Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL TASARIMIN 10 İLKESİ. 1.Denge / Balance 2.Hiyerarşi / Hierarchy 3.Örüntü / Pattern 4.Ritim / Rhythm 5.Boşluk-Espas / Space 6.Orantı / Proportion.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL TASARIMIN 10 İLKESİ. 1.Denge / Balance 2.Hiyerarşi / Hierarchy 3.Örüntü / Pattern 4.Ritim / Rhythm 5.Boşluk-Espas / Space 6.Orantı / Proportion."— Sunum transkripti:

1 TEMEL TASARIMIN 10 İLKESİ

2 1.Denge / Balance 2.Hiyerarşi / Hierarchy 3.Örüntü / Pattern 4.Ritim / Rhythm 5.Boşluk-Espas / Space 6.Orantı / Proportion 7.Vurgu / Emphasis 8.Hareket / Movement 9.Uyum / Unity 10.Kontrast-Zıtlık / Contrast

3 1.Denge / Balance

4 Bir tasarım prensibi olarak denge, tasarımı oluşturan parçaların tanımlı ve estetik bir biçimde yerleştirilmesidir. Bir tasarımda denge unsuru gözetilmediği taktirde, ürün beklenen etkiyi yaratamaz. Burada sözü edilen denge, tasarımı oluşturan hareketli unsurların (Fotoğrafı tipografik veri­ler, illüstrasyonlar vs.), belirlenen düzlem üzerinde dengeli dağılımıdır.

5 1.Denge / Balance Denge bir tasarımdaki görsel ağırlığın eşit olarak dağıtılmasıdır. Bir tasarımda denge unsuru varsa, o tasarım kendisiyle “barışık” demektir. Görsel denge dikey eksen etrafında oluşur ve gözler eksenin iki tarafında da görsel ağırlığın eşit dağılımına ihtiyaç duyar. Bir tasarımda iki farklı denge sistemi kullanılabi­lir: Simetrik ve Asimetrik denge.

6 1.Denge / Balance. – Simetrik Denge Resmiyetin, otoritenin vurgulana­cağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer yandan simetri dürüst­lüğün, saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirilmek­tedir. Simetrik dengenin somut örneklerini doğada sık sık gö­rürüz. Örneğin İnsan gövdesi ve insan yüzü simetrinin en yakınımızdaki örnekleridir. Kitap, dergi, broşür gibi çok say­falı basılı materyallerde de simetrik denge uygulamalarına çok sık rastlarız.

7 1.Denge / Balance. – Simetrik Denge

8

9

10

11 1.Denge / Balance. – Asimetrik Denge Birbirine benzemeyen ya da eşdeğer olma­yan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da düzen sağlayan bir kavram olarak ele alınmaktadır. Simet­rik dengede olduğu gibi asimetrik dengede de bir optik ağırlık merkezi vardır. Ama bu merkez geometrik merkezden farklı bir konumdadır. Asimetride, büyük yazı küçük yazıyı, büyük görsel öge küçük görsel öğeyi ezer ancak sayfada yine de bü­tünlük hakimdir. Simetri de, asimetri de dostunuz ya da düşmanınız olabilir. Muhafazakar ve sakin bir imaj için simetriyi; çağdaş ye genç bir imaj için asimetriyi seçin. Simetride düzen ve kural, asi­metride rastlantı ve keyfilik egemendir. Simetri katılık ve sınırlılığı, asimetri ise hayatı, eğlenceyi ve özgürlüğü simgeler.

12 1.Denge / Balance. – Asimetrik Denge

13

14

15

16 Bütün bu söylenenlere rağmen, denge hiç bir zaman bir deli gömleğine dönüştürülmemelidir. Yani hiçbir tasarım ilkesi kesin bir kural niteliğinde değildir. Tasarımcı, gerektiği haller­de optik dengelerle oynayarak ilgi çekmeye çalışabilir. Ancak bu bilinçli bir seçim olmalıdır.

17 2. Hiyerarşi / Hierarchy

18 Görsel hiyerarşi, insan gözünün gördüklerini algılama düzenidir. Bu düzen ise algı alanı içerisindeki formlar arasında bulunan görsel kontrastla oluşur. Tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçülenmesi anlamına gelir. Kimi tasa­rımlarda fotoğraf öne çıkarılırken, kimisinde tipografik un­surlar, kimisinde renk, hatta bazılarında tasarım yüzeyindeki beyaz boşluk öne çıkabilir..

19 2. Hiyerarşi / Hierarchy

20

21

22 Boyut dışında renk tonlarını (açıklık, koyuluk) kullanarak ya da unsurları uzak yakın konumlandırarak da görsel hiyerar­ şi yaratılabilir. Hatta bazen hiyerarşik yapı içindeki unsurlar çatıştırılarak hareketli tasarımlar elde edilebilir. Örneğin görsel unsurlardan biri boyutuyla, diğeri rengiyle ön plana çıkarılabilir.

23 2. Hiyerarşi / Hierarchy

24

25 3. Örüntü / Pattern

26 Bir düzen ve yineleme içerisindeki iki ya da üç boyutlu nesneler topluluğudur.” Örüntü, tasarım elemanlarının planlı yada rastgele tekrarlar halinde yerleştirilmesiyle, yüzeylerin yada resimlerin kalitesini artırmak için kullanılır.

27 3. Örüntü / Pattern

28

29

30

31

32 4. Ritim / Rhythm

33

34

35 Görsel elemanların, renklerin, şekillerin, formların, mekanların-boşlukların ve dokuların görsel hareketlerinin tekrarıdır. Görsel tasarımda nesnelerin uyum oluşturacak şekilde dengelenmesidir. Ritim gözün tasarımdaki önemli parçaları yakalamasını, tasarımın mesajının kolaylıkla algılanmasını sağlar.

36 4. Ritim / Rhythm

37

38

39

40

41 5. Boşluk-Espas / Space

42

43 Bir sanat çalışmasının içindeki yada çevresindeki boş alan yada yüzeydir. Boşluk(Mekan) iki boyutlu yada üç boyutlu olabileceği gibi negatif ve/veya pozitifte olabilir.

44 5. Boşluk-Espas / Space

45

46

47

48

49 6. Orantı / Proportion

50 Bir tasarımdaki çeşitli elemanların, göreceli boyut ve ölçeklerine göre kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan oranlarıdır. İki ya da daha çok sayıda görsel unsur, tasarım yüzeyinde birleştirilirken mutlaka bir orantı sorunu ile karşılaşılır. Tasarımcı, görsel unsurların orantısal ilişkilerinde değişken ya­pılar kurmaya çalışır. Çünkü, genişliğin uzunluğa, renkli ola­nın renksiz olana, bir ölçünün diğerine eşit olduğu tasarım­lar, tekdüze görünürler.

51 6. Orantı / Proportion

52

53

54

55

56 7. Vurgu / Emphasis

57

58 Bir tasarımda odak noktası oluşturur. Dikkatleri tasarımın en önemli gördüğümüz kısmına çekmemizi sağlar. Hangi görsel unsuru (başlık, metin, fotoğraf vb) vurgulayacaksak önceden karar verip ona göre boyut büyütme koyu ton ya da canlı renk kullanımı gibi vurgulama yöntemlerini denemelidir. Vurgulama; ön plana çıkarılması gereken unsur ile ikinci planda kalması gereken unsurlar arasında gerçekleştirilecek bir yön. boyut, biçim, doku, renk, ton ya da çizgi kontrastı ile gerçekleştirilebilir

59 7. Vurgu / Emphasis

60

61

62

63

64

65 UNUTMAYIN!.. Bir tasarım yüzeyinde HER ŞEY aynı anda vurgulanmak istenirse VURGU KAVRAMI YOK OLUR. Vurgulayıcı un­sur; konuya, müşterinin beklentilerine ve hedef kitlenin özel­liklerine göre değişebilir.

66 8. Hareket / Movement

67 Sanatçının, izleyicinin gözünü bir kompozisyonun içine, çevresine yada kompozisyona doğru yönlendirmesinin yoludur. Görsel bir imajda hareket, objeler imajın içinde hareket ediyormuş hissiyatı uyandırdığında ortaya çıkar.

68 8. Hareket / Movement

69

70

71 9. Uyum / Unity

72 Bütün bir kompozisyonun ahengi-armonisi demektir. Kompozisyonun parçaları bütüncül bir görsel tema gibi çalışır. Bütünlük her bir parçanın tek tek değil bütünsel bir anlam kazanmasıdır. Bütünlük belki de tasarım ilkelerinin en önemli olanıdır, ancak çoğunlukla en zor anlaşılanıdır. Bütünlük bütünleşik bir görüntü yaratır ve bu görüntüde tüm unsurlar tasarımı bir bütün olarak desteklemek için çalışırlar

73 9. Uyum / Unity

74

75 10. Kontrast-Zıtlık / Contrast

76 Tasarımdaki farklı elemanların, unsurların farklılıklarının vurgulanmasını sağlayan ve/veya bu elemanlarının aralarında denge oluşturan kombinasyonlardır.

77 10. Kontrast-Zıtlık / Contrast

78

79

80

81

82 Dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER Öğr. Gör. Teoman Mete ÇAKICI


"TEMEL TASARIMIN 10 İLKESİ. 1.Denge / Balance 2.Hiyerarşi / Hierarchy 3.Örüntü / Pattern 4.Ritim / Rhythm 5.Boşluk-Espas / Space 6.Orantı / Proportion." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları