Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Isı Değiştiricileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Isı Değiştiricileri."— Sunum transkripti:

1 Isı Değiştiricileri

2

3

4 Isı Değiştiricileri Enerji dünya çapındaki değişik amaçlarla kurulmuş tesislerde kullanılan temel bir ihtiyaçtır. Günümüzde bütün ülkeler enerji ithalatı, çevre kirliği, küresel ısınma, enerji kullanımındaki verimsizlik ve enerji maliyetlerinin artması gibi sorunlardan kaynaklanan problemleri çözmek için büyük bir gayret içerisindedir (Kaya and Kılıç, 2012).

5 Isı Değiştiricileri Ülkelerin daha hızlı ekonomik gelişme sağlamaları için yüksek miktarda enerjiye ihtiyaçları vardır. Bundan dolayı enerji ekonomik rekabet ve istihdam için çok kritik bir etkendir. Artan nüfusa bağlı olarak enerji ihtiyacı da giderek artmaktadır.

6 Isı Değiştiricileri Enerji ihtiyacına karşılık olarak ihtiyaç duyulan enerji miktarını karşılamak için ısı transferi ve enerji konusunun göz önünde bulundurulması ve enerji yönetiminin iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Abdelaziz et al., 2010).

7 Isı Değiştiricileri Isı transferi termodinamik ve enerjinin önemli bir konusudur ve birçok mühendislik uygulamasının temelini oluşturmaktadır. Sıcaklık değişiminin olduğu her yerde ısı transferi gerçekleşmektedir. Bundan dolayı mühendisler sıcaklıkla süreç teknolojisinde ısı transfer miktarını hesaplamak zorundadırlar.

8 Isı Değiştiricileri Yüksek sıcaklıktaki bir akışkandan düşük sıcaklıktaki bir başka akışkana ısı transferi yoluyla ısı geri kazanımı sağlayan ısı değiştiricileri ve ısı değiştiricisi devreleri birçok proses teknolojisi ve enerji ekonomisi alanında kullanılmaktadır. Isı geri kazanımı için kullanılan ısı değiştiricileri sanayi kuruluşlarında yatırım maliyetinde önemli bir yer tutmaktadır.

9 Isı Değiştiricileri Bu nedenle de ısı değiştiricisi seçilirken ya da ısı değiştiricisi devreleri tasarlanırken oldukça dikkat edilmeli ve ısı geri kazanımının maksimum olması için doğru ısı değiştiricisi veya efektif bir ısı değiştiricisi devresi tasarlanması gerekmektedir.

10 Isı Değiştiricileri Bir ısı değiştiricisi iki veya daha fazla sıvı arasındaki, katı veya sıvı arasındaki veya katı parçacıklar ve akışkan arasındaki termal iç enerjisini (entalpi) dışarıdan ısı ve iş girişi olmaksızın gerçekleştiren cihazlardır. Akışkan tek bileşenden ya da karışımdan meydana gelebilir.

11 Isı Değiştiricileri Isı değiştiricileri pratikte çeşitli yerlerde kullanılırlar. Isı değiştiricileri kullanım gayelerine göre değişik konstrüksiyonlarda, kapasitelerde, boyutlarda ve tiplerde olabilmektedirler.

12 Isı Değiştiricileri Çoğunlukla ısı değiştiricilerinde akışkanlar birbirleriyle karışmadan ısı geçişinin doğrudan yapıldığı, genelde metal malzeme olan katı yüzey ile birbirinden ayrılırlar. Bu tip ısı değiştiricileri yüzeyli veya reküperatif olarak adlandırılırlar.

13 Isı Değiştiricileri Dolgu maddeli veya rejeneratif olarak adlandırılan diğer tip ısı değiştiricilerinde, ısı geçişi doğrudan olmayıp ısı önce sıcak akışkan tarafından döner veya sabit bir dolgu maddesine verilerek depo edilir, daha sonra dolgu maddesindeki bu ısı soğuk akışkana verilir.

14 Isı Değiştiricileri Genel olarak reküperatif ısı değiştiricilerindeki incelemeler zamandan bağımsız olmasına rağmen, rejeneratif ısı değiştiricilerinde incelemeler zamana bağlıdır.

15 Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması
Isı Değişim Şekline Göre Sınıflama Akışkanların doğrudan temaslı olduğu ısı değiştiricileri Akışkanlar arasında doğrudan temasın olmadığı ısı değiştiricileri Isı Geçişi Yüzeyinin Isı Geçişi Hacmine Oranına Göre Sınıflama Kompakt olmayan ısı değiştiricileri Kompakt ısı değiştiricileri

16 Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması
Akışkan Sayısına Göre Sınıflama İki akışkanlı Üç akışkanlı Çok akışkanlı Isı Geçişi Mekanizmasına Göre Sınıflama İki tarafta da tek fazlı akış Bir tarafta tek fazlı, diğer tarafta çift fazlı akış İki tarafta da çift fazlı akış Taşınımla ve ışınımla beraber ısı geçişi

17 Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması
Konstrüksiyon Özeliklerine Göre Sınıflama Borulu ısı değiştiricileri Düz borulu ısı değiştiricileri Spiral borulu ısı değiştiricileri Gövde borulu ısı değiştiricileri Levhalı ısı değiştiricileri Contalı levhalı ısı değiştiricileri Spiral levhalı ısı değiştiricileri Lamelli ısı değiştiricileri Kanatlı yüzeyli ısı değiştiricileri Levhalı kanatlı ısı değiştiricileri Borulu kanatlı ısı değiştiricileri Rejeneratif ısı değiştiricileri Sabit dolgu maddeli rejeneratörler Döner dolgu maddeli rejeneratörler

18 Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması
Akıma Göre Sınıflama Tek geçişli ısı değiştiricileri Paralel akımlı ısı değiştiricileri Ters akımlı ısı değiştiricileri Çapraz akımlı ısı değiştiricileri Çok geçişli ısı değiştiricileri Çapraz-ters ve çapraz-paralel akımlı ısı değiştiricileri Çok geçişli gövde-borulu ısı değiştiricileri n adet paralel levha geçişli ısı değiştiricileri

19 Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması
Birçok ülkede enerji tüketiminin %26’sı sıcak baca gazları ve sıvılar ile kaybedilmektedir (Tarakçıoğlu, 2006). Bu kayıp enerjinin geri kazanılması ile enerji üretim maliyetinde ciddi bir azalma gerçekleştirilebilir.

20 Isı Değiştiricilerinin Sınıflandırılması
Dolayısıyla ısı değiştiricileri, başlangıç maliyeti göz önünde bulundurularak ve etkenliğinin mümkün olduğu kadar yüksek olması hedeflenerek dizayn edilmelidir. Bu dizayn değerlerinin elde edilebilmesi için ısı değiştiricisinin hem kararlı durumda hem de işletme şartlarındaki davranışlarının önceden iyi tahmin edilmesi gerekmektedir.


"Isı Değiştiricileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları