Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ"— Sunum transkripti:

1 KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ
Yollar Meydanlar Peyzaj mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

2 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Düşey ve yatay doğrultuların hakim olduğu yapı yüzleri sınırladıkları yol mekanlarının dinamik veya statik bir görünüm kazanmasına neden olur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

3 Bakış doğrultusunda doğrular
Yol duvarlarının dışbükey olması sokak mekanında sınırsızlık etkisi yaratır Bakış doğrultusunda doğrular yol mekanının olduğundan uzun algılanmasına neden olur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

4 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Düşey doğruların çoğunlukta olması veya yol mekanını sınırlayan düzlemlerin aynı malzemeden ve düz olması, mekanda derinliğin artmasında etkindir. Farklı formlar oluşturan içbükey yapı düzlemleri yol mekanının sınırlandırılmasında etkindir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

5 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
İçbükey ve dışbükey yapı düzlemleri yol mekanında uzaklıkların azalmasında rol oynar. Görülebilen alan ve yapı yüzeyi sınırlanır Yolu sınırlayan yapı düzlemlerinde ileri geri hareketler ve düşey düzlemler mekanda derinliğin azalmasında ve durağanlık etkisinin artmasında rol oynar. Yapı düzlemlerinde girintiler çıkıntılar düşey düzlemde bölünmeler, balkonlar, çıkmalar vb. Elemanlar mekan derinliğinin artmasında etkili olur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

6 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Yapı düzlemlerinde yatayda ve düşeyde değişik hareketler, farklı malzeme ve renk kullanımı mekanın zenginleşmesinde, çekicilik ve ilginçlik kazanmasında rol oynar. Yapı düzlemlerinde pencere ve kapı alanlarının artması iç ve dış mekan arasında bir bütünleşmenin oluşmasını sağlar. Yapı düzlemlerindeki hareketliliklerle –çıkmalar vb.- belirli yol derinliklerinin güçlendirilmesi ve vurgulanması sağlanabilir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

7 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Enine doğrultuda yapılan bağlantı yapılarıyla yol mekanında farklı derinlikler ve fonlar oluşturulabilir. Aynı malzeme, renk ve mimari yapı nitelikleri yol mekanında derinliği arttırır. Yapı düzlemlerinin kapalı olması yol mekanında enine bir daralma ve itici bir etki yaratır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

8 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Kavşak noktasında aynı yapı malzemesi, renk ve mimarinin hakim olması kavşağın algılanmasını güçleştirir. Yolu sınırlayan yapı düzlemlerinin düşeyde ve yatayda hareketlilik kazanması yol mekanın daha konforlu ve geniş algılanmasında rol oynar. Yol düzleminde yatay doğruların yer alması yol uzunluğunun gerçek boyuttan daha kısa algılanmasına neden olur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

9 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Geniş yol kesitlerinde ağaç, aydınlatma vb. Ögeler kullanımı yolun daraltılması ve ölçek kazandırılması olasılığı verir. Yapı düzlemlerinin üst katlarında geri çekilmeler, hem yol mekanında yükseklik etkisinin azalmasına hem de mekanın daha geniş algılanmasına etki eder. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

10 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Yol boyu dar yüksek yapı biçimleri yol mekanında yükseklik etkisinin artmasına neden olur. Yapıda zemin katta geri çekmeler, tek kat ileri çıkmalarla yol mekanında yükseklikler arasında bir kademelenme ve ölçek sağlanabilir. Arkadlarla, saçaklarla vb. Elemanlarla da yükseklikler arasında bir kademelenme sağlanabilir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

11 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
İSTİKLAL CADDESİ mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

12 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

13 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Piazza Novana mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

14 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Meydan mekanını sınırlayan duvar profillerinin düşey doğrultudaki hareketliliği; meydan mekanının değişik nitelikler kazanmasında etkili olur. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

15 En boy yükseklik ilişkileri
Meydan mekanın büyüklüğü ile sıkışık ferah algılanması arasında boyutsal bir ilişki vardır. Meydan mekanındaki eğim veya yükseklik farkları meydan mekanının bütününün algılanmasında etkili olur. Yüksek bölge ile alçak bölge arasında kullanılan ögeler ve sınır elemanlarının özelliklerinde farklılıklar algılanır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

16 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

17 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

18 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

19 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Meydan yol ilişkisi mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

20 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Taksim Meydanı mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

21 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Taksim Meydanı 1940 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

22 Farklı şekilli meydanlarda Merkez aks ilişkisi
Merkez dışı ağırlık noktası ve aks ilişkileri Temel form içinde temel forma bağlı bölünmeler Temel form içinde kontrast formlarla bölünmeler mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

23 Meydan yol katılımının Yol sayısı
Meydana katılım yerine göre sınıflandırılması mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

24 Meydan mekanında peyzaj elemanları kullanımı
mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

25 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Değişik renk doku ve boyutlara sahip peyzaj ögelerinin meydan mekanında kullanımı; işlev ve yönlenmeye göre belirlenmiş amaçlara bağlı olarak gerçekleştirilebilir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

26 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Açık ortak kullanım alanlarında yeşil elemanın sayılarına ve dizilerine gruplarına bağlı biçimlenmeler gerçekleşebilir. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

27 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Alanların sınırlanmasında ağaç sıraları dizileri ve grupları kullanılmaktadır. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

28 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

29 Bu yaklaşım açık alanda bir hareket yönünü vurgular.
Karşılıklı iki ağaç sırası veya grupları yer aldıkları alanda bir yol geçit kapı etkisi oluşturur. Bu yaklaşım açık alanda bir hareket yönünü vurgular. mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

30 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Ağaç grupları tek ağaç, açık mekan kurgusu mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

31 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar
Biçimlenmenin belirleyicisi olan asimetrik, doğaya uyumlu, organik, insan ölçeğine yakın boyutların kullanıldığı biçimlere yönelik eğilimlerin oluşturduğu kompozisyonlar mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

32 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

33 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar

34 mim384 mimarlıkta biçimbilimsel çalışmalar


"KENTSEL MEKAN ANALİZLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları