIRLAYAN AYHAN TABUR

2 NAMAZ İBADETİ NEDİR Namazın Kuranı Kerimdeki karşılığı salât’tır. Salât ise dua anlamına gelir. Namaz üzerine farz olan Müslümanların günde beş vakit olarak Rasulullah (sav)’in gösterdiği şekil üzere yapması gereken farz olan bir ibadettir. Beş vakit namaz Hicretten 1,5 yıl kadar önce Miraç Gecesi’nde farz kılınmıştır.

3 Yüce Rabbimiz buyurdu ki:
“Rasulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebut suresi 45 “ Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.” Nur Suresi 56

4 Rasulullah (sav) Buyurdu ki:
“Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz?" buyurdu. "Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm: "İşte bu, beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hataları siler" buyurdu.

5 Namaz niçin kılınır Namaz Allah rızası için kılınır.Faydası ise bizzat kılan kişiyedir. Çünkü Allah’ın bizim yaptığımız ibadetlere ihtiyacı yoktur. Namaz akıllı ve ergenlik çağına giren her Müslüman'a farzdır. Ancak böyle önemli bir ibadete çocukları yedi yaşından itibaren alıştırmak, hazırlamak gerekir.

6 Namaz insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar
“Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar” Ankebut Suresi 45 Namaz kılan insan davranışlarına özen göstererek bilinçli davranışlarda bulunur. Bu nedenle kötü davranışlardan vazgeçer, iyiliklere yönelmeye çalışır. “Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir. Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar, “Mearic Suresi 19-22

7 Namaz birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirir
Camide cemaatle kılınan namaz Müslümanların bir araya gelmesini sağlar. Namaz öncesi ve sonrası bir araya gelen, görüşen insanlarda yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişir. Dostluk ve kardeşlik duyguları pekişir.

8 Namaz temizliğe alıştırır
Namaz insanın düzenli olarak beden temizliği yapmasını sağlar. Çünkü namaz için abdest alan insan el, ayak, yüz gibi organlarını yıkayıp temizler. Namaz kılan insanın giysileri temiz olur. Çünkü namaz ancak temiz elbiseyle kılınır. Namaz kılan insanda çevre temizliği bilinci gelişir. Namaz insanı kötülükten ve kötü davranışlardan uzak tutar. Ahlakını güzelleştirir. Böylece insanı manevi yönden de temizler.

9 Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir
Namaz belli vakitlerde, belli bir düzen ve disiplin içinde yerine getirilir. Bu disiplin insanın günlük hayatında da planlı ve programlı hareket etmesini sağlar.

10 NAMAZIN FARZLARI Namazın şartları (farzları) 12 tanedir. Bunlardan 6 tanesi namaza hazırlık (dışındaki) şartları, 6 tanesi de namazın kılınış (içindeki) şartlarıdır. Namaza hazırlık (dışındaki) şartları yerine getirmeden namaza başlangıç yapılamaz.

11 NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI
HADESTEN TAHARET NECASETTEN TAHARET SETRİL AVRET İSTİKBALİ KIBLE VAKİT NİYET Abdest, gusül abdesti, su yoksa teyemmüm Vücut, elbise ve namaz kılacak yerin temizliği Örtülmesi zorunlu yerleri örtmek Mekke şehrinde bulunan Kabe’ye dönme Kılınacak namazın vaktinin gelmiş olması Kılınacak namaz için niyet etmek

12 NAMAZ ABDESTİ Abdest belirli vücut organlarını usulüne göre yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan bir ibadettir. Abdestin farzları Maide suresinin 6. ayetine göre dörttür. Bunlardan birisi eksik olursa abdest olmaz. Ancak mükemmel olması için sünnetlerini de yapmak gerekir “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın.” Maide Suresi 6

13 Rasûlullah (sav) buyurdu ki:
"Mü'min bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar suyun son damlasıyla yüzünden dökülür iner, ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar suyun son damlasıyla ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları suyun son damlasıyla dökülür iner. (Öyle ki abdest tamamlanınca) günahlarından arınmış olarak tertemiz çıkar." "Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.''

14 ABDESTİN ALINIŞI

15 Tuvalet ihtiyacını gidermek
ABDESTİ BOZAN ŞEYLER Tuvalet ihtiyacını gidermek Vücudun herhangi bir yerinden kan gelmesi ve dağılması Namazda yanındaki işitecek kadar gülmek Uyumak Ağız dolusu kusmak Bayılmak

16 ABDESTSİZ YAPILAMAYAN ŞEYLER
Namaz kılınmaz. Kuranı Kerim ele alınmaz. Cenaze namazı kılınmaz. Tilavet secdesi yapılmaz. Kabe tavaf edilmez.(Vaciptir.) Kuranı Kerimin yüzüne bakarak veya ezberden Kuranı Kerim okunabilir.

17 Gusül abdestinin farzları üçtür.
Gusül; bedeninde kuru bir yer kalmamak üzere tepeden tırnağa bütün vücudu yıkamaktır. Gusül abdestinin farzları üçtür. Mazmaza: Ağza su alıp boğazlara kadar çalkalamak İstinşak: Burna dolu dolu su çekmek Tepeden tırnağa kadar bütün vücudu yıkamak

18

19 GUSÜL ABDESTİ ALMADAN YAPILMAYAN ŞEYLER
Namaz kılmak Kuranı kerim okumak (ezberden ve yüzünden) Eliyle Kuranı Kerimi tutmak(Muhafazası içinde bulunan Kuranı Kerimi tutmak caizdir.) Kabe’yi tavaf etmek Zaruret olmadıkça camiye girmek Üzerinde ayeti kerime yazılı olan levhayı,parayı,kağıdı,kitabı tutmak Herhangi bir dini kitabı elle tutmak El,ağız ve yüzü yıkamadan bir şey yiyip içmek

20 TEYEMMÜM ABDESTİ Su bulunmadığı zaman toprak veya toprak cinsi bir şeyle alınan sembolik bir temizliktir. Teyemmümün farzı ikidir. “Ey iman edenler! ...su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.” Nisa Suresi 43

21 TEYEMMÜM ABDESTİNİN FARZLARI
1- Niyet etmek 2- Elleri toprağa vurup yüzü, tekrar toprağa vurup kolları meshetmek

22 TEYEMMÜM NE ZAMAN YAPILIR
Suyun en az 1 mil (1848 metre),bazı rivayetlere göre en az 3 mil (5544 metre) uzakta bulunması Suyun kullanılması sağlık açısından tehlikeli ise Su bulunur da mala,cana,namus ve emanete ait bir tehlikenin bulunması Havanın çok soğuk olması Bulunan suyun az olması Vücudun yara bere içinde bulunması

23 TEYEMMÜMÜ BOZAN ŞEYLER
Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca suyun bulunması da teyemmümü bozar.

24 NAMAZIN KILINIŞ ŞARTLARI
BAŞLANGIÇ TEKBİRİ KIYAM KIRAAT RÜKÛ SECDELER SON OTURUŞ (KADEYİ AHİRE) Namaza Allâhuekber diyerek başlamak Namaz kılarken gerekli yerde ayakta durmak Namazda ayakta iken Kuranı Kerim okumak Namazda elleri dizlere koyup eğilmek El,alın,burun, ayak ve dizleri yere koyup eğilmek Namazın sonunda oturmak

25 EZAN VE KAMET Namaz vakitlerini Müslümanlara bildirmek için yapılan çağrıya ezan denir. Ezan okuyana müezzin denir. Dünyanın neresinde olursak olalım ezanı duyduğumuz zaman namaz vaktinin girdiğini anlarız. Kamet ise erkekler tarafından farz namaza başlamadan önce ve hızlı olarak okunur. Kametin lafızları aynen ezan gibidir. Yalnız “Hayye alel felah” tan sonra iki defa “Kad kameti’s-salâh” (Namaz başladı) cümlesi ilave edilir.

26 Allâhu Ekber(4) Eşhedü enlâ ilâhe illallâh(2) Eşhedü enne Muhammeden rasûlullâh (2) Hayye ales-salâh(2) Hayye alel-felâh(2) Essalêtü hayrun minen nevm(2) Allâhu Ekber(2) Lâ ilâhe illallâh(2) Allah en büyüktür. Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Şahadet ederim ki Muhammed Allah’ın Rasulü’dür. Haydi namaza Haydi kurtuluşa Namaz uykudan daha hayırlıdır. (Sabah) Allah’tan başka ilah yoktur.

27 NAMAZI BOZAN ŞEYLER Namazda yanılarak,unutarak,bile olsa namazla ilgili olmayan bir sözün söylenmesi, ah,of … Namazda kendi işiteceği kadar gülmek (Başkasının işiteceği kadar gülerse abdesti bozulur. Namazda sesli olarak selam vermek,almak Namazda yiyip,içmek, bir şey çiğnemek Ağız dışından alınan bir şeyi yiyip,içmek (Susam tanesi kadar bile olsa bozar) Dişleri arasında kalmış nohut tanesi kadar bir şeyi yemek Kıbleden göğsü çevirmek Özürsüz, öksürmek, öksürüğü yokken öksürmeye çalışmak, boğazını hırıldatmak Bir şeyi üflemek (Mum söndürmek,secdede toprak veya tozu gidermek için üflemek

28 NAMAZI BOZAN ŞEYLER Namazda bayılmak,çıldırmak
Namazda başka şeylerle meşgul olmak Namazda iken başkasına elle dokunmak veya vurmak Namazda özürsüz veya çarpma neticesinde üç adım atmak Ağız dolusu kusmak Namazda bir uzvun kanaması,hades vb. abdesti bozacak şeylerin meydana gelmesi Erkekle kadının yan yana namaza durması Ayeti manasını bozacak şekilde yanlış okumak Cemaatle namaz kılanın rüku, secde ve diğer rükünleri imamdan önce yapması Secdede iki ayağını yerden keserek yukarıya kaldırmak (secde süresince)

29 CEMAATLE NAMAZ Toplu olarak imamın önderliğinde kılınan namaza cemaatle namaz denir. Topluluğa namaz kıldıran kimseye ise imam denir. Cemaatle kılınan namaz insanlar arasında birlik beraberlik ve dayanışmanın sağlanmasına yardımcı olur. “ Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir ” Hadisi Şerif Beş vakit namazın farzları, Cuma, Cenaze, Bayram, Teravih namazları cemaatle kılınır. Sünnet namazlar cemaatle kılınmaz.

30 Cemaatle namaz kılarken şöyle niyet edilir.
“ Niyet ettim Allah rızası için Akşam Namazının farzını kılmaya, uydum imama” İmama uyan kimse namazın başlangıcında Sübhâneke duasını okur. Fatiha ve zammı sure okumaz. Çünkü imam bazen içinden bazen sesli olarak okur. Rükûdaki ve secdedeki tesbihleri söyler. Oturulduğu zaman okunan duaları (Tahıyyat, Salli-Barik, Rabbena) okur. Cemaat imamdan önce rüku, secde ayağa kalkma gibi şeyleri yapamaz, yaparsa namazı bozulur.

31

32 CAMİDE NELERE DİKKAT ETMELİYİZ
Camiye gelince bir yere oturulur ve sessiz olunur. Dünya meseleleri konuşulmaz Ön safta yer varken arkaya oturulmaz. Giriş ve çıkışlarda insanlara sıkıntı verilmez. Caminin temizliğine dikkat etmemiz gerekir. Camide uygunsuz şekilde oturulmaz. Çünkü camiye girişten çıkana kadar ibadet halindeyiz demektir.

33 YOLCULUKTA NAMAZ 90 km.den daha uzak mesafeye giden ve en fazla 15 gün kalmaya niyet eden kimse dinimize göre seferi (yolcu) sayılır.

34 Dinimizin yolcuya tanıdığı kolaylıklar
Yolcular 4 rekatlı farz namazları 2 rekat olarak kılarlar. Cuma ve bayram namazı kılmakla mükellef değildirler. Oruçlarını kazaya bırakabilirler. Mest üzerine mesh müddeti 72 saat (3 gün) dür.

35 NAMAZ TÜRLERİ İlk Sünnet Farz Son Sünnet Vacib Toplam SABAH 2 - 4 ÖĞLE
10 İKİNDİ 8 AKŞAM 3 5 YATSI VİTİR 14 17 6 40

36 CUMA NAMAZI Cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır. Bunun için Cuma günü mübarek bir gündür. “Allâhu Teâla Kuranı Kerimde şöyle buyuruyor. “ Ey İman Edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman hemen Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” Cuma Suresi 9 Sevgili Peygamberimizde üzerine güneşin doğduğu günlerin en hayırlısının Cuma günü olduğunu bildirmektedir.

37 CUMA NAMAZI KİMLERE FARZDIR
Cuma namazı aşağıdaki şartları taşıyan kimselere farzdır. Müslüman olmak Akıllı olmak Ergenlik çağına girmek Hür olmak Sağlıklı olmak Yolcu olmamak Kör kötürüm olmamak Erkek olmak

38 Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır.
Cuma namazının diğer namazlardan farkı, Kazası yoktur Cemaatle kılınır Hutbe okunur Erkekler kılar

39

40 CENAZE NAMAZI Cenaze namazı ölü için bir duadır. Ayakta kılınır, rükusuz secdesiz bir namazdır ve kazası yoktur. Dört tekbirden meydana gelir. Cenaze namazı farzı kifaye’dir. Yani toplumda bazıları kılınca diğerlerinin üzerinden sorumluluk kalkar.

41 CENAZE NAMAZININ KILINIŞI
1. Tekbir Sübhâneke Duası 2. Tekbir Salli Barik Duası 3. Tekbir Cenaze Namazı (Rabbena) Duası 4. Tekbir Selam

42 BAYRAM NAMAZI Müslümanların Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere iki tane dini bayramı vardır. Bayramlar yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma, dayanışma, kavuşma, sevinç, mutluluk, dostluk, kardeşlik, barış, sevgi, hoşgörü, huzur, ziyaret, ziyafet, dargınları barıştırma, uzakları yakınlaştırma, acıları paylaşma, çocukları sevindirme prensibine dayalı çok özel ve çok güzel günlerdir.

43 Bayram namazı Cuma namazı farz olan Müslümanlara vaciptir. İki rekattır.
Birinci rekatta Sübhâneke’den sonra 3 tekbir alınır eller kulaklara kadar götürülür ve yana salınır. İkinci rekatta Bir sureden sonra 4 tekbir alınır, eller kulaklara kadar götürülür ve yana salınır,dördüncü tekbirle rükûya gidilir.


"1. ÜNİTE NAMAZ BİR İBADETTİR HAZIRLAYAN AYHAN TABUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları