Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Binalarda Isı Yalıtımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Binalarda Isı Yalıtımı"— Sunum transkripti:

1 Binalarda Isı Yalıtımı

2 Isı Transferi ve Yalıtım
Isı transferi üç yolla olur. Kondüksiyon ya da iletim , madde veya cismin bir tarafından diğer tarafına ısının iletilmesi ile oluşan ısı transferinin bir çeşididir. Isı transferi daima yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğrudur. Yoğun maddeler genelde iyi iletkendirler; örneğin metaller çok iyi iletkenlerdir. Konveksiyon ya da taşınım, katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir. Işınım yolu ile ısı transferi, fotonlar (elektromanyetik radyasyon) yolu ile olan ısı transferidir. Yalıtkanlar, bu ısı transfer yöntemlerindeki ısı akışlarının düşürülmesi ile yalıtım sağlar. Örneğin; ince bir köpük (strafor) tabakası konveksiyon ve kondüksiyon ile olan ısı geçişini düşürür. Yansıtıcı bir metalik film veya beyaz boya ısıl yayınımı düşürür. Bazı malzemeler bir ısı transfer yöntemi için iyi bir yalıtkandır, fakat diğeri için kötü olabilir. Örneğin, metal bir tabaka ışınım için iyi bir yalıtkandır, fakat iletim için çok kötü bir yalıtkandır.

3 Isı Transferi ve Yalıtım

4 Isı Yalıtımı Nedir? Isı, doğal olarak yüksek sıcaklıktan, düşük sıcaklığa doğru akar ve direncin en az olduğu yol boyunca en fazla ısı akışı oluşur. Bu ısı akışını engellemek, azaltmak için yapılan işlemlere yalıtım denir. Yalıtım ihtiyaç duyulan duruma, koşullara göre (binalarda, taşıtlarda, fırın, buzdolabı vb.) farklı şekillerde ve farklı malzemelerle uygulanabilir. Fırınlarda ve buzdolaplarında imal edilme aşaması ile başlayan ve kullanırken devam eden temel düşünce yalıtım odaklı olarak, istenen sıcaklığa-soğukluğa ulaşmak ve korumaktır.

5 Binalarda Isı Yalıtımı
Binaların sürdürülebilir kalkınmanın, çevrenin bir parçası olabilmesi ve daha sağlıklı, mutlu yaşam koşullarının sağlanması için ısı yalıtımına özen gösterilmesi gerekir. Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt ve soğutma giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür. Binaların ısıtılması amacıyla büyük oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların yakılması sonucu yanma ürünü olarak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler. Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır. Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.

6 Binalarda Isı Kayıplar

7 Yalıtım İhtiyacının Nedenleri
Çoğu ülkede, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji yani para harcanmaktadır. Evler ve binalar verimli ve doğru bir şekilde yalıtıldığında: • Enerji verimi artacak ve parasal olarak tasarruf sağlanacaktır. • Yalıtımın korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez. • Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur. • Yalıtım, dışarıdan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar. • Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi azalmış olur. Eğer bina kötü yalıtılmış ve kötü havalandırılıyorsa şu işaretler görülür. • Kış aylarında, taban altı ve tavan aralarında çiylenme ve donmuş yüzeyler oluşur. • Yaz aylarında, tavan arası son derece sıcak ve bunaltıcı olur. Yalıtımın mutlaka tüm bina ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılması gereklidir. Sadece yaşam mekanlarının yalıtımı, tavan ve taban yalıtımı olmadan doğru yalıtım şekli değildir. Bina ısısının sürekliliğini koruyabilmek için mutlaka ısı kaybı olan tüm alanların saptanması ve yalıtımda göz önünde bulundurulması gereklidir.

8 Binalarda Isı Yalıtımının Önemi
Dünyada artan enerji ihtiyaçlarına karşı, üretilen enerji miktarı arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Aynı sorun ülkemiz için düşünüldüğünde ise çok daha önemli ve üzerinde durulması gerekli bir konudur. Ülkemiz mevcut ekonomik sorunlarına rağmen, her yıl enerji konusunda yurt dışına milyarlarca dolar para ödemektedir. Ayrıca yurt dışından sağlanan çeşitli enerji çeşitlerinde, parası ödenmesine rağmen sorunlar yaratılması gibi kimi boyutlarını da düşündüğümüzde stratejik önemi olan bir konu olduğunu kolayca anlayabiliriz. Bununla birlikte enerji konusunu, bireysel veya aile olarak maddi imkanları zorladığını hepimiz biliyoruz. Dünyada ve ülkemizde fosil yakıtların hakim olduğu enerji kullanımının, küresel ısınma, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisinin farkına varmamız, enerji kullanımının yakın bir gelecekte insan yaşamının tehdit edici bir boyut kazanabileceğini ciddi şekilde düşünmemiz gerekir. Küresel, ulusal ve bireysel boyutları olan böyle bir konuda hepimizin duyarlı ve bilgi sahibi olması ve konunun önemine uygun davranış geliştirmesi gerekir.

9 Binalarda Isı Yalıtımının Önemi
Isı yalıtımı, 2000 yılından beri ülkemizde de zorunlu bir uygulama haline geldi. “TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”nde Türkiye’de binanın konumu, bulunduğu iklim bölgesi gibi faktörler dikkate alınarak her binanın ısınma için harcayacağı toplam enerji miktarının hesaplama yöntemi belirlendi. “Isı ihtiyacı Kimlik Belgesi” adı verilen uygulama gereğince; binanızı yapan kişi ya da kuruluş, yapılan projeye göre hesaplayıp, “Bu bina ısınmak için şu kadar enerji harcar” diye, binanın görünür bir yerine asmak zorunda… “Enerji Verimliliği Kanunu” da bu zorunluluğa uymayanlara cezai müeyyide getiriyor. Payölçer nedir? Isı payölçer cihazı, merkezi sistemle ısınan binalarda kullanılıyor. Amaç, her dairenin metrekareye göre değil, harcadığı yakıt miktarına göre fatura ödemesini sağlamak. Cihaz yurtdışında uzun süredir kullanıldığından hem eski, hem de yeni modelleri var. Ama her ikisinde de sistem aynı. Radyatörlerdeki klasik vanaların yerine sıcaklık ayarı yapabilen termostatik vanalar takılıyor. Peteğin üzerine de pay ölçer monte ediliyor.

10 Binalarda Payölçer Sistemi

11 Isı Yalıtımı Nasıl Yapılır?
Isı yalıtımı binaların; çatılarına, dışa veya garaj, depo gibi kullanılmayan bölümlere bakan duvarlarına, toprak veya içerisinde yaşanmayan mahaller ile daireleri ayıran döşemelerine, tesisat boruları ile havalandırma kanallarına yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kısın pencerelerden oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş ısısı girişi sınırlanır. Böylece ısıtma ve soğutma için harcanan enerjiden tasarruf sağlanır.

12 Isı Yalıtımı Nerelerde Uygulanır?

13 Isı Yalıtım Malzemeleri
Bina ve tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları şu şekildedir: Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve ürün standartları: Seramik yünü, TS EN 13161 Cam yünü, TS EN 13162 Taş yünü, TS EN 13162 Genleştirilmiş (Expanded) Polistiren (EPS), TS EN 13163 Ekstrüzyonla Üretilen (Ekstrüde) Polistiren (XPS), TS EN 13164 Poliüretan (PUR), TS EN 13165 Fenol Köpüğü, TS EN 13166 Cam Köpüğü, TS EN 13167 Mantolama, TS EN 13167 Çift Cam, TS EN 13168 Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13169 Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13170 Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13171 - asbest

14 Isı Yalıtım Malzemeleri
Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları: Camyünü, prEN 14303 Taşyünü, prEN 14303 Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304 Cam Köpüğü (CG) prEN 14305 Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306 Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307 Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308 Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309 Polietilen Köpük (PEF), prEN 14314 Fenolik Köpük prEN 14315

15 Çeşitli Isı Yalıtım Uygulama Örnekleri

16 Çeşitli Isı Yalıtım Uygulama Örnekleri

17 Basit Isı Tasarruf Tedbirleri
Kışın en soğuk günlerinde evin iç sıcaklığını en çok 20°C konfor sıcaklığına ayarlayınız. Radyatörlerin üstlerini ve önlerini perde, koltuk vb. eşyalarla kapatmayınız. Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın. Pencerenizin ve kapılarınızın kenarlarından olan hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın. Kapı çerçevesi etrafındaki çatlakları kesinlikle onarın. Kullanmadığınız ev bölümlerinin (oda, kiler, antre ve merdiven) radyatörlerini kapatınız.

18 Basit Isı Tasarruf Tedbirleri
Güneş enerjisinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışalım. Çok soğuk günlerde özellikle yaşlı ve çocuklar bal, şeker ve vitaminle bulundukları sıcaklıktan 2°C fazla konfor hissedebilirler. Büfe, kitaplık gibi büyük eşyalarımızı, dışa bakan duvarların önüne yerleştirelim. Pencerelerimizin çift camlı olması için özen gösterelim. Binalardaki enerji tüketiminin yüzde 82’si ısıtma için kullanılıyor. Binalarımızın ısıtmasında kullanılan bu enerji, ülkemizde harcanan toplam enerjinin yüzde 26’sını oluşturması, gerekliliğini açıkça ispat etmektedir.

19 İlgili Kaynaklar ve Videolar
Isı Yalıtımı konusunda Haber Video (.Flash) Enerji Tasarrufu ve Payölçer konulu haber Video (.Flash) Isı Yalıtımı (.Pdf)

20 Yararlanılan Kaynaklar : 01. http://www. izoder. org
Yararlanılan Kaynaklar : Bilim ve Teknik Dergisi. S Ekim

21 Vizyon 21. Yüzyıl http://vizyon21yy.com/


"Binalarda Isı Yalıtımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları