Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 2. Ünite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 2. Ünite"— Sunum transkripti:

1 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 2. Ünite
Temizlik ve İbadet pedagojiformasyon.com 1

2 9.2. Ünite: Temizlik ve İbadet / Konular
1. İbadet’in Anlamı ve Kapsamı 2. Niçin İbadet Edilir? 3. İbadet-Temizlik İlişkisi 3.1. Beden Temizliği 3.2.Gusül 3.3. Abdest 3.4. Teyemmüm 3.5. Mekân ve Çevre Temizliği 2

3 9.2. Ünite: Temizlik ve İbadet / Kazanımlar
1. İbadet kavramını açıklar. 2. Niçin ibadet edildiğinin önemini vurgular. 3. İbadetleri sınıflandırarak günlük hayattan örnekler verir. 4. İbadetlerin yapılmasında temizliğin ön şart olduğu bilincine varır. 5. Abdestin alınışını ve guslün yapılışını anlatır. 6. Teyemmümün, ibadetlerin yapılışında kolaylık sağladığını bilir. 7. Beden, mekân ve çevre temizliğine bir bütün olarak özen gösterir. 8. Temizlik bilincinin yerleşmesi için çaba gösterir. 9. İslam dininde temizliğe verilen önemi fark eder. 3

4 1. İbadetin Anlamı ve Kapsamı
İbadet Kavramı Allah’a kulluk ve itaat etmek Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirmek Allah rızasına uygun davranmak

5 1. İbadetin Anlamı ve Kapsamı Allah rızası ve sevgisi
İbadet Kavramı: 1. Allah’a kulluk ve itaat etmek 2. Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirmek 3. Allah rızası için yapılan bütün güzel davranışlar İbadetin Kapsamı: Namaz kılmak Oruç tutmak Zekat vermek Hacca gitmek Kurban kesmek Adaletli olmak Hoşgörülü olmak Sözünde durmak Anne-babaya saygı Çalışmak Bilimsel çalışma İyiliği yaymak Kötülüğü engellemek Temiz olmak İnsana faydası ? İnsanı terbiye eder Toplumsal barış Bireysel mutluluk Ahiret mutluluğu Allah rızası ve sevgisi

6 1. İbadetin Anlamı ve Kapsamı Allah rızası ve sevgisi
İbadet Kavramı: 1. Allah’a kulluk ve itaat etmek 2. Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirmek 3. Allah rızası için yapılan bütün güzel davranışlar İbadetin Kapsamı: Namaz kılmak Oruç tutmak Zekat vermek Hacca gitmek Kurban kesmek Adaletli olmak Hoşgörülü olmak Sözünde durmak Anne-babaya saygı Çalışmak Bilimsel çalışma İyiliği yaymak Kötülüğü engellemek Temiz olmak İnsana faydası ? İnsanı terbiye eder Toplumsal barış Bireysel mutluluk Ahiret mutluluğu Allah rızası ve sevgisi

7 Allah İbadet İbadet Nedir ? - a boyun eğmektir kulluk etmektir - a - a
sevmektir Allah - ı saygı duymaktır - a - a bağlanmaktır

8 İBADET Yorumlayalım… Resmi inceleyiniz ve ibadetin önemi ile ilgili anlamlar çıkarıp yorumlayınız.

9 “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac 77)

10 2. Niçin İbadet Edilir ? “O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız.” (İbrahim 34) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56)

11 İbadet ruhumuza imanı ahlakı huzur verir kötü duyguları pekiştirir
yok eder pekiştirir İbadet güzelleştirir alıkoyar sağlar ahlakı günah işlemekten Toplumsal barışı

12 İbadet edilirse… Kötü duygular azalır, iyi duygu ve düşünceler artar
Kötü davranış ve günah işlemek azalır İnsan mutlu olur (dünya ve ahirette) Toplumsal barış sağlanır

13 İBADETİN KAPSAMI “(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut 45)

14 İbadet Tutumlu olmak Çalışmak Kur’an Okumak Oruç tutmak Kurban kesmek
Temiz olmak İbadet Güleryüzlü olmak Namaz kılmak Kötülüklere engel olmak Çalışmak İyiliği teşvik etmek Hacca gitmek Zekat vermek

15 “(Rabbimiz. ) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız
“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.” (Fatiha 5)

16 3. İbadet-Temizlik İlişkisi
Temizlik hem ibadet hem de sağlık açısından çok önemli ve gereklidir.

17 TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK BEDEN TEMİZLİĞİ TEYEMMÜM MADDİ TEMİZLİK
MEKAN VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ GUSÜL ABDEST TEYEMMÜM

18 “Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket.”
TEMİZLİK Maddi Manevi Duygu Düşünce Kalp (Kötülüklerden arındırmak) Beden Elbise Çevre (Temizliği) “Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terket.” (Müddessir 4-5)

19 “Temizlik İmandandır” “Allah temizdir, temizliği sever.”
Temizlik ile İlgili Ayetler Hadisler “…Kuşkusuz Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri de sever.” (Bakara 222) “Temizlik İmandandır” (Buhari, İman, 45) “…Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (Ankebut 45) “Allah temizdir, temizliği sever.” (Tirmizi, Edep, 41)

20 Beden Temizliği: Gusül
“…Eğer cünüp oldunuz ise, boy abdesti alın…” (Maide 6) Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslümanın bazı özel durumlarda yıkanması Allah’ın kesin emri olarak FARZDIR

21 Guslün Farzları 3. Bütün bedeni yıkamak 2. Burnu Temizlemek
1. Ağzı temizlemek Guslün Farzları 3. Bütün bedeni yıkamak

22 Boy Abdestinin Alınışı
Euzu-besmele çekilir, Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya), Ağız temizlenir, Burun temizlenir, Bütün beden kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.

23 Boy abdestini gerektiren durumlar
Erkek ve kadınlar için cünüplük; a) Cinsel ilişkiye girmek b) Rüyalanmak suretiyle cinsel boşalma c) Kendi isteğiyle veya istek dışı cinsel boşalma 2. Kadınların adet ve lohusalık halinin son bulması

24 ABDEST “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın…” (Maide 6) Namaza Hazırlık Abdest, namaz için hem bedeni, hem de ruhi bir hazırlık ve temizliktir.

25 Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) Diyor ki;
“Ümmetim kıyamet gününde, abdest dolayısıyla yüzleri ve ayakları nurlu olarak gelecektir. O halde sizden hanginiz nurunu artırabilirse bunu hemen yapsın.” (Müslim, Taharet, 35)

26 Abdestin Farzları

27 Bir Soru… Bir Müslüman sadece abdestin farzlarını yerine getirse; Bu abdest geçerli olur mu? Bu abdestle namaz kılınır mı? Neden ?

28 Sünnetleriyle Birlikte Abdestin Alınışı
Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra “Euzu-Besmele” çekilerek… Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya diye niyet edilir.

29 Euzu – besmele: Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim
Anlamı: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

30 Eller(kollar) bileklere kadar üç kere yıkanır.
Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

31 Ağız temizlenir Sağ avuç ile ağza üç kere ayrı ayrı su alınır,
her defasında iyice çalkanır. Ağız temizlenir

32 burun temizlenir. Sağ avuç ile burna üç kere ayrı ayrı su çekilir.
Sol el ile burun temizlenir.

33 Yüzün her tarafı yıkanır. Alında saçların bittiği yerden itibaren
kulakların yumuşağına ve çene altına kadar üç kere yıkanır.

34 Önce Sağ, sonra sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.
Yıkarken kolun her tarafı kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

35 Baş meshedilir. Eller yeni bir su ile ıslatılır.
Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

36 kulakların içi, kulakların arkası ;
Eller ıslatılarak şehadet parmağı ile kulakların içi, baş parmağı ile de kulakların arkası ;

37 ense meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan
geriye kalan üçer parmağın dışı ile de ense meshedilir.

38 Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve
Önce sağ, sonra da sol ayak topuklarla beraber üç kere yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

39 Sırasıyla Abdest Euzu Besmele çekilir. Niyet edilir. Eller yıkanır.
Ağız temizlenir. Burun temizlenir. Yüz yıkanır. Önce sağ, sonra sol kol yıkanır. Baş mesh edilir. Kulaklar ve ense meshedilir. Önce sağ, sonra sol ayak yıkanır.

40 Abdestin Alınışı Eller Ağız yıkanır Niyet temizlenir Burun edilir
Yüz Ayaklar yıkanır yıkanır meshedilir yıkanır Kollar meshedilir Kulaklar-Boyun Baş

41 Abdesti Bozan Durumlar
Tuvalet ihtiyacını gidermek Yellenmek Kusmak Uyumak veya bayılmak

42 3.3. Teyemmüm Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen Bir Kolaylıktır
Su veya temiz su bulunmadığı yer ve zamanlarda; toprak veya toprak cinsi bir maddeye elleri değdirip yüzü ve kolları meshetmek şeklinde abdest yerine geçen bir kolaylıktır. Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen Bir Kolaylıktır Toprakla abdest almak veya temizlenmek değildir.

43 Kur’an’da Teyemmüm “…su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve (dirseklere kadar) ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez; fakat sizi tertemiz kılmak ve size (ihsan ettiği) nimetini tamamlamak ister; umulur ki şükredersiniz.

44 Teyemmüm Nasıl Alınır? Niyet edilir Kollar sıvanır
Toprak veya toprak cinsi bir maddeye eller değdirilir Eller birbirine hafifçe çarpılarak toz kalıntıları silkelenir Yüz meshedilir Tekrar toprağa değdirilerek Kollar meshedilir.

45 Kollar sıvanır Toprak veya toprak cinsi bir maddeye değdirilir.

46 Eller birbirine hafifçe çarpılarak toz kalıntıları silkelenir

47 Yüz meshedilir

48 Tekrar toprağa değdirilerek
kollar meshedilir.

49 3.4. Mekan ve Çevre Temizliği
Yüce Allah evreni yaratıp insanın hizmetine sunmuştur. Bu emaneti korumak insanın sorumluluğundadır. Sağlığımızı korumak da görevimizdir. Allah temizlenenleri sever.

50 Odamız Evimiz Sokağımız

51 Şehrimiz Dünyamız

52 Suyumuz

53 Denizlerimiz

54 Film İzliyoruz İnsan Kirletir… Kirletme Kirlenirsin

55 Korumak ve Temiz Tutmak İçin Neler Yapmalıyız ?
Kirletmemeliyiz. Çünkü en etkili koruma kirletmemektir. Gereksiz yere tüketmemeli, israf etmemeliyiz. Çünkü her israf bizden sonra yaşayacakların hakkını ihlal etmek demektir. Onarmalıyız: Ağaç dikerek v.b.

56 Hep Temiz Kalınız….


"Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 9. Sınıf 2. Ünite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları