Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU ve VERİMLİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU ve VERİMLİLİK"— Sunum transkripti:

1

2 SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU ve VERİMLİLİK 14.03.2009-21.03.2009
DERLEYEN : Mak. Müh. AHMET DERELİ MMO EDİRNE ŞUBESİ ENERJİ KOMİSYONU ÜYESİ

3 İNCELENMESİ GEREKLİ ANA BAŞLIKLAR
01.Ön enerji tasarrufu etüdü yapılmalı. 02. Yönetimin destek ve katkısı sağlanmalı. 03. Enerji muhasebesi uygulanmalı.

4 İNCELENMESİ GEREKLİ ANA BAŞLIKLAR
04. İzleme ve değerlendirme sistemi kurulmalı. 05. Personel enerji konusunda eğitilmeli.

5 ETKİN ENERJİ YÖNETİMİ 06. Verilerin grafik üzerinde gösterilmesi sağlanmalı. 07. Spesifik (özgül) enerji tüketiminin hesaplanması yapılmalı. 08. Ana enerji tüketen ekipmanlarınızla ilgili verilerin ayrı ayrı analizlerinin yapılması sağlanmalıdır.

6 ETKİN ENERJİ YÖNETİMİ 09. Fabrika performansının kontrolü için basit istatistiksel metotların denenmesi sağlanmalı. 10. Enerji tüketimindeki değişiklerde, Dış Havanın etkisini göz önüne alınması sağlanmalıdır.

7 MALİYETİ KONTROL EDİN 11. “Buhar”
Maliyetinin kontrol edilmesini sağlayın. 12. “Enerji tasarrufu yatırımları ile karlılığın arttırılması” 13. “Yakıt kalorifik değerleri” Maliyetinin doğru olarak kontrol edilmesini sağlayın.

8 KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI
14. Sıvı yakıtlı kazanların kontrolü ve verimlerinin iyileştirilmesini SAĞLAYIN. 15. Gaz yakıtlı kazanların kontrolü ve verimlerinin iyileştirilmesini SAĞLAYIN. 16. Kömür yakıtlı kazanların kontrolü ve verimlerinin iyileştirilmesini SAĞLAYIN.

9 KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI
17. Fazla havanın kontrolü yapılarak, minimum seviyede tutulmasını sağlayın. 18. Kazanlarda blöf miktarının azaltılması için besleme suyunun kalitesinin arttırılmasını sağlayın.

10 KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI
19. Su tarafındaki kazan borularının temiz tutulup, kazan taşı oluşumunun önlenmesini sağlayın. 20. Duman gazı tarafındaki Isı transfer yüzeylerinin temiz tutulup, kül ve kurum oluşumunun önlenmesini sağlayın. 21. Blöften ısı geri kazanımı sistemleri kurarak enerji kayıplarının minimuma indirilmesini sağlayın.

11 KAZANLARIN DAHA İYİ ÇALIŞTIRILMASI
22. Baca gazlarından ısı geri kazanımı için ekonomizer veya yanma havası ısıtıcı sistemlerini kurarak, enerji kayıplarının minimuma indirilmesini sağlayın. 23. Kömür yakıtlı kazanların uygun şekilde çalıştırılmasını kontrol ederek verimli çalışmalarını sağlayınız.

12 BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI
24. Buhar kaçaklarının giderilmesi için kontrol ve bakım sistemi kurarak enerji kayıplarının azaltılmasını sağlayınız. 25. Buhar borularının yeterli izolasyon yapılmasını kontrol ederek enerji kayıplarının azaltılmasını sağlayınız

13 BUHAR KAYIPLARININ AZALTILMASI
26. Buhar kapanlarının kontrolü ve onarılmasını sistemli yaparak enerji kayıplarının azalmasını sağlayınız. 27. Kondensatın kazana geri gönderilme sistemlerini kontrol ederek, enerji kayıplarının azalmasını sağlayınız. 28. Isıtılmış tankların üst yüzeylerinin kapatılarak buhar kayıplarının azaltılmasını sağlayınız.

14 ELEKTRİK FATURALARINDA TASARRUF
29. Işık kaynaklarınızı daha verimlileri ile değiştirerek, Elektrik faturalarında tasarruf sağlayınız. 30. Güç faktörünü düzeltici sistemler kurarak enerji kayıplarının azaltılmasını sağlayınız. 31. Düşük yüklü motorları tespit ederek, yüksek verimli motorlarla değiştirilmesini sağlayınız.

15 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Enerji tasarrufu para tasarrufu demektir. Tüm enerji mühendisleri alınan enerji tasarrufu tedbirleri sonucunda tasarruf edilen kilowatt veya kilokalori cinsinden enerjinin parasal karşılığını da bilmek ister.

16 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Bir fabrikanın enerji raporlarında, yaygın olarak kullanılan birimlerle (ton fuel-oil, kwh elektrik gibi) gösterilen tüketimlerin yanı sıra aylık enerji harcamaları ile ilgili bilgiler de yer almalıdır.

17 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Enerjinin maliyeti sadece muhasebe bölümü yöneticisinin değil tüm yöneticilerin de ilgi göstereceği bir konu olmalıdır.

18 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Önerilen enerji tasarrufu tedbirlerinin sağlayacağı kazanç; Önlemin uygulanması için karar verirken üst yönetime yardımcı olabilmek amacıyla, daima tasarruf edilecek para bazında hesaplanmalıdır.

19 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Alınacak bu tedbirlerle yılda x milyon TL tasarruf sağlanacak demek, y ton buhar tasarrufu sağlanacak demekten daha anlamlıdır.

20 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Enerji harcamalarının açıkça görülmesi enerji verimliliğinden sorumlu olan kişinin şirketin kazancını daha da artırmak için çabalarını söz konusu alanlarda yoğunlaştırmasını sağlar.

21 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Şüphesiz yakıt masrafları faturalardan kolaylıkla bulunabilir. Buhar maliyeti kazan verimi kullanılarak yakıt masraflarından hesaplanmalıdır.

22 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Bu hesaplama ayrıca kazan verimliliğinin artırılması ile sağlanacak tasarrufun hesabı için de yararlı olacaktır.

23 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Şüphesiz buhar maliyeti, yakıt maliyetine olduğu kadar kazan verimi, kondensatın yeniden kullanım oranı ve buhar özellikleri (sıcaklık ve basınç) gibi pek çok faktöre bağlıdır.

24 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Yine de yakıtın efektif maliyetinin çok değişken olduğu unutulmamalıdır.

25 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Linyit ve diğer kömür yakıtların ısıl değerleri büyük ölçüde değişken olmasına rağmen fuel-oil, mazot, LPG ve doğal gaz gibi yakıtların ısıl değerleri sabittir.

26 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Ancak işletmenin kullandığı yakıtın gerçek ısıl değeri kullanılarak daha sağlıklı sonuç elde edilebilir. Bu bilgi, yakıtın temin edildiği yerlerden veya işletmenin laboratuarlarında yapılacak analizlerle öğrenilebilir.

27 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
ÖNERİLER • Üretilen buharın maliyetini kontrol etmek için kazan verimliliğini ölçünüz.

28 MALİYETİ KONTROL EDİN BUHAR
Buhar kaçaklarının maliyetini, hatalı buhar kapanlarının maliyetini ve artan kondensat geri dönüş oranını tahmin etmek için hesaplamış olduğunuz değeri kullanınız. Buhar için para ödediğinizi unutmayın ve buhar maliyetinizi düzenli olarak takip ediniz.

29 Yararlanılan Kaynaklar
1- ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ YAYINLARI 2 - DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. MMO EDİRNE ŞUBE

30


"SANAYİDE ENERJİ TASARRUFU ve VERİMLİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları