Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları

2 GÖRSEL TASARIM

3 Genel İlkeler İyi tasarlanmış görsel materyaller;
Öğrenimi kolaylaştırma Öğrencilerin yaratıcılıkları için estetik modeller oluşturma

4 Tasarım Öğeleri Çizgi Şekil Alan Boyut Doku Renk

5 Çizgi Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir
noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. İşlem, yön ve hareket gösterir, Şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar, Üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır. Yatay çizgiler  durgunluk hissi verir. Dikey  güç gösterir, yukarı bakma hissi verir çizgiler Köşegen çizgiler  kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir.

6 Örnek: Yatay Çizgi B 1 2 3 A

7 Öğretim Tasarımı Teorisi
Örnek: Dikey Çizgi Öğretim Tasarımı Teorisi Sistemler Teorisi Öğretim Teorisi Öğrenme Teorisi İletişim Teorisi

8 Örnek: Köşegen Çizgi Öğretim Sistemleri Tasarımı Süreci... Tasarım
Analiz Geliştirme Uygulama Değerlendirme

9 Şekil Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir. Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Bazı şekiller sadece silueti ile kendini oluşturur (ör: elma, kalp). Diğerleri ise geometrik olarak gruplandırılabilir.

10 Örnek: Şekil Layout Planning:Shape

11 Alan Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır.
Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir.

12 Örnek: Alan

13 Boyut Boyut hakkındaki yargımız, çevreleyen cisimler hakkındaki bilgimize bağlıdır. Boyut algısı, algılanan uzaklıkla ve algılanan uzaklıktaki boyutla ilişkilidir. Renk ve gri derecesi boyut algısını etkiler. Görselin boyutuna, istendik mesajı nasıl iletebileceğine dayalı olarak karar verilmelidir.

14 Örnek: Boyut MATERYAL TASARIMI MATERYAL TASARIMI

15 Doku Pekçok görünüm, çizgi ve şekiller dahil iki boyutludur.
Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir. Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. Desen önem fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir.

16 Örnek: Doku OKUL OKUL

17 Renk Uygun renk seçimleri; görsel tasarımları geliştirir ve ayrı bir hava/önem kazandırır, dikkat uyarır ve görsel etki yapar. Renk kullanımının başka etkileri ise: (1) gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak (2) eşitlik ve farklılıkları vurgulamak (3) önemli veya ayrıntı bilgileri vurgulamak (4) istenilen duygusal etkiyi yaratmak

18 Renk Çemberi Renkler arasındaki uyumu ve bütünlüğü daha iyi algılamamızı sağlar. Yanyana olan renkler uyumlu renklerdir. Karşılıklı renkler bütünleyicidir.

19 OKUNAKLI

20 OKUNAKLI

21 OKUNAKLI

22 OKUNAKLI

23 OKUNAKLI

24 Örnek: Renk

25 Tasarım İlkeleri Bütünlük Denge Vurgu Hizalama Yakınlık

26 Bütünlük Bütünlük bir görünümü oluşturun bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir. Bütünlük konuları, renkleri, şekilleri, çizgi tipi ve yönünü, ilişkili ve tekrar ederek sağlanabilir. Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaktır. Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan bilgileri sunmayın.

27 Bütünlük 3x3 kuralı eski ve basit bir tasarım kuralıdır. Ekran, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 3 parçaya bölünerek 3x3 bir matris elde edilir. Anahtar öğeler veya nesneler bu 3 çizginin yakınında bulunmalıdır. 3x3 kuralı öğrencilerin dikkatlerini bu çizgilerin kesişme noktalarında toplayacağını belirtir.

28 Örnek: Bütünlük

29 Örnek: Bütünlük

30 Denge Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik veya formal olacaktır. Ancak; birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik veya informal tasarımlar yapılabilir.

31 Örnek: Denge

32 Örnek: Denge ÖĞRENME ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLER DIŞ ETKENLER
ÖĞRETİM MATERYALLERİ EĞİTİM ORTAMI ARAÇ GEREÇLER

33 Vurgu Öğeyi dikkat ve ilgi merkezi haline getirmek için kullanılabilecek teknikler; Parlak renkler kullanmak Yön gösteren araçları seçmek Boyut farkı yaratmak

34 Örnek: Vurgu

35 Hizalama İnsanlar dikey veya yatay olarak hizalanan resimleri/bütünleri, hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar. Düzenli bilgiler daha kolay öğrenilir ve hatırlanır.

36 Örnek: Hizalama

37 Yakınlık Görsel oluşumlarda birbirine yakın öğeler ilişkili, uzak öğeler ise ilişkisiz olarak algılanır. Bu nedenle öğeler yakınlık bakımından birbirinden açıkça ayırt edilmeli, izleyiciler yanıltılmamalıdır.

38 Örnek: Yakınlık Hizmet İçi Eğitim Faliyetleri BT KOORDİNATÖRLERİ
BAKANLIK ÜNİVERSİTELER SANAYİ BT KOORDİNATÖRLERİ ÖĞRENCİLER OKUL PERSONELİ TOPLUM

39 Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları
Görsel Unsurlar Yazılı Unsurlar Destekleyici Unsurlar

40 Görsel Unsurlar Bir öğrenme etkinliği için seçilen görsel ögeler konunun özelliğine göre değişebilir. Görsel unsurlar üç bölümde ele alınabilir: gerçekçi, benzeşik ve şematik.

41 Görsel Unsurlar: Gerçekçi
Gerçekçi (realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel olarak kullanılabilir. Burada gerçekçi renklerin kullanılmış olması gerçekçiliğin derecesini yükseltir. Bu durum, renk ögesinin öğretim amaçlı kullanılmasına iyi bir örnektir. Ancak hiç bir resim veya simge tamamen gerçekçi olamaz. Gerçek nesnelerin üç boyutlu hareketli resimlerde bile resimlenemeyen yanları mutlaka vardır.

42 Görsel Unsurlar: Benzeşik
Benzeşik (analojic) görseller, bir kavramı veya konuyu açıklamak için o kavrama benzer başka bir kavramla ilgili bir şey göstererek benzerliklere dikkat çekme işlevini görürler. Bu tür görseller, öğrencilerin eski bilgileri kullanarak yeni bilgileri yorumlamalarına ve bu yolla öğrenmelerin gerçekleşmesine yardımcı olurlar.

43 Görsel Unsurlar: Şematik
Şematik (organizational) görseller, akış şemaları, grafikler, haritalar, şematik ve sınıflama çizelgelerini kapsar. Bu tür görseller, kavramlar ve ana noktalar arasındaki ilişkileri göstererek öğrenenlerin konunun içerik yapısını görmelerine yardımcı olurlar.

44

45 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (1)
Yakınlık Birbiriyle ilgili ögeler birbirine yakınlaştırılmalı, birbirinden farklı mesajlar veren kavram ve ögeler de birbirlerinden uzaklaştırılmalıdır.

46 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (2)
Uyumluluk Aşamalı şekilde (bir dizi halinde) birbirlerini takip eden öğretim materyallerinde düzen (yerleşim, renk, yazı biçimi gibi) aynı olmalıdır.

47 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (3)
Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır. Ascending colon Descending colon Appendix Sigmoid colon Transverse colon Rectum DIGESTIVE SYSTEM, LARGE INTESTINE Esophagus Gallbladder Pancreas Duodenum Stomach Ascending colon Descending colon Appendix Jejunum Ileum Small intestine Transverse colon Liver Rectum DIGESTIVE SYSTEM

48 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (3)
Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

49 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (4)
Grafik tasarım, bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde düzenlenmesidir. Materyaldeki görsel unsurlar olabildiğince basit ve kolay anlaşılır olmalıdır.

50 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (5)
Karşılaştırma yapılmıyorsa bir materyalde, farklı konulara ilişkin birden fazla resim bulunmamalıdır. Dişlerin Bakımı Göz Muayenesi Diş ve Göz Muayenesi Arasındaki Farklar

51 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6)
Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalıdır, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

52 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6)
Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalı, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

53 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (6a)
Görsel unsurlarda oransızlıktan kaçınılmalı, esnek bir denge sağlanmaya çalışılmalıdır.

54 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (7)
Görsel ögeleri yerleştirme açısından dikkat edilmesi gereken bir nokta en fazla dinamik olan kısmın sunum materyalinin sol üst kısmı olduğudur.

55 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (8)
En önemli görsel öge sol üst köşeye yerleştirilmeli ya da dikkati çekecek biçimde vurgulanmalıdır. Okul Dersler Türkçe Ders Araçları Sözlük

56 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (9)
En önemli görsel öge sol üst köşeye ya da merkeze yerleştirilmeli ya da dikkati çekecek biçimde vurgulanmalıdır.

57 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (10)
İçerikte vurgulanmak istenen eşitlik, büyüklük ya da resmiyet ilişkileri, ögelerin materyale yerleşim düzeni ile gösterilmelidir.

58 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (10)
İçerikte vurgulanmak istenen eşitlik, büyüklük ya da resmiyet ilişkileri, ögelerin materyale yerleşim düzeni ile gösterilmelidir.

59 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (11)
Yönlendirmeler Çeşitli yönlendiriciler kullanarak dikkat istenilen şekilde yoğunlaştırabilir. Örneğin, bir “ok” işareti kullanma anahtar kavramları vurgulamak için sözcükleri kalınlaştırma bir listedeki maddeleri göstermek için “madde imi” kullanma Çeşitli unsurları renklendirme

60 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (12)
Yönlendirme Öğrenenin dikkatini çekmek için kullanılabilecek etkili stratejilerden biri işaretlemedir.

61 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (13)
Yönlendirme Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem de biçimlendirme ya da yönlendirme işlevi görür.

62 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (14)
Yönlendirme Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem, yönlendirme işlevi görür. Bu nedenle oluşum sürecini yansıtan bir düzlem seçmek önerilmektedir

63 Görsel Unsurların Materyale Yerleştirilmesi (14)
Yönlendirme Ögelerin materyal üzerinde yer aldığı düzlem, yönlendirme işlevi görür. Bu nedenle oluşum sürecini yansıtan bir düzlem seçmek önerilmektedir


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Görsel Materyalleri Tasarlama Süreci Görsel Tasarımın Unsurları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları