Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER"— Sunum transkripti:

1 İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

2 İŞLEVSEL ANALİZLER LİNEER İŞLEV ŞEMASI MERKEZİ İŞLEV ŞEMASI
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

3 YÖNLENME LİNEER ŞEMA MERKEZİ ŞEMA
1. Lineer işlev şeması lineer yönlenme 2. Lineer işlev şeması merkezi yönlenme 3. Lineer işlev şeması dairesel veya kutu şeklinde yönlenme 4. Lineer işlev şeması radyal yönlenme MERKEZİ ŞEMA 1. Merkezi işlev şeması lineer yönlenme 2. Merkezi işlev şeması merkezi yönlenme 3. Merkezi işlev şeması dairesel veya kutu şeklinde yönlenme 4. Merkezi işlev şeması radyal yönlenme mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

4 Mekanın tanımlanmışlık düzeyi Çevrelenme / boşlukların oranı
MEKANSAL ANALİZLER Mekanın tanımlanmışlık düzeyi Çevrelenme / boşlukların oranı mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
KARE TABAN DÜZLEMLİ MEKAN Mekanların çevrelenme düzeyi Etki alanları Yöneliş Sınırlama mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

6 DÜŞEY DÜZLEMLER MEKAN OLUŞMA İLİŞKİSİ Sınırlama Yönlenme
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

7 DAİRE TABANLI MEKAN Sınırlar Açıklıklar Yöneliş Etki alanları
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

8 ÜÇGEN TABANLI MEKAN Sınırlar Açıklıklar Yöneliş Etki alanları
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

9 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
MEKANSAL AKICILIK Yönlenme Sınırlar Doluluk/ Boşluk Pozitif / negatif mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

10 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Yerin kenarı boyunca duvar ve pozitif dış mekan Kendi hacmi içinde bir avlu Kendi iç mekanı özel dış mekanla birleşebilir Arazinin bir kısmını özel dış mekan olarak tanımlar Ayrık bir biçim olarak çevresinde baskın olur Dış mekan için sınır oluşturacak geniş cephe Kendi arazisi içinde serbestçe durup çevrelenmiş dış mekanı iç mekan uzantısı sağlar Negatif mekanda pozitif bir biçim olarak durur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

11 YÜKSELTİLMİŞ TABAN DÜZLEMİ
ÇUKURLAŞTIRILMIŞ TABAN DÜZLEMİ BAŞÜSTÜ DÜZLEMİ mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Yükseltilmiş mekan ile çevresi arasındaki ilişki düzeyi mekansal ve görsel sürekliliğin düzeyi, seviye değişiminin ölçeğine bağlıdır. Ortadaki alan tanımlıdır. Görsel ve mekansal süreklilik korunmuştur. Görsel süreklilik daha az korunmuştur. Mekansal süreklilik kesilmiştir. Görsel ve mekansal süreklilik kesilmiştir. Yükseltilen düzlem altındaki mekan için koruyucu düzlem olmuştur mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

13 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Çukurlaştırılmış taban düzlemi Bir kesinti oluşturuduğu halde çevresindeki mekanı tümleyen şekildedir. Derinliğin artması çevre ilişkileri azaltır. Çukurlaştırıl mış alan ayrı bir mekan/hacim olmaya başlar. Asıl taban düzlemi göz seviyesinin üstünde kaldığında, ayrı bir mekan haline gelir. Bir mekanın asıl mekana göre yükselmesi dışa dönüklük ve önemi, alçalması ise içedönüklük ve korunma etkilerini çağrıştırır. Aşamalı geçiş mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

14 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
BAŞÜSTÜ DÜZLEMİ Sadece yatay bir düzlem başüstü düzlemi mekan tanımlar. Başüstü düzleminin Biçimi Açıklıkları Sınırları Yönlenmesi Mekanın biçimlenmesinde etkili olmaktadır mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

15 MEKAN TANIMLAYICI DÜŞEY ELEMANLAR
Düşey çizgisel elemanlar Tek düşey düzlem L şeklinde düzlem Paralel düzlemler U şeklinde düzlem Dört düşey düzlem kapanım mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

16 Kolonun bulunduğu yere göre mekansal etkileri
Tanımlanmş bir mekan içinde yer alan bir tekil düşey eleman çevreleyen elemanlar (duvarlarla) etkileşime girer Yüzey içinde Yüzeyin hemen önünde Yüzeyden uzaklaşmış Kolonun bulunduğu yere göre mekansal etkileri mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

17 Hacim ancak köşe, kenar, yüzeyleri tanımlandığı zaman tanımlı olur.
Düşey tekil elemanlarla sınırlar Kenar elemanların tekrarı mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

18 Boşluk tanımı zayıflatır. Köşe boşluk dinamik hale getirir.
L ŞEKLİNDE DÜZLEMLER Düzlemlerin kesiştiği köşeden başlayan diyagonal boyunca açılan bir mekan tanımlar. Tanımlanan yüzeyler dışındaki mekan tanımlayıcılarının sınırları netleştirmesi gerek. Boşluk tanımı zayıflatır. Köşe boşluk dinamik hale getirir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

19 L biçim çevrelediği dış mekanı tanımlar.
L ŞEKLİNDE DÜZLEMLER L Biçim türevleri L biçim çevrelediği dış mekanı tanımlar. L biçimli düşey düzlemler durağandır. Köşesini tanımlayan bir tekil elemanla daha tanımlı hale gelir. L biçimli düşey düzlemler benzerleri ve diğer biçimlerdeki düzlemlerle çok farklı ilişkiler kurabilirler. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

20 PARALEL DÜŞEY DÜZLEMLER Açık uç mekana güçlü bir doğrultu verir.
Taban, başüstü düzlemi veya diğer düşey elemanlarla mekan biçim sınırlanabilir. Açık uçlar yönünde mekan tanıumı genişleyebilir. Açıklıklar sınırları değiştirir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

21 İçe doğru bir odak dışarı doğru yönelim oluşur.
U ŞEKLİNDE DÜZLEMLER İçe doğru bir odak dışarı doğru yönelim oluşur. Açık uç tek olma ile birinci yüzey haline gelir. Açık uç mekansal sürekliliği sağlama olanağı verir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

22 U biçimli mekanda açıklıklar
Giriş ve yaklaşım yönlerine göre mekansal algıda farklılıklar oluşur. Açık uca karşı giriş manzara ilişkisi Yandan giriş U biçimin kenar oranları önemlidir. Uzun kenarı çok uzun hale gelirse durağanlıktan çok içinde hareket geçilme etkisi verir. U biçimindeki binalar çok tanımlı dış mekanlar oluşturur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

23 En tipik mekansal kurgudur. Kentsel mekandan
DÖRT DÜZLEM KAPANIM En tipik mekansal kurgudur. Kentsel mekandan Bina içindeki mekan kurgusuna her yerde rastlanır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

24 MEKAN TANIMLAYICI ELEMANLAR ÖZETİ
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

25 MEKAN TANIMLAYICI ELEMANLAR ÜZERİNDEKİ AÇIKLIKLAR
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

26 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Düzlemin içinde Köşelerde Düzlemin arasında mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

27 Tek başına duran açıklık kendisine zot bir alan oluşturur.
Düzlem biçimi açıklık biçimi Çok sayıdaki açıklık kompozisyonu Açıklık oranı pozitif negatif Açıklıklar içeriden yüzeylerden daha aydınlık görünür mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

28 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
KÖŞEDEN AÇIKLIKLAR mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

29 DÜZLEMLER ARASINDAKİ AÇIKLIKLAR
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

30 MİMARİ MEKANIN NİTELİKLERİ
Alan Şekil Yüzey Kenar Boyut Biçimlenme Açıklıklar Mekan Biçim Renk doku örüntü ses Oran ölçek Tanım Kapalılık derecesi, ışık, manzara mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

31 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
ÇEVRELENME DERECESİ mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

32 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
MEKANSAL İLİŞKİLER mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

33 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
İÇİÇE GEÇMİŞ MEKAN BİTİŞİK MEKAN mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

34 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
ORTAK BİR MEKAN İLE BİRBİRLERİNE BAĞLANAN MEKANLAR mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

35 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
MEKAN KURGUSU EKLEME SIZMA KIRILMA AYRILMA PARCALANMA PERSPEKTİFVERME DEFORMASYON mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

36 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
UYGULAMA 2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

37 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
UYGULAMA 2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

38 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
UYGULAMA 2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


"İŞLEVSEL VE MEKANSAL ANALİZLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları